ZÁŘÍ

HOROSKOP ZÁŘÍ

Osudový měsíc a Tajemství měsíce, který je součástí horoskopu pro toto období, máte již z poloviny srpna.

A takto se bude pokračovat dál.
Každého z Vás se týká něco jiného. Někoho může zajímat v čem podpořit svého potomka a jakým směrem jej vést, či jak prožívá své dětství. A jakýma očima na Vás nahlíží. 
Můžete se dozvědět, zda Váš nový partner je ten pravý, jelikož si můžete být jistý, že jsou energie, které se přitahují a naopak.
Pak se jedná o partnerský horoskop, pokud řešíte nějaké situace a je jedno čeho se to týká, tak se můžete dozvědět, jak dané vyřešit.
Dále je možno nahlédnout do vašeho znamení a Osobní Karmy, která Vám může dát na mnohé odpovědi a pomoci Vám.
Každý z nás může mít co si přeje, ale jde o to zda jsme zvolili správnou cestu za svým cílem. 
Někdy na této cestě zbytečně zacházíme a někdy jdeme přímo a ani jedno se nemusí vyplatit v budoucnu. 
V podstatě se dá odpovědět na vše i včetně zdraví apod. Je důležité si uvědomit, že nás ovlivňují i vnější vlivy a nejedná se jen o Planety, které ovlivňují nejen naší psychiku a každého z nás trochu jinak. (velice stručně).

Pro Osobní výklad si můžete napsat na email silalva@seznam.cz


 

BERAN

Samostatnost a rozhodnost je principem v tomto období, jako další lidské silné stránky.
Nechybí Vám jisté schopnosti a proto jste ve výhodě.
Máte dobrou pozici a můžete se prosadit.
Chytré, rozumné jednání a nějaká ta opatrnost je důležitá.

DÁVÁ SE VÁM NA VĚDOMÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MOŽNÝCH KONFLIKTŮ S ODKAZEM NA MINULÁ OBDOBÍ.

Upozorňuje se na zklamání a prohry, které souvisí s nenaplněnými touhami a výsledkem jsou špatné vztahy včetně pracovních.
Buďte opatrní v materiálních záležitostech a zbytečně nerozhazujte.
Stabilizujte také svůj příjem, investujte do budoucnosti.


 

BÝK

Informace vedou k příznivějšímu vývoji, ačkoli Vám jsou daný na vědomí různé prohry, problémy ve vztazích
a řešení záležitostí ohledně dětí.
Zásadou jsou Vaše uvážená jednání.
V jistých setkáních a situacích buďte pozorní.

Vše se bude vyvíjet dle Vaší vůle a to i díky proměnlivosti energií.
Platí zde slova o Řádu a Spravedlnosti.
V opačném případě Vás může potkat 30 nešťastných dnů.
Důležitý je dostatek realismu a také smysl pro materiál.

DÁVAJÍ SE VÁM NA VĚDOMÍ ZKOUŠKY, JAK V NEPŘÍZNIVÉ ČI PŘÍZNIVÉ PODOBĚ.

Dejte si pozor na intriky, faleš, buďte ve střehu a není dobré se pokaždé obětovat pro druhé.
Mohlo by dojít k úzkosti a různým zdravotním problémům.
Do života vstoupí obraty a ve vývoji se směřuje k osudovosti.
Je zde u některých varování před zbytečnými výdaji, izolaci, potíží se zákony, soudy ap.
Varování se týká i zdravotního stavu.


 

BLÍŽENEC

Informace vedou k příznivějšímu vývoji, ačkoli Vám jsou daný na vědomí různé prohry, problémy ve vztazích
a řešení záležitostí ohledně dětí.
Zásadou jsou Vaše uvážená jednání.
V jistých setkáních a situacích buďte pozorní.

DÁVAJÍ SE VÁM NA VĚDOMÍ ZKOUŠKY, JAK V NEPŘÍZNIVÉ ČI PŘÍZNIVÉ PODOBĚ.

Dejte si pozor na intriky, faleš, buďte ve střehu a není dobré se pokaždé obětovat pro druhé.
Mohlo by dojít k úzkosti a různým zdravotním problémům.
Do života vstoupí obraty a ve vývoji se směřuje k osudovosti.
Je zde u některých varování před zbytečnými výdaji, izolaci, potíží se zákony, soudy ap.
Varování se týká i zdravotního stavu.


 

RAK

DÁVÁ SE VÁM NA VĚDOMÍ KONEC NÁROČNÉHO A OBTÍŽNÉHO OBDOBÍ.
SLIB JE DÁN V NOVÉ POZITIVNÍ ÚROVNI NEJEN VE VZTAZÍCH A NOVÝCH PŘÁTELSTVÍCH.
Nabízí se Vám nové příležitosti, pocit spokojenosti a jistoty.

Je důležité si ovšem dát pozor, aby se sebejistota nezměnila na aroganci.
To jak se člověk občas dostane snadno k jistým cílům se dá lehce zneužít a v této souvislosti se poukazuje na vymahatelnost práva.
Tady se připomíná, že není dobré se vyhýbat duchovním záležitostem, či být sobecký a u některých jedinců se naráží i na promiskuitu.

Mohlo by dojít k nemilým překvapením k ohrožení osobního postavení, k finančním ztrátám, ke změně životního směru a Osudovému zvratu.


 

LEV

Je důležité používat rozum a nenechat se tlačit do jistých omezení.
Podmínkou úspěchu v tomto období je…

PEVNOST A STÁLOST V NÁZORECH.

Komu toto chybí, tak se dostane jednoho dne do situace, kdy se mu plány zhroutí a bude narážet na různé překážky včetně hlouposti, tvrdohlavosti atd.

DÁVÁ SE VÁM NA VĚDOMÍ V POZITIVNÍM VÝZNAMU, ŽE ZA POCTIVOU SNAHU JE ODMĚNA, ZISK A OCENĚNÍ.
Otevírají se Vám brány k různým možnostem.
(Některých se týkají finanční ztráty, problémy v podobě úředních a soudních jednání, existenční potíže, možné exekuce.. apod.)


PANNA

SÍLA, ODVAHA, BDĚLOST A ROZUM JE ZÁKLADNÍM PRINCIPEM.
Nabízí se Vám nové příležitosti a pomoc v nových začátcích, jste varování před upadáním do extrému a falší z okolí.
Období přináší zkoušky a Velkou zátěž.
Je zde výstraha pro všechny oblasti života a to z důvodu klamu, úzkosti, možné zrady díky opačnému pohlaví a nespolehlivým přátelům.

NEVYHÝBEJTE SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOSTI A ROZUMNĚ JEDNEJTE.

USPĚT A PROSADIT SE JE ZÁSADNÍM TÉMATEM, JAKO SNAHA A SPOUSTY PRÁCE.
Odvaha, síla a odhodlání k činům nesmí chybět.


 

VÁHY

Negativní ladění ve směru různých životních potíží se oslabuje.

Pokud se Vás týká nějaká izolace, tak ji odstraňte.
Nabízí se Vám změny v životě a varování se může týkat něčeho nečekaného.
Je důležité se umět přizpůsobit změnám a buďte vyrovnaní.

Význam se týká neuspokojivých situací, změn a varujte se různých zklamání.
Mohlo by se pokračovat, ale další informace jsou v Osudovém měsíci a Tajemství měsíce září.


ŠTÍR

Pokud se Vás týká nějaká izolace, tak ji odstraňte.
Nabízí se Vám změny v životě a varování se může týkat něčeho nečekaného.
Je důležité se umět přizpůsobit změnám, buďte vyrovnaní.

Význam se týká neuspokojivých situací, změn a varujte se různých zklamání.

Hovoří se ovšem o protikladech, kdy můžete hodně ztratit či získat a to také díky své důvěřivosti,
díky vlivu konkurence i protivníků.

ALE DÁVÁ SE VÁM NA VĚDOMÍ ÚSPĚCH, NAPLNĚNÍ TUŽEB A PŘÁNÍ.
Můžete očekávat podporu ze strany přátel a týká se Vás znamení harmonie a možné nalezení lásky.
V tomto období je dobré se věnovat týmové práci a zde dosáhnete spíše úspěchu než v individuální snaze.
Nabízí se Vám různé triumfy, možné úspěchy, výhry a kladné odpovědi na Vaše otázky, které se týkají příchodu dobrých zpráv.
Optimismus, síla, vůle a osobní energie napomáhá k úspěchu, včetně k přiblížení se k jisté pravdě či její odhalení
– možná některých z Vás se to týká.

Můžete očekávat pozitivní vyústění osobních záležitostí.
Plánujte si vše předem, jednejte rozumně a využívejte pozitivních lidských vlastností.


 

STŘELEC

Dává se Vám na vědomí možná ztráta blízké osoby, nenaplněná očekávání i v partnerském vztahu, rodinné problémy a neopětované city.
Někdy iluze mohou jedince přivézt k zlosti namířené vůči sobě samému.
Podotýká se ovšem i druhá strana mince…

ŽE PODSTATOU JE PEVNOST A STÁLOST V NÁZORECH.

Komu toto chybí, tak se dostane jednoho dne do situace, kdy se mu plány zhroutí a bude narážet na různé překážky včetně hlouposti, tvrdohlavosti atd.
(Některých se týkají finanční ztráty, problémy v podobě úředních a soudních jednání, existenční potíže, možné exekuce.. apod.)

DÁVÁ SE VÁM NA VĚDOMÍ V POZITIVNÍM VÝZNAMU, ŽE ZA POCTIVOU SNAHU JE ODMĚNA, ZISK A OCENĚNÍ.
Otevírají se Vám brány k různým možnostem.


 

KOZOROH

Samostatnost a rozhodnost je principem v tomto období, jako další lidské silné stránky.
Nechybí Vám jisté schopnosti a proto jste ve výhodě.
Máte dobrou pozici a můžete se prosadit.
Chytré, rozumné jednání a nějaká ta opatrnost je důležitá.

DÁVÁ SE VÁM NA VĚDOMÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MOŽNÝCH KONFLIKTŮ S ODKAZEM NA MINULÁ OBDOBÍ.

Upozorňuje se na zklamání a prohry, které souvisí s nenaplněnými touhami a výsledkem jsou špatné vztahy včetně pracovních.
Buďte opatrní v materiálních záležitostech a zbytečně nerozhazujte.
Stabilizujte také svůj příjem, investujte do budoucnosti.
Další informace jsou v Osudovém měsíci a Tajemství měsíce září.


VODNÁŘ

Pozitivní změny jsou daný v osobním úsilí v poctivé snaze, vynalézavosti a nápaditosti.
ODKAZ JE DÁN NA SMYSL PRO ORGANIZACI A ŘÁD.
Slibem je zvládnutí potíží a překážek a nabízí se Vám též nové příležitosti.
Je důležité se nenechat někým či něčím izolovat.

Pokud se Vás týká nějaká izolace, tak ji odstraňte.
Nabízí se Vám změny v životě a varování se může týkat něčeho nečekaného.
Je důležité se umět přizpůsobit změnám a buďte vyrovnaní.

Význam v tomto  období se týká neuspokojivých situací, změn a varujte se různých zklamání.
Proto nezapomeňte, že…
ODKAZ JE DÁN NA SMYSL PRO ORGANIZACI A ŘÁD.
(Buďte na sebe opatrní, dbejte na své zdraví a ať nedojde k nějakému úrazu, či nehodě.)


RYBY

Samostatnost a rozhodnost je principem v tomto období, jako další lidské silné stránky.
Nechybí Vám jisté schopnosti a proto jste ve výhodě.
Máte dobrou pozici a můžete se prosadit.
Chytré, rozumné jednání a nějaká ta opatrnost je důležitá.

DÁVÁ SE VÁM NA VĚDOMÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A MOŽNÝCH KONFLIKTŮ S ODKAZEM NA MINULÁ OBDOBÍ.

Upozorňuje se na zklamání a prohry, které souvisí s nenaplněnými touhami a výsledkem jsou špatné vztahy včetně pracovních.
Buďte opatrní v materiálních záležitostech a zbytečně nerozhazujte.
Stabilizujte také svůj příjem, investujte do budoucnosti.


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus