ŘÍJEN

HOROSKOP ŘÍJEN

Osudový měsíc, který je součástí horoskopu pro toto období, máte již z poloviny září.

Vývoj pro jednotlivá znamení na období od 26.9. – 4.11.
V brzké době chystáme ohledně horoskopů jisté změny a důvodů je více…
Vše rádi zdůvodníme, je totiž dobré se držet i jistých faktů, které jsou podloženy a může se s nimi souhlasit.
Vše se mění…

 

 

BERAN

PŘÍSLIB
Smysl pro humor s pokorou naznačuje Karmickou odměnu.
Může se projevit v kariéře, ve finanční sféře, milostném nebo manželském vztahu.
Majitelé tohoto Symbolu se nesmí nechat zaslepit Sebevědomím, které může svést k zahálce či nadřazenosti.

Predikce…
Skrývá se zde hrozba omylů vedoucích ke zklamání. Díky Symbolu mladí, nadšení, bezstarostnosti a poblouznění.
Dávají se na Vědomí nové příležitosti, rizika chybného rozhodnutí a hrozba nepříjemnosti.
Nejisté jsou poté výsledky píle a tvrdé práce.

V tomto období platí humor apod, nejen pro majitele Symbolu…


 

BÝK

ZKLAMÁNÍ
Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, který se týká lidí s touto energií.
Pokud se týká součet energií jména této rovnice, tak je dobré upravit tok energie vhodnějším způsobem.
Nebezpečí tkví v tom, že vibrace skrývá opakující se zklamání a neúspěchy.
Lidé s tímto Symbolem mají sklon ke konfliktům a revoltám.

Predikce…
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.

ŽEZLO
ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…

Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena.

Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování se do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.
Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu,
soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory.

Na Negativní úrovni se mohou dostavit různé potíže, pády a možné jsou katastrofy, které jsou spojené s jinými souvislostmi v období.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST A ZACHOVÁNÍ MÍRY VE VŠECH ŽIVOTNÍCH OBLASTECH, VČETNĚ LIDSKÝCH.

Na pozitivní úrovni…
SE POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…

INTUICE, TVOŘIVOST, ODVAHA, PODNIKAVOST S TOUHOU PO VĚDĚNÍ, VE SCHOPNOSTI ZÍSKÁVAT A VYUŽÍVAT VĚDOMOSTI A ZKUŠENOSTI JE ZÁSADNÍ.
Podpořena je obchodní činnost, zdatnost a vůdčí vlohy.
Symbol dodává odvahu, sílu k realizaci plánů a výtčených cílů.
Úspěšné cesty nejsou výjimkou včetně obchodních.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


BLÍŽENEC

POUSTEVNÍK
Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Počítat se musí s uzavřeností a izolovaností.

Jsi soběstačný, máš své zvyky, které nerad měníš…
Překvapivé ovšem je srovnání jedince, o kterém se hovoří jako o zastánci politických změn.

Symbol hovoří o Lítosti, pokání, nespokojenosti, omezení a pocitu křivdy, pochybnostech, o ztrátě ve smysl života,
zármutku či depresi a chuti se stáhnout do ústraní před realitou.
( období je ve znamení zkoušek)

Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

SAMOTÁŘ
Duchovní sféra naznačuje převahu nad materiální stránkou života.
Lidé s tímto Symbolem bývají mlčenliví a jejich přáteli se stává hrstka vyvolených.
Nejedná se o nepříznivý či příznivý Symbol, Vibrace je promněnlivá, díky majiteli a jeho vůli.

Mnozí s tímto Symbolem žijí v zajetí svých myšlenek, vyjádření v pohledu zpět, v uvážlivosti a duševní převaze.
Životní uspokojení se nachází spíše v soukromí, ale úspěch a štěstí se neodmítá.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL BOHA SÍNA, SYMBOL VĚŠTĚB, SOUDNICTVÍ A TŘICETI NEŠŤASTNÝCH DNŮ.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL ŘÁDU A SPRAVEDLNOSTI.
Symbolika poukazuje na završení určitého cyklu či uzavření vývoje v životě.

Symbol sebou přináší, zpomalení a stagnaci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, HROZBA ZKLAMÁNÍ, ZTRÁT, NEPŘÍJEMNÝCH A NEŠŤASTNÝCH UDÁLOSTÍ.

Příslib může vést k nějakému dočasnému završení či Vzestupu, ale poté přichází tvrdý pád či zkáza.
Dávají se na Vědomí potíže ve vztazích, rozpady vztahů včetně osobního, ztráta partnera, problémy týkající se dětí,
ztráta pochopení a úcty, nespokojenost, nevděk blízkých a zneužití důvěry. Pesimismus, nebezpečí samoty a vypuzení.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST V TOMTO OBDOBÍ A VAROVÁNÍ SE TÝKÁ NEUVÁŽENÉHO JEDNÁNÍ.
Záleží na každém v tomto období, jakou má Vůli.
Vibrace je proměnlivá…


RAK

POUSTEVNÍK
Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Počítat se musí s uzavřeností a izolovaností.

Jsi soběstačný, máš své zvyky, které nerad měníš…
Překvapivé ovšem je srovnání jedince, o kterém se hovoří jako o zastánci politických změn.

Symbol hovoří o Lítosti, pokání, nespokojenosti, omezení a pocitu křivdy, pochybnostech, o ztrátě ve smysl života,
zármutku či depresi a chuti se stáhnout do ústraní před realitou.
( období je ve znamení zkoušek)

Poctivá snaha je ovšem zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

 

HODINY
Zrozenci s tímto Symbolem se mnohdy dostanou k ziskům skrze milostné vztahy.
Předpokladem je přitažlivost u druhého pohlaví.
Symbol k sobě váže finanční úspěchy, posiluje Vliv v Oblasti práva a umění a díky těmto možnostem mohou jedinci dosáhnout Osobního štěstí i v tomto období.

Je důležité, aby Osobní sebejistota nepřevladla a nestala se z ní Arogance.
Určitá lehkost jak se jedinec snadno dopracuje a dostane ke svým cílům, skrývá hrozbu zneužití.
Přízeň Osudu může vyvolat nezájem o Duchovno, Sobectví a Promiskuitu.
Obraz poté završuje konec určitého životního cyklu.

Predikce…
Vnímá se předzvěst potíží, nepříjemností a zklamání.
Vše sebou přináší Překážky, komplikace, nemilá překvapení v podobě osobního a společenského ohrožení, finanční ztráty ap.
Věští se apatie, nejistota, nerozhodnost, rozpolcenost, obavy, strach, úzkost a obavy.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOU ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UČINĚNÍ NĚJAKÉHO VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ, KDE SE MŮŽE SKRÝT HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.

Na pozitivní úrovni…
Se můžeme obrátit na kladné významy v překonání potíží a překážek, díky snaze v naději na nové začátky
a v zlepšení života po Osobních chybách.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UKONČENÍ NÁROČNÉHO A OBTÍŽNÉHO OBDOBÍ.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ZMĚNA, NOVÉ UŽITEČNÉ ZNÁMOSTI, NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY, ZALOŽENÍ RODINY, PŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI, RADOSTNÉ A VESELÉ ZÁŽITKY, POCIT SPOKOJENOSTI A JISTOTY.
Nabízi se i nové možnosti a slibné příležitosti ve více směrech života a příslib může být dán ve spokojené budoucnosti.

V tomto období se týkají informace nejen zrozenců s tímto Symbolem.
Vše je dáno nejen černé na bílem a každý jedinec prožívá jiný Osud.
Jedni jsou nejen hříšníci apod. a druzí obětí, například.
V tomto případě je dobré zvednout hlavu, ale to někdy nestačí…


LEV

ŽEZLO
ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…

Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…

ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.

Predikce..
Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu,
soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory.

Varování..
Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.
(U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život)

Predikce na pozitivní úrovni…
OBDOBÍ POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…
(Nejedná se o žádnou mytologii, jde o rodové záležitosti, naše geny, takto stručně… atd.)
Dává se na Vědomí posun od Negativního k Pozitivnímu.

Příslib je dán v příznivých změnách a ve zlepšení životní situace.
Téma se týká oblasti citů, prohloubení milostného vztahu nebo příchod nové lásky.

Dává se na Vědomí uskutečnění Naděje či Snů, splnění Přání, Harmonie v rodině, naplnění milostného Vztahu.
Období se týká radostné události, těhotenství, či příchodu dítěte na svět.
Dává se na Vědomí obnovení Harmonie, Stability a dosažení Úspěchu.
(Není jeden Osud, co jedinec to jiný příběh a komu není rady, tomu není pomoci.)


 

PANNA

POUSTEVNÍK
Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Počítat se musí s uzavřeností a izolovaností.

Jsi soběstačný, máš své zvyky, které nerad měníš…
Překvapivé ovšem je srovnání jedince, o kterém se hovoří jako o zastánci politických změn.

Symbol hovoří o Lítosti, pokání, nespokojenosti, omezení a pocitu křivdy, pochybnostech, o ztrátě ve smysl života,
zármutku či depresi a chuti se stáhnout do ústraní před realitou.
( období je ve znamení zkoušek)

Poctivá snaha je ovšem zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

MILOST POD NÁTLAKEM

Symbol má silnou negativní Karmickou zátěž, přináší strasti a prověřuje Duchovní sílu
Výstraha platí ve všech oblastech života a s danými jistotami nelze počítat.
Úzkost, klamy a podobné pravidelně vstupují do života ve spojitosti s opačným pohlavím a nespolehlivými přáteli.
Poukazuje se, že pokud jméno obsahuje vibraci Milosti pod Nátlakem tak je dobré si pomoci pravopisem.
Pokud se jedná o den narození je důležité vyvíjet vědomé snahy aby se účinek zmírnil a negoval.
Je důležité věřit ve svou Sílu, byť optimismu a nevyhýbat se odpovědnosti za případné potíže.
Nevinit okolí, nemstít se…

S tímto přístupem je možno dosáhnout slova Štěstí v uvozovkách.
Život doprovází různé stresy, úzkostné stavy, nejistota a ztráta sebedůvěry.

Predikce…
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ KONFLIKTY, MOŽNÉ ÚTOKY NEPŘÁTEL AP.
VARUJE SE PŘED LIKNAVOSTÍ, VÁHAVOSTÍ A NEROZHODNOSTÍ.
VYŽADUJE SE INICIATIVA, NEOHROŽENOST, ROZHODNOST, ODVAHA A SÍLA, TOUHA SE PROSADIT A USPĚT, ODHODLÁNÍ K ČINŮM, VČETNĚ PŘIPRAVENOSTI K BOJI.
SYMBOL ZDŮRAZŇUJE USILOVNOU SNAHU A TVRDOU PRÁCI.

Varování se týká osobní náladovosti, různých závislostí a extrémů, včetně falše přátel a upozorňuje se i na možné podvodníky.

Symbol vyžaduje Osobní Sílu, Odvahu, Bdělost, Ovládání instinktu a vášní. Důležitá je Sebekontrola, reálné myšlení a chytré jednání.
Přeje se v Tvořivosti, Uměleckých sklonech, novým Obzorům, novým Projektům, nabízí se nové Příležitosti, začátky a možná pomoc v dobré radě.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY.

V tomto období se týká Symbol nejen jedinců s touto vibrací a dne narození…


VÁHY

SAMOTÁŘ
Duchovní sféra naznačuje převahu nad materiální stránkou života.
Lidé s tímto Symbolem bývají mlčenliví a jejich přáteli se stává hrstka vyvolených.
Nejedná se příznivý či nepříznivý Symbol, Vibrce je promněnlivá, díky majiteli a jeho vůli.
Mnozí s tímto Symbolem žijí v zajetí svých myšlenek, vyjádření v pohledu zpět, v uvážlivosti a duševní převaze.
Životní uspokojení se nachází spíše v soukromí, ale úspěch a štěstí se neodmítá.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL BOHA SÍNA, SYMBOL VĚŠTĚB, SOUDNICTVÍ A TŘICETI NEŠŤASTNÝCH DNŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL ŘÁDU A SPRAVEDLNOSTI.
Symbolika poukazuje na završení určitého cyklu či uzavření vývoje v životě.
Symbol sebou přináší, zpomalení a stagnaci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, HROZBA ZKLAMÁNÍ, ZTRÁT, NEPŘÍJEMNÝCH A NEŠŤASTNÝCH UDÁLOSTÍ.

KOMUNIKACE
Jedinci s tímto Symbolem dokáží Okouzlit a někteří ovládat své okolí vlastním projevem.
Do hry často vstupuje podpora vlivných lidí.
(Jedinců se týká kreativní zaměstnání, které je spojeno s verbální komunikací, např. v reklamních agenturách, TV apod.)

Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
(V opačném případě se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě.)

Predikce…
SYMBOL OTEVÍRÁ BRÁNY KE VŠEM ŽIVOTNÍM MOŽNOSTEM.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.

Predikce…
Symbol poukazuje na malé či částečné úspěchy.
Emoce hrají svou roli, usilují o vládu nad rozumem a je dobré je ovládat.
Mohou se poté dostavit nenaplněná očekávání, zklamání, ztráta iluzí, nespokojenost, frustrace,
beznaděj a zlost namířena proti vlastní osobě.

V tomto období Symbol poukazuje na neopětované city ve vztazích, zklamání ve vztahu, rodinné problémy,
nenaplnění vztahu a Dává se na Vědomí ztráta blízké osoby, trápení, pocit citové prázdnoty a opuštěnosti, stesk a melancholie.
Může se dostavit pocit beznaděje a zoufalství.

Na pozitivní úrovni…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.

V tomto období je dobré druhé okouzlit a správně ovládnout svůj projev…
SPRÁVNÉ ÚSUDKY A PEVNOST NÁZORU JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU.


 

ŠTÍR

ZKLAMÁNÍ
Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, které se týká lidí s touto energií.
Pokud se týká součet energií jména této rovnice, tak je dobré upravit tok energie vhodnějším způsobem.
Nebezpečí tkví v tom, že vibrace skrývá opakující se zklamání a neúspěchy.
Lidé s tímto Symbolem mají sklon ke konfliktům a revoltám.

Predikce…
Varuje se před nerovným spojenectvím, kde svoji roli hraje neupřímnost, přetvářka, faleš, lži.
Připomínají se slova o nepřátelském postoji ze strany druhých a především ze strany žen.
Situace mohou vyvolat pocity stísněnosti, váhání, neshody, napětí, spory, potyčky a konflikty.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA ŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ A NUTNOST UČINIT ZÁVAŽNÉ ČI BOLESTNÉ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PATOVÁ SITUACE.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZICE POSTAVENÍ V NUTNOSTI VOLBY ČI VÝBĚRU.

Na pozitivní úrovni…
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.

(Hovoří se o jedincích s touto energii, kde se hovoří, že v životě to nemají lehké a skrytá vibrace jim přináší do života
opakující zklamání a neúspěchy.
Vibrace si v tomto období prověří všechny v tomto znamení.)

ANALÝZA A ROZLIŠENÍ
Symbol nabízí Duchovní moudrost, úspěch a slávu, díky vlastním zkušenostem.
Symbol nehovoří o Materiálních výhodách.

Jedinci, kteří touží po hmotném, tak těm se může pomoci vhodnějšími složenými Symboly,
například Analýzou jména apod.

Predikce…
Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.

ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…

Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.

Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

V životě se může jednat o dočasný úspěch po kterém následuje rychlý pád.
Je myšlen například rozpad vztahu či rozvod.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PŘELÉTAVOST, NESHODY V OSOBNÍCH VZTAZÍCH, UNÁHLENÁ JEDNÁNÍ A UKVAPENÁ ROZHODNUTÍ, NEČEKANÉ ZMĚNY, DRAMATICKÉ SITUACE, RISKOVANÍ A CHAOS, STĚHOVÁNÍ.

(Symbol poukazuje i na životní konce, v jistých případech na zkázu a ničení.)

DŮLEŽITÉ JE JEDNAT V ŽIVOTĚ ZODPOVĚDNĚ A ROZUMNĚ.

(Mnohých jedinců se týká analýza v tomto znamení, včetně těch co touží v tomto období po hmotném úspěchu.)


STŘELEC

SPRÁVNÝ INSTINKT JE TÍM CO VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM.
Minulá období jsou odrazem situace ve Slabosti či Síle dvou protichůdných toků energií.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Rizika se mnohých týkají se spojením plnění určitých závazků a dohod, jedná se o Životní křižovatku, možné ukončení zaměstnání, problémy v partnerství, změnu bydliště a stěhování, očekávání nového s oprostěním se od minulosti a jistého prostředí.

V tomto období jsou důležité osobní zkušenosti, včetně hledání nových.

Při možných cestách či daleké cestě je dobré se soustředit z důvodu možného zranění a dopravní nehody.
Poukazuje se ve Vývoji na možnou těžkou chorobu.

ANALÝZA A ROZLIŠENÍ
Symbol nabízí Duchovní moudrost, úspěch a slávu, díky vlastním zkušenostem.
Symbol nehovoří o Materiálních výhodách.

Jedinci, kteří touží po hmotném, tak těm se může pomoci vhodnějšími složenými Symboly,
například Analýzou jména apod.

Predikce…
Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.

ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…

Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.

Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

V životě se může jednat o dočasný úspěch po kterém následuje rychlý pád.
Je myšlen například rozpad vztahu či rozvod.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PŘELÉTAVOST, NESHODY V OSOBNÍCH VZTAZÍCH, UNÁHLENÁ JEDNÁNÍ A UKVAPENÁ ROZHODNUTÍ, NEČEKANÉ ZMĚNY, DRAMATICKÉ SITUACE, RISKOVANÍ A CHAOS, STĚHOVÁNÍ.

(Symbol poukazuje i na životní konce, v jistých případech na zkázu a ničení.)

DŮLEŽITÉ JE JEDNAT V ŽIVOTĚ ZODPOVĚDNĚ A ROZUMNĚ.

(Mnohých jedinců se týká analýza v tomto znamení, včetně těch co touží v tomto období po hmotném úspěchu.)


 

KOZOROH

Signalizuje se Období náhlých změn, převratných událostí s možností hrozby neúspěchu.
Tématem je možný Rozpad přátelství, vztahu, manželství, kde se poukazuje na nevěru.
S těmito slovy souvisí slovo Věští se včetně dalších, takže to tak nemusí být.

Vše může do období přinést zklamání, trápení, jištění starých ran, bezradnost, bolest, žal, pocity beznaděje,
opuštěnosti a zoufalství.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ RIZIKO ONEMOCNĚNÍ ČI HROZBA ZTRÁTY BLÍZKÉ OSOBY.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ MOŽNOSTI PODPORY A POMOCI OD DRUHÝCH A NA SPRÁVNÁ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZUMNÉ A VĚCNÉ PŘÍSTUPY PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A NABÁDÁ SE K ODVAZE A SÍLE.

POUSTEVNÍK
Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Počítat se musí s uzavřeností a izolovaností.

Jsi soběstačný, máš své zvyky, které nerad měníš.
Překvapivé ovšem je srovnání jedince, o kterém se hovoří jako o zastánci politických změn.

Predikce…
Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.


VODNÁŘ

HODINY
Zrozenci s tímto Symbolem se mnohdy dostanou k ziskům skrze milostné vztahy.
Předpokladem je přitažlivost u druhého pohlaví.
Symbol k sobě váže finanční úspěchy, posiluje Vliv v Oblasti práva a umění a díky těmto možnostem mohou jedinci dosáhnout Osobního štěstí i v tomto období.

Je důležité, aby Osobní sebejistota nepřevladla a nestala se z ní Arogance.
Určitá lehkost jak se jedinec snadno dopracuje a dostane ke svým cílům, skrývá hrozbu zneužití.
Přízeň Osudu může vyvolat nezájem o Duchovno, Sobectví a Promiskuitu.
Obraz poté završuje konec určitého životního cyklu.

Predikce…
Vnímá se předzvěst potíží, nepříjemností a zklamání.
Vše sebou přináší Překážky, komplikace, nemilá překvapení v podobě osobního a společenského ohrožení, finanční ztráty ap.
Věští se apatie, nejistota, nerozhodnost, rozpolcenost, obavy, strach a úzkost.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOU ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UČINĚNÍ NĚJAKÉHO VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ, KDE SE MŮŽE SKRÝT HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.

Na pozitivní úrovni…
Se můžeme obrátit na kladné významy v překonání potíží a překážek, díky snaze v naději na nové začátky
a v zlepšení života po Osobních chybách.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UKONČENÍ NÁROČNÉHO A OBTÍŽNÉHO OBDOBÍ.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ZMĚNA, NOVÉ UŽITEČNÉ ZNÁMOSTI, NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY, ZALOŽENÍ RODINY, PŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI, RADOSTNÉ A VESELÉ ZÁŽITKY, POCIT SPOKOJENOSTI A JISTOTY.
Nabízi se i nové možnosti a slibné příležitosti ve více směrech života a příslib může být dán ve spokojené budoucnosti.

V tomto období se týkají informace nejen zrozenců s tímto Symbolem.
Vše je dáno nejen černé na bílem a každý jedinec prožívá jiný Osud.
Jedni jsou nejen hříšníci apod. a druzí obětí, například.
V tomto případě je dobré zvednout hlavu, ale to někdy nestačí…

MILOST POD NÁTLAKEM
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Symbol má silnou negativní Karmickou zátěž, přináší strasti a prověřuje Duchovní sílu.
Výstraha platí ve všech oblastech života a s danými jistotami nelze počítat.
Úzkost, klamy a podobné pravidelně vstupují do života ve spojitosti s opačným pohlavím a nespolehlivými přáteli.

Poukazuje se, že pokud jméno obsahuje vibraci Milosti pod Nátlakem tak je dobré si pomoci pravopisem.
Pokud se jedná o datum narození je důležité vyvíjet vědomé snahy aby se účinek zmírnil a negoval.

Je důležité věřit ve svou Sílu, byť optimismu a nevyhýbat se odpovědnosti za případné potíže.
Nevinit okolí, nemstít se.
S tímto přístupem je možno dosáhnout slova Štěstí v uvozovkách.
Život doprovází různé stresy, úzkostné stavy, nejistota aztráta sebedůvěry.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ KONFLIKTY, MOŽNÉ ÚTOKY NEPŘÁTEL AP.
VARUJE SE PŘED LIKNAVOSTÍ, VÁHAVOSTÍ A NEROZHODNOSTÍ.

SYMBOL ZDŮRAZŇUJE USILOVNOU SNAHU A TVRDOU PRÁCI.

VYŽADUJE SE INICIATIVA, NEOHROŽENOST, ROZHODNOST, ODVAHA A SÍLA, TOUHA SE PROSADIT A USPĚT, ODHODLÁNÍ K ČINŮM, VČETNĚ PŘIPRAVENOSTI K BOJI.

V tomto období se týká Symbol nejen jedinců s touto vibrací a dne narození…


RYBY

PARTNERSTVÍ
Symbol shrnuje v sobě Sílu která je založena na nesobeckosti, soucitu, schopnosti pomáhat druhým a ojediněle sobě. V citech buďte Štědří.

Predikce…
Varování se týká rozporu, zklamání, které souvisí především s nenaplněnymi touhami a osobními prohrami a v tomto tkví i nebezpečí, o kterém se dále hovoří i samostatně…

Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.

Na pozitivní úrovni…
PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VYTVÁŘENÍ PEVNÝCH PŘÁTELSTVÍ A ZNAMENÍM JE HLUBOKÁ A PEVNÁ LÁSKA.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STABILIZOVÁNÍ SVÉHO PŘÍJMU A INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI.

Symbol podněcuje touhu po sebepoznání, snahu pochopit a změnit dosavadní způsob života.
Symbol poté přijímá v tocích vše pozitivně.

Podněcuje Představivost, podporuje hledání Nových Obzorů a podnětů.
Vytváří nové perspektivy ve vztazích a v Oblasti citů.
Přináší možné změny Zájmů, Priorit a Hodnot.

Symbol přeje naplnění a završení, úspěšnému dokončení nějakého díla či projektu.

POUSTEVNÍK
Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Počítat se musí s uzavřeností a izolovaností.

Jsi soběstačný, máš své zvyky, které nerad měníš.
Překvapivé ovšem je srovnání jedince, o kterém se hovoří jako o zastánci politických změn.

Predikce…
Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.