KASSKARA

KASSKARA

Bylo šedivé ráno a nasedl jsem do svého vozu, byl jsem zamyšlen. Znám příběh o devastující globální praválce.
Jsem Joseph F. Blumrich.
Jsem v týmu Nasa a byl jsem pověřen jistými úkoly, nejen zkonstruovat jisté technologie.
Časem se vše zadařilo, žil jsem v USA.
Jako jeden muž, který se jmenuje Bílý Medvěd a je z kmene Hopiů.
Nějak nás dal osud dohromady, ale z počátku z jeho strany byla vůči mě velká nedůvěřivost.
Náš vztah se vyvíjel léta. Nevěřili byste, že jeho poznatky jsem využil v zadaných úkolech pro Nasa.
Uvědomte si, že oba jsem žili na území USA a nemohlo se o tom hovořit veřejně.
Jeho lid Hopi přišel z poza hvězd, které odnepaměti nazývají Kachinové.
Všelijaká UFO apod i to, co se vám předkládá si můžete nyní domyslet. Je rok 1979 a vracíme se v čase.
Povím vám příběh, který diskredituje veškeré moderní poznatky o naší minulosti a to se týká i pohledu Atlantidy.
Protože právě zde došlo ke katastrofě nebývalých rozměrů, který současný svět ještě nepoznal.
Bylo to zničující, jak pro Lemurii, tak i pro Atlantidu…
Každý z nás si nese ve svých genech jisté záznamy o tomto konfliktu…
V současných dějinách se ukazuje, jak málo toho víme o světě, ve kterém žijeme.
O naší historii a o životě vůbec jako takovém, ale někteří si myslí, že vědí více.
Tito lidé jsou ovšem uzavřeni ve světě diferenciálních rovnic počítačů, her a nejen statistik.
Jejich fakta a poznatky vysvětlující prakticky všechno vychází z přesvědčení, které zřejmě praskne jako mýdlová bublina.
Jsem moc rád, že jsou zde tací, co hledají pravdu.
Žijí s pokorou sobě vlastní a naučili se naslouchat informačním zdrojům, jenž nejsou ovlivněni tak klasickým druhem logiky, způsobem myšlení a tradic.
Jednoho dne jsem dostal odvahu a zeptal jsem se Bílého Medvěda, odkud vlastně přišli?
S klidným srdcem mi odpověděl, „ještě jsem ti to neřekl“?
„Nepověděl jsem ti něco o jistém poselství, co může být pro váš současný svět být varováním?“
Až vám jisté momenty v dalších řádcích budou něco připomínat, tak jste právě v bodě, který jsme si sami na sobě prožili nejednou.

 

 

DÁVNÉ DOBY

Víš, říká Bílý Medvěd. V dávných dobách jsme žili na dvou jiných světech( v zemích) a to ještě před tím, než jsme došli do třetího světa a poté jsme došli do
dalšího a to je ten současný čtvrtý svět. Vše stvořil Taiowa.
Byla nám poskytnuta mysl a vše co člověk potřebuje k životu. Nejen práva,ale i povinnosti.
A ty souvisí s odvěkými pravidly vesmíru.
První svět byl zničen ohněm z toho důvodu, že jednání a chování lidí se neslučovalo s těmito pravidly.
Druhý svět byl zničen ledem a mrazem a to z těch samých důvodů.

KASSKARA

Ti co přežili, přišli do tohoto nového světa. Byl to kontinent na matce Zemi, jako předešlé dva světy.
Je možné, že jej znáte pod názvem „Lemurie“.
Tehdy se většina kontinentů nacházela jižně od rovníku a jen malá část se orientovala severním směrem.
Byla to nádherná země a s porovnáním s naším světem to byl skutečný ráj. Mohli jsme pracovat,ale také jsem nemuseli.
Měli jsem hojnost, o které se nám nesnilo.
Vzájemně jsem si projevovali velmi silnou a upřímnou úctu. Velké rody, měli své duchovní vůdce.
Čas plynul a tento stav netrval opět věčně.
Došlo k velké a velmi nepříjemné změně.
Úcta počala klesat, jedinci začali mezi sebou soutěžit o bohatství, které však nebylo ničím jiným, co je iluzí jako v dnešní době.
Mějte na paměti, že toto je vaše velká zkouška a náš národ ji zná.
Je vám třeba sdělit, že národ Hopiů nebyl v této době jediným národem v tomto světě.

 

 

ATLANTIS (ATLANTIDA)

Této zemi jsme říkali, Země na východě. Mezi oběma kontinenty se rozkládala velká vodní plocha.
Na počátku třetího světa žili s námi lidé z Atlantidy v míru. Měli jsme podobné písmo, ale i jazyk.
Postupem času se vše změnilo.
Atlanťané začali objevovat různá tajemství, ale jistá tajemství mají zůstat tajemstvím.
Lidé to začali studovat a tím se postupně dostávali do konfliktu s jistými pravidly.
Pravdou je, že člověk má stejná práva jako stvořitel.
Člověku měli být tyto tajemství odhalena postupně a to vzhledem k jeho duchovnímu vyzrání.
A právě v této době se začalo vše obcházet…
Každý objev nese jistou míru odpovědnosti. Ale jak objevitel má prakticky toto ovlivnit?
Je vidět, že historie se opakuje a jde o vaše soudobé výzkumy.
Pokud nebudete respektovat jistý zákon, že dané objevy budete zneužívat, tak si historii zopakujete.
Jde o znalosti- ničení a zkázy a tímto přestáváte být dětmi samotného vesmíru.
(Vzpomeňte si na příspěvky o významu „kruhů“ v obilí)

NEJVYŠŠÍ KRÁLOVNA A KNĚŽKA ANTANTIDY.

Na konci třetího světa dostávala tato žena, co byla nadevše uctívána, od vysokých osobností, ale i učenců dary.
Povezme si to přímo.
Byli to diskutabilní učenci, jelikož vzdělaný člověk má i své záměry a nemusí být vždy dobrým člověkem.
Atlantida začala postupně rozšiřovat svůj vliv a podmanila si jisté národy v mnoha zemích, směrem na východ a to se týká oblasti dnešní Evropy a Afriky.
V této době se uskutečňovalo mnoho experimentů a pokusů na lidech, co poté umírali.
Studovali vesmír a jejich záměrem bylo i expandovat. V těchto časech šlo o mrtvé planety, takže to nešlo.
Nezbylo nic jiného než se obrátit směrem k nám.
Věděli, že náš národ byl daleko vyspělejší a silnější, a proto zde počali praktikovat formu závisti.
Jednoho dne dala královna Atlantidy našemu národu ultimátum, které pokud by bylo přijato tak by způsobilo jasnou ztrátu naší suverenity.
Pohrozila díky svým učencům, že náš kontinent bude jinak zničen z oběžné dráhy vesmírnými plavidly Atlantidy…
Náš národ řekl jasné NE. Poté se uskutečnilo setkání všech významných lidí tehdejší doby.
Byli zde ti, co se chtěli dostat k moci.
Sebeúcta mizela a v této situace jste právě VY. A teď vám povím, co bude následovat.
Budete přesvědčováni, aby jste se naklonili na jednu stranu a přijmete jisté požadavky a prý o to budete o hodně silnější.
Povím vám, že protivníci začali vyhrávat. Studovali mnohá tajemství (Kebel), ale bylo zde pár takových, kteří se toho nechtěli účastnit.
A narůstaly rozpory. Byl zájem danou situaci řešit.
Skupina nejvyšších kněžích a vědátorů, kteří měli znalosti, o kterých druzí neměli ponětí, přešli k duchovní válce a poté k přímému útoku.
Využívali a všeho zneužili. V tento moment jste právě VY v této analogické situaci.
Jde tedy o bod, ze kterého není návratu.
Měli jsme srovnatelné znalosti s Atlanťany, ale využívali jsme je jen pro dobré účely.
Dbali jsme toho, aby naše konání nepřekračovalo meze evolučního rámce.
Začali jsme se bránit, že je to jediná cesta jak přežít.
Ale jen jsme přispívali nevědomky ke konfrontaci a vše jsme posilovali.
Chci se vás zeptat na jednu věc. Jsme to my v dnešní době, kdo má problémy? A nebo je to váš svět, včetně USA.
Nikomu nic špatného nepřejeme, ale kdo tu přežije, tak to budeme pouze my.
Je nám dán, věřte či nevěřte, jistý ochranný štít.
Přišel čas a ze vzduchu se na naše města snesli bomby. Díky jisté technologii jsme si vytvořili ochranný štít.
Obrovské množství našich měst bylo zničeno a došlo ke krveprolití, o kterém nemáte ani potuchy.
Ovšem v tu dobu se něco stalo. Uprostřed tohoto konfliktu se začala Atlantida potápět a souběžně s ní i náš kontinent.
Bylo to neuvěřitelné apokalyptické divadlo. Zde se u tohoto konfliktu se spustily nepochopitelné procesy.
Všichni ti, jak ze strany Atlantidy, tak i naší země,
co způsobili tento fatální válečný konflikt se v jiných časech opět zrodili.
To jen proto, aby se události mohli opakovat a mohli jednoho dne ovlivnit běh globálních událostí.
Tato skutečnost je jedna z velkých tajemství a lidi s ní budou seznámeni přesně ve stanovený čas.
Tento svět i v dnešní době je formován do velkých skupin, na ty co jsou poslušni zákonu stvořitele a na ty co jdou proti němu.
A zde právě lidé budou seznámeni i s tímto přesně ve stanovený čas.
(vzpomeňte si třeba na obrazce v obilí- „kruhy“. Nížeji se píše o Kachinas a neviditelných..)

 

 

KACHINAS

Dále můžeme hovořit o jistém tajemství Kachinas a to je o síle čísel.
Též to znamená i duchovní růst a nejen toto. Ale Kachinas znamená i to, že jsou zde viditelní, ale i neviditelní…
Hovoří se, že Kachinas umí cestovat rychlostí myšlenky a jejich lodě využívají magnetické síly celé galaxie.
Je to velice stručné, ale je faktem, že na tyto informace je dána cenzura.
Vemte si, že v jistých souvislostech uběhlo 40let a ani se nehovoří o těchto informacích, které člověk z Nasa zde popisuje.

(Je rok 2017 a tyto slova byli uveřejněny jen jednou, v jedné knize a to v Německu v roce 1978. A na tyto informace byla dána cenzura nejvyššího stupně a náklad byl menší než rok, kolik má dní…
P.S. Je zajímavé co vše člověk může vidět.)

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus