2017

HOROSKOPY NA LISTOPAD 

12 tajemství, 12 znamení a 12 úkolů
DÁVÁM VÁM TOTO ZA ÚKOL V MÍSTĚ A ZEMI KDE ŽIJETE A VŠE JE DÁNO ŘÁDEM … 
NEHOVOŘÍM TÍMTO K JEDINCI..

ŠTÍR

Milý Štíre v tomto období se může u Tebe hovořit o příznivém (Osudu.) Uvědom si ovšem, že vše není tak, jak by sis přál.
Pamatuj si, že pokud nebudeš jednat rozumně, tak vše bude marným úsilím a neúspěchem.
Jsou Ti určeny jisté zkoušky a jakákoli apatie se Ti nevyplatí.
Opatrně s Tvými slabostmi a příkladem Ti mohou být jistá pokušení a svody.
JEDNEJ V TOMTO OBDOBÍ ROZUMNĚ A ZAMYSLI SE.
Týká se to vztahů a některým z Vás může vstoupit do života nový partner. Říká se ber a nepřeber a s tím souvisí i jistá varování.
Někteří z Vás více, méně řeší vztahy, tak jde o to abyste nešlapali vedle.
Vyzdvihuje se u Vás na toto téma opatrnost.
OHLAŠUJI VÁM VYHROCENÍ SITUACÍ, JISTÁ OMEZENÍ, POMLUVY A PODLOST OD DRUHÝCH.
( měj otevřené oči Štíre).
Občas si něco namlouváte a nežijete v reálu.
Opatrně s tvářemi dvojího vztahu a čeká Vás i konfrontace s Vašimi pracovními plány.
Je Vám ovšem dána podpora Vašich tužeb co se týče Vašich předsevzetí a plánů.
SLIBUJI VÁM V TOMTO SMĚRU DOSAŽENÍ NADĚJE A ÚSPĚCHY.
Máte vhodnou dobu i pro svou realizaci nových nápadů a příležitostí.
VAŠE ROVNOVÁHA A AKTIVITA BUDE VAŠÍM ÚSPĚCHEM.
VE VZTAZÍCH ZAČNETE U SEBE, MĚŇTE VNĚJŠÍ PODMÍNKY A OKOLÍ SE U VÁS ZMĚNÍ.
Pokud nebudete činit správně, tak věřte tomu, že Vás čekají potíže, možné zneužití důvěry,
rozpady vztahů a některé z nich jsou pro Vás přínosem.
Věnujte se rodině a dětem zde mohou též nastat problémy.
Vše by mohlo vyústit ve Váš pocit samoty, pesimismus a smutek.
NABÁDÁM VÁS K VELKÉ OPATRNOSTI A NEUVÁŽENÝM JEDNÁNÍM.
Vše berte jako jistou zkoušku a ta se týká různých oblastí.
VŠE PROMYSLETE A UČIŇTE ROZHODUJÍCÍ KROKY.
Vytvořte si své zázemí a pořádek, to se týká financí a na slova půjč mi a podobně nereaguje.
JE VÁM DÁN OPĚT SLIB ÚSPĚCHU, KLIDU, HARMONIE, 
ALE MÁ TO SVÉ PODMÍNKY, O KTERÝCH SE HOVOŘILO.
Opatrně tedy i se dvěma zájemci, nevíte totiž většinou, která bije.
Nebuďte naivní a nic nezlehčujte a to samé se týká hmotné stránky a neopakuji to pro nic za nic.
Pokud jste někteří z Vás bezstarostní, žijete v jakémsi Symbolu mladí, tak se hovoří o Vašem poblouznění a to se Vám nevyplatí.
OHLAŠUJI VÁM NOVÉ ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ALE TAKÉ RIZIKA CHYB U VĚTŠINY DÍKY NEROVNOVÁZE A BUDETE MÍT Z TOHO PĚKNÉ NEPŘÍJEMNOSTI.
Díky tomu i Vaše pracovní záležitosti budou nejisté a výsledky těžkého úsilí půjdou vniveč.
Řešte své situace rychle, buďte aktivní, ale vše nejdříve promyslete, vše.. Hází se i některým z Vás klacky pod nohy.
A u jistých vztahů hodně rychle přibrzděte.
KE VŠEMU PŘISTUPUJTE ZODPOVĚDNĚ.
OHLAŠUJI VÁM POTŘEBU ZMĚNY A VŠE MŮŽE PŘINÉST OTEVŘENÍ VAŠÍ NOVÉ ŽIVOTNÍ KAPITOLY.
Opatrně a jste opět varování před omyly, chybami a to vše Vám přinese frustraci, ztráty a zmaření Vašich tužeb a plánů.
Vše je o Vás milý Štíři a vše se týká komunikace, vztahů, Vašeho rozvoje a aktivity a v tom může spočívat Váš rozvoj.
Jedná se o každého z Vás.
OHLAŠUJI VÁM KONFRONTACI MEZI ŘÁDEM A CHAOSEM, HOVOŘÍ SE O POKUŠENÍ A VŠE BERTE JAKO ZKOUŠKY.
Opatrně s jistými vášněmi u některých Štírů, mohlo by dojít k Vašemu úpadku a to ve ztrátě vůle, síly, vitality a energie.
VARUJI VÁS OPĚT PŘED ŠPATNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ VÁM MOHOU PŘIVODIT PÁD.
Pokud se hovoří o Vás, tak je to o Vás. Ale je zde něco pochmurné stinné a to se týká situací, někoho z Vašeho okolí.
NEDĚLEJTE CO NECHCETE.
VŠE ZNAČÍ PRO VÁS TĚCHTO SMĚRECH A OBDOBÍ VAŠÍ (OSUDOVOST).
JE VÁM DÁN SLIB ÚSPĚCHU, KLIDU, HARMONIE, ALE MÁ TO SVÉ PODMÍNKY, O KTERÝCH SE HOVOŘILO.
(Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu.)