2. ČÁST NUMEROSKOPU 2019

NUMERO- HOROSKOPY PŘEDPOVĚĎ A VÝVOJ PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ DLE SYMBOLU A DAT

  • DRUHÁ ČÁST

V prvé části jsme si pověděli jisté informace, které se týkají všech znamení, jak v Odkazu tak i pro Osudový rok 2019.
V současné době se nám naplňuje prosincový vývoj pro ČR a to včetně neštěstí díky Symbolu Pádu Věže.
Jasně se zde hovoří o lidech, co zůstanou Pod Troskami.
Může se zde připomenout i další možnost, kdy do konce roku může zasáhnout naše území jistý přírodní živel v podobě záplav.

…Uvědomme si, že předpovědi se týkají každého znamení po celém světě a s tím související problémy či úspěchy atd…
Zde je pár řádků, které se týkají nás všech, někoho více, někoho méně a zde záleží na osobních Symbolech a datech každého jedince, které jsou prioritou, včetně psychiky a dalších záležitostí, které se tohoto tématu týkají…

 

Pár slov úvodem.
VÝVOJ SVĚTA A BOHEMIA
1. SYMBOLIKY HOVOŘÍ, ŽE VŠE JE POUZE O NÁS A JE SI DOBRÉ UVĚDOMIT, ŽE JSOU VLÁDCI TOHOTO OBDOBÍ.
Život přináší náhlé a nečekané změny, vyžaduje se dodržení Řádu a pravidel.
Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v tomto období pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás donutí se podívat na vše do hloubky věci, zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje.
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je v období prioritou a vše ostatní je pomíjivé.)

2. Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.
Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví v konfrontaci Příčin a Důsledků z minulosti a minulých období.

3. Autorita může vést k netoleranci, vyplývají z toho těžkostí a ztráty.
Ve hře jsou těžkosti, které se týkají závazků, dluhů, finanční sféry a dosti často vše končí exekucemi a zoufalstvím.
Tímto se i logicky upozorňuje na možné problémy s inflací, bankroty apod.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OBNOVENÍ ŘÁDU, KTERÝ JE PŘÍSLIBEM ÚSPĚCHŮ.
(Zajímavé je co vykládají po různých stránkách za nesmysly, nejen jistí kartáři o tomto Symbolu.
Samozřejmě se to týká Tarotu ačkoliv i reálná fakta, která jsou ověřená hovoří o slovech výše a zbytek jsou jen domněnky…)

4. Vše je o dodržení zákonitostí a dále o osobní Stabilitě.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Oběť může být ve významu duševních poruch, strachu, stresů, úzkosti nejen v Obětování svých Ideálů a cílů pro druhé.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU,
ŽIVOTNÍ ZVRATY A ZMĚNY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.
SMĚŘUJE SE K OSUDOVOSTI V TOMTO OBDOBÍ…

 

BOHEMIA A CZECHIA
TRANZIT 1.1.2019- 1.1.2022
Duální tok energie může mít za následek velký vnitřní nesoulad díky vlivu z Příčin a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí z minulých období, které si v sobě energie nese….

Potřebou je vše důkladně pročistit, vše z anulovat, včetně minulosti.
Odstoupit od blokací a navázat přesně tam, kde se jednalo o konec harmonie a poté je až možnost se dostat k pozitivní Energií k zmnožení energetických proudů, které jsou potřeba.
NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT, ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.
(Text dále podrobně analyzuje…)

 

KARMICKÝ ROK PRO ČR
1.1.2019- 1.1.2020
Příčiny a důsledky upozorňují, že by každý měl mít pořádek ve financích, majetku, ve smlouvách s bankami a úřady.
Je důležité si také uvědomit s kým a co vlastníte a může se pokračovat slovy, že se dává důraz v tomto roce na vztahy a jedná se i o to s kým se stýkáte, protože v tomto roce se kolem každého bude pohybovat někdo, kdo se ho bude snažit stáhnout ke dnu a to se může týkat i intimní úrovně.
(Překontrolujte si své veškeré smlouvy.)

Jedná se pouze o výňatek vývoje Bohemie a Czechie na příští rok, ale tyto informace jsou důležité pro každého, jelikož se týkají všech znamení zvěrokruhu a je dobré vzít na vědomí, že každého se mohou dotknout slova společenských příčin a důsledků čili Společenské Karmy…
(Celý článek najdete zde: )

Dále zde máme 2. část vývoje pro každé znamení v roce 2019
(první část najdete zde:  http://silalva.cz/numeroskop-2019/)


 

ARIES 15.4. – 13.5.

Symbol nabízí Duchovní moudrost, úspěch a slávu, díky vlastním zkušenostem.
Symbol nehovoří o Materiálních výhodách.
Jedinci, kteří touží po hmotném, tak těm se může pomoci vhodnějšími složenými Symboly, například Analýzou jména apod…
(Hovoří se k jedincům s tímto Symbolem)

…Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.

Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…
Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.

Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

…Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, které se týká lidí s touto energií.
Pokud se týká součet energií jména této rovnice, tak je dobré upravit tok energie vhodnějším způsobem.
Nebezpečí tkví v tom, že vibrace skrývá opakující se zklamání a neúspěchy.
Lidé s tímto Symbolem mají sklon ke konfliktům a revoltám.

Varuje se před nerovným spojenectvím, kde svoji roli hraje neupřímnost, přetvářka, faleš, lži.
Připomínají se slova o nepřátelském postoji ze strany druhých a především ze strany žen.
Situace mohou vyvolat pocity stísněnosti, váhání, neshody, napětí, spory, potyčky a konflikty.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA ŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ A NUTNOST UČINIT ZÁVAŽNÉ ČI BOLESTNÉ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PATOVÁ SITUACE.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZICE POSTAVENÍ V NUTNOSTI VOLBY ČI VÝBĚRU.

Na pozitivní úrovni…
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.
(Pozitivní vývoj se týká lidí s racionální a reálnou myslí.)


TAURUS 13.5. – 21.6.

 

Symbol nabízí Duchovní moudrost, úspěch a slávu, díky vlastním zkušenostem.
Symbol nehovoří o Materiálních výhodách.
Jedinci, kteří touží po hmotném, tak těm se může pomoci vhodnějšími složenými Symboly, například Analýzou jména apod…
(Hovoří se k jedincům s tímto Symbolem)

Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…
Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.

Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

V životě se může jednat o dočasný úspěch po kterém následuje rychlý pád.
Je myšlen například rozpad vztahu či rozvod.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PŘELÉTAVOST, NESHODY V OSOBNÍCH VZTAZÍCH, UNÁHLENÁ JEDNÁNÍ A UKVAPENÁ ROZHODNUTÍ, NEČEKANÉ ZMĚNY, DRAMATICKÉ SITUACE, RISKOVANÍ A CHAOS, STĚHOVÁNÍ.
(Symbol poukazuje i na životní konce, v jistých případech na zkázu a ničení, slova se mohou týkat především materiálního světa.)
DŮLEŽITÉ JE JEDNAT V ŽIVOTĚ ZODPOVĚDNĚ A ROZUMNĚ.

Na Vědomí se dále dávají potíže, které se týkají sporů, varuje se před neupřimnosti okolí, klamem, úskoky,
lží, lstivostí a falší. Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
Situace mohou vyvolat pocit oslabení, ztrátu sil a pocity marnosti.

Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení zdraví a života.
Důležité je nebýt ve špatnou chvíli na špatném místě…


 

GEMINI 21.6. – 20.7.

 

Jedinci s tímto Symbolem dokáží Okouzlit a někteří ovládat své okolí vlastním projevem.
Do hry často vstupuje podpora vlivných lidí.
(Jedinců se týká kreativní zaměstnání, které je spojeno s verbální komunikací, např. v reklamních agenturách, TV apod.)
Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
(V opačném případě se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě…)

Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VHODNÁ DOBA PRO NASTOLENÍ ROVNOVÁHY PO HEKTICKÉM OBDOBÍ, OBDOBÍ ZKOUŠEK A NEJISTOTY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ROZUZLENÍ NĚJAKÉ SITUACE, ODSTRANĚNÍ NEJASNOSTI,
VYROVNÁNÍ ZTRÁT, NAPŘÍKLAD DÍKY RŮZNÝM OBCHODŮM
ČI UKVAPENOSTI PŘI NĚJAKÉM ROZHODOVÁNÍ.

Nabízí se další možnosti Pozitivního vývoje, překonání překážek a dosažení záležitostí do konce.
Jedná se o Čas zklidnění, vyváženosti, příchodu dobrých zpráv, finanční pomoci a postupu v osobním i společenském životě.

(Nenechte se v žádném případě v tomto období nechat ukolébat.)


 

CANCER 20.7. – 10.8.

Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Počítat se musí s uzavřeností a izolovaností.
Jsi soběstačný, máš své zvyky, které nerad měníš.
Překvapivé ovšem je srovnání jedince, o kterém se hovoří jako o zastánci politických změn.
(Informace se týká lidí s touto symbolikou…)

…Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

Na Vědomí se dále dávají potíže, které se týkají sporů, varuje se před neupřimnosti okolí, klamem, úskoky,
lží, lstivostí a falší. Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
Situace mohou vyvolat pocit oslabení, ztrátu sil a pocity marnosti.

Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení zdraví a života.
Důležité je nebýt ve špatnou chvíli na špatném místě…


 

LEO 10.8. – 16.9.

ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
Symbol v sobě nese i Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…

Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.

Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu,
soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory.

OBDOBÍ POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…
(Nejedná se o žádnou mytologii, jde o rodové záležitosti, naše geny ap…)
Dává se na Vědomí posun od Negativního k Pozitivnímu…

Symbol dále hovoří o náhlých zvratech a událostech v životě.
Přináší neúspěch, pád a nebo vzestup a životní výhry.
Dává se na Vědomí nejistota, ztráta sebevědomí, smutek, spory, různá omezení, pomluvy, posměch, ohrožení,
skrytá nebezpečí, pocit hanby a studu.
Věští se hrozba tragických událostí.
(Osobní opatrnost ve všech směrech je důležitá.)

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ TRPĚLIVÉ ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A OSOBNÍ OPATRNOST.


 

VIRGO 16.9. – 30.10.

Jedinci s tímto Symbolem dokáží Okouzlit a někteří ovládat své okolí vlastním projevem.
Do hry často vstupuje podpora vlivných lidí.
(Jedinců se týká kreativní zaměstnání, které je spojeno s verbální komunikací, např. v reklamních agenturách, TV apod.)
Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
(V opačném případě se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě.)

Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.

Symbol podporuje Sebekontrolu, Cílevědomost, dodává optimismus, pocit svobody, jistoty, sebedůvěru a bezpečí.
Podpořena je solidnost, smysl pro praktické příležitosti, vytrvalost, pracovitost, kreativita, ctižádost
a smysl pro překonání problémů.
Aktivity ve finanční oblasti jsou podpořeny, dává se na Vědomí zisk a hojnost.
Nechybí zde realismus, vnitřní a vnější bohatství, včetně pozitivního ducha.
Symbolu nechybí Diplomatické vlohy.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STŘÍDMOST A SKROMNOST VE VŠECH SMĚRECH, NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A VARUJE SE PŘED CHAMTIVOSTÍ.
Poslední věta je prioritou a nezapomeňte na to, že tam kde nejsou dobré vztahy, dochází nejen k různým pádům…


 

LIBRA 30.10. – 23.11.

Je důležité si zachovat předvídavost a jistou dávku obezřetnosti v Osobních a pracovních záležitostech.
Informace varují, že ve hře jsou nejen iluze, kterým by se nemělo podlehnout.

Díky snění apod. záležitostem by mohlo být probuzení velice nepříjemné.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.

Snadno se naše vlastní ambice může srazit s energiemi, které mohou způsobit vytvoření těžkých vnitřních tlaků
až duševních potíží.
Zaměňovat Realitu s Fikcí a Bludy se pod Symbolem těchto mocných energií nevyplácí.
Vyžadují se velké nároky na jedince.

Může se přislíbit pozitivní obrat ve vývoji, překonání potíží a překážek.
Archetyp hovoří o Vysvobození a odměně.
Je dobré být stavebním Mistrem, který nesmí nic pokazit.

Symbol souvisí s Vládcem zvěrokruhu, který je spojen s lidskými tužbami, přáními a klidem.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STŘÍDMOST A SKROMNOST VE VŠECH SMĚRECH, NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A VARUJE SE PŘED CHAMTIVOSTÍ.
Poslední věta je prioritou a nezapomeňte na to, že tam kde nejsou dobré vztahy, dochází nejen k různým pádům…


SCORPIUS 23.11. – 29.11.

Symbol dává důraz na lásku, milostný vztah a intimní život.
Jedinci s tímto Symbolem v sobě nesou pozoruhodný náboj silné potřeby harmonie ve vztazích.
Osobní rysy jsou v přátelství a citech.
Může se projevit Nekonvenční chování v lásce, vztahu a sexu.
Jedinec může mít značný vliv na veřejnost, např. v umění.
Úspěchu a Štěstí se spíše dosáhne v týmové práci než v individuálním řešení.
(Informace se týkají jedinců s tímto Symbolem…)

…Symbol představuje plodnou představivost, inspiraci a tvůrčí nadšení.
Nabízí se nové možnosti, příležitosti, podpora je dána ze stran přátel.
Energie podporuje empatii, citlivost, laskavost, soucit, altruismus a smysl pro přátelství.

Symbol přináší dobrý pocit z plnohodnotně využitého času.
Příznivost Symbolu je v uměleckém směru a ve vytváření uměleckých děl.

Dobré znamení se týká lásky a příslib se týká i v nalezením nové lásky.
Příznivost Symbolu je v domácím klidu, harmonii a stabilitě.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPLNĚNÍ SNŮ, PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ TAJNÝCH TUŽEB A ÚSPĚCH.

Připomíná se Kolo Pádu a Vzestupu, tématem je Harmonie, hovoří se o možných problémech a rozkolu v rodině, o ztrátě domácího klidu, narušení vztahu s blízkými, o sporech, zlých úmyslech, zlosti, u některých jedinců hovoří o znamení nevěry.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVAHA A OPATRNOST.

Symbol souvisí s Vládcem zvěrokruhu, který je spojen s lidskými tužbami, přáními a klidem.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STŘÍDMOST A SKROMNOST VE VŠECH SMĚRECH, NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A VARUJE SE PŘED CHAMTIVOSTÍ.
Poslední věta je prioritou a nezapomeňte na to, že tam kde nejsou dobré vztahy, dochází nejen k různým pádům…


 

OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

Na Vědomí se dále dávají potíže, které se týkají sporů, varuje se před neupřimnosti okolí, klamem, úskoky,
lží, lstivostí a falší.
Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
Situace mohou vyvolat pocit oslabení, ztrátu sil a pocity marnosti.

Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení zdraví a života.
Důležité je nebýt ve špatnou chvíli na špatném místě…

Připomíná se Vládce zvěrokruhu, který nejen trestá, ale přináší do období i velké odměny včetně Úspěchů.
Pro mnohé se jedná o náklonost Vládce k Vám z důvodu Osobního vývoje, pozitivní Symbolice o pozitivnímu zážehu…
…S tímto souvisí i vlastnost, kdy jsme k sobě více neúprosni, než k ostatním, jelikož cesta není lehká.
Ve vývoji to znamená přeurčení zaujmout poslední, či prvé místo dle toho co máme dovoleno,
včetně vyjádření aspektu své osobnosti.


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, který se týká lidí s touto energií.
Pokud se týká součet energií jména této rovnice, tak je dobré upravit tok energie vhodnějším způsobem.
Nebezpečí tkví v tom, že vibrace skrývá opakující se zklamání a neúspěchy.
Lidé s tímto Symbolem mají sklon ke konfliktům a revoltám.
(Informace se týká jedinců s tímto Symbolem…)

…Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH, ALE…

Předznanenavají se životní potíže a složité životní situace.
Vytváří se atmosféra chladu, neklidu, nervozity a napětí.
Vyvolává se pocit Nedůvěry a Ohrožení. Věští se hádky, spory a boje.

Dává se na Vědomí Možný nesoulad s jistou osobou, vypočitavost, přetvarky, prospěchářstvi, výpady z venčí,
zákeřnost druhých a lstivé úklady od druhých.
Varování se týká netrpělivosti a velké důvěřivosti.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, NEČEKANÉ UDALOSTI, HROZBA NEHODY A MOŽNÉ NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.
(Osobní opatrnost je důležitá.)


 

CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

Období Symbolizuje posun od pozitivního k negativnímu.
NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A ROZVÁŽNOSTI.
U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.
(Osobní opatrnost je důležitá…)

…Je důležité nechtít uniknout z nějaké situace, je důležitá Vnitřní rovnováha.
Období přináší vnitřní zmatky, pasivitu, nečinnost, otálení, odklady, narůstající problémy a patové situace.
Vytváří se takto pocity omezení, útlaku, izolace a samoty.
Varuje se před určitými známostmi které nejsou bezpečné a před silnými protivníky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHA A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ…

…DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.

Období se může týkat nepříjemností, vážných konfliktů, útoky agresivních opomentů či nebezpečných nepřátel.
VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

Symbol nabízí Duchovní moudrost, úspěch a slávu, díky vlastním zkušenostem.
Symbol nehovoří o Materiálních výhodách.
Jedinci, kteří touží po hmotném, tak těm se může pomoci vhodnějšími složenými Symboly,
například Analýzou jména apod.

Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…
Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.

Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

V životě se může jednat o dočasný úspěch po kterém následuje rychlý pád.
Je myšlen například rozpad vztahu či rozvod.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PŘELÉTAVOST, NESHODY V OSOBNÍCH VZTAZÍCH, UNÁHLENÁ JEDNÁNÍ A UKVAPENÁ ROZHODNUTÍ, NEČEKANÉ ZMĚNY, DRAMATICKÉ SITUACE, RISKOVANÍ A CHAOS, STĚHOVÁNÍ.
(Symbol poukazuje i na životní konce, v jistých případech na zkázu a ničení, slova se mohou týkat především materiálního světa.)
DŮLEŽITÉ JE JEDNAT V ŽIVOTĚ ZODPOVĚDNĚ A ROZUMNĚ.

Symbol shrnuje v sobě Sílu která je založena na nesobeckosti, soucitu, schopnosti pomáhat druhým a ojediněle sobě.
V citech buďte Štědří…

Varování se týká rozporu, zklamání, které souvisí především s nenaplněnymi touhami a osobními prohrami a v tomto tkví i nebezpečí, o kterém se dále hovoří i samostatně…
Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.

Na pozitivní úrovni…
PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VYTVÁŘENÍ PEVNÝCH PŘÁTELSTVÍ A ZNAMENÍM JE HLUBOKÁ A PEVNÁ LÁSKA.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STABILIZOVÁNÍ SVÉHO PŘÍJMU A INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI.

Symbol umožňuje touhu po sebepoznání, snahu pochopit a změnit dosavadní způsob života.
Symbol poté přijímá v tocích vše pozitivně.
Podněcuje Představivost, podporuje hledání Nových Obzorů a podnětů.
Vytváří nové perspektivy ve vztazích a v Oblasti citů.
Přináší možné změny Zájmů, Priorit a Hodnot.

Symbol přeje naplnění a završení, úspěšnému dokončení nějakého díla či projektu.
Opatrně s iluzemi a podobnými záležitostmi.
Vládce zvěrokruhu Vás doprovází v tomto období ve Vaší cestě a zde se připomínají slova opačného významu, trest či odměna.


 

PISCES 11.3. – 18.4.

ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trocha Osobním kouzlem je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena.
Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.

Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování se do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.
Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu,
soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory.
Věští se tragické události a boj o holý život.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se, ale je důležitá opatrnost ve všech směrech…

…Na Negativní úrovni se mohou dostavit různé potíže, pády a možné jsou katastrofy, které jsou spojené s jinými souvislostmi v tomto období.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST A ZACHOVÁNÍ MÍRY VE VŠECH ŽIVOTNÍCH OBLASTECH, VČETNĚ LIDSKÝCH…

…INTUICE, TVOŘIVOST, ODVAHA A PODNIKAVOST S TOUHOU PO VĚDĚNÍ A VE SCHOPNOSTI ZÍSKÁVAT A VYUŽÍVAT VĚDOMOSTI A ZKUŠENOSTI JE ZÁSADNÍ.
Podpořena je obchodní činnost, zdatnost a vůdčí vlohy.
Symbol dodává odvahu, sílu k realizaci plánů a výtčených cílů.
Úspěšné cesty nejsou výjimkou včetně obchodních.
(Co jedinec, to jiný příběh…)

…Nepraktičnost, problémy se týkající rozvíjení Osobního potenciálu, realizace nápadů, plánů a tvrdošíjného směřování k cíli jsou prvou variantou.

V Symbolice jsou i dobré úmysly, představivost, konzervatismus, umělecké založení, duchovní úsilí a velké ambice s očekáváním nového.
SYMBOL DODÁVÁ POZITIVNÍ LADĚNÍ.
Hovoří se o příznivém vývoji, klidu v citových a partnerských záležitostech.

Závěrem se mohou se připomenout slova ze Zážehu a Ohně…
…DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
(Co bylo včera nemusí se týkat dnešního dne a zítra může být zcela vše jinak.)


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.