NUMEROSKOP 2019

NUMERO- HOROSKOPY PŘEDPOVĚĎ A VÝVOJ PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ DLE SYMBOLU A DAT 2019

  • první část předpovědi

1.)
V ROCE 2019 VLÁDNOU TYTO SYMBOLIKY, KDE SE HOVOŘÍ, …
Život přináší náhlé a nečekané změny, vyžaduje se dodržení Řádu a pravidel.
Dobrá pravidla se v informačním poli respektují a takto se rozmetá vše co Vás omezuje a stojí Vám v životě v cestě
ve Vašem vývoji.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci,
zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje.
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je v životě prioritou a vše ostatní je špatně.)

2.)
PŘÍČINY A DŮSLEDKY SITUACÍ PRO VŠECHNA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU V ČESKÉ REPUBLICE.
Upozornění se týká vztahů, včetně partnerských a v těchto oblastech je něco temné.
Je důležité si tuto oblast hlídat a každý je zodpovědný sám za sebe a poukazuje se i na oblast sexuality.
Rozhodujícím tématem jsou ovšem závazky a smlouvy nejen s bankami, pojištovnami apod.
Do období vstoupí jisté zkoušky, které se týkají hypoték a úvěrů.
Zodpovědnost je potřeba na všech úrovních, jelikož každý krok samotného jedince může rozhodnout o možném budoucím chaosu.
(Je zajímavé na co poukazuje vývoj roku 2019 a s tím i souvisí slova zasvěcených, kteří se k tomuto vyjadřují.)
Co se týká vývoje roku 2019 nejen v ČR, EU, USA apod. si budete moci nahlédnout začátkem ledna příštího roku.
Můžete si být jistí, že následující období do budoucích let, se již budou týkat každého osobně.

3.)
Ve vývoji se objevují důležité znaky, které naráží na osobní symboly a kody každého jedince, které vše každému dají odpověď na osobní vývoj. V podstatě i na to odkazuje Vládace zvěrokruhu…
Náznak těchto informací jsme použili pouze ve 3-4 případech…
PŘEDPOVĚĎ JE ZPRACOVÁNA DLE PŮVODNÍ CHALDEJSKÉ A MAYSKÉ NUMEROLOGIE, ČILI V UVOZOVKÁCH I PŮVODNÍ ASTROLOGIE, KDE NENÍ NIC UPRAVENO ANI ZJEDNODUŠENO, TAK JAK NÁM SOUDOBÝ PSEUDOVĚŠTCI PŘEDVÁDÍ.
(PŮVODNÍ NUMEROLOGIE SE S NIČÍM A S NIKÝM NEMAZLÍ A ŘÍKÁ PŘÍMO VŠE I TO, CO BY MĚL KAŽDÝ NAPRAVIT.)
Tímto se nebudeme vůbec zabývat a na toto již upozorňovalo mnoho odborníků.
Každého věc čemu věří, ale pak ať se nediví, že jednoho dne s ním život zatočí a mohlo by se dát stovky příkladů,
které zdokumentoval sám život.
Jedná se o to, co mnozí kartáři umí vyrobit včetně některých numerologů a vůbec nemají potuchy o jedné maličkosti…

Závěrem chci připomenout, že zde předkládáme odkaz pro rok 2019 a osudovost pro každé znamení.
Druhá část doplní vývoj každého znamení a otázky, které se jej přímo týkají.
Někomu se může zdát, že některé informace jsou u zmanení stejné, ale zde rozhodují maličkosti a také druhá část výkladu.
Mnozí řeší stejné,  to je prostě život.
Ještě jednou chci podotknout, že rozhodujícím faktorem je osobní vývoj každého jedince, kde veškeré informace pramení ze všech osobních kodů, různých omezení, které se netýkají jen dat z narození.

Pro Osobní předpověď si napište na email : silalva@seznam.cz

(druhou část předpovědi najdete zde: http://silalva.cz/numeroskop-2019/2-cast-numeroskopu-2019/ )


 

ARIES 15.4. – 13.5.

ODKAZ PRO TENTO ROK
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA VYVÁŽENÍ PROTIKLADNÝCH SIL, VYVÁŽENÍ ROVNOVÁHY DÍKY DUÁLNÍMU OHNI.
Dává se na Vědomí, že prioritou je posun od Negativního k Pozitivnímu.
Proto je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím.
(Takto by to mělo být.)

 

OSUDOVÝ ROK

Nejedná se o Osudový rok ve Vývoji pro toto znamení.
Období je Symbolem smůly, nejistoty, pociťuje se nespokojenost, zkoušek, potíží, vnitřních a vnějších konfliktů, finančních, hmotných ztrát i na majetku díky vlastní nezodpovědnosti a promarnění příležitostí.
Slepé instinkty a nezvládání emocí vedou k neúspěchu a možné životní prohře.
Nabádá se ke změně životního stylu.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NUTNOST SEBEKONTROLY, OVLÁDÁNÍ EMOCÍ, STŘÍDMOST, ROZVAHA A SEBEKONTROLA.
Upozorňuje se na péči o zdraví.

DÁLE SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.
Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF…

… UMLČENÝ LEV JE POD SYMBOLEM ZAŤATÉ PĚSTI
Dvě síly této energie či touhy stojí proti sobě a k dosažení štěstí je zapotřebí harmonického propojení.
Jednou pro vždy, bude nutno konečně vyřešit problémy, nestabilitu a potíže ve vztazích.
Jedná se o výzvu.
Někdy se v životě může vytvořit silná bouře díky vlnobití dvou frekvencí, které se občas postaví proti sobě.
Týká se to poté nejen našeho nitra, ale i okolí.

Mohou se zde naznačovat rány Osudu…
MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE CO JSME SI SAMI VYTVOŘILI, NAŠIMI ROZHODNUTÍMI I Z MINULÝCH ŽIVOTŮ,
TEĎ BUDEME ŘEŠIT SAMI, DŮSLEDKY TOHO, CO SE STVOŘILO.
PROTOŽE DO TÉ DOBY, NEŽ VŠE SAMI VYŘEŠÍME, UVÍZNEME V TOMTO ENERGETICKÉM PROUDĚNÍ TAK DLOUHO,
DOKUD TO BUDE ZAPOTŘEBÍ, BEZ JISTÝCH ZMĚN.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OBDOBÍ ZKOUŠEK, NALÉZÁNÍ STABILITY A ŘEŠENÍ VŠEHO, CO POTKÁVÁME SE NÁS TÝKÁ.
DŮVĚŘUJME V SEBE A SVOJÍ INTUICI.
NAUČME SE S TÍMTO PRACOVAT V POZITIVNÍM TOKU.

Osudovost nabízí i z neznámých důvodů setkání s osudovým partnerem.
Ale dokud se nevyřeší stávající, tak je vše pomíjivé.
(Jedná se pouze o jedince, kterých se týká tento kod.)
Je důležité se „Karmicky“ pročistit, meditovat- ve formě vnitřního růstu a pečovat o zdraví.

… DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONFLIKTY, PŘEKONÁVÁNÍ POTÍŽÍ A VELKÁ ZODPOVĚDNOST.
Mocný kod na negativní úrovni přinese do života útoky a zrady od přátel, včetně skrytých nepřátel.
Duši poté hrozí vnitřní kritické konflikty a období může způsobit majetnické a citové problémy, hřích, rozvod, pohnuté události, překročení zákona…

…Mocný kod na pozitivní úrovni díky Odhodlanosti a Pozitivním lidským vlastnostem přináší USKUTEČNĚNÍ CÍLŮ…

…ZÁVĚREM SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Znamení je pro toto období přidělen kod léčitele, jelikož mnohé duše se nebudou cítit tak, jak by měli a jsou v podstatě obětními beránky, který souvisí s vývojem roku 2019.
Poukazuje se, že vše co jsme tak dlouho nevnímali, včetně slova autorita, která nám vstoupí do života.
Symbol je obsažen i přímo v Symbolu 2019…… …..
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


TAURUS 13.5. – 21.6.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Souvisí s Vládcem zvěrokruhu, které je spojeno s lidskými tužbami, přáními a klidem.
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
(Takto by to mělo být.)

OSUDOVÝ ROK
Naznačuje se zde jistá osudovost.
Marná námaha, nezdary, bezvýsledné úsilí je spojeno se Sedmnáctou Figurou, jedná se o Symbol Naděje
a Úspěchů za předpokladu Pokory, Řádu a Pořádku…

…ANALÝZA A ROZLIŠENÍ
Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.

Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…
Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.

Upozorňuje se na rizika komplikací na cestách a možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

…DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Konfrontace se týká i odpovědnosti v partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalství
a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.

Symbolu patří i Sedmnáctý hráč v podobě Vyšší reality, která je v Naději a naopak.
Naděje se ovšem týká i Obraz Padající Věže.
Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, který je spravedlivý.
Jedná se o pád Ega, očištění duše a všeho co jedinec vykonal.
Stojí proti sobě dvě vize a pokud se Vyšší realita hodně rozlobí, je vše předem prohranou bitvou,
člověk je ponížen, odtržen od zdroje života, jelikož vše je zničeno.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády,Exekuce, Bankroty, Hmotná zkáza …atd.
… DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY, TĚŽKÉ ZKOUŠKY A ÚSTUP
Z VYDOBYTÝCH POZIC.
Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.

PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ SE V TEXTU TÝKÁ KAŽDÉHO JEDINCE ZVLÁŠŤ A TO JE ROZHODUJÍCÍ.
(Řádky souvisí i s vývojem roku 2019.)

Nemusí to tak být, protože….
SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ SLOVO POKORA, KTERÉ UČÍ SLEDOVAT NÁZNAKY VYŠŠÍ REALITY A NEJVYŠŠÍ SÍLY,
KTERÁ VEDE K ÚSPĚCHU.
PRIORITOU JE ŘÁD A POŘÁDEK VE VŠECH SMĚRECH ŽIVOTA, ALE…

…SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.

Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány.
(Některá zdání a falešné intuice mohou vést k nezdaru a vůbec se nemusí jednat o záležitosti, jako např. u pana Rátha.)
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

GEMINI 21.6. – 20.7.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Je důležité se vyhnout rizikům nejen v obchodní sféře, rizikům v osobním životě a rizikům, které se týkají zdravotního stavu.
Prioritou je řád a osobní síla každého jedince.
ODKAZ DÁVÁ NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.
(Takto by to mělo být.)

OSUDOVÝ ROK
Jedná se o Osudový rok pro toto znamení.
V tomto období se Vám připomene Vládce zvěrokruhu a potřeba zdravého rozumu, jelikož iluze apod vlastnosti sebou přináší ztráty…

…Zrozenci s tímto Symbolem se mnohdy dostanou k ziskům skrze milostné vztahy.
Předpokladem je přitažlivost u druhého pohlaví.
Symbol k sobě váže finanční úspěchy, posiluje Vliv v Oblasti práva a umění a díky těmto možnostem mohou jedinci dosáhnout Osobního štěstí i v tomto období.

Je důležité, aby Osobní sebejistota nepřevladla a nestala se z ní Arogance.
Určitá lehkost, jak se jedinec snadno dopracuje a dostane ke svým cílům, skrývá hrozbu zneužití.
Přízeň Osudu může vyvolat nezájem o Duchovno, Sobectví a Promiskuitu.
Obraz poté završuje konec určitého životního cyklu…
…Vnímá se předzvěst potíží, nepříjemností a zklamání.
Vše sebou přináší Překážky, komplikace, nemilá překvapení v podobě osobního a společenského ohrožení, včetně finančních ztrát ap.

Věští se apatie, nejistota, nerozhodnost, rozpolcenost, obavy, strach, úzkost a obavy.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOU ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UČINĚNÍ NĚJAKÉHO VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ, KDE SE MŮŽE SKRÝT HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE…

…Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU…
Vše je pouze o našich slabých a silných Osobních stránkách, hovoří se o našich vlastnostech….

…SYMBOLIKA ZÁVĚREM HOVOŘÍ …
o našem malým štěstí a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.
Lidé mají své tužby, ale i zde se naráží, že se každého dotkne vývoj roku 2019.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

CANCER 20.7. – 10.8.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Připomíná se Vládce zvěrokruhu, který nejen trestá, ale přináší do období i velké odměny včetně Úspěchů.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch…

…Výstraha platí ve všech oblastech života a s danými jistotami nelze počítat.
Úzkost, klamy a podobné pravidelně vstupují do života ve spojitosti s opačným pohlavím a nespolehlivými přáteli.
Je důležité věřit ve svou Sílu, byť optimismu a nevyhýbat se odpovědnosti za případné potíže.
Dvě síly této energie či touhy stojí proti sobě a k dosažení štěstí je zapotřebí harmonického propojení.
Život doprovází protikladné situace a časté konflikty.

MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE CO JSME SI SAMI VYTVOŘILI, NAŠIMI ROZHODNUTÍMI,
TEĎ BUDEME ŘEŠIT SAMI DŮSLEDKY TOHO, CO SE STVOŘILO…
…PROTOŽE DO TÉ DOBY, NEŽ VŠE SAMI VYŘEŠÍME, UVÍZNEME V TOMTO ENERGETICKÉM PROUDĚNÍ TAK DLOUHO, DOKUD TO BUDE ZAPOTŘEBÍ, BEZ JISTÝCH ZMĚN.
(Odkaz upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Naznačuje se zde jistá osudovost.
Přítomnost může být problematická, mohou ji doprovázet různé zkoušky, zpomalení vývoje, ztráta vnitřní síly,
neschopnost dotáhnout své do konce, dále těžkosti a deziluze.
Varování poukazuje na nedůvěryhodné, nezodpovědné a nečestné jedince, falešné přátelé a nebezpečné známosti.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST, ROZVÁŽNOST A TRPĚLIVOST.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PRACOVITOST, VYTRVALOST, ODHODLANOST, CÍLEVĚDOMOST A ODHODLÁNÍ…

…Je důležité si zachovat předvídavost a jistou dávku obezřetnosti v Osobních a pracovních záležitostech.
Informace varují, že ve hře jsou nejen iluze, kterým by se nemělo podlehnout.
Poukazuje se na mnohé dobré jedince, kteří podléhají snění.
Poté se stává, že procitnutí je nepříjemné.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.

Snadno se naše vlastní ambice může srazit s energiemi, které mohou způsobit vytvoření těžkých vnitřních tlaků
až duševních potíží.
Zaměňovat Realitu s Fikcí a Bludy se pod Symbolem těchto mocných energií nevyplácí.
Vyžadují se velké nároky na všechny jedince pro toto období v tomto znamení.
Může se přislíbit pozitivní obrat ve vývoji, překonání potíží a překážek.
Archetyp hovoří o Vysvobození a odměně.

Je dobré být stavebním Mistrem, který nesmí nic pokazit…

…DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE, CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
ZÁKLADNÍ EXPANZÍ TÉTO ENERGIE PRO REALIZACI VŠEHO A POČÁTEK NOVÉHO JE VE SLOVĚ STABILITA,
KTEROU JE DŮLEŽITÉ MÍT UVNITŘ SEBE, ALE TAKÉ VE SVÉM OKOLÍ.

PODSTATOU JE VŠEMU DÁT PEVNÝ ZÁKLAD, VĚDĚT CO CHCEME A VYTVÁŘET SI TAKTO
I DALŠÍ POZITIVNÍ ENERGIE.
JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL
A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM…

…Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto období vyplatí.
Úspěch často nepřichází hned a snadno, přináší to lítost, nedaleko v pozadí jsou slova vzdání se touhy a úsilí.
Období přináší změny všeho druhu, význam je v neuspokojivých situacích a často zde brání jisté slova
v pokračování vývoje či cíle.
Vše se děje díky vnitřní nestabilitě a nebo vnějším okolnostem.
Mnohé se vymyká kontrole poněvadž se neumí pracovat Vědomě či Nevědomě s určitými body energie.

V predikci se jedná o neuspokojivou situaci, většinou se brání v dalším vývoji a do hry vstupují změny všeho druhu.
Tímto si vytváříme další závazky a dluhy, včetně blokací díky tomu, že neumíme Cílit vše správným směrem
jak potřebujeme.
Vše se nám najednou hromadí, vše nás tlačí dopředu ať už chceme či ne.
Hovoří se o neuspokojivé situaci, která často brání v cestě vpřed.

Dochází k převratným změnám, nabízí se nové Směry vývoje s Varováním nečekaného nového a neznámého.
Nemusí se hovořit vůbec o neštěstí pokud víme a pochopíme, jak vše použít.
Poté se získává převaha a moc.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

…Nejen zneužití vede k různým potížím, překážkám, nezdaru, k zklamání, smutku, nebezpečí a k nešťastným událostem.
(Období u jedinců s negativními aspekty se poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže, násilné změny, nemoc, hospitalizaci, neplodnost u žen…, nehodu a neštěstí…)

…ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS A VŠE ZDŮVODŇUJE…
Život přináší náhlé a nečekané změny, vyžaduje se dodržení Řádu a pravidel.
Dobrá pravidla se v informačním poli respektují a takto se rozmetá vše, co Vás omezuje a stojí Vám v životě v cestě
ve Vašem vývoji…
…Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci, zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje.
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je prioritou.)

Nezapomeňte na to, že přítomnost může být problematická a vývoj roku 2019 si též prověří každého.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

LEO 10.8. – 16.9.

ODKAZ PRO TENTO ROK
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STŘÍDMOST A SKROMNOST VE VŠECH SMĚRECH, NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A VARUJE SE PŘED CHAMTIVOSTÍ.
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..
(Takto by to mělo být.)

OSUDOVÝ ROK
Nejedná se o Osudový rok ve Vývoji pro toto znamení.
Můžeme hovořit o smutku, samotě a také o Odkazu na Vyšší Realitu ve zmaření Nadějí,
kdy Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, kdy poté dochází na Destrukci…
…Nechybí ani příslib Symbolu Naděje a Úspěchu za předpokladu Pokory, Řádu a Pořádku…

ANALÝZA A ROZLIŠENÍ
Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…
Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.
Upozorňuje se na rizika komplikací na cestách a možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

…DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Konfrontace se týká i odpovědnosti v partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi
a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění…
…Symbolu patří i Sedmnáctý hráč v podobě Vyšší reality, která je v Naději a naopak.
Naděje se ovšem týká i Obraz Padající Věže.
Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, který je spravedlivý.
Jedná se o pád Ega, očištění duše a všeho co jedinec vykonal.
Stojí proti sobě dvě vize a pokud se Vyšší realita hodně rozlobí, je vše předem prohranou bitvou,
člověk je ponížen, odtržen od zdroje života, jelikož vše je zničeno.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády,Exekuce, Bankroty, Hmotná zkáza …atd.
… DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY, TĚŽKÉ ZKOUŠKY A ÚSTUP
Z VYDOBYTÝCH POZIC.
Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.

PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ SE V TEXTU TÝKÁ KAŽDÉHO JEDINCE ZVLÁŠŤ A TO JE ROZHODUJÍCÍ.
(Řádky souvisí i s vývojem roku 2019.)

Nemusí to tak být, protože….
…SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ SLOVO POKORA, KTERÉ UČÍ SLEDOVAT NÁZNAKY VYŠŠÍ REALITY A NEJVYŠŠÍ SÍLY,
KTERÁ VEDE K ÚSPĚCHU.
PRIORITOU JE ŘÁD A POŘÁDEK VE VŠECH SMĚRECH ŽIVOTA, ALE…

…SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.

Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány.
(Některá zdání a falešné intuice mohou vést k nezdaru a vůbec se nemusí jednat o záležitosti, jako např. u pana Rátha.)

I zde se poukazuje na souvislost s vývojem roku 2019.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

VIRGO 16.9. – 30.10.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Symboliky si prověří každého, žádná slabost a ztráta osobní vůle se neodpustí…
Vysoké ambice a smělé plány, mohou způsobit nejen díky nám samotným omyly, chybná rozhodnutí a nešťastné začátky v našem životě.

Pro další informaci použijeme trošku jiný, ale zásadní úhel.
Energie klade silný důraz a tlak, abychom zúročili vše co známe, máme k dispozici.
Energie poskytuje pozitivní vlnění zážehové síly, ale také vlnění Soudu a Smrti včetně duálního ohně.
Je nám dán jistý pozitivní impulz, náboj, akceschopnost, ale žel také posilující překážky jdoucí z osobních příčin,
takže je důležité být velice opatrnými, aby jsme měli vše v harmonii a neměli nikde své
VLASTNÍ ZÁVAZKY A VYTVOŘENÉ PŘÍČINY VLASTNÍCH BLOKACÍ, JEŽ NÁM POTÉ ZNIČÍ VŠE, ČEHO SE SKORO DOSÁHLO.
Energie nás tedy vede díky sobě samotným buď na nižší či vyšší frekvenci.
Dle toho si tvoříme své pády a nebo v opačném případě díky efektivitě a harmonii jasné úspěchy.
ENERGIE POSILUJE HARMONII A SOULAD A JE JEN NA NAŠICH MINULÝCH PROCÍTĚNÍCH, MYŠLENKÁCH,
ROZHODNUTÍCH ČI ČINECH ZDA NAŠE SOUČASNÁ HARMONIE BUDE NÍZKÁ ČI VYŠŠÍ.
Prociťuj, mysli, jednej správně a zodpovědně v každé chvíli pro Osobní úspěch jelikož násobná energie Tě odmění.
Nízká energie Osobních příčin a důsledků se zákony Akce a Reakce zničí vše po čem toužíš, včetně tebe.
Bez možnosti návratu k nápravě.
(Odkaz spíše upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Nejedná se o Osudový rok ve Vývoji pro toto znamení.
1.) Varování je na místě…
Vysoké ambice a smělé plány, mohou způsobit nejen díky nám samotným omyly,
chybná rozhodnutí a nešťastné začátky v našem životě.
(Opakují se zde tyto slova s odkazu pro tento rok.)

2.) Příčiny a důsledky záležitostí, které za vším stojí u této energie jsou v očistě Duše, ujasnění si všeho co mám,
zjištění toho co mi brání v cestě, včetně možností, které se mi nabízí a napravit vše co není správné z minulosti,
aby nic nadále nestagnovalo a nebylo decimujicí, díky minulým vlastním činům, protože kolem sebe se vysílá vlastní energické proudění, které druzí vnímají.

Energie vlastní dostatek vnitřní síly a dostatek Světla ve své cestě, aby se mohli překonat životní překážky.
( Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na podvedení, okradení, intriky, klamy, úřední a soudní pře,
přerustaní problémů přes hlavu, rozpad jistot, bolestný odchod a špatné zdraví…)

…ZÁVĚREČNÉ SYMBOLIKY HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastnostech.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

Dále se hovoří o neutrálním a znamení nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány.
(Některá zdání a falešné intuice mohou vést k nezdaru a vůbec se nemusí jednat o záležitosti, jako např. u pana Rátha.)

I zde se poukazuje na souvislost s vývojem roku 2019.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

LIBRA 30.10. – 23.11.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Tématem je pozitivní zážehová síla a úspěch…
…DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.

Snadno se naše vlastní ambice může srazit s energiemi, které mohou způsobit vytvoření těžkých vnitřních tlaků
až duševních potíží.
Zaměňovat Realitu s Fikcí a Bludy se pod Symbolem těchto mocných energií nevyplácí.
Vyžadují se velké nároky na každého jedince.
Je dobré být stavebním Mistrem, který nesmí nic pokazit…
Činíme zodpovědně vše a co je pouze v souladu s našim nitrem, směrem ven.
Vše bude nakonec zúčtováno, dle toho jaké vysíláme energie.
(Odkaz upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Nejedná se o Osudový rok ve Vývoji pro toto znamení.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….

DALŠÍM MOTTEM JE SYMBOLIKA, KTERÁ HOVOŘÍ O NAŠICH TUŽBÁCH, PŘÁNÍCH POČÍNAJE LÁSKOU A KONČE ŠTĚSTÍM…

…Životní Cíle by měli být ve znamení nesobeckosti.
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU.

Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

SCORPIUS 23.11. – 29.11.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…
Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…
Příslib je dán v úspěchu za předpokladu Osobní Síly a Energie.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE NÁS NEPUSTÍ DÁL, DONUTÍ NÁS TROCHU K CESTĚ ZPĚT, ABY SE VŠE DALO DO POŘÁDKU.
(Odkaz nejen upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Nejedná se o Osudový rok ve Vývoji pro toto znamení.
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
…Zdroj jasnozřivosti se skrývá ve snech a v intuici.
Jedinci, kterých se týká Symbol ve jménu, mohou změnit pravopis a takto mohou získat pozitivnější materiální Symbol.

Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI…

…Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.
Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví
v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF, ALE…
…Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty, rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí…
…Střet, konflikt či boj může být dlouhý.
Překážky a protivníci se ovšem překonají.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA, KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.
Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.
Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.

DÁLE SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Energie vlastní vzestupné toky frekvencí, které mohou vést k úspěchu.
Důležité je si zharmonizovat duální tok a dorovnat si Karmické závazky.
Příčiny a Důsledky, záležitostí, které za vším stojí jsou ve srovnání s toky s energií Světa a vše je o dodržení zákonitostí a dále o osobní Stabilitě.
Nabízí se mnohé směry a naše úkoly jsou ve všem co známe, co dodržujeme a také naopak.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Nejen nápaditost a různé možnosti, ale vliv negací, emočních bloků duše, vliv závazků a všeho co nám je každému
zvlášť určeno.

Energické vlnění se týká silných virů.
Dá se jimi projít, pokud plnění Příčin a Důsledků je v souladu s plněním závazků.
Vše se poté odehrává jako dílčí úspěch či úspěch jako takový.

Je důležitá vnitřní očista, pro srovnání energií z důvodu nabídek, nápadů, řešení situací pro Stabilitu a Úspěch.
Energie působí na okolí, v tomto směru se zde drží nesouladné energie osobní minulosti.
Právě zde je moment srovnat své vlastní blokace a dluhy, aby nezdary, bolest a žal pominuly.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ, DLUHŮ A BLOKACE Z MINULOSTI A Z AKTIVOVÁNÍ OSOBNÍHO NADÁNÍ, NÁPADŮ A VYUŽÍVÁNÍ SVÝCH MOŽNOSTÍ.

Oběť může být ve významu duševních poruch, strachu, stresů, úzkosti nejen v Obětování svých Ideálů a cíle pro druhé.
Vnitřní trápení lze odstranit, je dobré nahlédnout do svého nitra, odevzdat rozum citu.
Poté se najde vždy řešení, vzdělání a moudrost je možná na všech úrovních a je možné dosáhnutí úspěchu….

…Symbol hovoří o lidskosti, soucitu a citlivosti.
Značí ovšem nedostatek Realismu, možné utopické snění, podléhání iluzím a směr k fatalitě.
Moudrosti dosáhne člověk skrze utrpení…

…Varování se týká intrik, falše a je důležité být ve střehu.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU,
K ŽIVOTNÍM ZVRATŮM A ZMĚNÁM.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.
(Směřuje se k Osudovosti, negativní charakteristikou mohou být jistá tajemství, skryté věci, výdaje, izolace, potíže se zákony, rozsudek a vězení, zdravotní problémy, pobyt v nemocnici či sebeobětování. Úzkost a strach přináší změny různého druhu… )

… ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.

I zde se poukazuje na souvislost s vývojem roku 2019.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Dávají se na Vědomí nové příležitosti, rizika chybného rozhodnutí a hrozba nepříjemnosti.
Nejisté jsou poté výsledky píle a tvrdé práce…
…Je důležité se poučit z minulých chyb.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek a Osobní Pády.
(Odkaz upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Nejedná se o Osudový rok ve Vývoji pro toto znamení.
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou.
Symbol shrnuje v sobě Sílu která je založena na nesobeckosti, soucitu, schopnosti pomáhat druhým a ojediněle sobě.
V citech buďte Štědří, ale…
…Varování se týká rozporu, zklamání, které souvisí především s nenaplněnymi touhami a osobními prohrami a v tomto tkví i nebezpečí, o kterém se dále hovoří i samostatně.
Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STABILIZOVAT SVŮJ PŘÍJEM A INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI…

…Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…

…Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.
Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu, soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory…
Dává se na Vědomí možný posun od Negativního k Pozitivnímu.

Informace se opakují…
Naznačují se spory nejen v rámci rodiny, které jsou časté.
Tématem jsou iluze, klamy, záludnost, tajnosti, falešné vize a intriky.
Někdy se může jednat o životní úskalí o období nejistoty, starosti a zkoušky, které se týkají ztrát,
různých proher a nástrah v životě, díky špatným úsudkům a omylům.
Prohry se týkají citové oblasti, materiálního světa, ve hře je zdraví, zranění a nehody.

Je důležité se nenechat vtáhnout do světa iluzí, falše, překonat obavy, jelikož nejistota se nachází v něčem zlém.
Podvědomí ví své, je důležité zbystřit a prohlédnout vše co se děje kolem nás.
Někdo nás může zklamat, dotknout se našich citů, neupřímným postojem.
POUKAZUJE SE NA JISTOU ZÁVISLOST NA NĚČEM ČI NĚKOM.
…Je důležité se integrovat do vlastního života…
ARCHETYP NOCI A TEMNOTY HOVOŘÍ O ZÁKLADNÍCH RYSECH KLAMU, NEUPŘIMNOSTI, ÚTOCÍCH RŮZNÝCH SIL Z OKOLÍ A ZTRÁTÁCH…

…SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….

Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…
…Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE NÁS NEPUSTÍ DÁL, DONUTÍ NÁS TROCHU K CESTĚ ZPĚT, ABY SE VŠE DALO DO POŘÁDKU.
(Odkaz upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Nejedná se o Osudový rok ve Vývoji pro toto znamení.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….

… I DALŠÍ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch, ale…

…Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty, rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí.
Střet, konflikt či boj může být dlouhý.
Překážky a protivníci se ovšem překonají.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA, KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.
Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.
Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.

DÁLE SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Energie vlastní vzestupné toky frekvencí, které mohou vést k úspěchu.
Důležité je si zharmonizovat duální tok a dorovnat si Karmické závazky.
Příčiny a Důsledky, záležitostí, které za vším stojí jsou ve srovnání s toky s energií Světa
a vše je o dodržení zákonitostí a dále o osobní Stabilitě.
Nabízí se mnohé směry a naše úkoly jsou ve všem co známe, co dodržujeme a také naopak.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Nejen nápaditost a různé možnosti, ale vliv negací, emočních bloků duše, vliv závazků a všeho co nám je každému
zvlášť určeno.

Energické vlnění se týká silných virů.
Dá se jimi projít, pokud plnění Příčin a Důsledků je v souladu s plněním závazků.
Vše se poté odehrává jako dílčí úspěch či úspěch jako takový.

Je důležitá vnitřní očista, pro srovnání energií z důvodu nabídek, nápadů, řešení situací pro Stabilitu a Úspěch.
Energie působí na okolí, v tomto směru se zde drží nesouladné energie osobní minulosti.
Právě zde je moment srovnat své vlastní blokace a dluhy, aby nezdary, bolest a žal pominuly.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ, DLUHŮ A BLOKACE Z MINULOSTI A Z AKTIVOVÁNÍ OSOBNÍHO NADÁNÍ, NÁPADŮ A VYUŽÍVÁNÍ SVÝCH MOŽNOSTÍ.

Oběť může být ve významu duševních poruch, strachu, stresů, úzkosti nejen v Obětování svých Ideálů a cíle pro druhé.
Vnitřní trápení lze odstranit, je dobré nahlédnout do svého nitra, odevzdat rozum citu.
Poté se najde vždy řešení, vzdělání a moudrost je možná na všech úrovních a je možné dosáhnutí úspěchu….

…Symbol hovoří o lidskosti, soucitu a citlivosti.
Značí ovšem nedostatek Realismu, možné utopické snění, podléhání iluzím a směr k fatalitě.
Moudrosti dosáhne člověk skrze utrpení…

…Varování se týká intrik, falše a je důležité být ve střehu.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU,
K ŽIVOTNÍM ZVRATŮM A ZMĚNÁM.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.
(Směřuje se k Osudovosti, negativní charakteristikou mohou být jistá tajemství, skryté věci, výdaje, izolace, potíže se zákony, rozsudek a vězení, zdravotní problémy, pobyt v nemocnici či sebeobětování. Úzkost a strach přináší změny různého druhu… )

I zde se poukazuje na souvislost s vývojem roku 2019 a upozorňuje se na každého jedince zvlášť.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Předznamenává se pozitivní rozuzlení nebo vyřešení nějaké záležitosti. Symbolizuje se pozitivní bod obratu.
Příslib je dán v úspěchu za předpokladu Osobní Síly a Energie…
…DÁVÁ SE I NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE NÁS NEPUSTÍ DÁL, DONUTÍ NÁS TROCHU K CESTĚ ZPĚT, ABY SE VŠE DALO DO POŘÁDKU.
(Odkaz upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Naznačuje se zde jistá osudovost.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….

… I DALŠÍ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch, ale…

…Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty, rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí…
…Střet, konflikt či boj může být dlouhý.
Překážky a protivníci se ovšem překonají.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA, KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.
Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.
Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.

DÁLE SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
Energie vlastní vzestupné toky frekvencí, které mohou vést k úspěchu.
Důležité je si zharmonizovat duální tok a dorovnat si Karmické závazky.

Příčiny a Důsledky, záležitostí, které za vším stojí jsou ve srovnání s toky s energií Světa a vše je o dodržení zákonitostí a dále o osobní Stabilitě.
Nabízí se mnohé směry a naše úkoly jsou ve všem co známe, co dodržujeme a také naopak.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Nejen nápaditost a různé možnosti, ale vliv negací, emočních bloků duše, vliv závazků a všeho co nám je každému
zvlášť určeno.

Energické vlnění se týká silných virů.
Dá se jimi projít, pokud plnění Příčin a Důsledků je v souladu s plněním závazků.
Vše se poté odehrává jako dílčí úspěch či úspěch jako takový.

Je důležitá vnitřní očista, pro srovnání energií z důvodu nabídek, nápadů, řešení situací pro Stabilitu a Úspěch.
Energie působí na okolí, v tomto směru se zde drží nesouladné energie osobní minulosti.
Právě zde je moment srovnat své vlastní blokace a dluhy, aby nezdary, bolest a žal pominuly.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ, DLUHŮ A BLOKACE Z MINULOSTI A Z AKTIVOVÁNÍ OSOBNÍHO NADÁNÍ, NÁPADŮ A VYUŽÍVÁNÍ SVÝCH MOŽNOSTÍ.

Oběť může být ve významu duševních poruch, strachu, stresů, úzkosti nejen v Obětování svých Ideálů a cíle pro druhé.
Vnitřní trápení lze odstranit, je dobré nahlédnout do svého nitra, odevzdat rozum citu.
Poté se najde vždy řešení, vzdělání a moudrost je možná na všech úrovních a je možné dosáhnutí úspěchu….

…Symbol hovoří o lidskosti, soucitu a citlivosti.
Značí ovšem nedostatek Realismu, možné utopické snění, podléhání iluzím a směr k fatalitě.
Moudrosti dosáhne člověk skrze utrpení…

…Varování se týká intrik, falše a je důležité být ve střehu.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU, K ŽIVOTNÍM ZVRATŮM A ZMĚNÁM.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.
(Směřuje se k Osudovosti, negativní charakteristikou mohou být jistá tajemství, skryté věci, výdaje, izolace, potíže se zákony, rozsudek a vězení, zdravotní problémy, pobyt v nemocnici či sebeobětování. Úzkost a strach přináší změny různého druhu… )

I zde se poukazuje na souvislost s vývojem roku 2019 a upozorňuje se, že každý jedinec bude prověřen.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…

NIC NENÍ STEJNÉ, MALIČKOSTI DĚLAJÍ VELKÉ ROZDÍLY…


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Lehkomyslnost a nerozvážnost je téma před kterým se varuje a to samé se týká slov jako je Okázalost, Marnivost a Pýcha.
Kód slibuje odstranění problémů po vynaloženém úsilí…
…Předznamenává se pozitivní rozuzlení nebo vyřešení nějaké záležitosti. Symbolizuje se pozitivní bod obratu.
Příslib je dán v úspěchu za předpokladu Osobní Síly a Energie…

…DÁVÁ SE I NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE NÁS NEPUSTÍ DÁL, DONUTÍ NÁS TROCHU K CESTĚ ZPĚT,
ABY SE VŠE DALO DO POŘÁDKU.
(Odkaz upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Nejedná se o Osudový rok pro toto znamení.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VHODNÁ DOBA PRO NASTOLENÍ ROVNOVÁHY PO HEKTICKÉM OBDOBÍ, OBDOBÍ ZKOUŠEK A NEJISTOTY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ROZUZLENÍ NĚJAKÉ SITUACE, ODSTRANĚNÍ NEJASNOSTI,
VYROVNÁNÍ ZTRÁT, NAPŘÍKLAD DÍKY RŮZNÝM OBCHODŮM ČI UKVAPENOSTI PŘI NĚJAKÉM ROZHODOVÁNÍ.

Nabízí se další možnosti Pozitivního vývoje, překonání překážek a dosažení záležitostí do konce.
Jedná se o Čas zklidnění, vyváženosti, příchodu dobrých zpráv, finanční pomoci a postupu v osobním i společenském životě.
Změna životních poměrů se může týkat i Pozitivního, Symbolizuje se zvrat životní změny.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ DÍKY SYMBOLU SPÍŠE POZITIVNÍ ZMĚNY…

… Ale nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty, rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí…
…Střet, konflikt či boj může být dlouhý.
Překážky a protivníci se ovšem překonají.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA,
KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.
Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.
Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.

DÁLE SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
Energie vlastní vzestupné toky frekvencí, které mohou vést k úspěchu.
Důležité je si zharmonizovat duální tok a dorovnat si Karmické závazky.

Příčiny a Důsledky, záležitostí, které za vším stojí jsou ve srovnání s toky s energií Světa
a vše je o dodržení zákonitostí a dále o osobní Stabilitě.
Nabízí se mnohé směry a naše úkoly jsou ve všem co známe, co dodržujeme a také naopak.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Nejen nápaditost a různé možnosti, ale vliv negací, emočních bloků duše, vliv závazků a všeho co nám je každému
zvlášť určeno.

Energické vlnění se týká silných virů.
Dá se jimi projít, pokud plnění Příčin a Důsledků je v souladu s plněním závazků.
Vše se poté odehrává jako dílčí úspěch či úspěch jako takový.

Je důležitá vnitřní očista, pro srovnání energií z důvodu nabídek, nápadů, řešení situací pro Stabilitu a Úspěch.
Energie působí na okolí, v tomto směru se zde drží nesouladné energie osobní minulosti.
Právě zde je moment srovnat své vlastní blokace a dluhy, aby nezdary, bolest a žal pominuly.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ, DLUHŮ A BLOKACE Z MINULOSTI A Z AKTIVOVÁNÍ OSOBNÍHO NADÁNÍ, NÁPADŮ A VYUŽÍVÁNÍ SVÝCH MOŽNOSTÍ.

Oběť může být ve významu duševních poruch, strachu, stresů, úzkosti nejen v Obětování svých Ideálů a cíle pro druhé.
Vnitřní trápení lze odstranit, je dobré nahlédnout do svého nitra, odevzdat rozum citu.
Poté se najde vždy řešení, vzdělání a moudrost je možná na všech úrovních a je možné dosáhnutí úspěchu….

…Symbol hovoří o lidskosti, soucitu a citlivosti.
Značí ovšem nedostatek Realismu, možné utopické snění, podléhání iluzím a směr k fatalitě.
Moudrosti dosáhne člověk skrze utrpení…
…Varování se týká intrik, falše a je důležité být ve střehu.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU, K ŽIVOTNÍM ZVRATŮM A ZMĚNÁM.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.
(Směřuje se k Osudovosti, negativní charakteristikou mohou být jistá tajemství, skryté věci, výdaje, izolace, potíže se zákony, rozsudek a vězení, zdravotní problémy, pobyt v nemocnici či sebeobětování. Úzkost a strach přináší změny různého druhu… )

… I DALŠÍ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.

I zde se poukazuje na souvislost s vývojem roku 2019 a každý jedinec bude zvlášť prověřen.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…

NIC NENÍ STEJNÉ, MALIČKOSTI DĚLAJÍ VELKÉ ROZDÍLY…


 

PISCES 11.3. – 18.4.

ODKAZ PRO TENTO ROK
Marná námaha, nezdary, bezvýsledné úsilí je spojeno se Sedmnáctou Figurou jako Symbol Naděje a Úspěchů za předpokladu Pokory, Řádu a Pořádku.
V životě se může jednat o dočasný úspěch po kterém následuje rychlý pád.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty…
(Odkaz upozorňuje…)

OSUDOVÝ ROK
Naznačuje se zde jistá osudovost.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA VYVÁŽENÍ PROTIKLADNÝCH SIL, VYVÁŽENÍ ROVNOVÁHY DÍKY DUÁLNÍMU OHNI.
Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…
…Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.

Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu, soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory…
Dává se na Vědomí možný posun od Negativního k Pozitivnímu, ale pouze za jistých předpokladů…

…Informace se opakují.
Naznačují se spory nejen v rámci rodiny, které jsou časté.
Tématem jsou iluze, klamy, záludnost, tajnosti, falešné vize a intriky.
Někdy se může jednat o životní úskalí o období nejistoty, starosti a zkoušky, které se týkají ztrát, různých proher a nástrah v životě, díky špatným úsudkům a omylům.
Prohry se týkají citové oblasti, materiálního světa, ve hře je zdraví, zranění a nehody.

Je důležité se nenechat vtáhnout do světa iluzí, falše, překonat obavy, jelikož nejistota se nachází v něčem zlém.
Podvědomí ví své, je důležité zbystřit a prohlédnout vše co se děje kolem nás.
Někdo nás může zklamat, dotknout se našich citů, neupřímným postojem.
POUKAZUJE SE NA JISTOU ZÁVISLOST NA NĚČEM ČI NĚKOM.
…Je důležité se integrovat do vlastního života…
ARCHETYP NOCI A TEMNOTY HOVOŘÍ O ZÁKLADNÍCH RYSECH KLAMU, NEUPŘIMNOSTI, ÚTOCÍCH RŮZNÝCH SIL Z OKOLÍ A ZTRÁTÁCH…

…SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….

I zde se poukazuje na souvislost s vývojem roku 2019 a každý jedinec bude zvlášť prověřen.
Uvidíme tedy, co nám sdělí druhá část vývoje…


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.