12 OSUDŮ

12 OSUDŮ

 

BERANI

MILÍ BERANI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU ARIES A VAŠEM KÓDU…

DOSÁHNETE MOUDROSTI SKRZE UTRPENÍ, DÍKY NEDOSTATKU REALISMU A SMYSLU PRO MATERIÁLNÍ HODNOTY.
JE VÁM DÁN DO VÍNKU JISTÝ KONEC, PŘEMĚNA A NOVÝ ZAČÁTEK.
JEDNÁ SE O NOVÝ POSTOJ V ŽIVOTĚ, KTERÝ SE TÝKÁ VAŠEHO ŘÁDU A TO ZNAMENÁ PEČLIVĚ VYKONÁVAT VŠE, CO SE VÁS V ŽIVOTĚ TÝKÁ.
OSUD JE V PROMARNĚNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH A V SYMBOLU VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONFLIKTŮ.
VYUŽÍVEJTE KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI V ŽIVOTĚ, VĚŘTE SI, PROTOŽE VAŠE PŘÍLEŽITOSTI JSOU VAŠÍM PŘÍNOSEM.
VŠE VYKONÁVEJTE PEČLIVĚ.

 


 

BÝK

MILÍ BÝCI,
BYLO  VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU TAURUS A VAŠEM KÓDU…

VŠE JE O VÁS A VAŠICH VLASTNOSTECH A TO ZNAMENÁ, ŽE JSTE BUD V NEROVNOVÁZE A NEBO V HARMONII.
Svoji přebytečnou energii vybíjejte aktivitou.
Opatrně s hříchy, kontrolujte se a pokud to není o Vás tak, v životě Vás potká pochmurná situace.
Vše se u Vás vyjasní za předpokladu Síly a Vůle, kdy zvládnete vyřešit své potíže.
JEDNOHO DNE BUDETE SPOKOJENI, DOSÁHNETE ÚSPĚCHU A OBKLOPÍ VÁS VÝZNAM SLOVA HARMONIE,
POKUD VYUŽIJETE SVÉ VŮLE A SÍLY.

 


 

BLÍŽENCI

MILÍ BLÍŽENCI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU GEMINI A VAŠEM KÓDU…

Nežijte ve svých iluzích, nedosáhli by jste spokojenosti.
TÝKÁ SE VÁS ŘÁD A TEN JE PRO VÁS VE ZNAMENÍ VŠEOBECNÉHO ÚSPĚCHU VE ZNAMENÍ HARMONIE A LÁSKY.
TÝKÁ SE VÁS ARCHETYP DÍTĚTE A PROTO SE TAK NECHOVEJTE.
Jedná se o omyly a chyby v životě, které jsou zarodkem Vašich potíží.
V životě můžete uspět, dbejte na svoji rovnováhu a poté se Vás týkají neomezené možnosti.
VŠE VYKONÁVEJTE ROZUMNĚ A UVÁŽLIVĚ.
VYUŽÍVEJTE INFORMACÍ, VĚDOMOSTÍ A JEDNOHO DNE SE VÁS DOTKNE ROZHODUJÍCÍ KROK ÚSPĚCHU A LÁSKY.

 


RAK

MILÍ RACI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU CANCER A VAŠEM KÓDU…

OBNOVTE VE SVÝCH ŽIVOTECH ŘÁD A DOSÁHNETE V ŽIVOTĚ ÚSPĚCHU, LÁSKY A ŠTĚSTÍ.
Nechovejte se ovšem jako malé děti pod Archetypem Dítě. Jedná se o Vaše chyby a omyly v životě.
Jednoho dne budete stát na životní křižovatce.
Čínští mudrcové hovoří o Symbolu Omezení, ztráty víry a úniku před realitou. Jedná se o Symbol Smrti.
VAŠE STABILITA JE V POŘÁDKU, VE VĚDOMOSTECH A SPOKOJENÉM ZÁZEMÍ, KTERÉ SI MÁTE VYTVOŘIT.

 


 

LEV

MILÍ LVI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU LEO A VAŠEM KÓDU…

VŠE JE O VÁS, VAŠICH VLASTNOSTECH A TO ZNAMENÁ, ŽE JSTE BUĎ V NEROVNOVÁZE A NEBO SILNÍ A HARMONIČTÍ.
Svoji přebytečnou energii vybíjejte aktivitou.
Opatrně s hříchy, kontrolujte se a pokud nejde o  Vás, tak Vás v životě potká pochmurná situace.
V ŽIVOTĚ BUDETE MUSET UČINIT ZÁVAŽNÉ A VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ.
Týká se Vás Osudový zvrat, změna životního směru a životní křižovatka.
ZA PŘEDPOKLADU VLASTNÍ ROVNOVÁHY, JINAK VÁS ČEKÁ NEROZHODNOST, OBAVY, ZTRÁTY A PODOBNÉ.
Toto nevede ke štěstí, Vaše partnerské vztahy jsou ve znamení potíží a může se u Vás jednat i o velmi tvrdý pád.
JEDNEJTE VŽDY UVÁŽENĚ A ROZUMNĚ.
VŠE JE O VAŠÍ SLABOSTI ČI SÍLE.
VYUŽÍVEJTE INFORMACÍ, VĚDOMOSTÍ A JEDNOHO DNE SE VÁS DOTKNE ROZHODUJÍCÍ KROK ÚSPĚCHU A LÁSKY.

 


 

PANNY

MILÉ PANNY,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU VIRGO A VAŠEM KÓDU…

VAŠÍM ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE ÚSPĚCH, PEVNÉ PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA ZA PŘEDPOKLADU, ŽE ŽIJETE V ŘÁDU.
Jedná se u Vás o regeneraci a nové životní začátky.
OHLAŠUJÍ SE PRO VÁS ČASY ÚČTOVÁNÍ I S MINULOSTÍ A VŠE BUDE PRO VÁS SPRAVEDLIVÝM TRESTEM ČI ODMĚNOU.
Týkají se Vás svízelné situace jak z okolí, tak z rodiny.
DÍKY VAŠÍ NEROZHODNOSTI A SLABOSTI.
Jednoho dne u Vás něco vyvrcholí a skončí.
ZAPAMATUJTE SI CO JE VAŠÍM ZÁKLADNÍM PRINCIPEM, JELIKOŽ U VÁS SE SYMBOLIZUJE ŽIVOTNÍ KOLOBĚH,
PROMĚNLIVOST A VRTKAVOST ŠTĚSTÍ.
Zvládejte fyzické, duchovní a citové stránky. Jistota je ve stabilitě a ta je Vašim bohatstvím.
POTÉ JE VÁM DÁN ÚSPĚCH V LÁSCE A  V CITOVÉM ŽIVOTĚ.

 


VÁHY

MILÉ VÁHY,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU  LIBRY A VAŠEM KÓDU…

Jedná se u Vás o konečné vyřešení nějaké záležitosti, splněná přání či prohry.
JE VÁM DÁN PROMĚNLIVÝ CHARAKTER A TAKOVÝ JE I NESTÁLÝ A VRTKAVÝ OSUD V KOLE ŠTĚSTÍ.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE U VÁS REGENERACE, NOVÉ ZAČÁTKY A ÚČTOVÁNÍ S MINULOSTÍ
VŠE SE PROJEVÍ V ŽIVOTĚ VE FORMĚ TRESTU ČI ODMĚNY. TÝKAJÍ SE VÁS OSUDOVÉ ZVRATY.
BUĎTE SILNÍ, VITÁLNÍ, MĚJTE SVOJI ROVNOVÁHU, MYSLETE REÁLNĚ, VĚŘTE SI A NIKDY NEZTRAŤTE SVOJI SEBEDŮVĚRU.
DŮLEŽITÉ JE U VÁS, ABY JSTE SE PROSADILI A USPĚLI.
TÝKÁ SE VÁS OSUDOVÉ ROZHODNUTÍ A V NĚM SE SKRÝVÁ ŠTĚSTÍ V PODOBĚ OSUDOVÉHO SETKÁNÍ.

 


 

ŠTÍR

MILÍ ŠTÍŘI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU  SCORPIO A VAŠEM KÓDU…

Základním principem je u Vás smrt a znovuzrození. Týkají se VÁS různé potíže, ztráty, smůla a životní pády.
VYNALOŽTE POCTIVOU SNAHU, KTERÁ SE TÝKÁ VAŠÍ DISCIPLÍNY, VYTRVALOSTI A POTÉ DOSÁHNETE I SVÉHO CÍLE.
TÝKÁ SE VÁS SYMBOL SPRAVEDLNOSTI, 32 SKRYTÝCH CEST MOUDROSTI A STROM ŽIVOTA.
VAŠE POCTIVÁ SNAHA BUDE POCTIVĚ ODMĚNĚNA.
Týká se Vás velmi harmonický aspekt, včetně blaha na srdci, které se týká pevného přátelství a lásky.

 


 

STŘELEC

MILÍ STŘELCI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU  SAGTTIAURIUS A VAŠEM KÓDU…

Základním principem je u Vás smrt a znovuzrození. Týkají se VÁS různé potíže a doprovází Vás smůla.
Vše je pro Vás bolestivé a jedná se u Vás o nový postoj.
NEZBYTNOSTÍ JE ŘÁD, POŘÁDEK, AKTIVITA A ORGANIZACE.
Je Vám dána podnikavost, sebepoznání, intuice, nezávislost a řada schopností.
TÝKÁ SE VÁS TVŮRČÍ NADÁNÍ, UMĚNÍ A MÁTE DOBRÉ ZNAMENÍ V LÁSCE.
Slibuje se Vám naplnění Vašich tužeb a přání.
POUŽÍVEJTE ROZUM, INSTINKT A KREATIVITU, AŤ SE NEDOSTANETE DO SITUACÍ, V KTERÝCH BY JSTE NECHTĚLI BÝT A JEDNÁ SE O VAŠE OMEZENÍ.

 


 

KOZOROH

MILÍ KOZOROZI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU CAPRICORN A VAŠEM KÓDU…

 

JEDNÁ SE U VÁS VRTKAVOST ŠTĚSTÍ V KOLE OSUDU,
V OSUDOVÉM ROZHODNUTÍ SE SKRÝVÁ ŠTĚSTÍ V PODOBĚ OSUDOVÉHO SETKÁNÍ.
JE VÁM DÁN SYMBOL SPRAVEDLNOSTI, 32 SKRYTÝCH CEST MOUDROSTI A STROM ŽIVOTA.
Díky poblouznění a jakési bezstarostnosti v Symbolu mladí a nerozvážnosti se Vás týkají chybná rozhodnutí
v životě a hrozby nepříjemných události.
Jedná se o Symbol završení a smrti, kde se odkazuje na postavu Ježíše.
Buďte aktivní, vitální a optimističtí, jedná se o Váš růst.
Měli by jste začít u sebe s ozdravným procesem, který se týká Vašich uschovaných stresů.
Problém je v autoritě a to buď v roli agresora či obětí a životní změny.
(Karma)
Vše vyžaduje…
PLODNOU PŘEDSTAVIVOST, PŘEMÝŠLIVOST, POZORNOST, SOUSTŘEDĚNOST, REALISTICKÉ UVAŽOVÁNÍ, CÍLEVĚDOMOST A ROZHODNOST.
V TOM JE UKRYTÁ VAŠE ŽIVOTNÍ POZITIVNÍ ZMĚNA, PŘÍCHOD LÁSKY, SPOKOJENOST A JISTOTA.
V TOMTO JE PŘÍSLIB ŠŤASTNÉ BUDOUCNOSTI.
 

 

 


VODNÁŘ

MILÍ VODNÁŘI,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU AQUARIUS A VAŠEM KÓDU…

Vás se týkají příznivé a nepříznivé změny v životě.
Jedná se o životní selhání, nezdary a nebo o vzestup a Vaší další expanzi.
Týká se Vás nevědomost a pošetilost v Archetypu dítě a to znamená, že Vaše chyby omyly, bloudění a zmatky Vám přináší v životě různé ztráty, zklamání a frustraci.
Archetyp Světa se týká Osvobození.
Jedná se o možný pozitivní vývoj za předpokladu, že budete chtít něco změnit, budete na sobě pracovat a budete rozhodní.
Nebuďte ustrašení, ale odvážní.
VÁŠ SYMBOL SE TÝKÁ OBĚTI A MOŽNÉHO SOUDNICTVÍ.
DODRŽUJTE ŘÁD A SPRAVEDLNOST A V TOMTO JSOU VAŠE ŠŤASTNÉ INICIATIVY A POZITIVNÍ VÝVOJ.

 


RYBY

MILÉ RYBY,
BYLO VÁM DÁNO DO VÍNKU VE VAŠEM OSUDU PISCES A VAŠEM KÓDU…

HOVOŘÍ SE U VÁS O PROMĚNLIVOSTI CHARAKTERU A TAKOVÝ JE NESTÁLÝ A VRTKAVÝ OSUD V KOLE ŠTĚSTÍ.
Jednejte tak, aby Vaše cíle byli reálné, jelikož omyly a chyby jsou u Vás předzvěstí problémů a nešťastných začátků.
MĚJTE SVOJI ROVNOVÁHU, BUĎTE TRPĚLIVÝ A AKTIVNÍ.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ.
Jinak Vám vstoupí do života potíže všeho druhu díky obavám, úzkosti, nerozhodnosti a rozpolcenosti.
TAKTO SI SAMI ZVOLÍTE CESTU ŠPATNÉ VOLBY V LÁSCE A TA SE BUDE TÝKAT VAŠEHO ZKLAMÁNÍ,
JAKO MOŽNÁ VAŠE ZTRÁTA VAŠEHO POSTAVENÍ.
Týká se Vás životní křižovatka, změna životního směru a osudový zvrat v životě.
NEBUĎTE UNÁHLENÍ, JEDNEJTE ROZUMNĚ, V KLIDU A ROZVÁŽNĚ, BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A NERISKUJTE.
BUĎTE AKTIVNÍ, DODRŽUJTE ŘÁD A V NĚM JSOU VAŠE VELKÉ NADĚJE NA ÚSPĚCH.
ARCHETYP ŠTĚSTÍ V KOLE OSUDU SE U VÁS TOČÍ…
TÝKÁ SE VÁS OSUDOVÉ ROZHODNUTÍ A V NĚM SE SKRÝVÁ ŠTĚSTÍ V PODOBĚ OSUDOVÉHO SETKÁNÍ.

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky. Text podléhá autorským právům…
Autor: Miroslav Maximus