Karma

PRASTARÁ SÍLA

 

PROSTOREM A VEŠKERÝM BYTÍM VLÁDNE PRASTARÁ SÍLA, KTERÁ DALA PODNĚT KE VZNIKU VESMÍRU, NESPOČTU GALAXIÍ A UVĚDOMME SI, ŽE JSME S NÍ PROPOJENÍ.
KAŽDÁ NAŠE BUŇKA URČUJE NAŠÍ EXISTENCI, JAKO NAŠE MYSL A CHOVÁNÍ.

Ve Vesmíru je vše propojené naše DNA, buňky, které mají podobu čísel a písmen.
Jsme molekulami, v nekonečném vesmíru a každé naše nadechnutí, které je dáno jako příklad pro pochopení je formou zvuku, který vibruje jako tištěné texty v prostoru, kde je vše propojené.
S tímto souvisí vědy a obory, Kabala a Chaldejská numerologie. Buďme si jisti, že vše je dávno ověřené i v praxi.
Vše se dá i z Analyzovat, příští naše událost, jak v měsíci i daném dni.
Samotná Astrologie apod. nauky jako jsou karty toto nezanalyzují.
Podobnou silou, která má vše z Analyzované je Příčina, Důsledek a hovoříme o slovu Karma.
Vysvětleme si, že slovo Karma má více významů a můžeme ji i nazvat PRASTAROU SILOU.

Dozvíme se co jsme prožili, čeho jsme se nedopustili, co jsme neprovedli a mnohé další. Jsou nám k dispozici rady.
Karma je o nás, v našem chování je změnou, která přichází ať chceme či nechceme i díky Prastaré Síle.
ŽÁDNÝ OSUD NENÍ DEFINITIVNÍ, JINÝMI SLOVY NENÍ DANÝ, AČKOLI NÁS NĚCO VEDE…
O OSUDU SI ROZHODUJEME SAMI.
Jedná se o změny v naší cestě života, jací jsme, jaké je naše okolí, jedinci kterými se obklopujeme
a ti tvoří součást naší Karmy a Osudu.
Molekuly jsou neustále v pohybu a proto nemůžeme chápat jen fyzický smysl, ale také i vibrační.
Jedná se o naše stíny, myšlenky, přání, vůli a mnoho dalšího.
Příkladem může být nehoda, kdy se sami dostáváme na stejnou frekvenci jako je tato událost.
Jedná se o příčinu a důsledek toho, co nás přitáhlo ve špatnou chvíli na špatné místo.
NÁHODA JE POUZE SKRYTÁ NEZNÁMÁ PŘÍČINA.

To samé se týká našeho úspěchu, výhry či štěstí. Tedy jedná se o pravý opak.
Dostáváme se na stejnou frekvenci jako tyto události a opět jde o příčinu a důsledek toho,
co nás přitáhlo ve správnou chvíli na správné místo.

Myšlenky…nemusí mít spojitost s těmito událostmi, ale jde o to, jak jsme naladění a na jaké frekvenci.
A jakási náhoda, která neexistuje si nás přitáhne, jistá frekvence a síla.

V životě máme důvod, abychom byli spokojení, je tedy zapotřebí vyvážit duchovní a materiální svět.

Kdo se cítí osamocen a nezmění myšlení, tak to i tak zůstane.
A tady právě hovoříme o příčině a důsledku a víme co i z toho může pramenit.
Aby jsme obešli špatné je změna našeho chování na místě.

Jednáme- li špatně, tak si deformujeme nejen své Biopole a mnozí si myslí, že jednají pozitivně.
Důkazem je množství příkladů, náš Karmický dluh se neprojeví okamžitě a deformace se týká pěti až deseti let.
Možnou příčinou nezměněného chování je důsledek ve formě nemoci (nádory..atd.),
zlé události či konflikty…
A příčinou změněného chování je odměna ve formě spokojenosti, příznivých událostí a úspěchů.

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky. Text podléhá autorským právům…
Autor: Miroslav Maximus