LEDEN

HOROSKOPY NA LEDEN 
PRO VŠECHNA ZNAMENÍ..

12 tajemství, 12 znamení a 12 úkolů
DÁVÁM VÁM TOTO ZA ÚKOL V MÍSTĚ A ZEMI KDE ŽIJETE A VŠE JE DÁNO ŘÁDEM …
NEHOVOŘÍM TÍMTO K JEDINCI..

Toto jsou horoskopy obecné pro daná znamení.
Pokud máte zájem o bližší informace na daný měsíc, napište si o osobní horoskop na míru dle vašich dat

do emailu- silalva@seznam.cz
Každé znamení má v tomto období, v každé zemi jiný úkol.
Autor: Miroslav Maximus

 

BERAN          

BÝK          

BLÍŽENEC          

RAK          

LEV          

PANNA

VÁHY           

ŠTÍR         

STŘELEC     

KOZOROH     

VODNÁŘ   

RYBY

 


BERAN

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
JE VE ZNAMENÍ ŘÁDU, SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A ÚSPĚCHU.

MĚSÍC LEDEN
Nabízí se Vám nové možnosti a příležitosti. Mnozí mohou potkat svoji lásku.
Je Vám dána podpora ze strany Vašich přátel.
SLIBUJI VÁM ÚSPĚCH.
ZÁKLAD ÚSPĚCHU JE VE VAŠEM SEBEVĚDOMÍ.
Otevírají se Vám nové cesty a to je i novými zkouškami.
Stability dosáhnete pokud si uvědomíte své vnitřní a vnější bohatství.
V energiích jsou ovšem u mnohých z Vás milostné propletence.
Je zde dále informace i to jak nakládáte s financemi a to se časem prověří.
Za jistých okolností se Vás týká i triumf a výhra a je Vám dán pozitivní Symbol obratu ve vývoji.
Může se jednat o jistý spor či nepříjemné situace, dveře se Vám otevírají, ale počítejte i s jistou závisti s okolí.
VĚŘTE SI, BUĎTE ODVÁŽNÍ A SCHOPNÍ.
Týká se Vás i jistá maličkost, kterou jste propásli mnozí ve svém vývoji
a to se týká záležitosti vratkého základu nějakého podniku či vztahu.
TĚCH CO SE TO TÝKÁ TAK SE HOVOŘÍ O 25 DNU, KTERÝ JE SYMBOLEM HŘÍCHU.
Takto se může počítat se zlými úmysly, věrolomnosti jistých jedinců a může se u Vás generovat nejen pocit.
Symbol Ďábla hovoří, že se jedná jen a jen o naše vlastnosti, které jsou v konfrontaci s Řádem a Chaosem.
Jisté pudy, jisté vášně jsou ztrátou osobní vůle a síly. Základním principem je zde pokušení.
Pokud se ovšem nejedná o Vaší negativní stránku, tak se zde hovoří o Vašem okolí a zlé situaci.
OHLAŠUJI OBNOVENÍ ŘÁDU A ZA TOHOTO PŘEDPOKLADU USPĚJETE.
Tak jak je proměnlivý charakter lidského štěstí, tak je proměnlivý i Osud.
ROZTÁČÍ SE PRO VÁS KOLO OSUDU A JEDNÁ SE O PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZVRATY, SMŮLU NEBO ŠTĚSTÍ, NEÚSPĚCH ČI ÚSPĚCH.
NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ ŠTĚSTÍ VE HŘE A NEBO V LÁSCE.

Protože…
VÁŠ OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN JE VE ZNAMENÍ ŘÁDU, SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A ÚSPĚCHU,
OHLAŠUJI OBNOVENÍ ŘÁDU A ZA TOHOTO PŘEDPOKLADU USPĚJETE.
Ostatní…
TĚCH CO SE TO TÝKÁ TAK SE HOVOŘÍ O 25 DNU, KTERÝ JE SYMBOLEM HŘÍCHU.
ROZTÁČÍ SE PRO VÁS KOLO OSUDU A JEDNÁ SE O PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZVRATY, SMŮLU NEBO ŠTĚSTÍ, NEÚSPĚCH ČI ÚSPĚCH.
( Vaše kroky z minulého období, budou Vašimi rozsudky ve znamení Soudu příští měsíc).


 

BÝK

 

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN

JE VE ZNAMENÍ ŽIVOTNÍCH PERIPETIÍ A OHLAŠUJE SE VÁM ČAS SPLNĚNÍ PŘÁNÍ A VÝHRY.

MĚSÍC LEDEN
Buďte opatrní ve všech oblastech života, hovoří se o jistých potížích a mějte se na pozoru před některými lidmi
a jejich radami. Varuji Vás před nečestností, citovým vydírání druhých a v přecházení z jednoho extrému do druhého.
PŘEJI VÁM V INTUICI, TRPĚLIVOSTI, ODVAZE, SÍLE A NABÍZÍ SE VÁM POCIT ÚLEVY, JISTOTY A BEZPEČÍ.
Je zapotřebí si srovnat své hodnoty a mít vše srovnáno v oblasti financí.
Jedná se o Váš správný postoj nejen v této záležitosti, ničeho se neobávejte, stůjte pevně nohami na zemi
a blíží se čas řešení.
Jedná se o Vaší sílu a ta je ve Vašem myšlení i splnění požadavku při hledání svého partnera.
Všemu dejte správný směr a takto si položíte pevný a správný základ do budoucna.
Hovoří se i o pevných přátelstvích a šťastných iniciativách.

Nenechte se nikým a v ničem omezit a na to poukazuje nešťastný Symbol a to proto,
aby do Vašeho života nevstoupili deprese, ztráta víry ve smysl života, pochybnosti, pocity křivdy a útěk před realitou.
Je zapotřebí ve všem vytvořit pořádek, mít svoji jistotu a v žádném případě Nepůjčujte své finance.
Je dobré u Vás, aby jste něčeho dosáhli a to se týká Vaší Stability.
Některých z Vás se týká rozpad vztahu, spory a dohady. Některé záležitosti mohou být dramatické.
NEBUĎTE LEHKOMYSLNÍ, UNÁHLENÍ A UKVAPENÍ VE SVÝCH ROZHODNUTÍCH A ZBYTEČNĚ NERISKUJTE.
Vše si promyslete a poté vše rychle řešte.
Nepříjemnosti se totiž mohou týkat více příčin a jedna z nich je, že v něčem vyčníváte.
Dále se může jednat o nepromyšlené reakce a nedorozumění ve slově vášeň, která Vás může potkat někde na Vaši cestě.
ODKAZEM PRO VÁS JE SMYSL PRO ORGANIZACI A ŘÁD, DISCIPLÍNU, VYTRVALOST, ODHODLANOST A TAKÉ PŘIPRAVENOST KE STŘETU.
SLIBUJI VÁM VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, PŘEKONÁNÍ POTÍŽÍ A TO PŘI VLASTNÍM VYNALOŽENÉM ÚSILÍ.
POCTIVÁ SNAHA JE NA MÍSTĚ A TY SE PŘISUZUJÍ POZITIVNÍ VÝZNAMY.
Pokud Vás něco omezuje tak to odstraňte, začněte u sebe, nikdo za Vás nic neudělá a zde se pak jedná o blokaci energií, Vaši tíživou životní situaci. Počínaje vztahem, zdravím a možnými závazky.
ODSTRAŇTE TYTO POTÍŽE JELIKOŽ JSOU POD SYMBOLEM SMRTI A TY BY NĚKTERÝM Z VÁS MOHLI PŘIVÉST DO BUDOUCNA VELKÉ PROBLÉMY.
Jednalo by se o vlastní sebedestrukci.
VYTVOŘTE SI NOVÉ ZÁKLADY, POCHOPTE CO JE NEZBYTNOST, NA NIČEM NELPĚTE A ZAVEĎTE VE VŠEM ŘÁD.
VAŠE AKTIVITA JE PRIORITOU A ZMĚNA JE V NOVÉM POSTOJI.

Je zde Karmický odkaz a ten hovoří…
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ K SOBĚ, VŠE PEČLIVĚ VYKONÁVEJTE A SOUSTŘEĎTE SE NA VŠE.
Protože…
VÁŠ OSUDOVÝ MĚSÍC JE VE ZNAMENÍ ŽIVOTNÍCH PERIPETIÍ A OHLAŠUJE SE VÁM ČAS SPLNĚNÍ PŘÁNÍ A VÝHRY.


BLÍŽENEC

 

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN

JE VE ZNAMENÍ V NUTNOSTI VOLBY A ROZHODNUTÍ A V NUTNOSTI UČINĚNÍ VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ.
NABÁDÁM VÁS K OPATRNOSTI.
VARUJI VÁS PŘED LIKNAVOSTÍ A SLABOSTÍ.
BUĎTE SILNÍ, ROZHODNÍ A SPRÁVNĚ ODHADUJTE SVÉ SITUACE.

MĚSÍC LEDEN
Některých z Vás se týká touha po citech, rodině a mateřství a některým je dáno početí a úspěch ve všech formách.
Plodná snaha oznamuje ukončení náročného období a naději na zlepšení života, překonání potíží a překážek.
SLIBUJI VÁM POZITIVNÍ ZMĚNU, NOVÉ ZÁŽITKY, NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY.
Vše je zapotřebí v životě vyvažovat a to v dávání i braní.
Věřte si, buďte aktivní a v tom je vaše přilepšení a to se týká i financí. Jedincům, kteří se tohoto chopí se týká krásné období.
Opatrně ovšem se Symbolikou mladí a nerozvážnosti. Jedná se o bezstarostnost a u některých o jisté poblouznění.
OHLAŠUJI VÁM NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI, ALE JSOU ZDE RIZIKA CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ A NEPŘÍJEMNOSTÍ.
Buďte optimističtí, nesedejte v koutě a pouze Ti z Vás co zvednou hlavu uspějí.
A to se týká možného nového vztahu, nové energie, která Vám může vstoupit do života.
UČIŇTE SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ.
Apatie, nerozhodnost a podobné negativní aspekty Vám přinesou jen problémy, finanční ztráty a zklamání.
NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKA, DRUHÝCH ZMĚNA ŽIVOTNÍHO SMĚRU A DALŠÍCH OSUDOVÝ ZVRAT.
Zvažujete určitou změnu v životě, stojíte před situací co vyžaduje změnu a to se týká Vašich cest, práce a vztahů.
Ohlížíte se na postoje druhých, vše je pomalejší a chce to rozhodnost.
VARUJI VÁS PŘED JISTOU OPOROU, KTERÁ SE VÁM MŮŽE JEVIT JAKO HODNOTA, ALE DO BUDOUCNA SE JEDNÁ PRO VÁS O SLOVO NADVLÁDA.

Symbol Ďábla hovoří, že se jedná jen a jen o naše vlastnosti, které jsou v konfrontaci s Řádem a Chaosem.
Jisté pudy, jisté vášně jsou ztrátou osobní vůle a síly. Základním principem je zde pokušení.
Pokud se ovšem nejedná o Vaší negativní stránku, tak se zde hovoří o Vašem okolí a zlé situaci.

Takže…
BUĎTE SILNÍ, ROZHODNÍ A SPRÁVNĚ ODHADUJTE SVÉ SITUACE.
VARUJI VÁS PŘED JISTOU OPOROU, KTERÁ SE VÁM MŮŽE JEVIT JAKO HODNOTA, ALE DO BUDOUCNA SE JEDNÁ PRO VÁS O SLOVO NADVLÁDA.
NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKA, DRUHÝCH ZMĚNA ŽIVOTNÍHO SMĚRU A DALŠÍCH OSUDOVÝ ZVRAT.
Některých se týká…
SLIB A POZITIVNÍ ZMĚNA, NOVÉ ZÁŽITKY, NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY.


 

RAK

 

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN

JE VE ZNAMENÍ NEROVNÉHO PARTNERSTVÍ A V ARCHETYPU POMÍJIVOSTI LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.

MĚSÍC LEDEN

Symbolicky se Vám vzkazuje, že se má používat rozum a logické myšlení.
Netýká se to Vás všech a u té příležitosti se hovoří o jistých postojích druhých k Vám a to hlavně ze strany žen.
Jedná se i o Vaše partnerství, možné spory a protichůdné síly.
OHLAŠUJE SE VÁM POTŘEBA ŘEŠIT STARÉ PROBLÉMY A PŮJDE O UČINĚNÍ ZÁVAŽNÉHO ČI BOLESTNÉHO ROZHODNUTÍ.
NĚKTEŘÍ Z VÁS BUDOU POSTAVENI PŘED NUTNOST VOLBY ČI VÝBĚRU.
TÍM SE VÁM OZNAMUJE PATOVÁ SITUACE A ZDE JSTE VAROVÁNÍ I PŘED PŘETVÁŘKOU, LŽÍ A FALEŠNÝM VZTAHEM.
Některých z Vás se týkají nová seznámení a pohár lásky a tady jste opět upozorněni na protivníky.
SOUSTŘEĎTE SE, PŘEMÝŠLEJTE, REÁLNĚ UVAŽUJTE, BUĎTE ROZHODNÍ A CÍLEVĚDOMÍ.
JEDNÁ SE ZA JISTÝCH OKOLNOSTÍ I O SYMBOL SPRÁVNÉ VOLBY ČI VÝBĚRU.
V tomto směru je Vám pak dáno naplnění naděje, snu, splnění přání a dosažení úspěchu.

Vše je v jakémsi pro a proti, které se týká rozhodnutí.
Jedná se o to jak přemýšlíte, jste rozhodní, trpělivý a měli by jste si uvědomit co vlastně chcete.
Hovoří se o jistých blocích a co se týče pracovní záležitosti jednejte opatrně, důkladně,
vše si promyslete v záležitosti, kde je zapotřebí, jedná se pak o Váš pomalý, ale jistý postup.
Nic neuspěchejte ani ve vztazích. Uvidíte sami jak se vše vyvine.
Někteří z Vás nějaký vztah prožívají a pokud je zde vše v pořádku, tak ho prohlubují.

Připomenu Vám jen možné spory, dramatické situace a jisté osobní riskovaní.
Pohlídejte si někteří jistou vášnivost a přelétavost druhého.

Sledujte, přemýšlejte, buďte aktivní a rychlí, může to být nepříjemné, možná se Vám hází i klacky pod nohy
a opatrně na své cestě s jistou vášní, která může některé potkat, mohlo by dojít k nedorozumění a zde se hovoří – přibrzděte.
Zřejmě se Vás bude týkat i hektická situace a je jedno v jaké záležitosti.

Netýká se to všech, někteří se v tom možná poznají či situaci o které se hovoří.
VZKAZUJI VÁM, ŽE SE VÁS TÝKÁ ŘÁD, SMYSL PRO DISCIPLÍNU, VYTRVALOST, ODHODLÁNÍ A PŘIPRAVENOST KE STŘETU.
NABÍZÍ SE VÁM MOŽNÉ MOŽNOSTI, SLIBUJI VÁM ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK A DOSAŽENÍ CÍLE PO VYNALOŽENÉM ÚSILÍ A PO ODVEDENÍ DOBRÉ PRÁCE.

Něco Vás svazuje a situace není lehká. Jedná se o jistou izolaci, možné závazky či vztah.
Začněte u sebe, změňte podmínky a změna na sebe nenechá dlouho čekat. Tady se hovoří o partnerovi, dětech či něčím chování.
Jedná se o to kdo a jak se k čemu staví a můžeme si v tomto směru připomenout slovo spolupráce.
(A tímto se hovoří o další variantě.)

Jedná se o potíže, neklid, vnitřní a vnější krize.
VZKAZUJI VÁM, ŽE SE JEDNÁ O VRÁTKY ZÁKLAD NĚJAKÉHO VAŠEHO PODNIKU ČI VZTAHU.
VŠE JE VE ZNAMENÍ HŘÍCHU A 25 DNE V MĚSÍCI.
Poodkrývám Vám skryté úmysly, skryté záměry a věrolomnost.
Nezapomeňte na to, že se Vás týkají nové příležitosti a jen se čeká na Váš krok.
Věřte si, chystáte změnu a příležitost pro Vás zde je.
UVĚDOMTE SI, ŽE ROVNOVÁHA JE KŘEHKÁ ZÁLEŽITOST A TA MŮŽE ZPŮSOBIT U VÁS POMÍJIVOST ŠTĚSTÍ.
Půjde o tvrdé srážky, vaší destrukci a pád. Tím se Vám zhroutí naděje a bude se jednat o Váš úpadek a pád.

Protože…
VÁŠ OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN JE VE ZNAMENÍ NEROVNÉHO PARTNERSTVÍ A V ARCHETYPU POMÍJIVOSTI LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
TÍM SE VÁM OZNAMUJE PATOVÁ SITUACE A ZDE JSTE VAROVÁNÍ I PŘED PŘETVÁŘKOU, LŽÍ A FALEŠNÝM VZTAHEM.
A proto…
SOUSTŘEĎTE SE, PŘEMÝŠLEJTE, REÁLNĚ UVAŽUJTE, BUĎTE ROZHODNÍ A CÍLEVĚDOMÍ.
VZKAZUJI VÁM, ŽE SE VÁS TÝKÁ ŘÁD, SMYSL PRO DISCIPLÍNU, VYTRVALOST, ODHODLÁNÍ A PŘIPRAVENOST KE STŘETU.
Ostatní…
NABÍZÍ SE VÁM MOŽNÉ MOŽNOSTI, SLIBUJI VÁM ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK A DOSAŽENÍ CÍLE PO VYNALOŽENÉM ÚSILÍ A PO ODVEDENÍ DOBRÉ PRÁCE.
SOUSTŘEĎTE SE, PŘEMÝŠLEJTE, REÁLNĚ UVAŽUJTE, BUĎTE ROZHODNÍ A CÍLEVĚDOMÍ.


LEV

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
JE VE ZNAMENÍ V NUTNOSTI VOLBY A ROZHODNUTÍ A V NUTNOSTI UČINĚNÍ VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ.
NABÁDÁM VÁS K OPATRNOSTI.
VARUJI VÁS PŘED LIKNAVOSTÍ A SLABOSTÍ.
BUĎTE SILNÍ, ROZHODNÍ A SPRÁVNĚ ODHADUJTE SVÉ SITUACE.

 

MĚSÍC LEDEN

OHLAŠUJI VÁM NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI, ALE JSOU ZDE RIZIKA CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ A NEPŘÍJEMNOSTÍ.
Buďte optimističtí, nesedejte v koutě a pouze Ti z Vás co zvednou hlavu uspějí.
A to se týká možného nového vztahu, nové energie, která Vám může vstoupit do života.
UČIŇTE SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ.

Můžete něčeho rychle dosáhnout, ale to je cesta k pádu.
Jedná se o zneužití Vaší důvěry, hrozbu zrady, potíže ve vztahu, jeho rozpad, nevděk blízkých a Vaši nespokojenost.
NABÁDÁM VÁS K OPATRNOSTI A VARUJI VÁS PŘED NEUVÁŽENÝM JEDNÁNÍM.
Učiňte rozhodný krok a jedná se o Vaše zrání.
Možná se Vám i naskytne příležitost nějaké kvalifikace ap a pokud to tak je, tak to neodmítněte.
V této oblasti by jste mohli najít svůj budoucí vztah a nebo zde něco prožijete či si z těchto míst přinesete něco,
co Vám bude prospěšné.

Apatie, nerozhodnost a podobné negativní aspekty Vám přinesou jen problémy, finanční ztráty a zklamání.
NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKA, DRUHÝCH ZMĚNA ŽIVOTNÍHO SMĚRU A DALŠÍCH OSUDOVÝ ZVRAT.
Zvažujete určitou změnu v životě, stojíte před situací co vyžaduje změnu a to se týká Vašich cest, práce a vztahů.
Ohlížíte se na postoje druhých, vše je pomalejší a chce to rozhodnost.
VARUJI VÁS PŘED JISTOU OPOROU, KTERÁ SE VÁM MŮŽE JEVIT JAKO HODNOTA, ALE DO BUDOUCNA SE JEDNÁ PRO VÁS O SLOVO NADVLÁDA.

Symbol Ďábla hovoří, že se jedná jen a jen o naše vlastnosti, které jsou v konfrontaci s Řádem a Chaosem.
Jisté pudy, jisté vášně jsou ztrátou osobní vůle a síly. Základním principem je zde pokušení.
Pokud se ovšem nejedná o Vaší negativní stránku, tak se zde hovoří o Vašem okolí a zlé situaci.

Takže…
BUĎTE SILNÍ, ROZHODNÍ A SPRÁVNĚ ODHADUJTE SVÉ SITUACE.
VARUJI VÁS PŘED JISTOU OPOROU, KTERÁ SE VÁM MŮŽE JEVIT JAKO HODNOTA, ALE DO BUDOUCNA SE JEDNÁ PRO VÁS O SLOVO NADVLÁDA.
NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKA, DRUHÝCH ZMĚNA ŽIVOTNÍHO SMĚRU A DALŠÍCH OSUDOVÝ ZVRAT.
Některých se týká…
SLIB A POZITIVNÍ ZMĚNA, NOVÉ ZÁŽITKY, NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY.


PANNY

 

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN

JE VE ZNAMENÍ RŮZNÝCH RIZIK, ZTRÁT A NESPOKOJENOSTI.
SLIBUJI VÁM POZITIVNÍ VYÚSTĚNÍ URČITÉ SITUACE, SPLNĚNÍ PŘÁNÍ A VÝHRU A TOTO JE VÁM DÁNO DO VÍNKU.

MĚSÍC LEDEN
Věští se Vám nepříjemné situace, vměšování do soukromí a zde se pak může jednat o pocit omezení.
Týká se to i partnerských vztahů, krize či nešťastné lásky.
VYŽADUJI PO VÁS ROZHODNOST, OPATRNOST A LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ.
( varuji ženy, které jsou těhotné, aby na sebe dávaly pozor a byly opatrné)
Dále se hovoří často o rozchodech a to i s místem kde pobýváte, nejen to.
Ztráty a zklamání, iluze a zlost i vůči sobě. Pocity křivdy, nenaplnění a nespokojenost.

Zdraví, vztahy, finance a špatný psychický stav a to se týká mnohých z Vás.
Jedná se o Vaší existenci, možné závazky a je zapotřebí změnit osobní postoj ke všemu co Vás tíží,
najít cestu ven a vše začít okamžitě řešit.
V tomto měsíci pokud dojde k nějakým setkáním, nejsou pro Vás podstatná a je možné zde i zklamání ze strany přátel.
Symbolem je žalostný vhled na žebráka, který poukazuje na chudobu, zimu a mráz.
Udělejte si ve všem pořádek, nikomu Nepůjčujte své finance, potřebujete informace, zázemí a jistotu.

Netýká se to Vás všech, ale všech se Vás týká…
OTEVŘENÍ BRAN KE VŠEM MOŽNOSTEM, JSTE PODPOŘENI V POCTIVÉ SNAZE A TA JE PŘÍSLIBEM ÚSPĚCHU, ZISKU A OCENĚNÍ.

Odstraňte stres, bez toho se nic nevyřeší.
V životě je lepší mít více příležitostí a pokud u Vás není něco v pořádku, tak je zapotřebí začít s ozdravným procesem.
Pokud se trápíte, nemůžete spokojeně žít.
Jsou i zde i těžkosti, které se týkají Vašeho domova, těžkosti které se týkají jeho harmonie a v podstatě to znamená,
že začnete řešit i problémy druhých.

VYŽADUJI PO VÁS ROZHODNOST, OPATRNOST A LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ.
PROTOŽE TAKTO VÁM MOHU SLÍBIT POZITIVNÍ VYÚSTĚNÍ VAŠÍ SITUACE, PŘEKONÁNÍ POTÍŽÍ, DOSAŽENÍ HARMONIE, SPLNĚNÍ PŘÁNÍ, VÝHRU A UZNÁNÍ.
JEDNÁ SE O VAŠE ROZHODNUTÍ A ROZHODNÝ KROK.
Buď budete žít dále ve stereotypu a začarovaném kruhu a nebo si sami vytvoříte krok ke změně a nabytí hodnoty, po které toužíte.
Je dobré si rozmyslet, zda se Vás bude týkat smůla a nebo změna v životě díky novému postoji.
VŠE OBNOVTE NA NOVÝCH, PEVNÝCH ZÁKLADECH A HOVOŘÍM K TĚM, KTERÝCH SE TO TÝKÁ A PRIORITU JE U VÁS ŘÁD A AKTIVITA.
BUĎTE ZODPOVĚDNÍ A VYKONÁVEJTE VŠE PEČLIVĚ A NA VŠE SE SOUSTŘEĎTE.

Protože…
TAKTO VÁM MOHU SLÍBIT POZITIVNÍ VYÚSTĚNÍ VAŠÍ SITUACE, PŘEKONÁNÍ POTÍŽÍ, DOSAŽENÍ HARMONIE, SPLNĚNÍ PŘÁNÍ, VÝHRU A UZNÁNÍ.
Proto…
PO VÁS VYŽADUJI ROZHODNOST, OPATRNOST A LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ.
Všech se týká…
OTEVŘENÍ BRAN KE VŠEM MOŽNOSTEM, JSTE PODPOŘENI V POCTIVÉ SNAZE A TA JE PŘÍSLIBEM ÚSPĚCHU, ZISKU A OCENĚNÍ.


 

VÁHY

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
je ve znamení osudovosti a střetu mezi dobrem a zlem, řádem a chaosem.
DBEJTE NA SVOJI VITALITU, SÍLU, MĚJTE VŮLI A ENERGII.
Hovoří se o Vašich vlastnostech to jací jste a podle toho by jste měli na sobě i zapracovat.
Pokud to tak není tak v tomto období se jedná u Vás o pochmurnou situaci z Vašeho okolí.

Měsíc leden
OHLAŠUJI VÁM UKONČENÍ NÁROČNÉHO A TÍŽIVÉHO OBDOBÍ.
Připisují se Vám kladné významy v překonání potíží, jedná se o Vaší plodnou snahu v nových začátcích ap.
SLIBUJI VÁM POZITIVNÍ ZMĚNU, NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, NOVÉ ZÁŽITKY, NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY A ZALOŽENÍ RODINY. NABÍZÍ SE VÁM NOVÉ MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI.
SYMBOL JE PŘÍSLIBEM SPOKOJENĚ BUDOUCNOSTI.

V životě se má nejen brát, ale i dávat a opačně. Vše vyvažujte, buďte kreativní a věřte si.
Mnohých z Vás se týká, že se můžete něco přiučit od někoho z Vašeho blízkého okolí a dosáhnout jeho kvalit.
V aktivitě je též přilepšení. V tomto období budete i zřejmě obdarováni a city u Vás budou předstihovat rozum.

Týká se Vás možnost velkého dosažení úspěchu za předpokladu, že nebudete jednat neuváženě a budete jednat rozumně a poctivě.
Tykali by se Vás omyly, chybná rozhodnutí a různé nepříjemnosti. Jednalo by se u Vás o nejisté výsledky Vaší práce.
Využívejte nových možností a buďte vitální.
BUĎTE SILNÍ, VITÁLNÍ A OPTIMISTIČTÍ.
Jedná se o Váš postup a růst. Nesedejte v koutě, buďte aktivní, mnozí v sobě nosíte touhu po vztahu, nic tomu nebrání a energie jsou Vám v tomto otevřený.
Budete muset ovšem zdolat někteří různé překážky v tomto období.
BUDETE MUSET UČINIT ZÁVAŽNE ROZHODNUTÍ A JE ZDE HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LASCE.
TAKTO BY SE JEDNALO O VAŠÍ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
ROZHODUJTE SE SPRÁVNĚ A ROZUMNĚ.
Varuji Vás před zbytečnými ztrátami v materiálním světě a i zde jednejte uvážlivě a rozumně.
Budete postavení před situaci, která vyžaduje v životě změnu a nebo nad ní budete uvažovat.
VAŠE ROZHODNUTÍ NECHŤ JSOU PROMYŠLENÁ A VYŽADUJE SE PO VÁS ROZHODNOST.
Opatrně s možnou oporou, která se může později projevit i ve formě nadvlády.
Nezapomeňte na své slabé a silné stránky, někteří z Vás jsou stinní a v negaci takto jednají.
OSTATNÍM OPAKUJI, ŽE JE ZDE MOŽNÁ ZLÁ SITUACE Z OKOLÍ. MĚJTE OČI OTEVŘENÉ…

Protože…
TAKTO BY SE JEDNALO O VAŠÍ ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
ROZHODUJTE SE SPRÁVNĚ A ROZUMNĚ.
VAŠE ROZHODNUTÍ NECHŤ JSOU PROMYŠLENÁ A VYŽADUJE SE PO VÁS ROZHODNOST.

BUĎTE SILNÍ, VITÁLNÍ A OPTIMISTIČTÍ.
SLIBUJI VÁM POZITIVNÍ ZMĚNU, NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, NOVÉ ZÁŽITKY, NĚKTERÝCH Z VÁS SE TÝKÁ PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY A ZALOŽENÍ RODINY.
NABÍZÍ SE VÁM NOVÉ MOŽNOSTI, PŘÍLEŽITOSTI A ÚSPĚCHY.


 

ŠTÍR

 

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
JE VÁM DÁN DO VÍNKU ARCHETYP DÍTĚTE, NEVĚDOMÍ A POŠETILOST.
Někteří chtějí uniknout před starostmi a všedností života.
OTEVÍRÁ SE VÁM V TOMTO OBDOBÍ NOVÁ ŽIVOTNÍ KAPITOLA, KROK DO NEZNÁMA A ŽIVOTNÍ ZKOUŠKY.
Varuji Vás před iracionálními tužbami, nezodpovědností a ukvapeností.
To občas přináší do života omyly, chyby, zmatky, zmaření plánů, tužeb, ztráty, úpadek a rezignaci.

MĚSÍC LEDEN
Toto období je ve znamení sporů, potíží a konfliktů. Hovoří se o Osobních ztrátách a životní porážce.
Netýká se to všech, ale vícero z Vás varuji před neupřímností z okolí, klamem, lží, pomluvami, pokrytectvím a zradou.
MNOHÉ VARUJI PŘED PŘECEŇOVÁNÍM VLASTNÍCH MOŽNOSTÍ, NESPRÁVNÝMI ÚSUDKY, CHYBNÝMI KROKY A NĚKTERÉ JEDINCE SE TÝKAJÍ ZOUFALÉ ČINY.
NABÁDÁM VÁS VŠECHNY K VELKÉ OPATRNOSTI.
Řekněme si to takto. Člověk vidí občas velkou rybu, něco chcete uchopit a ono to před Vámi zmizí.
NĚKTEŘÍ VIDÍ CO CHTĚJÍ JEN SAMI A NE TO, CO MAJÍ VIDĚT.

Jedná se o iluze a jisté nepravdy, které budou někteří řešit. Týká se to pracovního, zbystřete, jedná se o utajení skutečností.
Vše si prověřte. Není to rovné a občas je dobré mít objektivní náhled na vše.
Někdo před Vámi něco skrývá, stojí k Vám zády a taková se týká situace u některých z Vás.
SYMBOLEM JSOU I NEBEZPEČNÉ ZÁVAZKY.

MNOHÝM SE SYMBOLIZUJE PŘÍZNIVÝ VÝVOJ VE VZTAZÍCH, PŘI DOBRÝCH ÚMYSLECH, V DUCHOVNÍM A UMĚLECKÉM SMĚRU.
Týkají se Vás velké ambice a očekávání, konzervatismus, některých se týká nepraktičnost, problémy s rozvíjením osobního potenciálu, realizace nápadů, plánu a tvrdošíjné směřování k vytčenému cíli.
Radou pro některé z VÁS je abyste byli schopní a měli své hodnoty.
Jedná se o Váš vývoj a příležitosti.
BUĎTE PEVNÍ JAKO SKÁLA A V TOM JE VAŠE STABILITA.
V HODNOTÁCH SE I UKRÝVÁ NABÍDKA UPEVNĚNÍ VAŠEHO POSTAVENÍ A PEVNÉ ÚRODY VÝVOJE VE VZTAZÍCH.
Někteří z Vás potkají partnera s vlastnostmi který je pevný, vytrvalý a schopný.
NĚKTERÉ JEDINCE SE TÝKÁ USPOKOJENÍ SRDCE.

TÝKÁ SE VÁS SYMBOL SPRAVEDLNOSTI, ŘÁDU A NĚKTERÉ SYMBOL SOUDU.
Jedná se o završení určitého cyklu a uzavřeného vývoje. Zde dochází k jeho zpomalení či stagnaci.
OHLAŠUJI DLE ŘÁDU NĚKTERÝM MOŽNÉ NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI, ZTRÁTY A ZKLAMÁNÍ.
NĚKDO VÁM NĚCO VZKÁŽE A TO MOŽNOU FORMOU POŠTY, MAILU, SMS ČI ÚSTNĚ A UDÁLOSTI SE DAJÍ DO POHYBU.
Něco budete řešit a mnohým jsou dané…
ŠŤASTNÉ INICIATIVY
Nezapomeňte na Archetyp dítěte, nezachovejte se tak a jednejte zodpovědně.

Mnohých z Vás se týká lidskost, citlivost, soucit a lidumilnost.
Symbolizuje se u Vás duchovno, porozumění, pochopení a některých se týká sebezapření, odříkání a přenášení obětí.
Někteří nemají dostatek realismu, podléhají iluzím a utopicky sní.

OHLAŠUJI MNOHÝM PŘÍZNIVÉ ZMĚNY, DALŠÍCH SE TÝKAJÍ NÁHLE ZVRATY, RŮZNÁ OMEZENÍ A RIZIKA CHYB A OMYLŮ, KTERÉ VEDOU K PÁDU.
Týká se to těch co prožívají jisté krize, týká se jich minulost a různé strachy, které s tím souvisí a hovoří se o Symbolu VISELCE.
Jedná se o deprese, psychiku a slabou vůli.
Jedná se o ty co se vzdálili své životní cestě, důsledkem jsou rozpory ve Znamení Ryb, jedná se o ty co jsou hluší a musí si uvědomit, že…
HRANICE MEZI ÚSPĚCHEM A NEÚSPĚCHEM JE VELMI TENKÁ A JE ZAPOTŘEBÍ SE POSTAVIT PEVNĚ NA SVÉ NOHY.
ODSTRAŇTE SVOJI VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ IZOLACI A SOUČET JE O VAŠÍ SPRÁVNÉ AKTIVITĚ.

PRO MNOHÉ Z VÁS…
V HODNOTÁCH SE I UKRÝVÁ NABÍDKA UPEVNĚNÍ VAŠEHO POSTAVENÍ A PEVNÉ ÚRODY.VÝVOJE VE VZTAZÍCH.
OSTATNÍ…
OHLAŠUJI MNOHÝM PŘÍZNIVÉ ZMĚNY, DALŠÍCH SE TÝKAJÍ NÁHLE ZVRATY, RŮZNÁ OMEZENÍ A RIZIKA CHYB A OMYLŮ, KTERÉ VEDOU K PÁDU.
TÝKÁ SE VÁS SYMBOL SPRAVEDLNOSTI, ŘÁDU A NĚKTERÉ SYMBOL SOUDU.
MNOHÝM SE SYMBOLIZUJE PŘÍZNIVÝ VÝVOJ VE VZTAZÍCH, PŘI DOBRÝCH ÚMYSLECH, V DUCHOVNÍM A UMĚLECKÉM SMĚRU.


 

STŘELEC

 

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
JE VÁM DÁN TRIUMF HVĚZDY A ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE NADĚJE.
Po obdobích zkoušek a strádání, které se některých z Vás týkalo, včetně různých střetů, ztrát a zklamání se jedná o…
DOSAŽENÍ CÍLE A ÚSPĚCH I PŘES ZPOŽDĚNÝ VÝVOJ A PŘEKÁŽKY.

MĚSÍC LEDEN
Přeje se Vám ve studiu v získání nových vědomostí, sebezdokonalování, v uplatnění praktických znalostí a nadání.
PŘEDZNAMENÁVÁ SE DOSAŽENÍ VYSNĚNÉHO CÍLE PO DLOUHODOBÉM ÚSILÍ, SLIBUJE SE ZISK, OCENĚNÍ A DLOUHODOBÝ PROSPĚCH.
JEDNÁ SE O VÁŠ NOVÝ ZAČÁTEK A ROZMACH. NABÍZÍM VÁM NOVÉ ZAČÁTKY VE VŠECH OBLASTECH.
Je zapotřebí, aby jste znali svůj cíl a nebyli v ničem omezení.
NEDŮVĚRA V SAMA SEBE JE TÍM DŮVODEM, PROČ SE NEMŮŽETE ROZVINOUT.
VĚŘTE SI A BUĎTE PEVNÍ A STÁLÍ. VŠE PROMYSLETE A ROZHODNĚTE SE VE SMĚRU, KDE JE TŘEBA.
Někteří z Vás si musí poradit nejen se svým zdravím, jelikož život není o pádu, ale o postupu.
Vše si proberte, poraďte se a buďte kreativní.
SMĚŘUJTE KE SVÉMU BEZPEČÍ A TO JE V JISTOTĚ SVÉHO DOMOVA, SMĚŘUJTE K TOMU, JEDNÁ SE O VAŠE BOHATSTVÍ.
V TOMTO OBDOBÍ SE U VÁS HOVOŘÍ O BEZPEČNÝCH ZISCÍCH.
Opatrně sledujte své vytčené cíle.
Jste varování před určitou ženou, která je vypočítává, přináší do života zmatky, potíže a újmy.
U některých se může poukazovat na skrytou lásku či utajenou milostnou vášeň.
OHLAŠUJI VÁM VYJASNĚNÍ JISTÉ SITUACE A SMĚŘOVÁNÍ K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI.
Někteří z Vás jinak budete pracovat s citlivou ženou.
Je vám dána velká intuice, porozumění, mateřský princip, citlivost a některých z Vás se bude týkat i citlivá situace.
Hýčkejte si i city, řekněte si koho máte rádi, dávejte a hýčkejte si svoji lásku pokud jí máte.
NĚKTERÝM ŽENÁM VZKAZUJI, ŽE NEVĚDOMÁ SÍLA HOVOŘÍ O POČÁTKU VAŠEHO MATEŘSTVÍ.

Některé z Vás obohacuje umění či hudba.
Chovejte se citlivě k těm co něco řeší, nějaké problémy, pochopte je a pomozte jim.

Někteří z Vás ukončí svůj vztah pod Hvězdou Naděje, jelikož v současné době nejsou spokojeni.
Jsou zde jisté nejasností, zmatky, zklamání či se jitří staré rány, je zde trápení a bolest.
Spolehnout se můžete na podporu svých přátel z okolí. Držte svoji rovnováhu na uzdě a všimněte si svého zdraví.

SPRÁVNĚ SE ROZHODUJTE, BUĎTE ODVÁŽNÍ, VĚČNĚ A ROZUMNĚ PŘISTUPUJTE V ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ.
V pracovních záležitostech Vás čekají nečekané úspěchy, postup a týkají se Vás i potěšující informace.
Ty se týkají i mateřství a to se zde připomíná.
Někteří si hlídejte jisté ženy z okolí jedná se o Vaše protivníky a na toto se opět upozorňuje.
MNOHÝCH Z VÁS SE TÝKÁ SYMBOL PEVNÉHO PŘÁTELSTVÍ VE ZNAMENÍ HLUBOKÉ A TRVALÉ LÁSKY.
JE VÁM DÁNA SNAHA POCHOPIT A ZMĚNIT JISTÉ NÁLEŽITOSTI V ŽIVOTĚ A ZMĚNU ZPŮSOBU ŽIVOTA.
VYTVÁŘÍ SE V TOMTO OBDOBÍ NOVÉ PERSPEKTIVY V OBLASTECH CITŮ, ZMĚNY ZÁJMŮ, PRIORIT A HODNOT.

TI CO PRACUJÍ NA NĚJAKÉM DÍLE ČI PROJEKTU TAK JEJ ÚSPĚŠNĚ UKONČÍ.
Buďte učedníky, z kterých se stanou mistři. Zhostěte se svých úkolů a chopte se jich. Budete ocenění.
Rozvíjejte své vnitřní i vnější bohatství dál.
VE VAŠÍ ROVNOVÁZE JE VÁŠ ÚSPĚCH.
Máte dobré vyhlídky ve změnách a v nových možnostech.
Vše co vytvoříte v situacích dostanete zpět tváří v tvář zpět zkušenostem.
Pracujte na sobě, změňte vnější podmínky a okolí se kolem Vás změní.
Takto si vytvoří někteří z Vás i možnost nového vztahu. Pokud ho někteří mají, tak ho právě rozvíjí.
VZKAZUJI VÁM, ŽE SE JEDNÁ O VAŠE USKUTEČNĚNÍ NADĚJÍ.
Je zde ovšem hrozba omylu vedoucí ke zklamání a to díky nerozvážnosti mládí, jeho bezstarostnosti a někdy se to týká poblouznění.
OHLAŠUJI VÁM NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI, ALE RIZIKA CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ JSOU HROZBOU RŮZNÝCH NEPŘÍJEMNOSTÍ.
Jednalo by se poté i o nejisté výsledky Vaší snahy nejen v pracovních záležitostech.
Buďte vitální a využívejte příležitostí. Buďte aktivní a nezapomeňte na jistá rizika.

PROTO…
SE SPRÁVNĚ ROZHODUJE, BUĎTE ODVÁŽNÍ, VĚČNĚ A ROZUMNĚ PŘISTUPUJTE V ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ.
VŠE VŽDY ZVAŽTE A ROZUMNĚ PROMYSLETE. POKUD BUDE ZAPOTŘEBÍ TAK SI OVĚŘTE JISTÉ INFORMACE.
CHYŤTE SE SVÉ ŠANCE JEDNÁ SE O VÁŠ ROZMACH.
NIC NENÍ NÁHODOU, JEDNÁ SE O VAŠÍ ZKOUŠKU, JEDNEJTE A MYSLETE SPRÁVNĚ, JEDNÁ SE O NAPLNĚNÍ TUŽEB A POPRVÉ SE HOVOŘÍ KE VŠEM.

PROTOŽE…
VE VAŠÍ ROVNOVÁZE JE VÁŠ ÚSPĚCH.
TI CO PRACUJÍ NA NĚJAKÉM DÍLE ČI PROJEKTU TAK JEJ ÚSPĚŠNĚ UKONČÍ.
VYTVÁŘÍ SE NOVÉ PERSPEKTIVY V OBLASTECH CITŮ, ZMĚNY ZÁJMŮ, PRIORIT A HODNOT.
SMĚŘUJTE KE SVÉMU BEZPEČÍ A TO JE V JISTOTĚ SVÉHO DOMOVA, SMĚŘUJTE K TOMU, JEDNÁ SE O VAŠE BOHATSTVÍ.
PŘEDZNAMENÁVÁ SE DOSAŽENÍ VYSNĚNÉHO CÍLE PO DLOUHODOBÉM ÚSILÍ, SLIBUJE SE ZISK, OCENĚNÍ A DLOUHODOBÝ PROSPĚCH.


 

KOZOROH

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
VÁM JE DÁN DO VÍNKU SYMBOL NOVÉHO ŽIVOTA.
OHLAŠUJI VÁM POMOC V TĚŽKÉM OBDOBÍ, PŘÍLIV NOVÉ ENERGIE, NAVRAT K POHODĚ A HARMONII PO TĚŽKÉM OBDOBÍ V SYMBOLU NADĚJE.

MĚSÍC LEDEN
Na všem se pracuje celý život. Na vztahu, majetku, učenlivosti ap.
Takto se Vás může týkat úspěch a v tomto měsíci Vám je dán do vínku.
Bude se tedy u Vás jednat o prohru či postup. Je to na každém z Vás.
Počítejte s překážkami, různými omezeními, nějakým tím posměchem a bodlostí.
VYZDVIHUJI U VÁS POTŘEBU OPATRNOSTI.
Týká se Vás zkouška ve vztazích, nic nepřehlížejte, jakékoli náznaky či informace, které se týkají čehokoli.
Stůjte čelem k situacím i když se může jednat o nenaplněná očekávání či ukončení vztahu, něčeho co se Vás dotkne přímo a Vašich citů.
Máte kolem sebe i možné silné protivníky či nepřátele.
Jedná se o životní koloběh proměnlivost Štěstí a Osudu. V životě občas po růstu přichází pád.
Důvodem může být jistá zrada, problémy ve vztahu a jeho rozkol, narušení vztahu s blízkými, zlé úmysly, spory ap.
NABÁDÁM VÁS K OPATRNOSTI A ROZVAZE.

Netýká se to Vás všech, ale tak jako tak je tu pro Vás všechny informace o tom jak vyděláváte a nakládáte s majetkem.
Hovoří se o tom jak na tom budete.
Je dobré, aby jste našli i své bohatství v sobě, pracovali na vztazích a u některých z Vás se hovoří o investici do domu.
Bohatstvím některé z Vás může naplnit Venuše, slovem Láska a tady se hovoří o úspěchu v citové oblasti.

JE VÁM DÁNA INSPIRACE A TVŮRČÍ NADŠENÍ V TOMTO OBDOBÍ.
JEDNÁ SE O NAPLNĚNÍ ÚSPĚCHU, TUŽEB, SNŮ A PŘÁNÍ.
Jedná se poté u mnohých o pocit spokojenosti z využitého času, radost a štěstí.
PODPORUJI VÁS V CITLIVOSTI, EMPATII, LASKAVOSTI, SOUCITU, ALTRUIZMU A V SMYSLU PRO PŘÁTELSTVÍ.
JE VÁM DÁNO DOBRÉ ZNAMENÍ PRO LÁSKU A JE VÁM DÁN PŘÍSLIB V NALEZENÍ NOVÉ LÁSKY.
Máte neomezené možnosti, ty jsou ve vnitřním a vnějším bohatství, v nových základech, stabilitě, které se mohou zhodnotit.
Nejde jen o hmotné, ale i o Vaší psychiku.
Pokud je správná, tak se Vám otevírají cesty, jak ve vzdělání, v různých zkouškách, ve financích a ve vztazích.
Některých z Vás se týká přísun peněz a to formou daru, z nějaké investice či spoření.
A u toho, kolem a kolem se hovoří i o milostných mileneckých propletencích.
Vše je v energiich i touha po harmonii a bohatství a pro každého to znamená něco jiné.
Někomu jde o materiál a druhým o vztah a lásku. Je Vám v tomto období přáno, využijte toho.

DÁVÁM VÁM PŘÍSLIB V DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU, V POZITIVNÍM VYÚSTĚNÍ NĚJAKÉ SITUACE, V JISTÉM TRIUMFU ČI VÝHŘE.
OHLAŠUJÍ SE VÁM KLADNÉ ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY A PŘÍCHOD DOBRÝCH ZPRÁV.
MNOHÝM DÁVÁM V ŠANC V PŘEDZVĚSTI NOVÉHO MILOSTNÉHO VZTAHU.
Jedná se o Váš úspěch ve více oblastech a některých se týká jistý spor, který vyhrají.
Možná přijde nejen díky tomu i závist s okolí, ale to už tak chodí.

BUĎTE SCHOPNÍ, MĚJTE ODVAHU A VĚŘTE SI, PROTOŽE…
SE VÁS TÝKÁ PROMĚNLIVOST CHARAKTERU, KTERÁ JE STEJNÁ JAKO PROMĚNLIVOST ŠTĚSTÍ V KOLE OSUDU A JEDNÁ SE O VRTKAVOST ŠTĚSTÍ.

Vše souvisí se vším, v životě dostáváte lekce jen, aby jste něco pochopili, ne všichni ovšem.
Jedná se o Karmické záležitosti a ty jsou o Vás. Je to v myšlenkových procesech o tom jak přemýšlíte, počítáte ap.
Některých z Vás se týká rozhodný krok, který Vás má posunout o krok dál a tady se hovoří i o možném setkání.
Poučte se i ze všeho co Vás v životě potkalo. Co nemá smysl, tak za tím zavřete dveře.
Problémy jsou životními zkouškami, tak jako překážky, změny v životě a proto se v tomto období soustřeďte,
na to, na čem máte zapracovat v tento měsíc je to Vaším úkolem, povinností, jelikož toto je v propojení s minulými životy, třeba i rodově.
A tady se hovoří o planetě Saturn.
(Jedná se o záležitosti, které Vám nevychází.)

PROTO…
BUĎTE SCHOPNÍ, MĚJTE ODVAHU A VĚŘTE SI, PROTOŽE…
DÁVÁM VÁM PŘÍSLIB V DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU, V POZITIVNÍM VYÚSTĚNÍ NĚJAKÉ SITUACE, V JISTÉM TRIUMFU ČI VÝHŘE.
OHLAŠUJÍ SE VÁM KLADNÉ ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY A PŘÍCHOD DOBRÝCH ZPRÁV.


 

VODNÁŘ

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
VÁM JE DÁNO DO VÍNKU V OSUDOVÉM MĚSÍCI DOKONČENÍ PROJEKTU A JEDNÁ SE O TY Z VÁS KTERÝCH SE TO TÝKÁ.
OHLAŠUJI VÁM NUTNOST UČINIT NĚJAKÉ VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ, TAK AŤ SE NEJEDNÁ O ŠPATNOU VOLBU TŘEBA I VE VZTAHU.

MĚSÍC LEDEN
V tomto období Vás čekají jisté překážky, nemilá překvapení, která se týkají možnosti ztráty Vašeho postavení,
hmotného světa a obdobně. Jedná se o Vaší životní křižovatku, změnu životního směru či Osudový zvrat v tomto období.

Budete zvažovat nad určitou změnou v životě a budete stát před situací, která vyžaduje změnu.
Vaše rozhodnutí ať je promyšlené, pociťujete jistou touhu po změně a bude to vyžadovat Vaši rozhodnost.
Varuji Vás před jistou oporou,která se bude prosazovat jako jistá hodnota a mohlo by se to stát v budoucnu Vaším otroctvím.

Je Vám předznamenáno překonání potíží v pozitivním slova smyslu v případě snahy,
kterou vynaložíte při zlepšení podmínek Vašeho života, vývoje pro nové začátky.
OHLAŠUJI VÁM KONEC TĚŽKÉHO OBDOBÍ A JE VÁM DÁN SLIB POZITIVNÍ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZÍSKÁNÍ UŽITEČNÝCH ZNÁMOSTÍ, NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A NĚKTERÝCH SE TÝKÁ NOVÁ LÁSKA, ZALOŽENÍ RODINY, POCITY SPOKOJENOSTI A JISTOTY.
NABÍZÍ SE VÁM MOŽNOSTI A SLIBNÉ PŘÍLEŽITOSTI.

Je zapotřebí vyniknout ve svých schopnostech. Ve Vašem okolí je někdo, od koho se máte co přiučit a dosáhnout jeho kvalit.
Je tu řeč i o Aktivitě a peníze jsou pro ty co takoví jsou. Dále Vám vzkazuji, že vše se má vyvažovat co se týká brání a dávání.
Možná budete i obdarováni někým a jedná se u Vás o dobré období. Jen si dávejte pozor, aby city nepředstihovali rozum.
A tady si můžete i vzpomenout na slova nejen o Rozhodnutí.

V něm je ukryta hrozba omylu vedoucího ke zklamání. Jedná se o Symbol mladí, poblouznění, bezstarostnost, neznalost a nevyváženost.
OHLAŠUJI VÁM NOVÉ MOŽNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI, V KTERÝCH JSOU CHYBNÁ ROZHODNUTÍ A HROZBY NEPŘÍJEMNOSTÍ.
A TÍM BY SE JEDNALO I O NEJISTÉ VÝSLEDKY VAŠÍ SNAHY V KTERÉKOLI ZÁLEŽITOSTI.
Vaše příležitosti jsou v OPTIMISMU A ČISTÉM MYŠLENÍ.
Pouze ten kdo zvedne hlavu a jde si za svým tak uspěje, pro svůj růst.

Vše je na Vás, jaká bude Vaše rovnováha, tak budete smýšlet. Vše je o Vás a o každém z Vás jaký je a jaké má vlastnosti.
V někom je ctnost v druhém chlípnost, tak jako je dobro a zlo. A tady dochází ke střetu.
Pokud to není o Vás o vašich negativních vlastnostech, tak je zde něco z Vašeho okolí co není vůbec dobré a je to zlé, jedná se i o možnou situaci v tomto období. Zbystřete a mějte oči otevřené.

PROTOŽE…
OHLAŠUJI VÁM NUTNOST UČINIT NĚJAKÉ VÝZNAMNÉ ROZHODNUTÍ, TAK AŤ SE NEJEDNÁ O ŠPATNOU VOLBU TŘEBA I VE VZTAHU.
MNOHÝM…
OHLAŠUJI KONEC TĚŽKÉHO OBDOBÍ A JE DÁN SLIB POZITIVNÍ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZÍSKÁNÍ UŽITEČNÝCH ZNÁMOSTÍ,
NOVÁ PŘÁTELSTVÍ A NĚKTERÝCH SE TÝKÁ NOVÁ LÁSKA, ZALOŽENÍ RODINY, POCITY SPOKOJENOSTI A JISTOTY.
NABÍZÍ SE VÁM MOŽNOSTI SLIBNÉ PŘÍLEŽITOSTI.
VŠEM…
Vaše příležitosti jsou v OPTIMISMU A ČISTÉM MYŠLENÍ.


RYBY

OSUDOVÝ MĚSÍC LEDEN
VÁM JE DÁNO DO VÍNKU PRO TENTO OSUDOVÝ MĚSÍC SYMBOL KTERÝ OBNOVUJE ŘÁD, PŘÁTELSTVÍ, LÁSKU, MATERIÁLNÍ ÚSPĚCH,
HARMONII A PODPORU V TVŮRČÍ SÍLE A INSPIRACI.

MĚSÍC LEDEN
Ti z Vás co se chopili svého v minulém období, nebudou muset řešit zbytečné zkoušky.
Člověk má být v životě spokojen a proto by se měl všeho chopit, zhodnotit a žít naplno.
Někteří potkávají své lásky, žijí v souladu a to je právě ten Osud o kterém se psalo, využít období pro nové začátky.
Je Vám dáno ve všech směrech.
Chci ovšem podotknout, že po vzestupu může přijít pád, jelikož v Symbolech máte proměnlivost a vrtkavost Štěstí.
Někteří jednají, jak jednají a tak se mohou dočkat zrady, závisti, zklamání, hovoří se i o nevěře.
Vše přináší ztrátu harmonie, potíže a rozkol, ztráty klidu, narušení rovnováhy, spory, zlost a nečisté úmysly.

Jistota je v tom, jak se vším nakládáte a to se netýká jen vztahu, ale i materiálu a z toho plyne informace, jak na tom budete.
Měli by jste vše zvládat, včetně vnitřního bohatství a podle toho žijete, jak v materiální části tak i vztahové.
Některých z Vás se bude možná týkat investice do bydlení, je to nečekané a dosti často.

Mnohým bude přáno v inspiraci, tvůrčím nadšení a umělecké práci.
SLIBUJE SE VÁM ÚSPĚCH A NOVÉ MOŽNOSTI.
MNOZÍ JSTE VE ZNAMENÍ NOVÉ LÁSKY.

Základem Vašeho veškerého úspěchu je v sebevědomí. V něm je Vaše stabilita a to se týká i psychiky.
Týkají se Vás jisté propletence ve vztazích.
Je na každém z Vás co si představuje pod slovem bohatství a u každého se jedná o jiný význam.
OHLAŠUJI MNOHÝM KLADNÉ ODPOVĚDI A PŘÍCHOD DOBRÝCH ZPRÁV. NĚKTEŘÍ Z VÁS NĚCO ODHALÍ ČI SE PŘIBLÍŽÍ I K JISTÉ PRAVDĚ.
VĚŘTE SI V TOMTO OBDOBÍ, MĚJTE ODVAHU A BUĎTE SCHOPNÍ.
Jedná se totiž u mnohých o jistou proměnlivost charakteru, která je obdobná, jako nestálost Osudu a vrtkavost Štěstí.
OHLAŠUJE SE VÁM NOVÁ ŽIVOTNÍ FÁZE, KTEROU MOHOU DOPROVÁZET PRUDKÉ ZVRATY, ŽIVOTNÍ ZMĚNY, SMŮLA ČI ŠTĚSTÍ.
Jedná se o možný pád či vzestup ve všech oblastech. Jedná se o to, jak vše vnímáte o Vaše kroky, takže je dobré být i ve střehu.
SOUSTŘEĎTE SE, ČEKÁ VÁS ZKOUŠKA. VŠE MÁ SPOJITOST S KARMOU.
CO NEMÁ V ŽIVOTĚ SMYSL TAK ODSTRAŇTE, VŠICHNI KTERÝCH SE TO TÝKÁ, JELIKOŽ JE TO JEDINÁ MOŽNOST PRO VAŠI NOVOU CESTU.
Je to jen a jen o Vás, o Vašich vlastnostech a co a jak míníte řešit…

PROTOŽE…
VÁM JE DÁNO DO VÍNKU PRO TENTO OSUDOVÝ MĚSÍC SYMBOL KTERÝ OBNOVUJE ŘÁD, PŘÁTELSTVÍ, LÁSKU, MATERIÁLNÍ ÚSPĚCH, HARMONII A PODPORU V TVŮRČÍ SÍLE A INSPIRACI.
UVĚDOMTE SI NĚKTEŘÍ…
ŽE CO NEMÁ V ŽIVOTĚ SMYSL TAK JE TŘEBA ODSTRANIT, JELIKOŽ JE TO JEDINÁ MOŽNOST PRO VAŠI NOVOU CESTU.
MNOZÍ JSTE VE ZNAMENÍ NOVÉ LÁSKY.


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus