BŘEZEN

HOROSKOPY NA BŘEZEN
PRO VŠECHNA ZNAMENÍ..

12 tajemství, 12 znamení a 12 úkolů
DÁVÁM VÁM TOTO ZA ÚKOL V MÍSTĚ A ZEMI KDE ŽIJETE A VŠE JE DÁNO ŘÁDEM …
NEHOVOŘÍM TÍMTO K JEDINCI..

Toto jsou horoskopy obecné pro daná znamení.
Pokud máte zájem o bližší informace na daný měsíc, napište si o osobní horoskop na míru dle vašich dat

do emailu- silalva@seznam.cz
Každé znamení má v tomto období, v každé zemi jiný úkol.
Autor: Miroslav Maximus

 

 

BERAN

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Milí Berani buďte rozhodní, silní a odvážní. Buďte ochotni překonávat překážky, mějte vůli se prosadit a uspět.

Máte dobrou pozici a ve Vaši záležitosti se Vám slibuje dobrý výsledek.
Čelite někteří zkouškám, možným výpadům, vyviňte aktivitu a uspějete.
OHLAŠUJI VÁM ČAS ÚČTOVÁNÍ S MINULÝMI UDÁLOSTMI.
Na pozitivní úrovni Vám mohu slíbit úspěch a triumf.
Nevzdávejte se v žádné oblasti života, týká se Vás souvislost Karmy.


 

BÝK

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

OHLAŠUJI VÁM KONEC TÍŽIVÉHO OBDOBÍ A SLIBUJI VÁM POZITIVNÍ ZMĚNU V ŽIVOTĚ.
Nabízí se Vám nové možnosti, Nové zážitky, známosti a nová přátelství.
Věřte si, týká se Vás dobré období, můžete si i přilepšit a nezapomeňte na to, že i peníze jsou pro aktivní.
Symbol mladí a jistá bezstarostnost či poblouznění se Vám nemusí vyplatit.
Týkají se Vás nové příležitosti, ale také rizika chybných rozhodnutí, rozhodujte se tedy správně.
Buďte optimističtí a pouze ten kdo z Vás zvedne hlavu uspěje. Energie Vám jsou otevřený.

OHLAŠUJI VÁM NUTNOST UČINIT NĚJAKÉ VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ, MOŽNOST ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.
Týkají se Vás nemilá překvapení, ohrožení postavení a finanční ztráty.
V opačném případě se jedná o pokračování nové životní cesty.
VŠE U VÁS VYŽADUJE ROZHODNOST A PROMYŠLENÁ ROZHODNUTÍ.

OHLAŠUJI VÁM KONEC TÍŽIVÉHO OBDOBÍ A SLIBUJI VÁM POZITIVNÍ ZMĚNU V ŽIVOTĚ.


 

BLÍŽENEC

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Milý Blíženci buďte uvážlivý, období vypovídá o životních peripetiích, kariéře a možných ztrátách.
Může se Vás týkat nečestnost či citové vydírání od někoho z okolí.
PŘEJI VÁM V INTUICI, TRPĚLIVOSTI, ODVAZE A SÍLE.

Nabízí se Vám pocit úlevy, jistoty a bezpečí.
Mnohých z Vás se týká informace, že nová láska je na obzoru a je ve znamení spokojenosti a harmonie.
Může se Vás týkat úspěch ve všech směrech.

OHLAŠUJI VÁM KONEC TÍŽIVÉHO OBDOBÍ A SLIBUJI VÁM POZITIVNÍ ZMĚNU V ŽIVOTĚ.
Nabízí se Vám nové možnosti, Nové zážitky, známosti a nová přátelství.
Věřte si, týká se Vás dobré období, můžete si i přilepšit a nezapomeňte na to, že i peníze jsou pro aktivní.
Symbol mladí a jistá bezstarostnost či poblouznění se Vám nemusí vyplatit.
Týkají se Vás nové příležitosti, ale rizika chybných rozhodnutí, rozhodujte se tedy správně.
Buďte optimističtí a pouze ten kdo z Vás zvedne hlavu uspěje.
Energie Vám jsou otevřený.

Udržujte svoji rovnováhu, je křehká a to ve všech směrech. Počínaje zdravím a hmotným světem konče.
Pokud jste v něčem omezeni, tak to zbořte a postavte vše na nových a pevných základech.
Přijměte s elánem nové začátky pokud se Vás týkají, změna pracovního místa by byla ku prospěchu
a u některých z Vás je ve vztazích razantní změna nutná. Změňte to v čem nejste spokojeni v tomto období, zamyslete se nad tím a zapracujte na tom.
NEVZDÁVEJTE SE ZA ŽÁDNOU CENU A BUĎTE AKTIVNÍ.


 

RAK

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Týká se Vás Symbol intuice, tvořivosti, odvahy a podnikavosti.
Je Vám dána síla k realizaci plánů a sledování Vašich vytčených cílů.
Může se Vás týkat úspěšná pracovní či obchodní cesta, ale toto období Vám může přinést různé potíže a pády.
ZACHOVEJTE SPRÁVNOU MÍRU VE VŠECH OBLASTECH.
Převezměte aktivitu a mnohým z Vás vstupuje do života nový partner.

Týkají se Vás ovšem základní principy iluze, klamu a záludnosti.
OHLAŠUJI VÁM UZAVŘENÍ URČITÉ ŽIVOTNÍ KAPITOLY, STAROSTI A ZKOUŠKY.
Některých z Vás se týkají prohry, buďte opatrní na cestách a věnujte se své rovnováze, zdraví.
Měsíc má dvě tváře i v podobě falše a nejistoty. Mohou se Vás týkat pomluvy a nedobré zprávy.
Jedná se o neupřímný postoj někoho z okolí a proto se nenechte vtáhnout i do světa iluzí.
Zbystřete a prohlédněte vše za včasu, opatrně tedy s chybami v úsudku.
PROTOŽE…
VÁM OHLAŠUJI UZAVŘENÍ URČITÉ ŽIVOTNÍ KAPITOLY.


 

LEV

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Týká se Vás Symbol intuice, tvořivosti, odvahy a podnikavosti.
Je Vám dána síla k realizaci plánů a sledování Vašich vyučených cílů.
Může se Vás týkat úspěšná pracovní či obchodní cesta, ale toto období Vám může přinést různé potíže a pády.
ZACHOVEJTE SPRÁVNOU MÍRU VE VŠECH OBLASTECH.
Převezměte aktivitu a mnohým z Vás vstupuje do života nový partner.

Přeji Vám v rozvíjení samostatnosti, podnikavosti, rozhodnosti, intuici a inspiraci.
Buďte ovšem opatrní ohledně Vaší kariéry a financí.
Překonejte strach, pokud je to třeba, buďte aktivní a přetvořte své situace na zvladatelné i pokud se to týká zákeřnosti či agrese.
Buďte temperamentní a schopní jako někdo ve Vašem okolí.
Nejen pracovně, ale i ve vztazích se můžete posunout dál a pro některý z Vás je zde vzkaz o neshodách, konci a rozchodu.

OHLAŠUJI VÁM ČAS ŘEŠENÍ SVÍZELNÝCH SITUACÍ A NEPŘÍJEMNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, KONFLIKTŮ V RODINĚ S NEMILÝMI NÁSLEDKY.
Selhání, Vaše nerozhodnost, ztráta energie, klidu, štěstí a radosti. Vaše obavy a strach…
TÍMTO VÁS ODKAZUJI NA MINULOST, KTERÁ SE VÁM PROMÍTÁ DO SOUČASNOSTI.
SYMBOL POUKAZUJE V TĚCHTO PŘÍPADECH NA NEMOŽNOST POKRAČOVÁNÍ V TÉTO CESTĚ DÁL.

Bezpečí domova je důležité pro život. Úsměv nelze jen dávat..
Ostatní z Vás se tvařte příjemně, udělejte třeba někoho šťastným nejen pro lásku a klid.
V krásných pocitech je Vaše zázemí, rodina a děti.
Úspěch se Vás jinak týká i v pracovních záležitostech.


 

 

PANNY

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Nenaplněná očekávání, zlost vůči sobě se týká některých z Vás.
Hovoří se o možných zklamáních v partnerských vztazích a trápení.
Zdraví, práce, vztahy a psychický stav.
Vše může vyústit v nemoc.
Jsou zde jisté závazky, je třeba změnit postoj a najít řešení, jak ze všeho ven a to okamžitě.

OHLAŠUJI VÁM POTŘEBU ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ A HLEDÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA.
Může se Vám otevřít nová životní kapitola, krok do neznámá a možné zkoušky. Nebuďte lehkovážní a ukvapení.
Rozhodujte se rozumně a v klidu.
V AKTIVITĚ JE VÁŠ ROZVOJ, RADOST A OSOBNÍ VÝHRA.


 

VÁHY

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Toto období Vám může přinášet vnitřní a vnější krize.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI Z MINULOSTI AŤ SE TO TÝKÁ NĚJAKÉHO VZTAHU ČI PODNIKU.
Máte již ovšem nějakou pozici a týkají se Vás neomezené možnosti.
Možná vnitřně chystáte nějakou změnu, je zde příležitost a energie čekají na Váš krok.
Věřte si, věřte své šikovnosti a buďte kreativní. Vydejte ze sebe vše a komunikujte tam kde je třeba.
ŽIVOT JE ŠKOLOU, NOVÝCH NÁPADECH A PŘÍLEŽITOSTECH.
Proberte vše s kým je třeba.


 

ŠTÍR

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Životní peripetie občas přináší zklamání nejen v oblasti citů, ale i kariéry ap.
Mějte se na pozoru před radami některých lidí z okolí, jejich nečestností či jejich vydíráním.
Upozorňuji Vás na přecházení z jednoho extrému do druhého.
JE VÁM PŘÁNO V TRPĚLIVOSTI, ODVAZE A SÍLE.
Důležitý je správný postoj ať se jedná o jakoukoli záležitost.
Stát pevně nohama na zemi a ničeho se neobávat je důležité, blíží se čas změny ke stabilitě.
Dejte situacím správnou formu, směr a správně myslete.
Možná, že někteří z Vás toto prožíváte, jedná se o Váš pevný a stabilní základ.

DISCIPLÍNA, VYTRVALOST, ODHODLÁNÍ.
ODKAZ JE PRO SMYSL V ORGANIZACI A ŘÁD.
Slibuji Vám zvládnutí potíží, překonání překážek a dosažení osobního cíle po vynaloženém úsilí. Nabízí se Vám nové příležitosti.
Některé z Vás něco omezuje, svazuje, jedná se o těžkou životní situaci, jedná se o jistý druh pracovní, vztahové izolace, závazky či nemoc ap. Jedná se o zkoušky a je dobré se toho zbavit, začít u sebe.

OHLAŠUJI VÁM POZITIVNÍ VYÚSTĚNÍ URČITÉ SITUACE, DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU A NASTOLENÍ HARMONIE.
Vše je třeba zhodnotit a někdy je dobré i třeba něco risknout.
Rozhodnout se a jednat, chtít něco změnit, pracovat na sobě
a udělat rozhodný krok v životě. Buď se bude jednat dál o naplnění životních tužeb, žití ve stereotypu
a nebo vytvoříte krok ke změně k nabytí něčeho k nějaké osobní hodnotě.
Nezapomeňte…
ODKAZ JE PRO SMYSL V ORGANIZACI A ŘÁD.


 

STŘELEC

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

OHLAŠUJI VÁM NEPŘEDVÍDANÉ UDÁLOSTI, ZMATKY A KRIZE.
Může se hovořit o rozpadu přátelství, nevěru, jitření starých ran a zklamání.
Odkazuji Vás na pomoc druhých a na správné rozhodování.
Nabádám Vás k odvaze a doporučuji Vám rozumně a věčně přistupovat k problémům.
OHLAŠUJI VÁM OVŠEM I POTĚŠUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ SE TÝKAJÍ MNOHÝCH Z VÁS, HOVOŘÍ SE O DARU, ÚSPĚCHU I PRACOVNÍM.
Brzy se u některých z Vás bude jednat o změnu situace v životě, která hovoří o přírůstku v jakékoli podobě.

Přeji Vám v rozvíjení samostatnosti, podnikavosti, rozhodnosti, intuici a inspiraci.
Buďte ovšem opatrní co se týče ovšem Vaší kariéry a financí.
Překonejte strach pokud je to třeba, buďte aktivní a přetvořte své situace na zvladatelné i pokud se to týká zákeřnosti či agrese.
Buďte temperamentní a schopní jako někdo ve Vašem okolí.

Nejen pracovně, ale i ve vztazích se můžete posunout dál a pro některý z Vás je zde vzkaz o neshodách, konci a rozchodu.
Toto období Vám může přinášet vnitřní a vnější krize.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI Z MINULOSTI AŤ SE TO TÝKÁ NĚJAKÉHO VZTAHU ČI PODNIKU.

Máte již ovšem nějakou pozici a týkají se Vás neomezené možnosti.
Možná vnitřně chystáte nějakou změnu, je zde příležitost a energie čekají na Váš krok.
Věřte si, věřte své šikovnosti a buďte kreativní. Vydejte ze sebe vše a komunikujte tam kde je třeba.
ŽIVOT JE ŠKOLOU, NOVÝCH NÁPADECH A PŘÍLEŽITOSTECH.
Proberte vše s kým je třeba.

Nezapomeňte…
OHLAŠUJI VÁM OVŠEM I POTĚŠUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ SE TÝKAJÍ MNOHÝCH Z VÁS, HOVOŘÍ SE O DARU, ÚSPĚCHU I PRACOVNÍM.


 

KOZOROH

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

SÍLA, ODVAHA, BDĚLOST, OVLÁDÁNÍ INSTINKTŮ, VÁŠNÍ, EMOCÍ. TVOŘIVOST, CHYTROST A PŘEMÝŠLIVOST JE PRIORITA.
Přeji Vám v rozšiřování obzorů, nových projektech, nabízí se Vám nové začátky a příležitosti
a některých z Vás se týká pomoc v podobě dobré rady. Varují Vás ovšem před falešnými přáteli, možnými podvodníky,
Vaši náladovostí, upadáním do extrému, žárlivostí a také před různými závislostmi.
Je zapotřebí mít smysl pro trvalé a ryzí hodnoty, které budou dosaženy při patřičné vytrvalosti.
Týká se Vás rozmach v jedné nebo ve více oblastech života. Budou se Vás týkat nabídky, šance a příležitosti nebudou chybět.
Přeměňte vše v činy, využívejte informací a svých nápadů.
Ve vztazích se Vás týká nová příležitost, jedná se o budoucí zhodnocení a trvalý vztah.

Buďte rozhodní, silní a odvážní. Buďte ochotni překonávat překážky, mějte vůli se prosadit a uspět.
Máte dobrou pozici a ve Vaši záležitosti se Vám slibuje dobrý výsledek.
Čelíte někteří zkouškám, možným výpadům, vyviňte aktivitu a uspějete.

OHLAŠUJI VÁM ČAS ÚČTOVÁNÍ S MINULÝMI UDÁLOSTMI.
Na pozitivní úrovni Vám mohu slíbit úspěch a triumf.
Nevzdávejte se v žádné oblasti života, týká se Vás souvislost Karmy.


 

VODNÁŘ

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

Toto období Vám může přinášet vnitřní a vnější krize.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI Z MINULOSTI AŤ SE TO TÝKÁ NĚJAKÉHO VZTAHU ČI PODNIKU.
Máte již ovšem nějakou pozici a týkají se Vás neomezené možnosti.
Možná vnitřně chystáte nějakou změnu, je zde příležitost a energie čekají na Váš krok.
Věřte si, věřte své šikovnosti a buďte kreativní. Vydejte ze sebe vše a komunikujte tam kde je třeba.
ŽIVOT JE ŠKOLOU, NOVÝCH NÁPADECH A PŘÍLEŽITOSTECH.
Proberte vše s kým je třeba.


 

RYBY

ŘÁDKY VAŠEHO OSUDOVÉHO MĚSÍCE A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE BŘEZNA MÁTE JIŽ U SEBE.

OHLAŠUJI VÁM NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, ZAČÁTKY ROMANTICKÉHO VZTAHU A ZÁSNUBY.
Týká se Vás ovšem i nerozhodnost, různá rizika, nevhodné vztahy a finanční ztráty.
Co se týče spoluprací buď se bude jednat o nové či o jejich ukončení.

Jednejte promyšleně ve všem. Nic nezlehčujte, zaujměte pevné stanovisko a řád tam kde je třeba.
Zbytečně neutrácejte.
Buďte rozhodní, obratní a přizpůsobivý. U Vás se bude i jednat na či stranu se přidat, jakou nabídku zvážit,
ať se jedná o vztahovou či pracovní ap.
Jde o to, která bude ta pravá a týká se to slov zvaž pro a proti.
OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ A ŽIVOTNÍ OPORA JE PRIORITA.

Buďte rozhodní, silní a odvážní. Buďte ochotni překonávat překážky, mějte vůli se prosadit a uspět.
Máte dobrou pozici a ve Vaši záležitosti se Vám slibuje dobrý výsledek.
Čelíte někteří zkouškám, možným výpadům, vyviňte aktivitu a uspějete.
OHLAŠUJI VÁM ČAS ÚČTOVÁNÍ S MINULÝMI UDÁLOSTMI.
Na pozitivní úrovni Vám mohu slíbit úspěch a triumf.
Nevzdávejte se v žádné oblasti života, týká se Vás souvislost Karmy.
Uvědomte si, že…
OPRAVDOVÉ PŘÁTELSTVÍ A ŽIVOTNÍ OPORA JE PRIORITA.

 

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus