Věk Vodnáře

VĚK VODNÁŘE

 
Věk Vodnáře začal již rokem 1929 a víme z historie, co vše se od tohoto roku až do přítomnosti událo a to se jen opakuje a zintenzivňuje, proto abychom jisté konečně pochopili, dořešili a změnili.
Jak jednotlivci, tak i jako společnost jako taková…..
V každém Věku dochází k ukončení vývojové etapy některé z civilizací.
Takže kdo zná historii – historie ve Věku Vodnáře, tzn. historie hlavně od roku 1929, pak se může připravit na to, co bude následovat.
Jen počítejme a mějme oči a srdce otevřené, protože jen tak pochopíme a poznáme, co přesně je pravda a co lež a tím se můžeme připravit i na to, co nás čeká….
Věk Vodnáře je věkem očisty každého jednotlivce, ale i celé společnosti a je jen na každém, jak se k danému postaví a jak dokáže přijímat informace, zda jen sluchem a zrakem, či zda má již otevřené srdce, které je spojené s intuicí a umí správně napomoci dané události a informace třídit.
Každý má svůj Osud skutečně ve svých rukou a jak s ním naloží a kterým směrem se otočí a půjde, je jen na každém.
Je totiž potřeba si uvědomit, že není jen jedna Karma a Osud a ani jedno není definitivní.
A je potřeba vědět, že Karma jsme my- jsou to naše činy jak minulé, tak i přítomné, ale jsou to i naše myšlenky, naše rozhodnutí a naše chování. Jsou to i naše reakce na informace a události, které jsou ovlivněny právě tím, co v sobě máme v podvědomí za strachy a bloky. Dále toto ovlivňuji i naše slabosti. A buď jsme silný a dokážeme své slabosti a bloky ovládnout a změnit a nebo se necháme dál ovládat tímto vším, co jsme ještě nepochopili a nezměnili, tzn strachy a slabosti ovládají nás. V tom tkví naše Svoboda Osobní a i Karma, kterou si svou přítomností dál tvoříme….
A proto jisté světové události, jsou Karmou společenskou, či Karmou národa…atd. Ale jak dané prožívá skutečně člověk osobně, je již pod Karmou Osobní a tu opravdu může každý ovlivnit především a jen sám.
Proto je dobré nyní vyčistit své nitro od podvědomých bloků, strachů apod negativ, které nás nevědomě ovládají a způsobuji tzv. klacky pod nohama v životě.
A naopak vše co se nám děje a nelíbí, řešit ihned bez odkladů, ale tak, že řešíme přímo v danou dobu a více si nic do nitra nepouštíme zpět. Řešíme dané jen venku a nitro si chráníme před jakýmkoliv negativem. Pozor na i na různé nedořešené osobní emoce ze situací v každodenním životě…
Toto vše nám v podvědomí škodí. Touto vnitřní očistou dokážeme změnit své reakce na vnější podněty, situace a informace a tím měníme svojí Osobní vibraci…
Tímto si každý tvoří svojí budoucí Karmu přítomným chováním a myšlením.
Karma není zdarma.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Sharilla Diéén