Prostor

PROSTOR…

V prostoru je geometrická, energická síť a energie má svůj tvar.
Molekula, buňka, písmeno má zde své místo, které je kódem a klíčem k naší každé situaci.
Lidé si myslí, že vše je v číslech, ale to je omyl, velká chyba.
Vše se může pro každého změnit, vyměnit, zesílit, zeslabit a stvořit situaci, kterou daný jedinec potřebuje pro svoji změnu.
Toto mohou jen Ti, co s tím umí nakládat a tvořit.

Máme jednoduché, střední a složité klíče sestavené i z vícera klíčů, které je potřeba pochopit, samotnou jejich podstatu.
Je dobré vnímat a vidět jejich tvary, složení, pružnost, lehkost, včetně znalostí jejich barev a to je základem všeho to samé se týká zvuku.

Jedná se o poznatek tři základních světů a toto je dáno každému. Pokud je ovšem jedinec negativní, tak má smůlu.
Povrchnost, Ego, móda, ubližování druhým, špatný životní styl a mnohé další jako sobectví, pesimismus a podobné má zapříčinit,
že tito jedinci mají v této oblasti smůlu. Je nasnadě změnit myšlení a někdy to trvá energii mnoho genetických životů.

VŠE JE TOTIŽ PRO NÁS DAREM, VČETNĚ NEGATIVNÍHO CO NÁS VŠE UČÍ, POKUD JEDINEC TOTO CHÁPE A JE MU DAREM POZITIVNÍ.
Původní Tajnou nauku KBL může ovládat pouze ten, který smýšlí pozitivně a nemá v sobě zakódováné jisté strachy a obdobné.
Nauka je tak mocná, že může v mžiku negativní člověk ohrozit druhé a určitou rovnováhu světa, co by vedla okamžitě
ke katastrofě lidstva. Takto to ovšem není, nikomu se to nepodaří a takto je to jasně dané.

POZITIVNÍ JEDINEC VÍ, ALE NEPOVÍ…
VÍ MOC DOBŘE CO ZLÍ CHYSTAJÍ, JELIKOŽ JSOU ZDE POZNATKY SÍLY, KTERÉ MŮŽEME OVLÁDAT A TO PRO SVÉ DOBRO.
V poznatcích je každá charakteristika, kterou můžeme vést, tedy charakteristiku energie, vibrace atd.
( jedna se pouze o střípek z obsahu slov, vět a významů podstaty a o tom si můžeme říci někdy jindy.)

Říká se, že si jsme strůjci Osudu a lidé toho nevyužívají. Neví o tom, nebo je živí strachy z nevědomosti a sami si škodí.
Ti, co to využívají jako podnikatelé, politici a mnozí další, tak by Vám řekli své. Třeba i Karel Gott.