SRPEN

HOROSKOP SRPEN

Osudový měsíc a Tajemství měsíce pro toto období již máte z poloviny července a je součástí celého horoskopu.

A takto se bude pokračovat dál.
Každého z Vás se týká něco jiného. Někoho může zajímat v čem podpořit svého potomka a jakým směrem jej vést, či jak prožívá své dětství. A jakýma očima na Vás nahlíží. 
Můžete se dozvědět, zda Váš nový partner je ten pravý, jelikož si můžete být jistý, že jsou energie, které se přitahují a naopak.
Pak se jedná o partnerský horoskop, pokud řešíte nějaké situace a je jedno čeho se to týká, tak se můžete dozvědět, jak dané vyřešit.
Dále je možno nahlédnout do vašeho znamení a Osobní Karmy, která Vám může dát na mnohé odpovědi a pomoci Vám.
Každý z nás může mít co si přeje, ale jde o to zda jsme zvolili správnou cestu za svým cílem. 
Někdy na této cestě zbytečně zacházíme a někdy jdeme přímo a ani jedno se nemusí vyplatit v budoucnu. 
V podstatě se dá odpovědět na vše i včetně zdraví apod. Je důležité si uvědomit, že nás ovlivňují i vnější vlivy a nejedná se jen o Planety, které ovlivňují nejen naší psychiku a každého z nás trochu jinak. (velice stručně).

Pro Osobní výklad si můžete napsat na email silalva@seznam.cz


 

BERAN

Období vytváří neshody ve vztazích, některých z Vás se týká přelétavost či vášeň, navázání milostného vztahu,
možné stěhování či změna bydliště.
Neukvapujte se v osobních rozhodnutích, neriskujte a nebuďte lehkomyslní.
Poukazuje se na vratké základy Vašich vztahů z minulosti a promarněné příležitosti.
Věští se Vám skryté záměry z okolí a také komplikace na cestách.

Některých z Vás se týkají úřední či soudní jednání.
Poukazuje se na Malou Karmu na příčiny a důsledky z minulosti.

Období je spojeno s jistými riziky, změnami, ztrátami, komplikacemi na cestách a onemocněním.

OBDOBÍ VÁM MŮŽE PŘINÉST I ÚSPĚCH A VÝHRU POKUD PŘÍČINY A DŮSLEDKY ZÁLEŽITOSTÍ JSOU POZITIVNÍ.


 

BÝK

V tomto období se po Vás vyžaduje odvaha, potřeba sebekontroly, chytrost, jinými slovy pozitivní vlastnosti,
aby jste mohli hnout z místa a to z důvodu nových příležitostí a začátků.
Vyhněte se žárlivosti a různým extrémům to nevěští nic dobrého.

OHLAŠUJÍ SE VÁM NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A NAVÁZÁNÍ NOVÝCH VZTAHŮ.

Energie hovoří o nestálosti a proměnlivosti vývoje u každého z Vás zvlášť, jak ve špatném či dobrém.
Ohlašuje se Vám čas vnitřních a vnějších konfliktů a Slib je dán ve Vaší výhře za předpokladu Vaši osobní vůle,
rozhodnosti a odvahy.

Týká se Vás mocná energie a záleží jen na Vás jakého toku z těchto energií využijete.
NAŠE KROKY JSOU NAŠE ROZSUDKY SE HOVOŘÍ JAK V ŠPATNÉM ČI DOBRÉM.


BLÍŽENEC

V tomto období se po Vás vyžaduje odvaha, potřeba sebekontroly, chytrost, jinými slovy pozitivní vlastnosti,
aby jste mohli hnout z místa a to z důvodu nových příležitostí a začátků.
Vyhněte se žárlivosti a různým extrémům to nevěští nic dobrého.

OHLAŠUJÍ SE VÁM NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A NAVÁZÁNÍ NOVÝCH VZTAHŮ.

Energie hovoří o nestálosti a proměnlivosti vývoje u každého z Vás zvlášť, jak ve špatném či dobrém.
Ohlašuje se Vám čas vnitřních a vnějších konfliktů a Slib je dán ve Vaší výhře za předpokladu Vaši osobní vůle,
rozhodnosti a odvahy.

Týká se Vás mocná energie a záleží jen na Vás jakého toku z těchto energií využijete.
NAŠE KROKY JSOU NAŠE ROZSUDKY SE HOVOŘÍ JAK V ŠPATNÉM ČI DOBRÉM.


 

RAK

Vás se týkají malé nebo dílčí úspěchy.
Některých z Vás se týkají nenaplněná očekávání, možné ztráty a to v různých oblastech, počínaje vztahy.
Mohou se Vás týkat rodinné problémy a neopětované city.

Člověk může mít někdy i zlost sám na sebe.
Není dobré si něco vynucovat či nezodpovědně prosazovat svůj vliv.
Chybné úsudky a omyly jsou předzvěstí nešťastných začátku do budoucna.
Hrozby se týkají oblasti financí.
Vše může přinést netrpělivost, podrážděnost, spory a dohady.

Období se týká různých změn.
POZITIVNÍ VYÚSTĚNÍ SITUACÍ ZÁLEŽÍ NA VAŠEM POSTOJI.


 

LEV

Životní peripetie vypovídají o různých obětech v oblasti citů či kariéry.
Jste varování před citovým vydíráním druhých a nečestností.

Nepřecházejte z extrému do extrému, jelikož se Vám přeje v intuici, trpělivosti, odvaze a síle.
Takto se Vám totiž nabízí pocit úlevy, jistoty a bezpečí.

Různé pochybnosti a omezení, včetně ztráty víry ve smysl života zde nechybí.
Člověku je cosi uvnitř líto a někdy nechybí ani pokání.

Slibuje se pomoc v těžkých chvílích a hovoří se k těm co žijí v neuspokojivé situaci.
Jedná se o Příčiny a Důsledky z minulých období, které se neřešili a pro lepší pochopení se jedná o Malou Karmu.
Ten kdo má strach, tak se podívá na samotné dno.
To jsou témata.

V opačném případě….
RESPEKTOVANÍ DUCHOVNÍCH ZÁSAD JE ZÁKLADEM, TÝKÁ SE TO I ODVAHY AP A VŠE TOTO PŘINÁŠÍ JEDINCI JEN POZITIVNÍ, SPOKOJENÝ OSOBNÍ ROZVOJ A VÝVOJ.


PANNA

Životní koloběh se týká vrtkavosti osudu.
Po růstu může přijít sestup.
Období může přinést závist, problémy v partnerství, rozkol v rodině, ztrátu klidu, spory a zlé úmysly.
Buďte opatrní a rozvážní.

OHLAŠUJÍ SE ŽIVOTNÍ ZMĚNY, NOVÉ ŽIVOTNÍ FÁZE, SMŮLA ČI ŠTĚSTÍ NEJEN VE HŘE ČI V LÁSCE.
KOLO OSUDU SE ROZTÁČÍ…
Za předpokladu pozitivních vlastností se jedná o Kolo Štěstí.


 

VÁHY

Řad a spravedlnost hovoří jasně, že se uzavírá jistý životní cyklus či vývoj.
Období může přinést i stagnaci ve vývoji, možné nepříjemnosti, ztráty a zklamání.

Upozorňuje se na nepříznivý či příznivý zvrat, který hovoří o osudovosti.
Důležité je ve Viselci nestát na místě, hnout sebou a udělat správný krok pro pozitivní vývoj.
SLIBUJE SE DOSAŽENÍ ÚSPĚCHŮ VE VŠECH OBLASTECH ZA PŘEDPOKLADU SPRÁVNÉHO SMÝŠLENÍ.
Možné jsou radostné události nejen v citech, ale i v přivedení potomka na svět.


ŠTÍR

Signalizuje se Vám touha po znovunastoleni rovnováhy, díky jistým omezením a některých z vás se týká i nečinnosti.
Narůstající problémy jsou ve vztazích mezi jedinci.
Opatrně s některými známostmi.

Intuice, snaha, tvořivost, pracovitost a různé schopností jsou správným tématem v tomto období.
Příslib je dán v různých oblastech kde uspějete.
Buďte ovšem opatrní zejména v postupu pokud se jedná o finance, kariéry a osobního postavení.

Týká se Vás mocná energie a záleží jen na Vás jakého toku z těchto energií využijete.
NAŠE KROKY JSOU NAŠE ROZSUDKY SE HOVOŘÍ JAK V ŠPATNÉM ČI DOBRÉM.
Buďte opatrní na svých cestách jsou zde rizika nehod a také zranění v osobním životě.


 

STŘELEC

Věští se Vám nepříjemné situace, nepříznivé zprávy, zasahování do soukromí, nejistota a nespokojenost.
Buďte opatrní na svých cestách, mohou se Vás týkat nehody a zranění.
Jste upozornění na tyto záležitosti.

Různé pochybnosti a omezení, včetně ztráty víry ve smysl života zde nechybí.
Člověku je cosi uvnitř líto a někdy nechybí ani pokání.

Slibuje se pomoc v těžkých chvílích a hovoří se k těm co žijí v neuspokojivé situaci.
Jedná se o Příčiny a Důsledky z minulých období, které se neřešili a pro lepší pochopení se jedná o Malou Karmu.
Ten kdo má strach, tak se podívá na samotné dno.
To jsou témata.

V opačném případě….
RESPEKTOVANÍ DUCHOVNÍCH ZÁSAD JE ZÁKLADEM, TÝKÁ SE TO I ODVAHY AP A VŠE TOTO PŘINÁŠÍ JEDINCI JEN POZITIVNÍ, SPOKOJENÝ OSOBNÍ ROZVOJ A VÝVOJ.


 

KOZOROH

Je možné, že se Vás budou týkat prudké zvraty ve vývoji.
Vše je spojeno s rizikem neblahých vlivů z okolí a jeho neupřímností k Vám.

Bdělost, ostražitost a nejen odvaha je zde Prioritou.
OHLAŠUJÍ SE VÁM NEČEKANÉ UDÁLOSTI.
( hovoří se i o klamech a zradě)

Jste varováni před nerovným partnerstvím či spojenectvím.
Spory, konflikty, potyčky- právě jste upozornění na to, že nepřátelské postoje vůči Vám jsou většinou ze strany žen.
OHLAŠUJE SE VÁM POTŘEBA ŘEŠIT STARÉ PROBLÉMY A NUTNOST JE V UČINĚNÍ ZÁVAŽNÉHO ČI BOLESTNÉHO ROZHODNUTÍ.

Poukazuje se na vratké základy Vašich vztahů z minulosti a promarněné příležitosti.
Věští se Vám skryté záměry z okolí a také komplikace na cestách.

Období je spojeno s jistými riziky, změnami, ztrátami, komplikacemi na cestách a onemocněním.

Některých z Vás se týkají úřední či soudní jednání.
Poukazuje se na Malou Karmu na příčiny a důsledky z minulosti.

Období je spojeno s jistými riziky, změnami, ztrátami, komplikacemi na cestách a onemocněním.

OBDOBÍ VÁM MŮŽE PŘINÉST I ÚSPĚCH A VÝHRU POKUD PŘÍČINY A DŮSLEDKY ZÁLEŽITOSTÍ JSOU POZITIVNÍ.


 

VODNÁŘ

Řad a spravedlnost hovoří jasně, že se uzavírá jistý životní cyklus či vývoj.
Období může přinést i stagnaci ve vývoji, možné nepříjemnosti, ztráty a zklamání.

Upozorňuje se na nepříznivý či příznivý zvrat, který hovoří o osudovosti.
Důležité je ve Viselci nestát na místě, hnout sebou a udělat správný krok pro pozitivní vývoj.
SLIBUJE SE DOSAŽENÍ ÚSPĚCHŮ VE VŠECH OBLASTECH ZA PŘEDPOKLADU SPRÁVNÉHO SMÝŠLENÍ.
Možné jsou radostné události nejen v citech, ale i v přivedení potomka na svět.


 

RYBY

Energie Vám dodává sílu a pevnost.
ODKAZEM JE MYSL PLNÁ TUŽEB A PŘÁNÍ.

Důležité je se soustředit, nutná je pozornost ve všech směrech, realisticky uvažovat a cílevědomě se chovat.
Jste podpořeni v realizaci cílů a plánů.
Symbol též hovoří o správné volbě a výběru v určitých tématech.

SLIB JE DÁN V USKUTEČNĚNÍ NADĚJÍ, SNŮ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
PŘÍLIV NOVÝCH MOŽNOSTÍ, NÁPADŮ A PŘÍLEŽITOSTÍ ZDE NECHYBÍ.

Období vytváří neshody ve vztazích.
Některých z Vás se týká přelétavost či vášeň, navázání milostného vztahu,
možné stěhování či změna bydliště.

Neukvapujte se v osobních rozhodnutích, neriskujte a nebuďte lehkomyslní.

Uvědomte si ovšem, že rovnováha je křehká jako pomíjivost lidského štěstí v jakékoliv formě a mohou se Ohlašovat různé potíže a náhle změny.
S předstihem jste varování před pádem osobním pádem Věže, různými ztrátami, včetně finančních.

Některých z Vás se týkají úřední či soudní jednání.
Poukazuje se na Malou Karmu na příčiny a důsledky z minulosti.

Období je spojeno s jistými riziky, změnami, ztrátami, komplikacemi na cestách a onemocněním.

OBDOBÍ VÁM MŮŽE PŘINÉST I ÚSPĚCH A VÝHRU POKUD PŘÍČINY A DŮSLEDKY ZÁLEŽITOSTÍ JSOU POZITIVNÍ.


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus