2018

HOROSKOPY NA ROK 2018 
PRO VŠECHNA ZNAMENÍ..

12 tajemství, 12 znamení a 12 úkolů
DÁVÁM VÁM TOTO ZA ÚKOL V MÍSTĚ A ZEMI KDE ŽIJETE A VŠE JE DÁNO ŘÁDEM …
NEHOVOŘÍM TÍMTO K JEDINCI..

Toto jsou horoskopy obecné pro daná znamení.
Pokud máte zájem o bližší informace na daný rok či měsíc, napište si o osobní horoskop na míru dle vašich dat

do emailu- silalva@seznam.cz
Každé znamení má v tomto období, v každé zemi jiný úkol.
Autor: Miroslav Maximus

 


 

BERAN

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ BERANA
VÁM JE DÁN DO VÍNKU ODKAZ NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI, VRATKÝ ZÁKLAD NĚJAKÉ SITUACE, PODNIKU ČI VZTAHU.
TOTO SE VZTAHUJE K 25.DNI MĚSÍCE, KTERÝ HOVOŘÍ O VYZNÁNÍ HŘÍCHU.
Přináší Vám to možné různé potíže, problémy, vnitřní a vnější krize a střety.
Může to u Vás generovat pocity viny, frustrace, nejistoty a jakési nenaplnění.
Věštím Vám skryté záměry, zle úmysly, věrolomnost, odepření pomoci, zradu a neúspěch.
Vzkazují Vám, aby jste byli opatrní na svých cestách.
UČIŇTE TEDY MNOHA ROZHODNUTÍ CO ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT, UČIŇTE ZMĚNY KTERÉ JSOU TŘEBA.
JE VÁM DÁNA INTUICE, ODVAHA, TVOŘIVOST A PODNIKAVOST.

 

ROK 2018
Podporuji Vaší touhu po Vědění, schopnosti získávat nové zkušenosti a vědomosti, jste podpořeni v rozvíjení obchodní zdatnosti a dávám Vám do vínku Vůdcovské vlohy.
JE VÁM DÁNA ODVAHA K REALIZACI VAŠICH PLÁNŮ A VYTČENÝCH CÍLŮ.
Odkazují mnohé z Vás na úspěšnou obchodní či pracovní cestu.
Varuji Vás před různými potížemi a dokonce i pády.
PROTO ZACHOVEJTE SPRÁVNOU MÍRU VE VŠECH OBLASTECH.
Prosaďte se všude tam, kde je třeba.
BUĎTE SEBEVĚDOMÍ A AKTIVNÍ.
DEJTE DO ROVNOVÁHY SVŮJ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SVĚT, PŘEVEZMĚTE AKTIVITU, MŮŽETE ZAČÍT PODNIKAT A VYUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ SVÝCH ENERGIÍ BERANA
A POUŽIJTE JE TAM KDE JE TŘEBA. V TOMTO OBDOBÍ VÁM MŮŽE VSTOUPIT DO ŽIVOTA PARTNER.
Jedná se u Vás v tomto období o vnitřní zdokonalování a připomínám Vám, aby jste byli opatrní.

U některých z Vás je něco v utajení co čeká na odhalení či se čeká na vyjevení záležitosti,
která vytváří vnitřní a vnější rozpory jedince, konflikty, neklid, napětí a nervozitu.
Může se i jednat do pronikání problémů druhých, jejich soukromí a je jedno o jakém pohledu se hovoří.
Poté bude následovat řevnivost, rivalita, třenice, konkurenční boj.
Blíží se hádky, konflikty, týká se Vás závist okolí, nečestnost a chamtivost.

NĚKTEŘÍ Z VÁS MAJÍ DANÝ SOUD A SOUDNÍ SPORY.
VĚŠTÍ SE PÁD A DOKONCE I ZÁPAS O VLASTNÍ EXISTENCI A BYTÍ.

Je dobré, aby si mnozí z Vás vybojovali své místo v životě.
Vše je neustálý souboj u některých v životě a tady se můžu zmínit že jaké metody používáte, tak ty se Vám v tomto období vrátí.
Dále se hovoří, že žádné nefér neprojde, ani v případě, který se týká vztahů, možných dvou partnerů a nebo se Vás týká, že tu jsou dva jedinci co mezi sebou soutěži o Vaší přízeň.

OZNAMUJI VÁM ARCHETYP MĚSÍCE A JEDNÁ SE O KLAM, ILUZI, ZTRÁTY A ZKLAMÁNÍ.

Ohlašují se Vám útoky oponentů na Vaši osobu a to přináší vnitřní zmatky, obavy, deprese, průtahy v řešení situaci
a vlastních potřeb, patové situace a narůstající problémy. Jedná se o pocit útlaku, izolace a omezení.
Projeví se u Vás touha nastolení své vnitřní rovnováhy.
Varuji některé z Vás před nebezpečnými známostmi, silnými protivníky a sklonem k odkládání řešení problémů.

Vše mě vrací k ARCHETYPU MĚSÍCE, který je falší a klamem. Uvědomte si, že projít tmou hovoří i něco o Vašich instinktech.
Některé z Vás předtuchy a sny před něčím varují a nebo Vás na něco upozorňují.
Uvnitř sebe máte vnitřní úzkost a je na čase změnit myšlení.
Jedná se u Vás o neupřímný postoj a nechali jste se zatáhnout do světa iluzí a nejen to.
Zamyslete se nad tím, někteří z Vás kterých se to týká, zbystřete a prohlédněte to.

ZAČNETE VŠE ŘEŠIT BEZ OBAV STRACHU.
Vaše starosti jsou i možnou Vaší závislostí a třeba i na někom.
VODA ŽIVOT DÁVÁ, ALE I BERE, UVĚDOMTE SI TO.

A PROTO…
JE VÁM DÁNA INTUICE, ODVAHA, TVOŘIVOST A PODNIKAVOST.
UČIŇTE TEDY MNOHA ROZHODNUTÍ CO ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT, UČIŇTE ZMĚNY KTERÉ JSOU TŘEBA.
PROTO ZACHOVEJTE SPRÁVNOU MÍRU VE VŠECH OBLASTECH.
BUĎTE SEBEVĚDOMÍ A AKTIVNÍ. DEJTE DO ROVNOVÁHY SVŮJ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SVĚT, PŘEVEZMĚTE AKTIVITU, MŮŽETE ZAČÍT PODNIKAT A VYUŽÍVEJTE SPRÁVNĚ SVÝCH ENERGIÍ BERANA A POUŽIJTE JE TAM, KDE JE TŘEBA.
V TOMTO OBDOBÍ VÁM MŮŽE VSTOUPIT DO ŽIVOTA PARTNER.

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

BÝK

 

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ BÝKA

VÁM JE DÁNO DO VÍNKU OHLÁŠENÍ ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA V ARCHETYPU DÍTĚTE, KDE ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE POŠETILOST A NEVĚDOMOST.
MNOHÝM SE MŮŽE OTEVŘÍT NOVÁ ŽIVOTNÍ KAPITOLA, KROK DO NEZNÁMA A ŽIVOTNÍ ZKOUŠKY.
Vyvarujte se omylům, chybám, zmatkům, které mohou vést ke zmaření plánů a tužeb, ztráty, rezignaci
a tímto se Vám Signalizují jistá nebezpečí.

Jsou VÁM ovšem dané neomezené možnosti a je na Vás, které z nich se chopíte.

 

ROK 2018
Je Vám dán příznivý vývoj, který se Váže na Symbol životních obětí, které se vnímá často jako negativní, ale není to tak.
Symbolicky se Vás týká příznivý vývoj v přátelských vztazích, citové rovině, přeje se těm co jsou umělecky a duchovně naladěni, týkají se Vás velké ambice a očekávání.
BUĎTE PRAKTIČTÍ, ROZUMNĚ ROZVÍJEJTE SVŮJ OSOBNÍ POTENCIÁL, TAKTO I REALIZUJTE SVÉ NÁPADY A PLÁNY.
Přeje se Vám i v konzervatismu, ovšem problémy se Vás právě budou týkat výše uvedených řádku psaných Velkým textem.
Buďte pevní jako skála ve Vašich příležitostech a vytrvalý.
Je zde pro Vás rada, aby jste přehodnotili své hodnoty, využili nabídek a upevnili si své postavení.
Ve vztazích se hovoří o úrodné půdě, vše by se mělo vyvíjet tímto směrem a možná potkáte
i nového partnera s vlastnostmi jako je vytrvalost a zásadovost. Poté se může hovořit u Vás o uspokojení na srdci.

Je Vám dán tento pozitivní příslib vývoje, ale též se hovoří o zradě, zneužití důvěry, rozpadu vztahů a nevděku blízkých.
Téma se bude týkat i Vašich dětí, ztráty pochopení a úcty a vaší nespokojenosti.
NABÁDÁM VÁS PROTO K OPATRNOSTI V SOUVISLOSTI S ARCHETYPEM DÍTĚTE.
Netýká se to všech o čem se hovoří.

Dále Vám chci říci, že po moudrém zvážení, udělejte rozhodný krok v oblasti, kde je třeba.
Uspějete v jisté kvalifikaci, zkoušce a projektu, zde se jedná i o zdárné jednání v těchto oblastech.
Jsou to Vaše šance, tak se jich můžete chopit.
Zřejmě i v těchto místech někteří z Vás, navážou svůj nový vztah a nebo si odnesete z těchto míst něco co Vás obohatí.

Je Vám dána podpora v tomto období ze strany žen a jistých přátelství.
VZKAZUJI VÁM, ŽE SE MNOHÝCH TÝKÁ SYMBOL SOUDNICTVÍ A OBĚTI.
Ohlašuje se Vám hrozba nepříjemných události, zpomalení Vašeho vývoje, ztráty, zklamání a stagnace.
JEDNÁ SE O SYMBOL ŘÁDU KDE SE SYMBOLIZUJE ZAVRŠENÍ JISTÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU A UZAVŘENÝ VÝVOJ.
UDÁLOSTI SE DAJÍ U VÁS DO POHYBU, KDY SE VÁM NĚCO VZKÁŽE A TO FORMOU POŠTY, MAILU, SMS ČI ÚSTNĚ A NĚCO ZAČNETE ŘEŠIT.

MNOHÝCH Z VÁS SE TÝKAJÍ ŠŤASTNÉ INICIATIVY.
Jednejte ve všem zodpovědně a nezapomeňte na Archetyp Dítěte. Mnozí by zbytečně dosáhli moudrosti skrze utrpení, díky Viselci.
Jedná se o nedostatek realismu, smysl týkající se materiálních hodnot, sklony k iluzím, utopickému snění
a někteří by mohli tíhnout i k fatalismu.
OHLAŠUJÍ SE VÁM ZKOUŠKY, NĚKTERÝM NÁHLÉ ZMĚNY, NEPŘÍZNIVÉ ČI PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZVRATY, RŮZNÁ OMEZENÍ A RIZIKA CHYB A OMYLŮ.
Člověk je doslova obětí pokud se nemůže hnout z místa a to se týká finančních potíží, pracovních a nebo vztahů.
Jedná se o depresivní situace a psychiku.
Mnozí z Vás přijměte tedy co se stalo, pohněte se z místa a jedná se o VÁŠ… ROZHODNÝ KROK

BUĎTE PEVNÍ, ROZHODNÍ, ROZMYŠLENĚ A REÁLNĚ KE VŠEMU PŘISTUPUJTE.
Vaše zkoušky a zvraty jsou pod Symbolem Ryb. Nevíte mnozí kam plout a jedná se o Vaše vnitřní rozpory.
HRANICE ÚSPĚCHU A NEÚSPĚCHU JSOU VELMI TENKÉ, UVĚDOMTE SI TO.
ODSTRAŇTE SVOJI VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ IZOLACI, POSTAVTE SE PEVNĚ NA SVÉ NOHY A SOUČET ZDE U MNOHÝCH Z VÁS HOVOŘÍ O SLOVU… AKTIVITA

JELIKOŽ…
MNOHÝM SE MŮŽE OTEVŘÍT NOVÁ ŽIVOTNÍ KAPITOLA, KROK DO NEZNÁMA A ŽIVOTNÍ ZKOUŠKY.
UDÁLOSTI SE DAJÍ U VÁS DO POHYBU, KDY SE VÁM NĚCO VZKÁŽE A TO FORMOU POŠTY, MAILU, SMS ČI ÚSTNĚ A NĚCO ZAČNETE ŘEŠIT.
BUĎTE PEVNÍ, ROZHODNÍ, S ROZMYSLEM A REÁLNĚ KE VŠEMU PŘISTUPUJTE.
TÝKAJÍ SE MNOHÝCH Z VÁS ŠŤASTNÉ INICIATIVY A MOŽNÉ NOVÉ VZTAHY.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

BLÍŽENEC

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ BLÍŽENCŮ.
OHLAŠUJE SE VÁM HROZBA PROBLÉMŮ V MATERIÁLNÍM SVĚTĚ A JEDNÁ SE O VAŠE ZÁVAZKY, DLUHY A PODOBNÉ ZÁLEŽITOSTI.
Jste varování před nebezpečným prosazováním vlivu a nemorálním chováním a je jedno o jaký úhel se týká, zda se to týká někoho, či Vás samotných.
SPRÁVNĚ SE ROZHODUJTE A ROZUMNĚ JEDNEJTE.
Své plány a cíle zvažte, ať je můžete naplnit.
Jedná se o Vaše nové příležitosti, vemte svůj Osud do svých rukou, prosaďte se a buďte aktivní.
Týkají se VÁS informace, jak reagujete na energie a na změny v životě. Je zřejmé, že mnozí z Vás někoho potkají.
BUĎTE ROZVÁŽNÍ AŤ SE VÁS V TOMTO OBDOBÍ NETÝKAJÍ ZMATKY A ZBYTEČNÉ ZKOUŠKY.

 

ROK 2018
Týkají se Vás jistá omezení.
Využívejte svůj rozum, instinkty a buďte kreativní. Je Vám dáno tvůrčí nadšení, fantazie, intelekt, vznešenost, vznešenost, soucit a ochota pomoci druhým.
DÁVÁM VÁM PŘÍSLIB ÚSPĚŠNÉHO ZAVRŠENÍ VAŠEHO OSOBNÍHO PŘÁNÍ.
Je zapotřebí, aby jste stáli pevně nohama na zemi, žili v realitě, prakticky mysleli a vyvarovali se jistým krajnostem v jednání.

VAŠE OSOBNÍ SÍLA A NEZLOMNÁ VŮLE VÁS DOVEDE K VYTOUŽENÉMU CÍLI.
Jedná se o Vaší aktivitu, činy a rozumně pracujte s financemi.
ZAUJMĚTE KE VŠEMU PEVNÝ POSTOJ, JEDNÁ SE U VÁS O VAŠÍ STABILITU.
Buďte ve všem opatrní, jednejte takto a nejdříve zvažte co je třeba.
Je možné, že Vám do života vstoupí pevný jedinec silné vůle, který má jisté postavení a je si vědom slova Hodnota.
Týká se to některých z Vás.

Nenechte emoce, aby zvítězili v jistých situacích nad rozumem.
Mohlo by dojít, že zlost by jste naměřili proti sobě, přišla by zklamání i ve vztahu, nespokojenost a rodinné problémy.
Cítili by jste se vyprahlí, opuštění a Vaše nálada by byla melancholická. Přišli by jste o své iluze a jistá životní očekávání.

Poukazuje se u Vás na existenční problémy, nouzi a strádání. Jedná se o Váš hmotný svět.
Může dojít k ukončení pracovního poměru, snížení platu a nebo k finančním ztrátám.
Je zapotřebí, aby jste našli správnou cestu a řešení, na vše se připravili.
Jelikož je zde Symbol žebráka, na kterého je žalostný pohled, ukazuje se na chudobu, chlad a zimu.
V tomto období Vás čekají setkání, která ovšem pro Vás nebudou zajímavá a mnohé z Vás zklamou Vaší blízcí a přátelé.

DÁLE – VAŠE ROVNOVÁHA JE VE ZDRAVÍ A V DOBRÉM PSYCHICKÉM STAVU.
Jedná se takto o rozumná rozhodnutí, bystrou mysl a pozitivní vyřešení situací a událostí, které se Vás týkají.
OBDOBÍ JE V SYMBOLU DOMU KARMY.
OTEVÍRAJÍ SE VÁM BRÁNY KE VŠEM MOŽNOSTEM, TÝKÁ SE VÁS 32 MOUDRÝCH CEST A VŠE ČEHO SE TO TÝKÁ.
PŘEJE SE VÁM V ROZVOJI, STUDIU A V POCTIVÉ SNAZE A ROVNOVÁZE JE VÁM DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU A OCENĚNÍ.
Nesete sebou tíhu břemene v jisté záležitosti. Každý to máte dané jinak, ale jedná se o určitý druh nesvobody.
Pokud se to týká materiálního zajištění, tak je lepší mít více příležitostí.
TĚCH, KTERÝ SE TÝKÁ BŘEMENO, ODSTRAŇTE TAKÉ STRES A ZAČNĚTE VŠE ŘEŠIT.

Pokud se vše nechá být, přinese to problémy ve zdraví, je tedy dobré začít s ozdravným procesem, tam kde je třeba.
Někteří z Vás se potkáte s problémem harmonického domova a nebo při jeho nalezení.
Může se hovořit i o tom, že Vás tlačí k zemi problémy někoho druhého, řešíte je za něj a nemůžete spokojeně žít.

JSTE JINAK PODPOŘENI V DOBRÝCH A ÚSPĚŠNÝCH NÁPADECH, PŘI ŘEŠENÍ JISTÝCH ZÁLEŽITOSTÍ.

TÝKÁ SE VÁS I ARCHETYP HARMONIE A JEJÍM ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE VAŠE SEBEKONTROLA, MÍRNOST, STŘÍDMOST A VAŠE INICIATIVA.
OHLAŠUJI VÁM ZMĚNY VE VAŠICH ŽIVOTNÍCH POMĚRECH.
SLIBUJI VÁM DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU A ZÁROVEŇ NOVÉ PODNĚTY K VAŠEMU DALŠÍMU VÝVOJI A VZESTUPU.
VYZDVIHUJI U VÁS SEBEKONTROLU, DISCIPLÍNU, OPATRNOST A ROZVAHU.
Některých z Vás se týkají jistá omezení, jak se již hovořilo a dokonce se některých týkají i násilná omezení.
Hovoří se v těchto směrech o duševních bojích, hmotných a citových ztrátách, nezdarech, neúspěchu, deziluzi a smutku.

Dejte tedy za včas někteří z Vás něco do pořádku, vyvažte svoji vnitřní harmonii a to se časem projeví ve vnějších okolnostech.
Odpočívejte a pracujte. Týkají se Vás informace o Vašem zdraví, jedná se o Váš energický potenciál, Vaši kondici a tam kde je třeba, nastolte soulad ve vztazích…, tam kde to jde.

HARMONIE A SVOBODA JE POUZE TAM, KDE SE ZANESE DO ŽIVOTA ŘÁD.

PROTO…
BUĎTE ROZVÁŽNÍ AŤ SE VÁS NETÝKAJÍ V TOMTO OBDOBÍ ZMATKY A ZBYTEČNÉ ZKOUŠKY.
ZAUJMĚTE KE VŠEMU PEVNÝ POSTOJ, JEDNÁ SE U VÁS O VAŠÍ STABILITU.
VAŠE ROVNOVÁHA JE VE ZDRAVÍ A V DOBRÉM PSYCHICKÉM STAVU.
OTEVÍRAJÍ SE VÁM BRÁNY KE VŠEM MOŽNOSTEM, TÝKÁ SE VÁS 32 MOUDRÝCH CEST A VŠE ČEHO SE TO TÝKÁ.
MNOHÝM…
OHLAŠUJI ZMĚNY VE VAŠICH ŽIVOTNÍCH POMĚRECH.
VYZDVIHUJI U VÁS SEBEKONTROLU, DISCIPLÍNU, OPATRNOST A ROZVAHU.
ZAUJMĚTE KE VŠEMU PEVNÝ POSTOJ, JEDNÁ SE U VÁS O VAŠÍ STABILITU.
HARMONIE A SVOBODA JE POUZE TAM, KDE SE ZANESE DO ŽIVOTA ŘÁD.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

RAK

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ RAKA.
VÁM JE DÁN DO VÍNKU ARCHETYP SVŮDCE A PROTIVNÍKA, KDE SE HOVOŘÍ O VAŠÍ OSUDOVOSTI, HMOTNÝCH POUTECH, VÁŠNÍ A OTROCTVÍ.
OHLAŠUJI VÁM BOJ MEZI DOBREM A ZLEM, POŘÁDKEM A CHAOSEM.
VARUJI VÁS PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI CO VÁM MOHOU PŘIVODIT PÁD.
Budou se Vás týkat různé zkoušky, zmatky a některých pokušení.
Jedná se u Vás i o riziko onemocnění.

PRIORITOU KAŽDÉHO Z VÁS JE OSOBNÍ VITALITA, VŮLE, SÍLA A ZDRAVÍ.

Rozhodnou Vaše vlastnosti v tomto období. Je dobré v životě dělat jen to co sami chcete, ale hlavně ať je to dobré.
Budou se Vás mnohých týkat krize a nevěry. Kontrolujte své vášně a chování.
Pokud se hovoří o Vás, tak se jedná o Vaší stinnou stránku duše a pokud se jedná o někoho blízkého okolí,
tak se bude hovořit o dané pochmurné situaci.

 

ROK 2018
V tomto období se Vás týkat spojení s nutností volby a rozhodování. Buďte opatrní a uvážlivý ve všem, co budete činit.
Mohou se zde objevit nepříjemnosti, vážné konflikty, události a od oponentů přijde zlo a je jedno v jaké podobě.
Jedná se o přetvářky, lži, podvody a mnohé další. Někdo by mohl být hodně poražen a varují VÁS před liknavostí, slabostí a…

VYZDVIHUJI U VÁS SÍLU VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADOVAT SITUACE.
V POZITIVU SE VÁS TÝKÁ I VELKÉ TVŮRČÍ NADÁNÍ A I TOTO JE JEDNOU CESTOU, JAK ZE VŠEHO VEN.
Věnovat se tedy tomu, co je dobré a zbytečně i do něčeho nespadnout. Je to pro některé jakýmsi osvobozením.

OHLAŠUJI NĚKTERÝM Z VÁS NOVOU LASKU NA OBZORU, HARMONII, SPOKOJENOST V RODINĚ A NAROZENÍ DÍTĚTE.
JEDNÁ SE I O ÚSPĚCH NĚKTERÝCH Z VÁS.
Týká se to těch co jsou vitální a rozumní.
Mnohým se připisují kladné významy v překonání starostí, překážek, v plodné snaze a nových začátcích.
TĚMTO JEDINCŮM OHLAŠUJI KONEC TĚŽKÉHO OBDOBÍ.
DÁVÁM VÁM SLIB KTERÉ SE TÝKAJÍ NOVÝCH ZÁŽITKŮ, POZITIVNÍ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, V ZÍSKÁNÍ NOVÝCH A UŽITEČNÝCH ZNÁMOSTÍ, NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY A RADOSTNÉ UDÁLOSTI. NABÍZÍ SE MNOHÝM NOVÉ MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI.

V životě nejde o to jen brát, ale také i dávat a opačně. Vše se má vyvažovat.
Je dobré, aby jste si věřili a ve Vašem okolí je možná i někdo od koho se můžete něco přiučit a dosáhnout jeho kvalit.
V aktivitě je přilepšení, peníze jsou pro aktivní a někteří z Vás budou obdarováni.
Dobré období je pro některé, je důležité, aby rozum předstihoval city a to díky opatrnosti, která je v tomto období na místě.

Myslí se tím třeba i přísloví dvakrát měř a jednou řež.
Jelikož by ve všem se mohla skrývat hrozba omylu vedoucí ke zklamání.
Je to Symbolem mladí, nerozvážnosti, bezstarostnosti a poblouznění.
Jednalo by se o nerozvážnost a nezralost a chybné rozhodnutí by Vám mohlo přinést do života velké problémy.
VZKAZUJI MNOHÝM ŽE U VÁS NĚCO KONČÍ A NOVÉ ZAČÍNÁ.
JE VÁM DÁNA NADĚJE NA DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU.
Jsou Vám daný nové příležitosti a máte možnost uspět a vyhrát.
POUZE TI, CO ZVEDNOU HLAVU MAJÍ ŠANCI USPĚT A VYHRÁT.
Týkají se Vás nové šance, posun a růst. Nesedejte v koutě a buďte aktivní, energie jsou všemu otevřený.
V cestě máte překážky, ale i jisté nezdary někteří z Vás.

OHLAŠUJI VÁM PROTO UČINIT NĚJAKÉ VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ A VARUJI VÁS PŘED ŠPATNOU VOLBOU, KTERÁ SE MŮŽE TÝKAT VZTAHU.
JEDNÁ SE U VÁS O ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT. VARUJI VÁS PŘED FINANČNÍMI ZTRÁTAMI.
Zamyslete se nad určitou situaci v životě, která vyžaduje změnu. Nedělejte nepromyšlená rozhodnutí a je jedno, o co se jedná.
Opatrně u některých i se slovem Nadvláda, která by se mohla projevit nejprve v podobě opory.

PROTO…
PRIORITOU KAŽDÉHO Z VÁS JE OSOBNÍ VITALITA, VŮLE, SÍLA A ZDRAVÍ.
OHLAŠUJI VÁM BOJ MEZI DOBREM A ZLEM, POŘÁDKEM A CHAOSEM.
VYZDVIHUJI U VÁS SÍLU VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADOVAT SITUACE.
JEDNÁ SE U VÁS O ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT. VARUJI VÁS PŘED FINANČNÍMI ZTRÁTAMI.
OHLAŠUJI VÁM UČINIT NĚJAKÉ VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ A VARUJI VÁS PŘED ŠPATNOU VOLBOU, KTERÁ SE MŮŽE TÝKAT VZTAHU.
NĚKTERÝM…
JEDINCŮM OHLAŠUJI KONEC TĚŽKÉHO OBDOBÍ.
DÁVÁM VÁM SLIB KTERÉ SE TÝKAJÍ NOVÝCH ZÁŽITKŮ, POZITIVNÍ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, V ZÍSKÁNÍ NOVÝCH A UŽITEČNÝCH ZNÁMOSTÍ,
NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY A RADOSTNÉ UDÁLOSTI. NABÍZÍ SE MNOHÝM NOVÉ MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

LEV

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ LVA

OHLAŠUJI VÁM HROZBU PROBLÉMŮ V OBLASTI FINANCÍ, KTERÉ SE TÝKAJÍ DLUHŮ A VAŠICH ZÁVAZKŮ.

Vše toto Vám může přinést nervozitu, netrpělivost, podrážděnost, spory, ztrátu energie a elánu, pasivitu, lhostejnost a netečnost.
Symbolu se týkají negativní stránky, který hovoří o průměrnosti, nemorálním chování a snaze získání nadvlády.
Bude se jednat o to, kdo a v jaké bude pozici.
SVÉ AMBICE, PLÁNY A CÍLE DRŽTE NA UZDĚ. VŠE KONEJTE TAK, ABY JSTE ZVLÁDLI.
Vše se může vnímat jako začátek chybných rozhodnutí, omylů a nových začátků.
V nových příležitostech je dobré se prosadit a vzít svůj Osud do svých rukou a je jedno, které záležitosti se to týká.
Hovoří se u Vás jak reagujete na nové energie, nějakou změnu v životě.
NESEDEJTE V KOUTĚ, BUĎTE AKTIVNÍ A ZAČNĚTE IHNED. NĚKTEŘÍ Z VÁS V TOMTO OBDOBÍ NĚKOHO POTKÁTE A BUDE SE TO TÝKAT VZTAHU.
BUĎTE ROZVÁŽNÍ VE SVÝCH ROZHODNUTÍCH, TÝKAJÍ SE VÁS ZMATKY A ZKOUŠKY V TOMTO OBDOBÍ.

 

ROK 2018
Někteří z Vás máte potřebu a touhu se z něčeho vymanit, jedná se o jisté omezení a u některých o zánik.
VYUŽÍVEJTE ROZUMU, INSTINKTU A KREATIVNÍHO CHOVÁNÍ.
Může se u Vás probouzet tvůrčí nadšení, moudrost, intelekt, zralost, vznešenost, soucit a ochota někomu pomoci.

VARUJI VÁS PŘED KRAJNOSTMI.

NĚKTERÝM Z VÁS JE DÁN PŘÍSLIB ZAVRŠENÍ NĚJAKÉHO DÍLA.
Říká se, že vlastnit je příjemné, jedná se o získání majetku. Je dobré pro Vás ovšem žít v realitě, prakticky myslet a týká se Vás…
SILNÁ A NEOMEZENÁ VŮLE K DOSAŽENÍ OSOBNÍHO CÍLE.
AKTIVITA A ČINY ROZHODNOU A U VÁS SE JEDNÁ O UMĚNÍ SE PROSADIT.
U Vás je potřeba, aby jste znali hodnotu peněz, jedná se totiž o Vaše postavení.
Možná potkáte někoho, kdo se tímto zabývá a pokud ne, tak budete muset sami ke všemu zaujmout…
JEDNOTNÝ A PEVNÝ POSTOJ.
Jedná se o Vaší stabilitu a také o to, že někteří z Vás touží po takovém člověku.
Jsou mezi Vámi jedinci, kteří toto prožívají a mají takový vztah.

Buďte opatrní ve všem, týkají se Vás jen částečné úspěchy a to i díky emocím, které by mohli získat nadvládu nad rozumem.
Symbol, který se Vás týká hovoří o zklamání, nenaplněných očekávání v životě, ztrátách a zklamání u mnohých z Vás.
Může se Vás týkat ztráta iluzí, zlost namířená proti sobě, frustrace a beznaděj a to se týká nešťastného vztahu,
rodinných problémů a neopětovaných citů.

Tento Symbol některým z Vás Ohlašuje ztrátu blízké osoby, trápení, citovou vyprahlost, stesk a melancholii.
Hovoří se u Vás o špatném psychickém stavu a zdraví. Žijete v jisté izolaci a jste na něčem či někom závislí.
Mohli by se Vás týkat existenční problémy, ztráta zaměstnání a mohlo by se stát, že by jste nevěděli kudy kam.
Vše si proberte a…
ZMĚŇTE POSTOJ, NAJDĚTE ŘEŠENÍ A CESTU Z TOHOTO VEN. S TÍMTO ZAČNETE OKAMŽITĚ A TO SE TÝKÁ I VAŠEHO OMEZENÍ.
Symbol poukazuje na žalostný vzhled žebráka, chudobu, chlad a zimu.

Dále v tomto období Vás čekají jistá setkání, která ovšem nebudou zajímavá a počítejte i s možným zklamáním ze strany přátel.
TI, CO SI TO ZASLOUŽÍ TAK SE JICH TÝKÁ SYMBOL SPRAVEDLNOSTI, KTERÝ JE V PŘEKONÁNÍ PROBLÉMŮ A TĚŽKOSTÍ.
TÝKÁ SE VÁS 32 SKRYTÝCH CEST MOUDROSTI, STROM ŽIVOTA, KDE SE VÁM PŘEJE V DUCHOVNÍ ČINNOSTI, ROZVOJI STUDIA A V POCTIVÉ SNAZE.
DÁVÁM VÁM PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍM SVĚTĚ.
JE VÁM DÁN DO VÍNKU I ARCHETYP HARMONIE.
SLIBUJI VÁM DOSAŽENÍ OSOBNÍHO ÚSPĚCHU, KTERÝ SE TÝKÁ OSOBNÍ INICIATIVY, NABÍZÍM VÁM DALŠÍ PODNĚTY K VZESTUPU A VÝVOJI.
VYZDVIHUJI U VÁS PROTO POTŘEBU SEBEKONTROLY, DISCIPLÍNY, OPATRNOSTI, ROZVAHY, UMĚŘENOSTI A UMÍRNĚNOSTI VE VŠECH OBLASTECH.
TÝKÁ SE VÁS I OSOBNÍ VŮLE, SÍLA A ROZHODNOST.
OHLAŠUJI VÁM ZMĚNY V ŽIVOTNÍCH POMĚRECH.
Vzkazuji mnohým, dejte do pořádku co je třeba. Vaše vnitřní Štěstí se projeví ve vnějších okolnostech,
jedná se o vaše vztahy a tady je právě pro Vás informace, že máte pracovat na svém energetickém poli, Rovnováze, psychice tedy zdraví.
SVOBODU MÁ POUZE TEN, KDO DO SVÉHO ŽIVOTA ZANESE ŘÁD.
Jedná se o Vaší harmonii, pohodu a teplo budoucího domova.
Někteří z Vás tohoto nevyužili.
Vyvažujte pracovní s odpočinkem.

NĚKTEŘÍ Z VÁS ŽIJETE V HARMONII A SPOKOJENOSTI.
OSTATNÍ…
SVÉ AMBICE, PLÁNY A CÍLE DRŽTE NA UZDĚ. VŠE KONEJTE TAK, ABY JSTE ZVLÁDLI.
VYUŽÍVEJTE ROZUMU, INSTINKTU A KREATIVNÍHO CHOVÁNÍ.
OHLAŠUJI VÁM ZMĚNY V ŽIVOTNÍCH POMĚRECH.
TÝKÁ SE VÁS I OSOBNÍ VŮLE, SÍLA A ROZHODNOST.
SLIBUJI VÁM DOSAŽENÍ OSOBNÍHO ÚSPĚCHU, KTERÝ SE TÝKÁ OSOBNÍ INICIATIVY, NABÍZÍM VÁM DALŠÍ PODNĚTY K VZESTUPU A VÝVOJI.
JE VÁM DÁN DO VÍNKU I ARCHETYP HARMONIE.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

PANNY

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ PANNY

VÁM JE DÁN DO VÍNKU ARCHETYP DÍTĚTE A JEDNÁ SE O PRINCIPY NEVĚDOMOSTI A POŠETILOSTI.
OHLAŠUJI VÁM POTŘEBU ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA.
Může se u Vás jednat o otevření nové životní kapitoly, krok do neznáma a životní zkoušky.
VARUJI VÁS PŘED IRACIONÁLNÍMI TUŽBAMI, LEHKOVÁŽNOSTÍ A UKVAPENOSTÍ.
Může Vám to přinést omyly, chyby, zmatky, bloudění, zmaření tužeb a plánů, ztráty, úpadek a frustraci.
Signalizuji Vám různá nebezpečí.
Jsou Vám dané neomezené možnosti, někteří z Vás budete řešit dalekou cestu, která je Vaší neobvyklou jistotou
a jedná se o jisté místo v cizí zemi.
Jsou Vám dané tvůrčí schopnosti, ale také rozvoj, aktivita a nové začátky.

 

ROK 2018
Vzkazuji Vám, že se u Vás dále jedná o Symbol potíží, sporů a konfliktů.
Signalizuji Vám různá nebezpečí, hrozby ztrát a životní porážky.
Varuji Vás před neupřímností okolí, klamem, přetvářkou, lží a falší. Týká se to i pomluv, intrik a možné zrady.
V jistých záležitostech se může jednat i o protizákonné jednání.
Varuji Vás před přeceněním vlastních možností, nesprávnými úsudky, chybnými kroky a zoufalstvím.
Může Vám to přinést ztrátu sil, pocit zbytečnosti a proto Vás nabádám k opatrnosti.

Dále Vám vzkazuji, vytrvejte a buďte..
BUĎTE VYTRVALÝ A V TOMTO JE STABILITA, POKUD BUDETE SILNÍ A PEVNÍ JAKO SKÁLA.
Jedná se u Vás o jistý druh atmosféry a informaci o dobré radě pro Vás.
MĚJTE SVÉ HODNOTY A BUĎTE SCHOPNÝMI.
Budou se Vás týkat nabídky, jedná se o Vaše upevnění postavení a existenci.
VZKAZUJI VÁM, ŽE SE VÁS TÝKÁ ÚRODNÁ PŮDA VE VZTAZÍCH, KTERÉ SE TAKTO BUDOU VYVÍJET DO BUDOUCNA,
KDY POTKÁTE PARTNERA S VLASTNOSTMI CO JE PEVNÝ, STÁLÝ A VYTRVALÝ.
JEDNÁ SE O VAŠE USPOKOJENÍ SRDCE.

Jedná se někdy o rychlé dosáhnutí cíle či jistého vzestupu, který ovšem nevede ke štěstí.
Hovoří se o příslibu, ale právě tady je možnost zrady, zneužití důvěry, potíže v partnerském vztahu,
riziko jeho rozpadu a problémy by se dále týkali rodiny a dětí.
Bude totiž zapotřebí Vaší vyzrálosti, vědomostí a jedná se o jisté složení zkoušky, počínaje vztahy a konče materiálem.
Jsou Vám daný kurzy, zkoušky, kvalifikace a podobné záležitosti a v těchto místech by jste mohli nalézt přátelský vztah.

TÝKÁ SE VÁS SYMBOL ŘÁDU, SPRAVEDLNOSTI, NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ SYMBOL OBĚTI A SOUDU.
MNOHÝM Z VÁS SE ZAVRŠUJE SE CYKLUS A NEBO SE U VÁS UZAVÍRÁ VÝVOJ.
OHLAŠUJE SE VÁM HROZBA ZTRÁT, ZKLAMÁNÍ A NEPŘÍJEMNÝCH UDÁLOSTÍ.
Archetyp Štěstí vše vysvětluje. Symbolizuje konec a nový začátek.
Tak jako je proměnlivý Váš charakter, taková je nestálost Osudu a vrtkavost Štěstěny.

OHLAŠUJI VÁM KONEC A NOVÝ ZAČÁTEK ŽIVOTNÍ FÁZE.
Může to znamenat prudké změny, ztráty a nebo vzestup a úspěch.
MOHOU SE OHLAŠOVAT NEČEKANÁ ŠTĚSTÍ V LÁSCE I VE HŘE.

Bude se jednat o to, jak vše budete vnímat. Kolo Osudu se pro Vás točí, jste jeho součástí a uvědomte si, že vše souvisí se vším.
Dostáváte někteří životní lekce jen, aby jste něco pochopili a mohli jste se posunout dál.
Jedná se o Karmické záležitosti, které jsou o Vás, ve Vašich rozhodnutích, jedná se o Vaše myšlenky
a budete muset přemýšlet i počítat. Pokud by jste vnímali negace, zbystřete a vzpomeňte si na vše v životě z čeho jste se poučili.

NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ OSUDOVÉ SETKÁNÍ S ČLOVĚKEM, KTERÝ VÁS POSUNE DÁL V ŽIVOTĚ.
Co nemá v životě smysl, tak z něho odstraňte a na vše se pořádně soustřeďte.
LETOŠNÍ VAŠE ZKOUŠKY, ZMĚNY A PROBLÉMY JSOU PROPOJENÉ S KARMICKOU PLANETOU A MINULÝM ŽIVOTEM.
To na čem chcete nebo máte zapracovat je v podstatě Vaší povinností.

PROTO…
VÁM OHLAŠUJI POTŘEBU ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA.
VARUJI VÁS PŘED IRACIONÁLNÍMI TUŽBAMI, LEHKOVÁŽNOSTÍ A UKVAPENOSTÍ.
MĚJTE SVÉ HODNOTY A BUĎTE SCHOPNÝMI.
OHLAŠUJI VÁM KONEC A NOVÝ ZAČÁTEK ŽIVOTNÍ FÁZE.
MOHOU SE OHLAŠOVAT NEČEKANÁ ŠTĚSTÍ V LÁSCE I VE HŘE.

Nezapomeňte…
TÝKÁ SE VÁS SYMBOL ŘÁDU, SPRAVEDLNOSTI, NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ SYMBOL OBĚTI A DALŠÍCH SOUDU.
U NĚKTERÝCH Z VÁS SE ZAVRŠUJE ŽIVOTNÍ CYKLUS A NEBO SE U VÁS UZAVÍRÁ VÝVOJ.
Protože…
SE VÁS TÝKÁ I ÚRODNÁ PŮDA VE VZTAZÍCH, KTERÉ SE TAKTO BUDOU VYVÍJET DO BUDOUCNA,
KDY POTKÁTE PARTNERA S VLASTNOSTMI CO JE PEVNÝ, STÁLÝ A VYTRVALÝ.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

VÁHY

 

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ VAH
OHLAŠUJI VÁM ZMĚNU ŽIVOTNÍCH POMĚRŮ, BUĎTE INICIATIVNÍ A VĚNUJTE SE SVÉ SEBEKONTROLE.
SLIBUJI VÁM DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU A DALŠÍ PODNĚTY K VAŠEMU VÝVOJI A VZESTUPU.

 

Rok 2018
VYZDVIHUJI U VÁS SEBEKONTROLU, DISCIPLÍNU, OPATRNOST, ROZVAHU, UMĚŘENOST A UMÍRNĚNOST VE VŠECH OBLASTECH.
TAKTO DOSÁHNETE SVÝCH CÍLŮ.
Jinak Vás čekají různá omezení, některé i násilná, duševní, hmotné a citové boje, nezdary ve vztazích a rodinné problémy, neúspěchy, deziluze a smutek.
A to i díky vnějším vlivům a napětí, které bude všeobecné.

Nemám z toho žádnou radost, ale nezapomeňte na to, že ze všeho je cesta ven a proto jednejte tak,
jak se Vám vzkazuje ve Vašem Osudovém roce.

Bude se Vás týkat úspěch a proto nenechte ovládnout své emoce nad rozumem. Tím by Vaše očekávání se proměnili ve ztráty a zklamání.
Vaše zlost by směřovala k sobě samým.

Váš psychický stav by vůbec nebyl ideální a to díky všem okolnostem počínaje zdravím a konče hmotným světem.
Jedná se o Vaše postoje, jisté závazky a tady změňte svůj postoj, najděte řešení a cestu jak ze všeho ven. OKAMŽITĚ.
Ať se nestane, že na Vás zůstane žalostný pohled na chudobu ve znamení žebráka.

Nedávejte význam jistým setkáním, nebudou mít větší význam a mohlo by se Vás týkat zklamání ze strany přátel.

Je Vám dána Božská moc v překonání překážek a…
OTEVÍRAJÍ SE VÁM BRÁNY KE VŠEM MOŽNOSTEM.
TÝKÁ SE VÁS V TOMTO OBDOBÍ 32 MOUDRÝCH CEST A SYMBOL STROMU ŽIVOTA.
PŘI OSOBNÍM ROZVOJI A SNAZE MÁTE PŘÍSLIB OCENĚNÍ, ZISKU, ODMĚNY, ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.
Ponesete na sobě tíhu břemene, která se týká Vašeho bytí, kde je určitý druh nesvobody. Věnujte se více příležitostem.

Pokud Vám vstoupí do života nový partner, tak i on si může sebou nést své životní břemeno.
Tím Vám vzkazují, že Vás mohou tlačit k zemi i problémy druhých.
Nebudete moci žít v pohodě a harmonii, jelikož budete řešit těžkosti i v hledání harmonického domova.
Věnujte svoji pozornost své rovnováze, zdraví a pokud je třeba začněte ihned s ozdravným procesem a odstraňte stresy, kde je třeba.

Své plány volte rozumně ať Vaše cíle jsou reálné.
Mohlo by se jednat o chybná rozhodnutí a omyly, které by byli předzvěstí nešťastných začátků počínaje oblasti financí a dluhu.
Chovejte se morálně a prosazujte zodpovědně svůj vliv, jelikož opak je o nemorálnosti a získáním jisté nadvlády.
To samé nenechte na sobě praktikovat.

VEZMĚTE SVŮJ OSUD DO VLASTNÍCH RUKOU, VYUŽIJTE NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTI, BUĎTE AKTIVNÍ A SE VŠÍM MŮŽETE ZAČÍT HNED.
Tady se u Vás projeví jak reagujete na jisté změny v životě a energie.
BUĎTE ROZVÁŽNÍ, ČEKAJÍ VÁS JISTÉ ZMATKY A ZKOUŠKY.
ALE…
OHLAŠUJI VÁM ZMĚNU ŽIVOTNÍCH POMĚRŮ, BUĎTE INICIATIVNÍ A VĚNUJTE SE SVÉ SEBEKONTROLE.
SLIBUJI VÁM DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU A DALŠÍ PODNĚTY K VAŠEMU VÝVOJI A VZESTUPU.
NEZAPOMEŇTE NA TO…
TÝKÁ SE VÁS V TOMTO OBDOBÍ 32 MOUDRÝCH CEST A SYMBOL STROMU ŽIVOTA.
PŘI OSOBNÍM ROZVOJI A SNAZE MÁTE PŘÍSLIB OCENĚNÍ, ZISKU, ODMĚNY, ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

ŠTÍR

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ ŠTÍRA

JE V ARCHETYPU SOUDU A NOVÝCH ZAČÁTCÍCH.
OHLAŠUJI VÁM ÚČTOVÁNÍ S MINULOSTÍ A KONFRONTACI S DŮSLEDKY VAŠICH MINULÝCH ČINŮ
A TO VŠE SE U KAŽDÉHO Z VÁS PROJEVÍ FORMOU POKUTY ČI ODMĚNY.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI VÁM SLIBUJI KONEC ZKOUŠEK, PŘÍZEŇ OSUDU, DOSAŽENÍ CÍLE,
VZESTUP KARIÉRY, ÚSPĚCH A OSOBNÍ TRIUMF.
Opačně se Vás týkají nečekané události, prudké životní změny a Osudové zvraty.

 

Rok 2018
Váš instinkt by Vás měl varovat před nebezpečími, která jsou spojená s plněním určitých závazků.
OHLAŠUJI VÁM SNAHU O ÚNIK Z URČITÝCH TĚŽKOSTÍ, TOUHU V OPROŠTĚNÍ SE OD MINULOSTI
A CHUŤ SE ODPOUTAT OD JISTÉHO PROSTŘEDÍ.
Jedná se o Vaši životní křižovatku a očekávání nového.
Může se jednat o přerušení dohod, odchod ze zaměstnání, hledání nových zkušeností
a možnost ukončení nefunkčního partnerství, hledaní nového vztahu, změnu bydliště, stěhování
a některých z Vás se týká daleká cesta.
Varuji Vás před nemocemi a nehodami, buďte tedy opatrní na svých cestách.
Dále se u některých z Vás jedná o dobré a špatné vzpomínky na minulost.
Jedná se i konfrontaci s pracovními plány o pracovní místo.
Někdo z Vás již tvoří a druzí jsou v jisté konfrontaci.
Každý z Vás ví nejlépe o čem hovořím.
Týkají se Vás i dvojí tváře vztahů.
Ti z Vás co jsou na správné cestě, tak navzdory překážkám se Vás týkají úspěchy a výhry.
VŠE V TOMTO OBDOBÍ VYŽADUJE…
SÍLU, ODVAHU, BDĚLOST, OVLÁDÁNÍ INSTINKTU, VÁŠNĚ A EMOCE, SEBEKONTROLU, NÁPADITOST,
PŘEDSTAVIVOST, TVOŘIVOST, ROZUMNÉ MYŠLENÍ A CHYTROST.

Přeji Vám v rozšiřování obzorů a nových projektů.
Nabízím Vám nové příležitosti, začátky, pomoc v podobě užitečné rady a mnohé další.
Varují Vás před upadáním do extrému, falešnými přáteli či podvodníky, žárlivostí a také před různými závislostmi.
Co se týká jednoho z Vás se netýká druhého, jistě mi rozumíte.

Při patřičné vytrvalosti dosáhnete svých hodnot a Váš rozmach se bude týkat jedné či více oblastí života.
Budou se Vás týkat i nové nabídky, využívejte nápadů, informací a vše proměňujte v činy.
U mnohých z Vás je informace o bytosti s mladou lidskou duší a ve vztazích se jedná o Vaši novou příležitost.
Jedná se u Vás u budoucí z hodnocení a zřejmou nabídku k sňatku.
Arkanum upozorňuje, že ve vztazích jsou nevěry či smyslnost.
Dále si řekneme na rovinu, že mnozí z Vás jsou unavení, týká se Vás stres, nejistota, ztráta sebedůvěry,
obavy a také se někteří zbytečně podceňujete.

TÍMTO VÁM…
OHLAŠUJI RŮZNÉ OBTÍŽE, KOMPLIKACE, NESNÁZE, KONFLIKTY A MOŽNÉ ÚTOKY Z OKOLÍ.
PROTO SE PO VÁS VYŽADUJE ODVAHA, SÍLA, ODHODLÁNÍ K ČINŮM A OCHOTA ZDOLÁVAT PŘEKÁŽKY,
TOUHA A VŮLE SE PROSADIT, PŘIPRAVENOST KE STŘETU A PROSAZENÍ SE.
Nebuďte liknavý, váhavý a nerozhodní, jelikož se Vám to vymstí.
Ničeho se mnozí nebojte jste totiž v dobré pozici. Čím dříve začnete řešit co je třeba, tak tím spíše uspějete.
Uvědomte si, že čelíte zkouškám, někdy výpadům, proto se nevzdávejte, jelikož vše je příležitostí.
Znamení nestálých vztahů, nevěr, nedodržení dohod vždy v něco vyústí. Třeba v nový vztah či nové dohody.
OHLAŠUJI VÁM NOVÁ NAVÁZÁNÍ PŘÁTELSTVÍ, LÁSKY, NOVÉ SPOLUPRÁCE A POSTUP.
Varují Vás před finančními a podobnými ztrátami a těmto záležitostem věnujte patřičnou pozornost.

PROTO…
VÁŠ OSUDOVÝ ROK JE V ARCHETYPU SOUDU A NOVÝCH ZAČÁTCÍCH.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE U VÁS ODVAHA A SÍLA.
V TOMTO OBDOBÍ SE VÁS BUDE TÝKAT MOCNÁ ENERGIE O DVOU TOCÍCH.
Jedná se jak o negativní i její pozitivní tok. Proto Vám jsou Ohlášeny jak pády, konflikty, zrada
či překonání všeho co je třeba, výhry, úspěch a uznání. Jde o to který tok Vás bude vést ve Vaší mysli.
JEDNÁ SE O ROZSUDEK VAŠICH KROKŮ NAD KTERÝM STOJÍ NEJVYŠŠÍ SOUD.
JEDNÁ SE O ROZHODNUTI KAŽDÉHO Z VÁS.
NA NĚKOHO Z VÁS UKÁŽÍ ÚŘADY PRSTEM.
ROZSUDEK SI V TOMTO OBDOBÍ ZVOLÍ KAŽDÝ SÁM.
UVĚDOMTE SI, ŽE KAŽDÝ KROK VE VAŠEM ŽIVOTE JE JISTÝM ROZSUDKEM DO BUDOUCNA.

MNOHÝM SLIBUJI…
SLIBUJI VÁM DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU A DALŠÍ PODNĚTY K VAŠEMU VÝVOJI A VZESTUPU.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

STŘELEC

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ STŘELCŮ

ARCHETYP PADAJÍCÍHO CHRÁMU A VĚŽE HOVOŘÍ O VAŠÍ KŘEHKOSTI, NARUŠENÍ VAŠÍ ROVNOVÁHY A POMÍJIVOSTI LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
Varuji Vás před pády a ztrátami všeho druhu.
VĚNUJTE POZORNOST SVÉMU FINANČNÍMU SVĚTU.
Ohlašuji Vám těžké životní zkoušky. Jste v něčem omezení, buď v jistých situacích a je zde nad Vámi…
( PRST BOŽÍ).
Udělejte zásadní průlom v životě tam kde je třeba, nic nepřehlížejte, budete dostávat upozornění předem,
než by se mohlo stát něco nečekaného.
STARÉ CO NEFUNGUJE ZBOŘTE A POSTAVTE VŠE NA NOVÝCH A PEVNÝCH ZÁKLADECH.
VŠE VYKONEJTE S ELÁNEM, JEDNÁ SE O VAŠE NOVÉ ZAČÁTKY.
JEDNÁ SE U MNOHÝCH O RADIKÁLNÍ ZMĚNU V PRACOVNÍCH ZÁLEŽITOSTECH A VE VZTAZÍCH O RAZANTNÍ ZMĚNU.
Nepodléhejte žádným stresům a zamyslete se o co se může jednat, pokud si nebudete jistí.
KAŽDÝ VÁŠ PROBLÉM JE VAŠÍ PŘÍLEŽITOSTÍ.
Dívejte se na to takto, jelikož se jedná i o Vaší aktivitu, změnu postoje, myšlení a nikdy se nevzdejte nového.
Hovořím ke Střelcům tedy i k jejich nezávislosti a svobodě.
BUĎTE K SOBĚ ZODPOVĚDNÍ A MĚJTE SVÉ SITUACE VŽDY VE SVÝCH RUKOU.
DBEJTE SVÉ ROVNOVÁHY, SVÉHO ZDRAVÍ, JELIKOŽ ZDE JE MOŽNÝ PROBLÉM VE VASEM PÁDU.
V ROVNOVÁZE JE PEVNOST, ZDRAVÉ A ROZUMNÉ MYŠLENÍ, VŮLE, AKTIVITA A ÚSPĚCH.

 

ROK 2018
Jedná se zřejmě o výjimku delšího úvodu u Vás, jinak se nejedná o jakési pravidlo.
Jedná se mi o Vaší svobodu a nikdy se nenechte omezovat, ubližuje Vám to.
V tomto období se u Vás bude jednat o prudké životní změny s rizikem neúspěchu a to díky neupřímnosti okolí, jistých nepřátel a poukazuji na možnou hrozbu klamu, podvodu a zrady.
Takto by jste tíhli k pesimismu, neochotě zabojovat, jednalo by se poté o bojácnost a ztrátu odvahy.

OHLAŠUJI VÁM NEČEKANÉ UDÁLOSTI, ALE TAKÉ VÁŠ AKTIVNÍ ODPOR, PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÉHO A NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.
TÝKÁ SE VÁS PRACOVNÍ ÚKOL, NABÍDKA A NOVÁ ŠANCE. BUDE TO PŘÍZNIVÉ.
Některých z Vás se týká dominantní muž s mladou duší, vypadá svěže, týká se to Vaší rodiny, kde se hovoří o pohodě, lásce a dětech.
Možná se Vás bude týkat, že Vaše děti se budou cítit radostně. I přes zkoušky střety, o kterých jsem hovořil.
Mnohým z Vás vstoupí do života partner v této podobě a budete spokojení.
Dále…

Někteří z Vás budete řešit staré problémy a naznačují Vám i jisté postoje žen, které k Vám nejsou přátelské.
Některých se budou týkat patové situace, které se týkají nerovného spojenectví či vztahu a budete postaveni před nutnost volby či výběru. Varuji některé před neupřímnosti a opět na to upozorňuji a to samé se týká přetvářky, nebo falešného přátelství.

MNOHÝM Z VÁS OZNAMUJI KRASNÉ CHVÍLE VE DVOU, PROPOJENI CITŮ, VNITŘNÍ KOUZLO, VNÍMÁNÍ SVÝCH PROŽITKŮ A POHÁR LÁSKY.
Nehovořím tedy jen o protivnících, ale také o lásce a novým seznámení u mnohých z Vás.
Některých z Vás se týká a bude týkat změna bydliště, stěhování a to díky rozchodům.
JEDNEJTE ROZUMNĚ, NEDRAMATIZUJTE SITUACE, ROZHODUJTE SE ROZUMNĚ A BEZ UKVAPENOSTI V JEDNÁNÍCH A NERISKUJTE.
Slovo Aktivita znáte a takový tedy buďte. Vše si promyslete co je třeba a poté rychle řešte své situace.

JEDNÁ SE I O TO ŽE…
JSTE DOBŘÍ, VYČNÍVÁTE A HÁZEJÍ SE VÁM KLACKY POD NOHY Z VÍCE PŘÍČIN.
NĚKTERÝCH Z VÁS SE BUDOU TÝKAT PRACOVNÍ CESTY.
Ve vztazích by mohlo v budoucnu dojít k nečekané reakci na těchto cestách, kdy vášeň není vztah a poté by se jednalo o nedorozumění.
Je dobré za včas přibrzdit, přistupovat ke všemu s rozvahou, jelikož vztahy jsou křehká záležitost.
TÝKAJÍ SE VÁS VELKÉ NADĚJE NA ÚSPĚCH.

25. DEN MĚSÍCE JE SVÁTKEM VYZNÁNÍ HŘÍCHU.
Hovoří se o Vašem neklidu, problémech, nejistotě, vratkých základech a ty se týkají vícera směrů…
ODKAZUJE SE NA JISTÉ PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI.
Jedná se o Váš vývoj, tak si zajistěte ať se nic takového nestane.

JEDNÁ SE U VÁS O ZASLOUŽENÝ ÚSPĚCH.
BUĎTE AKTIVNÍ, RYCHLÍ V ČINECH, SILNÍ A MĚJTE DOBRÉ ZDRAVÍ, MÁTE BÝT VÍTĚZI VE ZVOLENÉ CESTĚ, TÝKÁ SE VÁS ZMĚNA A MNOHÁ ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDETE MUSET UČINIT CO ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT A JDE O USKUTEČNĚNÍ VŠEHO, CO VÁM JE DÁNO DO VÍNKU.
( Vy z Vás kterých se týkají drogové závislosti ap stojíte na křižovatce života).

VŠEM…
STARÉ CO NEFUNGUJE ZBOŘTE A POSTAVTE NA NOVÝCH A PEVNÝCH ZÁKLADECH.
VŠE VYKONEJTE S ELÁNEM, JEDNÁ SE O VAŠE NOVÉ ZAČÁTKY.
JSTE DOBŘÍ, VYČNÍVÁTE A HÁZEJÍ SE VÁM KLACKY POD NOHY Z VÍCE PŘÍČIN-OPAKUJI.
TÝKAJÍ SE VÁS VELKÉ NADĚJE NA ÚSPĚCH.

MNOHÝM Z VÁS OZNAMUJI KRASNÉ CHVÍLE VE DVOU, PROPOJENI CITŮ, VNITŘNÍ KOUZLO, VNÍMÁNÍ SVÝCH PROŽITKŮ A POHÁR LÁSKY.
V ROVNOVÁZE JE PEVNOST, ZDRAVÉ A ROZUMNÉ MYŠLENÍ, VŮLE, AKTIVITA A ÚSPĚCH.
BUĎTE K SOBĚ ZODPOVĚDNÍ A MĚJTE SVÉ SITUACE VŽDY VE SVÝCH RUKOU.
TÝKAJÍ SE VÁS VELKÉ NADĚJE NA ÚSPĚCH.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

KOZOROH

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ KOZOROHA
OZNAMUJI VÁM TAJEMSTVÍ V ARCHETYPU MĚSÍCE A JEDNÁ SE O KLAM, ILUZI, ZTRÁTY A ZKLAMÁNÍ.

 

ROK 2018
Jedná se u Vás o posun z pozitivního k negativnímu.
Ohlašují se Vám útoky oponentů na Vaši osobu a to přináší vnitřní zmatky, obavy a deprese,
průtahy v řešení situací a vlastních potřeb, patové situace a narůstající problémy. Jedná se o pocit útlaku, izolace a omezení.
Projeví se u Vás touha nastolení své vnitřní rovnováhy.
Varuji některé z Vás před nebezpečnými známostmi, silnými protivníky a sklonem odkládání řešení problémů.

NABÁDÁM VÁS K OBEZŘETNOSTI A ROZVAZE.

Budete rozladění a měli by jste si říci o radu a ta může přijít z Vašeho nitra. Nyní k Vám dochází duchovní zkušenost.
Někdy se jedná o nabídku o které by jste měli popřemýšlet.
Porozhlédněte se, všude kolem Vás jsou šance a mnohých z Vás se týká, že někdo z okolí či z rodiny nehledí na city.
Jedná se o blízkého člověka a tady se jedná o možnost počátku nepředvídaných událostí a možných střetů.

Jedná se z úhle o pozitivní změnu o Vaší změnu v životě, nebudete chtít setrvat v zajetých kolejích, například půjde o zlepšení životní situace a dosažení toho, co si přejete.
Jedná se i o Symbol změny citů, některých se týká jejich prohloubení a druhých obnovení harmonie v novém vztahu, příchodu nové lásky, nebo v dosažení úspěchu či zlepšení situace, prostě všeho co se týká Archetypu měsíce v čem nejste spokojeni.
Přetvářky, sliby, iluze, hmotné zajištění, citový chlad, neupřímnost, podrazy i z vnějšího světa a to díky Vaším omylům.

Chci Vám vzkázat, že život je o posunu a ne o pádu. Týká se to vztahů počínaje a konče hmotným světem.
To souvisí s upřímnosti, upřímnými city a ne v pocitech zklamání, chladu a třeba i ve využívání druhého.
OZNAMUJI MNOHÝM A TĚM KTERÝCH SE TO TÝKÁ, ŽE PEVNÉ A NÁPOMOCNÉ PŘÁTELSTVÍ A HLUBOKÁ LÁSKA JE BLAHEM NA SRDCI.
Je to velmi harmonický aspekt, tak se nad ním zamyslete zda to prožíváte, včetně osobního rozvoje a hmotných statků, jakou jste hráli roli ve svém životě.

OZNAMUJI VÁM MOŽNOST OSOBNÍHO POSTUPU A VÝVOJE.
NĚCO ČI NĚKDO NOVÝ VÁS MŮŽE V ŽIVOTĚ OBOHATIT.
BUDETE SE MOCI ZAMILOVAT.
Netýká se to všech, někteří jsou spokojeni a k těm nehovořím.
ZACHOVEJTE SPRÁVNOU MÍRU VE VŠECH OBLASTECH.
Mohli by se Vás jinak týkat různé potíže.
DODÁVÁM VÁM SÍLU A ODVAHU K REALIZACI VAŠICH PŘEDSEVZETÍ, PLÁNŮ A CÍLŮ.
PODPORUJI U VÁS OBCHODNÍ ZDATNOST.
PODPORUJI VÁS V TOUZE PO VĚDĚNÍ, SCHOPNOSTI ZÍSKÁVAT, VYUŽÍVAT VĚDOMOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ.
POSKYTUJI VÁM SYMBOL INTUICE, TVOŘIVOSTI, PODNIKAVOSTI A ODVAHY.
PODPORA JE PŘÍZNIVÁ I PRO TY CO SE VĚNUJÍ UMĚNÍ A UMĚLECKÝM DÍLŮM.

Člověk může podniknout cokoli pokud mu nechybí sebevědomí, je aktivní, nechybí mu silná víra a umí se prosadit.
V opačném případě se jedná o začarovaný kruh. Je u Vás nutné, aby jste byli opatrní a zdokonalovali jste se.
V životě je dobré i vědět, kdy se má použít rozhodných vlastností Berana.

PŘEVEZMĚTE AKTIVITU, MNOZÍ Z VÁS, MŮŽETE ZAČÍT PODNIKAT A TAKÉ SE VÁS TÝKÁ NOVÝ PARTNER V ŽIVOTĚ.

U mnohých z Vás je něco utajeno, netýká se to ovšem většiny.
Své čeká na odhalení či vyjevení co vytvoří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí, nervozitu a konflikty.
Pokud se jedná o jitření, tak bude u Vás podněcováno hledání a objevování.
Dále si řekneme, že se bude pronikat i do problémů druhých, vměšování se do nich, přijde rivalita, třenice, soupeření,
konkurenční boj a vše se bude týkat i partnerských vztahů. A toto je již další varianta.

OHLAŠUJI VÁM TĚŽKOSTI, ZKOUŠKY, BLÍŽÍCÍ SE KONFLIKTY, ZÁVIST OKOLÍ, NEČESTNOST A CHAMTIVOST.
Někdy se může jednat o hluboký pád jedince a některým z Vás OZNAMUJI…
SOUDY A SOUDNÍ SPORY.

V životě si má jedinec vybojovat své místo, prosadit se a v něčem uspět. Ovšem jaké metody někteří z Vás použijete, tak se Vám vrátí.
Nevzdávejte se jinak a získejte si svůj životní prostor.
Nasměrujte své úsilí tak, aby nebylo bezvýsledné a víte co k tomu potřebujete.
Nevzdávejte se v tomto roce a některých z Vás se bude týkat soupeření dvou jedinců, kteří budou bojovat o Vaší přízeň.

Vše mě vrací k ARCHETYPU MĚSÍCE, který je falší a klamem. Uvědomte si, že projít tmou hovoří i něco o Vašich instinktech.
Některé z Vás předtuchy a sny před něčím varují a nebo Vás na něco upozorňují.
Uvnitř sebe máte vnitřní úzkost a je na čase změnit myšlení.
Týká se Vás neupřímný postoj a nechali jste se také zatáhnout do světa iluzí a nejen to.
Zamyslete se nad tím, někteří z Vás kterých se to týká, zbystřete a prohlédněte to.

ZAČNETE VŠE ŘEŠIT BEZ OBAV STRACHU.
Vaše starosti jsou i možnou Vaší závislostí a třeba i na někom.
VODA ŽIVOT DÁVÁ, ALE I BERE, UVĚDOMTE SI TO.
PROTO…
OZNAMUJI VÁM MOŽNOST OSOBNÍHO POSTUPU A VÝVOJE.
NABÁDÁM VÁS K OBEZŘETNOSTI A ROZVAZE.
OHLAŠUJI VÁM TĚŽKOSTI, ZKOUŠKY, BLÍŽÍCÍ SE KONFLIKTY, ZÁVIST OKOLÍ, NEČESTNOST A CHAMTIVOST.
DODÁVÁM VÁM SÍLU A ODVAHU K REALIZACI VAŠICH PŘEDSEVZETÍ, PLÁNŮ A CÍLŮ.
BUDETE SE MOCI ZAMILOVAT.
JSOU ZDE SOUDY A SOUDNÍ SPORY.
OZNAMUJI MNOHÝM A TĚM KTERÝCH SE TO TÝKÁ, ŽE PEVNÉ A NÁPOMOCNÉ PŘÁTELSTVÍ A HLUBOKÁ LÁSKA JE BLAHEM NA SRDCI.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

VODNÁŘ

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ VODNÁŘE

VÁM JE DÁNA DO VÍNKU PŘEDZVĚST CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ, OMYLŮ A NEŠŤASTNÝCH ZAČÁTKŮ.
Varují Vás před nezodpovědným prosazováním vlivu či moci. Tím se Symbolizuje průměrnost a nemorální chování.
Cíle si dávejte, aby jste je zvládli, nebyli příliš ambiciózní a smělé.
To se vnímá jako předzvěst chybných rozhodnutí, omylů a nešťastných začátků.

 

ROK 2018
Je Vám dáno znamení dílčích úspěchů. Nenechte Symbol emocí, jež usiluje o vládu, aby zvítězil nad vašim rozumem.
Jednalo by se poté u Vás o nesplněná očekávání, ztráty a zklamání.
Mohlo by Vám to přinést zklamání, ztrátu iluzí, zlost namířenou proti svoji osobě, nespokojenost, frustraci a beznaděj.
Bude se u Vás také jednat o znamení zklamání v partnerských vztazích, rodinných problémech a neopětovaných citech.
Ohlašuje se některým z Vás hrozba ztráty blízké osoby, trápení a truchlení.

Ohlašuje se Vám hrozba finančních ztrát a problémy se závazky a dluhy.
To Vám přinese nervozitu v situacích, přijde napětí, budete podráždění, přijdou spory a hádky,
ztráta energie a elánu a budou z Vás nečinné osoby. Někteří budou dokonce lhostejní a neteční.
OHLAŠUJI VÁM, ABY JSTE ROZUMNĚ NAKLÁDALI SE SVÝM HMOTNÝM SVĚTEM, FINANCEMI, ZÁVAZKY A DLUHY. HOVOŘÍM K TĚM KTERÝCH SE TO TÝKÁ.
Příčinou všeho bude i špatný psychický stav, ale i Vaše rovnováha.
PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ.
Je zde jistá závislost na něčem či někom, hovoří se o existenční nouzi, strádání a beznaději.
ZMĚŇTE SVŮJ POSTOJ, VŠE SI PROBERTE, NAJDĚTE CESTU VEN, TEDY ŘEŠENÍ.
Hovořím u mnohých o existenční nouzi.
ZAČNĚTE HNED VŠE ŘEŠIT.

Žalostný pohled je na žebráka, jde z toho chlad, pokud se vnímá chudoba.
Bude se Vás týkat zklamání ze strany přátel a setkání která Vás čekají v tomto období nejsou významná.
CHOPTE SE KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI A VEZMĚTE SVŮJ OSUD DO SVÝCH RUKOU.
JE ZAPOTŘEBÍ, ABY JSTE SE UMĚLI PROSADIT, JEDNÁ SE O VAŠÍ AKTIVITU JAK V PRACOVNÍM TAK I CO SE TÝČE VZTAHŮ.
JE ZDE O VÁS INFORMACE, JAK REAGUJETE NA INFORMACE, JISTÉ ENERGIE, KTERÉ PO VÁS VYŽADUJÍ ZMĚNU V ŽIVOTĚ A HOVOŘÍ SE U VÁS,
ŽE SE VÁS TÝKÁ… NOVÝ ZAČÁTEK

NESEDEJTE V KOUTĚ A BUĎTE AKTIVNÍ.
V TOMTO OBDOBÍ MNOZÍ Z VÁS NĚKOHO POTKÁTE A BUDE SE JEDNAT O OBLAST VZTAHU.
OTEVÍRÁM VÁM BRÁNY KE VŠEM MOŽNOSTEM. JEDNÁ SE O 32 SKRYTÝCH CEST MOUDROSTI A STROM ŽIVOTA.
JE VÁM DÁNA BOŽSKÁ MOC, ABY JSTE SE MOHLI ROZVÍJET V DUCHOVNÍ ČINNOSTI, POMOCÍ STUDIA A BUDU VÁS PODPOROVAT V POCTIVÉ SNAZE.
VŠEM DÁVÁM PŘÍSLIB ODMĚNY, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.

Nesete si v sobě tíhu břemene z minulosti a to se týká podnikání, práce, závazků, včetně vztahů.
Něco se Vám může vymstít, proto Vám povím, že pokud jste ve stresu tak ho odstraňte,
nebo se to vše dotkne Vaší rovnováhy, tedy zdraví.
Pokud Vám do života vstoupí někdo nový, tak může být zatížen minulostí a nebo je to takový hráč,
který je zadaný a proto si některé náležitosti nejprve ověřte.

Máte touhu po harmonickém domovu a týkají se Vás těžkosti při jeho hledání.
Někdy se z podstaty jedná o to, co se týče budoucnosti, že Vás stahují k zemi problémy někoho druhého.
Nemůžete proto být spokojený, týkají se Vás těžkosti a málo věci Vám může dělat radost.

PŘI VAŠÍ SNAZE SE VÁS BUDOU TYKAT DOBRÉ A ÚSPĚŠNÉ NÁPADY.
Zaručí Vám osobní postup, vyřešení situací a úspěch.
JE VÁM DÁN I ARCHETYP HARMONIE. ZÁKLADNÍM PRINCIPEM U VÁS JE SEBEKONTROLA.
OHLAŠUJI VÁM ZMĚNY ŽIVOTNÍCH POMĚRŮ.
SLIBUJI VÁM DOSAŽENÍ ÚSPĚCHŮ A NABÍZÍM VÁM DALŠÍ PODNĚT K VAŠEMU ROZVOJI, RŮSTU A VZESTUPU.
A TO ZA PODMÍNEK…
ŽE SE VÁS NEBUDOU TÝKAT EXTRÉMY, BUDE SE VÁS TÝKAT SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST,
UMĚŘENOST A UMÍRNĚNOST VE VŠECH OBLASTECH.
V nevyřešených životních situacích Vás opět varuji před mnohými omezeními a některé z Vás i před násilným.
Budou se Vás týkat citové a hmotné ztráty, nezdary a neúspěch.
Dejte si do pořádku v příštím období co je třeba a každého z Vás se týká něco jiného.
Jak se říká košile je stejná, jen odstín je různý a to jsou ty životní varianty.

TVOŘTE, PRACUJTE, ODPOČÍVEJTE A VŠE VYVAŽUJTE A V TOM JE I JISTÝ TYP HARMONIE.
VAŠE VNITŘNÍ SPOKOJENOST SE PROJEVÍ VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ A ZMĚNĚ PODMÍNEK.
HOVOŘÍ SE O VNĚJŠÍCH OKOLNOSTECH O NASTOLENÍ SOULADU VE VZTAZÍCH.
PRACUJTE NA SVÉM ENERGICKÉM POTENCIÁLU, KONDICI.
NAPLNĚNÍ VSTUPUJE DO MÍST, KDO DO SVÉHO ŽIVOTA ZANESE ŘÁD.
TAKŽE…
OTEVÍRÁM VÁM BRÁNY KE VŠEM MOŽNOSTEM. JEDNÁ SE O 32 SKRYTÝCH CEST MOUDROSTI A STROM ŽIVOTA.
VŠEM DÁVÁM PŘÍSLIB ODMĚNY, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.


 

RYBY

TAJEMSTVÍ OSUDOVÉHO ROKU 2018 VE ZNAMENÍ RYB

DO VÍNKU JSOU VÁM DANÝ POTÍŽE VE VZTAZÍCH, JEJICH ROZPAD, SPORY, HÁDKY A BOJE.
Týká se Vás Stěhování, změna bydliště, soukromé a pracovní cesty, nečekaná změna.
Nepřehánějte, nedramatizujte, nebuďte ukvapení a unáhlení v jednáních, týká se Vás i lehkomyslné jednání, zbytečné risky a chaos.
SYMBOL VÁM OZNAMUJE KONEC A PÁD.
VŠE SI NEJPRVE PROMYSLETE A POTÉ JEDNEJTE RYCHLE.
BUDOU SE VÁM HÁZET KLACKY POD NOHY Z VÍCE PŘÍČIN.
BUDOU SE VÁS TYKAT NEPROMYŠLENÉ REAKCE A NEDOROZUMĚNÍ VE VZTAZÍCH DÍKY VÁŠNI.
KE VŠEMU PŘISTUPUJTE, ROZUMNĚ, S ROZVAHOU A MŮŽETE OČEKÁVAT ÚSPĚCH.

 

Rok 2018
Symbolizuje se u Vás životní koloběh s příslibem příznivých změn, zlepšení životní situace a dosažení cíle.
Je Vám předznamenán příznivý vývoj v oblasti citů, v možném prohloubení milostného vztahu a nebo v příchodu nové lásky.
OHLAŠUJI VÁM OBNOVENÍ HARMONIE, STABILITY, ÚSPĚCH, RADOST Z DOBRÉ PRÁCE, SPLNĚNÍ PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ NADĚJE A SNU,
SPOKOJENOST V RODINĚ A OZNÁMENÍ RADOSTNÉ UDÁLOSTI.
Hovoří se o narození dítěte, Vašem vývoji a růstu.
Jedná se u Vás o velmi harmonický aspekt a hovoří se, že…
BLAHO NA SRDCI JE V PEVNÉM A NÁPOMOCNÉM PŘÁTELSTVÍ V HLUBOKÉ LÁSCE.
JE VÁM DÁN SYMBOL INTUICE, ODVAHY, TVOŘIVOSTI, PODNIKAVOSTI A PODPORA PO VĚDĚNÍ, ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ VĚDOMOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ.
JE VÁM DÁNA PODPORA V OBCHODNÍ ZDATNOSTI.
Přeji Vám ve sledovaní Vašich vytčených cílů, dodávám Vám odvahu a sílu k realizaci plánů, mnohých se týká úspěšná obchodní cesta, ale varuji Vás před těžkostmi a dokonce i pády.
NABÁDÁM VÁS PROTO, K ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ MÍRY VE VŠECH OBLASTECH.
Ti, co jsou sebevědomí a nic neodkládají, tak se vždy prosadí. Jedná se o Symbol aktivity, svého vnitřního a vnějšího světa.
MĚJTE SILNOU VÍRU SAMI V SEBE, BUĎTE AKTIVNÍ A VŽDY SE PROSAĎTE.
Jedná se v tomto období o Váše vnitřní zdokonalování, ale také Vám opakuji nutnou opatrnost.

U některých z Vás je něco v utajení co čeká na odhalení či se čeká na vyjevení záležitosti,
která vytváří vnitřní a vnější rozpory jedince, konflikty, neklid, napětí a nervozitu.
Může se i jednat do pronikání problémů druhých, jejich soukromí a je jedno o jakém pohledu se hovoří.
Poté bude následovat řevnivost, rivalita, třenice, konkurenční boj.
Blíží se hádky, konflikty, týká se Vás závist okolí, nečestnost a chamtivost.

NĚKTEŘÍ Z VÁS MAJÍ DANÝ SOUD A SOUDNÍ SPORY.
VĚŠTÍ SE PÁD A DOKONCE I ZÁPAS O VLASTNÍ EXISTENCI A BYTÍ.

Je dobré, aby si mnozí z Vás vybojovali své místo v životě.
Vše je neustálý souboj u některých z Vás v životě a tady se můžu zmínit, že jaké metody používáte, tak ty se Vám v tomto období vrátí.
Dále se hovoří, že žádné nefér neprojde, ani v případě, který se týká vztahů, možných dvou partnerů a nebo se Vás týká, že tu jsou dva jedinci co mezi sebou soutěži o Vaší přízeň.

JE VÁM DÁN DO SYMBOLU KONEC A NOVÝ ŽIVOTNÍ ZAČÁTEK.
Jedná se u Vás o proměnlivost Vašeho charakteru, nestálost Osudu a Vrtkavost štěstí.
OHLAŠUJI VÁM ZAČÁTEK NOVÉ ŽIVOTNÍ FÁZE. JEDNÁ SE O VAŠE PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, OSUDOVÉ ZVRATY, SMŮLU ČI ŠTĚSTÍ, NEÚSPĚCH ČI ÚSPĚCH, PÁD ČI VÁŠ VZESTUP.
NĚKTERÝM Z VÁS OHLAŠUJI NOVÉ ŠTĚSTÍ V LÁSCE, VE HŘE A NEBO ZLEPŠENÍ VÝVOJE VAŠEHO HMOTNÉHO SVĚTA.
Některých se týká zklamání a nešťastné události.
Vše je na každém z Vás co a jak vnímáte. Nové události, jsou ve Vašich rozhodnutích, která jsou pro Vás Osudová a každého z Vás se bude týkat jiná životní varianta.
Jedná se o Vaše myšlenkové procesy, kde musíte počítat a přemýšlet. Jedná se o kroky ke změně k Vašemu cíli.
ZMĚNY CO MAJÍ NASTAT JSOU U MNOHÝCH Z VÁS V OSUDOVÉM SETKÁNÍ.
Bude se jednat o jedince, který Vás posune dál.
Buďte ovšem ve střehu, pokud se bude jednat o negace, uvědomte si, že máte zkušenosti a někdy jste byli postavení do role bezmocnosti.
CO NEMÁ V ŽIVOTĚ SMYSL OPUSŤTE AŤ SE JEDNÁ O MÍSTO ČI JEDINCE.
JEDINĚ TAK VÁM VZNIKÁ PROSTOR V NOVÉM ŽIVOTĚ.

SOUSTŘEĎTE SE…
Jedná se o Vaše zkoušky, změny, problémy a Váš minulý život je spojen s Karmickou planetou Saturn.
A V TOMTO OBDOBÍ NA ČEM MÁTE ZAPRACOVAT JE VAŠÍ POVINNOSTÍ. PLANETA JE PŘÍSNÁ A NĚKDY TO HODNĚ ZABOLÍ.
NENÍ ZLÁ, ALE SPRAVEDLIVÁ, POŽADUJE JEN PO VÁS VZNIK NOVÉHO PROSTORU BYTÍ.
NĚKTEŘÍ Z VÁS TEDY…
CO NEMÁ V ŽIVOTĚ SMYSL OPUSŤTE, AŤ SE JEDNÁ O MÍSTO ČI JEDINCE.
MĚJTE SILNOU VÍRU SAMI V SEBE, BUĎTE AKTIVNÍ A VŽDY SE PROSAĎTE.
OSTATNÍ…
BLAHO NA SRDCI JE V PEVNÉM A NÁPOMOCNÉM PŘÁTELSTVÍ V HLUBOKÉ LÁSCE.
KE VŠEMU PŘISTUPUJTE, ROZUMNĚ, S ROZVAHOU A MŮŽETE OČEKÁVAT ÚSPĚCH.

OHLAŠUJI VÁM OBNOVENÍ HARMONIE, STABILITY, ÚSPĚCH, RADOST Z DOBRÉ PRÁCE, SPLNĚNÍ PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ NADĚJE A SNU,
SPOKOJENOST V RODINĚ A OZNÁMENÍ RADOSTNÉ UDÁLOSTI.

 

Vždy se jedná o jedince, místo a co v životě řeší. Jelikož horoskop je všeobecná záležitost a není dostačující.
O přímý osobní horoskop obsahující Vaše informace nejen z Vašich dat, si můžete zažádat v emailu silalva@seznam.cz

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus