LISTOPAD

NUMEROSKOPY NA MĚSÍC LISTOPAD Z KÓDU A DAT

  • druhá část

Pro Osobní předpověď si napište na email : silalva@seznam.cz 

 

 

ARIES 18.4. – 13.5.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Symbol varuje zejména před problémy, které mohou pramenit například i ze slabosti Vůle.
Připomíná se proměnlivost Osudu, které má na svědomí energie v podobě duálního ohně, který je negativní.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budete v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci,
zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobní transformace.
OSOBNÍ SÍLA, ROZHODNOST A VŮLE JE PRIORITOU.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OSUDOVOST, KTERÁ JE SPOJENA S HŘÍCHEM A JEHO NÁSLEDKY.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NAŠE LIDSKÉ STRÁNKY V DOBRÉM I ŠPATNÉM.

Na Negativní úrovni Symbolika zastupuje svody, zkoušky, naše slabosti, pokušení, pochyby, apatii, smutek,
beznaděj, riziko nemoci, hrozby krachu, pádu či smrti.

Na Pozitivní úrovni se hovoří o lásce k životu, pozitivním vyústění zdravotního stavu, úlevě,
naději na pomoc i z nečekaných zdrojů, cestu vpřed, získání ztraceného sebevědomí a příchozí Úspěch.

Odkazem je Kouzelník a Ďábel
Predikce..
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
V Symbolice se hovoří o malém Štěstí a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.
Chyba nemusí být nutně v nás, ale uvědomte si, že mezi lidmi je například závist a to přináší své…

NEZAPOMEŇTE, ŽE…
OSOBNÍ SÍLA, ROZHODNOST A VŮLE JE PRIORITOU…

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

TAURUS 13.6. – 21.6.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Predikce…
Varování se týká planého a utopického snění, mrhaní energií a časem, finančními prostředky ap.
Může se poukázat na neblahý vliv vypočítávé osoby ženského pohlaví, která do života může přinášet zmatky, ujmy, potíže, zklamání, ztráty a deprese.

Predikce…
Dává se na Vědomí možná skrytá milostná vášeň či hrozba ztráty milované osoby.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST PŘI DOSAHOVÁNÍ OSOBNÍCH A VYTČENÝCH CÍLŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYJASNĚNÍ URČITÉ SITUACE A SMĚR K POZITIVNĚJŠÍMU OBDOBÍ.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.

Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….

Symbol hovoří o hledání hmotného Štěstí a smyslné lásky.

Nesprávná rozhodnutí signalizují rizika finančních problémů a jistot, včetně obchodních ztrát.
Možná je ztráta zaměstnání či domova.
Varuje se před půjčkami, dluhy, nouzí a bídou.

Dávají se na Vědomí možné těžkosti v partnerských vztazích, kde se vytváří pocit citové vyprahlosti, opuštěnosti,
prázdnoty a beznaděje.
Strasti mohou s sebou přinést hrozbu onemocnění.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ S PŘEDSTIHEM OKAMŽITÁ OPATRNOST VE VÍCE ŽIVOTNÍCH SMĚRECH.

Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Poukazuje se na naše slabé a silné stránky, na naše slabosti či Sílu.
V našich slabostech se ukrývá negativní vývoj a v Síle opak.

V tomto období je nutná opatrnost ve všech směrech a to i díky duálnímu ohni, který podporuje i jistá negativa.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, ale i promněnlivá.
V životě hraje důležitou roli neboť ovlivňuje naše podvědomí, vnitřní svět, citlivost, citovost, duševní a pudový život.
Řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální…

 

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


GEMINI 21.6. – 20.7.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Predikce…
Období Symbolizuje posun od pozitivního k negativnímu.
NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A ROZVÁŽNOSTI.

U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.
(Důležitá je opatrnost nejen na cestách.)

Predikce…
Je důležité nechtít uniknout z nějaké situace, je důležitá Vnitřní rovnováha.
Období přináší vnitřní zmatky, pasivitu, nečinnost, otálení, odklady, narůstající problémy a patové situace.
Vytváří se takto pocity omezení, útlaku, izolace a samoty.
Varuje se před určitými známostmi, které nejsou bezpečné a před silnými protivníky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHA A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.

Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….
(Informace je zde 2x, týká se i prvé symboliky)

Na pozitivní úrovni…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYŘEŠENÍ FINANČNÍCH PROBLÉMŮ A PRIORITOU JE MÍRNOST A STŘÍDMOST,
V KTERÉ SE SYMBOLIZUJE VYROVNANOST A HARMONIE.
Předpoklady se nachází v Pevných základech dalšího vývoje a růstu.
Symbolikou je stabilita, prosperita, hmotný zisk a bohatství.

Dává se na Vědomí možné získání Velkého dědictví.
Odkazem jsou materiální jistoty a pohodlný život.
Znamení se týká dobrého zdraví, dlouhého a šťastného života.

Úspěchu je možné dosáhnout díky svým pozitivním vlastnostem a krokům, které je silně energicky podpořeno pozitivním zážehem.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, ale i promněnlivá.
V životě hraje důležitou roli neboť ovlivňuje naše podvědomí, vnitřní svět, citlivost, citovost, duševní a pudový život.
Řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální…

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

CANCER – 20.7. – 10. 8.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Symbol hovoří o náhlých zvratech a událostech v životě. Přináší neúspěch, pád a nebo vzestup a životní výhry.
Dává se na Vědomí nejistota, ztráta sebevědomí, smutek, spory, různá omezení, pomluvy, posměch, ohrožení,
skrytá nebezpečí, pocit hanby a studu.
Věští se hrozba tragických událostí u jedinců s negativními aspekty.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ TRPĚLIVÉ ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A OSOBNÍ OPATRNOST.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci,
zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje.
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je v životě prioritou a vše ostatní je pomíjivé.)

Protože…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VHODNÁ DOBA PRO NASTOLENÍ ROVNOVÁHY PO HEKTICKÉM OBDOBÍ, OBDOBÍ ZKOUŠEK A NEČISTOTY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ROZUZLENÍ NĚJAKÉ SITUACE, ODSTRANĚNÍ NEJASNOSTI,
VYROVNÁNÍ ZTRÁT, NAPŘÍKLAD DÍKY RŮZNÝM OBCHODŮM ČI UKVAPENOSTI PŘI NĚJAKÉM ROZHODOVÁNÍ.

Predikce…
Nabízí se další možnosti Pozitivního vývoje, překonání překážek a dosažení záležitostí do konce.
Jedná se o Čas zklidnění, vyváženosti, příchodu dobrých zpráv, finanční pomoci a postupu v osobním i společenském životě.
Změna životních poměrů se může týkat i Pozitivního, Symbolizuje se zvrat životní změny.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SPÍŠE POZITIVNÍ ZMĚNY…

V tomto období je nutná opatrnost ve všech směrech a to i díky duálnímu ohni, který podporuje i jistá negativa.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, ale i promněnlivá.
V životě hraje důležitou roli neboť ovlivňuje naše podvědomí, vnitřní svět, citlivost, citovost, duševní a pudový život.
Řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální…

 

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

LEO 10.8. – 16.9.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
PADAJÍCÍ A ROZBITÁ VĚŽ

Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi
a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.

Je důležité naslouchat vnitřnímu hlasu, který pomáhá překonat nástrahy Osudu.
Vyhněte se uspěchaným rozhodnutím a plánujte své Aktivity.

Láska je lékem těm co chybí.

Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY, TĚŽKÉ ZKOUŠKY A ÚSTUP
Z VYDOBYTÝCH POZIC.
Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÍ NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU
ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vládce Symbolů vládne celému zvěrokruhu a principem všeho co se nám děje vychází z nás.
Jedná se o naše činy a rozhodnutí z minulosti.
Poučíme – li se a přistoupíme k přítomnosti novým způsobem, můžeme svoji budoucnost změnit.
Symbol prochází v našich životech vícekrát a poskytuje nám více šancí změnit nejen životní téma, které se nás týká.
Situace nás přinutí zvážit co nám vnitřně odpovídá, čeho se máme vzdát, prostě se nám to sebere,
jelikož nemá smysl sebou táhnout například životní břemeno, které nás brzdí v našem vývoji.
Symbolicky se jedná o Soudce Spravedlnosti soudů, vězení, exekucí, ztráty majetku, peněz, nehod, zranění,
nemocí a neštěstí, které se dají vyčíst u každého z nás díky korelaci událostí našich osobních dat.
Duchovní Symboly nás konfrontují s Řádem a Pořádkem.

Někdy nechceme nic vidět, tváříme se že nic takového neexistuje, nevěříme tomu.
Tímto myšlením ovšem nezabráníme působení těchto sil a příkladem mohou být energie,
které zasahují elektromagnetickými vibracemi lidské podvědomí a to značně.
V podstatě představují důležité principy, které se nedají vymazat z Horoskopů, včetně našeho osobního života.

Duchovní Symbol je Vládcem Příčin a Důsledků vseho co stojí za našimi situacemi jak ve špatném, tak i v dobrém.
Symbolika přináší lítost a smutek, jelikož utrpení považuje za cestu k moudrosti.
Vše co prožíváme je iniciátorem tohoto Symbolu Příčin a Důsledků zvěrokruhu.
SYMBOL NÁM MŮŽE PŘINÉST DO ŽIVOTA I NEJVYŠŠÍ ÚSPĚCH.

Naše podvědomí je zdrojem našich tužeb, tvůrčích činů, ale také nejen konfliktů.
Střídání nálad, lítosti, emocí, uzkostných stavů, deprese a v opačném případě tužeb, vášní, posedlosti a mnohé další.
Na toto vše má vliv naše podvědomí, které není jen naše vlastní, ale je součástí informačního pole.
Vstřebává informace které nevnímame, předává vše do našeho mozku.

Myšlenky můžeme ovládat svoji Vůlí a ovlivnit tak chod našich úspěchů a nést také za vše vlastní odpovědnost.
Vědomí myšlenky vyhodnotí a buď je přijme či zavrhne a psychicky labilní jedinci přijímají bez výběru myšlenky špatné a kolikrát reaguji na toto jako na prvé.
Vědomí má ovšem omezenou kapacitu a vše je složitější a mohlo by se pokračovat dále…

Předznanenávají se životní potíže a složité životní situace.
Vytváří se atmosféra chladu, neklidu, nervozity a napětí.
Vyvolává se pocit Nedůvěry a Ohrožení. Věští se hádky, spory a boje.
Dává se na Vědomí možný nesoulad s jistou osobou, vypočitavost, přetvarky, prospěchářstvi, výpady z venčí,
zákeřnost druhých a lstivé úklady od druhých.
Varování se týká netrpělivosti a velké důvěřivosti.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, NEČEKANÉ UDALOSTI, HROZBA NEHODY A MOŽNÉ NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.
Varování je na místě ve všech směrech a s tímto souvisí i další Symbol, který podporuje negace.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu nebo násilí, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.

Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity….

 

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

VIRGO 16.9. – 30.10.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Na Vědomí se dávají potíže, které se týkají sporů, varuje se před neupřimnosti okolí, klamem, úskoky,
lží, lstivostí a falší. Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
Situace mohou vyvolat pocit oslabení, ztrátu sil a pocity marnosti.

Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení zdraví a života.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých Osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.

Příznivý Symbol hovoří o pozitivním vývoji v období.
Přeje se ve sbírání zkušeností, prohlubování znalostí, studiu, pracovitosti, v rozvíjení Osobních vloh,
dovedností a schopností.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ, TĚŽKOSTÍ, ZLEPŠENÍ VE FINANČNÍ SFÉŘE,
STABILITA A ÚSPĚCH DOSAŽENÝ DÍKY VLASTNÍMU ÚSILÍ.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
ZÁŽEH A OHEŇ
Energie vlastní vzestupné toky frekvencí, které mohou vést k úspěchu.
Důležité je si zharmonizovat duální tok a dorovnat si Karmické závazky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Nejen nápaditost a různé možnosti, ale vliv negací, emočních bloků duše, vliv závazků a všeho co nám je každému
zvlášť určeno.

Je důležitá vnitřní očista, pro srovnání energií z důvodu nabídek, nápadů, řešení situací pro Stabilitu a Úspěch.
Právě zde je moment srovnat své vlastní blokace a dluhy, aby nezdary, bolest a žal pominuly.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ, DLUHŮ A BLOKACE Z MINULOSTI A Z AKTIVOVÁNÍ OSOBNÍHO NADÁNÍ, NÁPADŮ A VYUŽÍVÁNÍ SVÝCH MOŽNOSTÍ.

Vnitřní trápení lze odstranit, je dobré nahlédnout do svého nitra, odevzdat rozum citu.
Poté se najde vždy řešení, vzdělání a moudrost je možná na všech úrovních a je možné dosáhnutí úspěchu.

Predikce
Symbol hovoří o lidskosti, soucitu a citlivosti.
Značí ovšem nedostatek Realismu, možné utopické snění, podléhání iluzím a směr k fatalismu.
Varování se týká intrik, falše a je důležité být ve střehu.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU,
ŽIVOTNÍ ZVRATY A ZMĚNY.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH U MNOHÝCH JEDINCŮ ZDE MÁ SVÉ MÍSTO….

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


LIBRA 30.10. – 23.11.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A OPATRNOST JE V TOMTO OBDOBÍ PRINCIPEM.

Není dobré mít v sobě skrytou touhu uniknout z určitých situací.
Věští se nepříjemné situace, obtíže při dosahování soukromých cílů, zásahy do soukromí, pocity omezení,
nepříznivé zprávy díky znamení nešťastné lásky, či partnerské krizi.
Období může přinést obtíže při uskutečňování plánů a osobních cílů.
Věští se zasahování a vměšování do soukromí.
Poté se mohou dostavit pocity omezení, beznaděj a zoufalství.
Období se týkají rizika nehod a různých nebezpečí, ženy jsou varovány před hrozbou potratu či těžkého porodu.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Život přináší náhlé a nečekané změny, vyžaduje se dodržení Řádu a pravidel.
Dobrá pravidla se v informačním poli respektují a takto se rozmetá vše co nás omezuje a stojí nám v životě v cestě
v našem vývoji.
Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci,
zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje..
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je v životě prioritou a vše ostatní je špatně.)

Na Vědomí se dávají potíže, které se týkají sporů, varuje se před neupřimnosti okolí, klamem, úskoky,
lží, lstivostí a falší. Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
Situace mohou vyvolat pocit oslabení, ztrátu sil a pocity marnosti.

Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení zdraví a života.

Přesto…
Úspěch je na cestě za předpokladu zvládnutí Duchovních Symbolů a dalších řádků.
MÁGOVA KORUNA
Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty,
rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí, informace se opakují…
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA,
KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.

Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.

Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.
Závěrem se připomínají slova Symbolik, které hovoří o našich slabých a silných stránkách, je to zde po druhé…
PRIORITOU JE OSOBNÍ SÍLA, ROZHODNOST A VŮLE, VŠE OSTATNÍ JE POMÍJIVÉ…

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

SCORPIUS 23.11.- 29.11.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A OPATRNOST JE V TOMTO OBDOBÍ PRINCIPEM.

Není dobré chtít uniknout z určitých situací, mít toto v sobě ukryté.
Věští se nepříjemné situace, obtíže při dosahování soukromých cílů, zásahy do soukromí, pocity omezení,
nepříznivé zprávy díky znamení nešťastné lásky, či partnerské krizi.

Období může přinést nepříjemné situace, obtíže při uskutečňování plánů a osobních cílů.
Věští se zasahování a vměšování do soukromí.
Poté se mohou dostavit pocity omezení, beznaděj a zoufalství.
Období se týkají rizika nehod a různých nebezpečí, ženy jsou varovány před hrozbou potratu či těžkého porodu.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Život přináší náhlé a nečekané změny, vyžaduje se dodržení Řádu a pravidel.
Dobrá pravidla se v informačním poli respektují a takto se rozmetá vše co Vás omezuje a stojí Vám v životě v cestě
ve Vašem vývoji.
Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci,
zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje.
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je v životě prioritou a vše ostatní je špatně.)

Připomíná se Vládce zvěrokruhu, který nejen trestá, ale přináší do období i velké odměny včetně Úspěchů.
Pro mnohé se jedná o náklonost Vládce k Vám z důvodu Osobního vývoje, pozitivní Symbolice o pozitivnímu zážehu.

Úspěch je na cestě za předpokladu zvládnutí Duchovních Symbolů a dalších řádků.
MÁGOVA KORUNA
Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty, rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA,
KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.

Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.

Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.
Závěrem se připomínají slova Symbolik, které hovoří o našich slabých a silných stránkách, je to zde po druhé…
PRIORITOU JE OSOBNÍ SÍLA, ROZHODNOST A VŮLE, VŠE OSTATNÍ JE POMÍJIVÉ…

 

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


OPHIUCHUS 29.11. – 17.12

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Období může přinést ztráty, neúspěch, rozpad vztahu a rizika nemocí.
Varování se týká chybných úsudků, podvodů a násilí.
Období vyvolává lítost, úzkost, citovou závislost, pesimismus, strach a deprese.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ MÍRY VE VŠECH OBLASTECH.
KOD MŮŽE PŘINÉST DO OBDOBÍ PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A NADĚJI NA ÚSPĚCH.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastností.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

V tomto období je nutná opatrnost ve všech směrech a to i díky duálnímu ohni, který podporuje i jistá negativa.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
PADAJÍCÍ A ROZBITÁ VĚŽ

Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi
a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.

Je důležité naslouchat vnitřnímu hlasu, který pomáhá překonat nástrahy Osudu.
Vyhněte se uspěchaným rozhodnutím a plánujte své Aktivity.

Láska je lékem těm co chybí.

Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY, TĚŽKÉ ZKOUŠKY A ÚSTUP
Z VYDOBYTÝCH POZIC.
Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÍ NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU
ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vládce Symbolů vládne celému zvěrokruhu a principem všeho co se nám děje vychází z nás.
Jedná se o naše činy a rozhodnutí z minulosti.
Poučíme – li se a přistoupíme k přítomnosti novým způsobem, můžeme svoji budoucnost změnit.
Symbol prochází v našich životech vícekrát a poskytuje nám více šancí změnit nejen životní téma, které se nás týká.
Situace nás přinutí zvážit co nám vnitřně odpovídá, čeho se máme vzdát, prostě se nám to sebere,
jelikož nemá smysl sebou táhnout například životní břemeno, které nás brzdí v našem vývoji.
Symbolicky se jedná o Soudce Spravedlnosti soudů, vězení, exekucí, ztráty majetku, peněz, nehod, zranění,
nemocí a neštěstí, které se dají vyčíst u každého z nás díky korelaci událostí našich osobních dat.
Duchovní Symboly nás konfrontují s Řádem a Pořádkem.

Někdy nechceme nic vidět, tváříme se že nic takového neexistuje, nevěříme tomu.
Tímto myšlením ovšem nezabráníme působení těchto sil a příkladem mohou být energie,
které zasahují elektromagnetickými vibracemi lidské podvědomí a to značně.
V podstatě představují důležité principy, které se nedají vymazat z Horoskopů, včetně našeho osobního života.

Duchovní Symbol je Vládcem Příčin a Důsledků vseho co stojí za našimi situacemi jak ve špatném, tak i v dobrém.
Symbolika přináší lítost a smutek, jelikož utrpení považuje za cestu k moudrosti.
Vše co prožíváme je iniciátorem tohoto Symbolu Příčin a Důsledků zvěrokruhu.
SYMBOL NÁM MŮŽE PŘINÉST DO ŽIVOTA I NEJVYŠŠÍ ÚSPĚCH.

Naše podvědomí je zdrojem našich tužeb, tvůrčích činů, ale také nejen konfliktů.
Střídání nálad, lítosti, emocí, uzkostných stavů, deprese a v opačném případě tužeb, vášní, posedlosti a mnohé další.
Na toto vše má vliv naše podvědomí, které není jen naše vlastní, ale je součástí informačního pole.
Vstřebává informace které nevnímame, předává vše do našeho mozku.

Myšlenky můžeme ovládat svoji Vůlí a ovlivnit tak chod našich úspěchů a nést také za vše vlastní odpovědnost.
Vědomí myšlenky vyhodnotí a buď je přijme či zavrhne a psychicky labilní jedinci přijímají bez výběru myšlenky špatné a kolikrát reaguji na toto jako na prvé.
Vědomí má ovšem omezenou kapacitu a vše je složitější a mohlo by se pokračovat dále…

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Nepraktičnost, problémy týkající se rozvíjení Osobního potenciálu, realizace nápadů,
plánů a tvrdošíjné směřování k cíli je prvou variantou.
V Symbolice jsou i dobré úmysly, představivost, konzervatismus, umělecké založení,
duchovní úsilí a velké ambice s očekáváním nového.
SYMBOL DODÁVÁ POZITIVNÍ LADĚNÍ.
Hovoří se o příznivém vývoji, klidu v citových a partnerských záležitostech.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.

Dočasné úspěchy, krátkodobé štěstí v uvozovkách, kariérismus, obtížné nabyté zisky.
Hrozba se skrývá ve strátě postavení, stability, jistoty, vlivu, autority, moci a bohatství.
Varuje se před finančními potížemi.
Na pozitivní úrovni se hovoří o Intelektu, Racionálním myšlení, Podnikavosti a Obchodní zdatnosti.
Dává se na Vědomí možné dosažení vysokého postavení a z jedné nejvyšší pozice.

Varování je na místě ve všech směrech a s tímto souvisí i další Symbol…
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobích své nevydařené plány.

 

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Varování je na místě ve všech směrech a s tímto souvisí i další Symbol, který podporuje negace.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobích své nevydařené plány…

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vládce Symbolů vládne celému zvěrokruhu a principem všeho co se nám děje vychází z nás.
Jedná se o naše činy a rozhodnutí z minulosti.
Poučíme – li se a přistoupíme k přítomnosti novým způsobem, můžeme svoji budoucnost změnit.
Symbol prochází v našich životech vícekrát a poskytuje nám více šancí změnit nejen životní téma, které se nás týká.
Situace nás přinutí zvážit co nám vnitřně odpovídá, čeho se máme vzdát, prostě se nám to sebere,
jelikož nemá smysl sebou táhnout například životní břemeno, které nás brzdí v našem vývoji.
Symbolicky se jedná o Soudce Spravedlnosti soudů, vězení, exekucí, ztráty majetku, peněz, nehod, zranění,
nemocí a neštěstí, které se dají vyčíst u každého z nás díky korelaci událostí našich osobních dat.
Duchovní Symboly nás konfrontují s Řádem a Pořádkem.

Někdy nechceme nic vidět, tváříme se že nic takového neexistuje, nevěříme tomu.
Tímto myšlením ovšem nezabráníme působení těchto sil a příkladem mohou být energie,
které zasahují elektromagnetickými vibracemi lidské podvědomí a to značně.
V podstatě představují důležité principy, které se nedají vymazat z Horoskopů, včetně našeho osobního života.

Duchovní Symbol je Vládcem Příčin a Důsledků vseho co stojí za našimi situacemi jak ve špatném, tak i v dobrém.
Symbolika přináší lítost a smutek, jelikož utrpení považuje za cestu k moudrosti.
Vše co prožíváme je iniciátorem tohoto Symbolu Příčin a Důsledků zvěrokruhu.
SYMBOL NÁM MŮŽE PŘINÉST DO ŽIVOTA I NEJVYŠŠÍ ÚSPĚCH.

Naše podvědomí je zdrojem našich tužeb, tvůrčích činů, ale také nejen konfliktů.
Střídání nálad, lítosti, emocí, uzkostných stavů, deprese a v opačném případě tužeb, vášní, posedlosti a mnohé další.
Na toto vše má vliv naše podvědomí, které není jen naše vlastní, ale je součástí informačního pole.
Vstřebává informace které nevnímame, předává vše do našeho mozku.

Myšlenky můžeme ovládat svoji Vůlí a ovlivnit tak chod našich úspěchů a nést také za vše vlastní odpovědnost.
Vědomí myšlenky vyhodnotí a buď je přijme či zavrhne a psychicky labilní jedinci přijímají bez výběru myšlenky špatné a kolikrát reaguji na toto jako na prvé.
Vědomí má ovšem omezenou kapacitu a vše je složitější a mohlo by se pokračovat dále…

MÍRNOST A STŘÍDMOST
Predikce…
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

ZÁVĚREM SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastností.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.) ….

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OSUDOVOST, KTERÁ JE SPOJENA S HŘÍCHEM A JEHO NÁSLEDKY.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NAŠE LIDSKÉ STRÁNKY V DOBRÉM I ŠPATNÉM.
Na Negativní úrovni Symbolika zastupuje svody, zkoušky, naše slabosti, pokušení, pochyby, apatii, smutek,
beznaděj, riziko nemoci, hrozby krachu, pádu či smrti.
Na Pozitivní úrovni se hovoří o lásce k životu, pozitivním vyústění zdravotního stavu, úlevě,
naději na pomoc i z nečekaných zdrojů, cestu vpřed, získání ztraceného sebevědomí a příchozí Úspěch.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.

Symbol hovoří o hledání hmotného Štěstí a smyslné lásky.
Nesprávná rozhodnutí signalizují rizika finančních problémů a jistot, včetně obchodních ztrát.
Možná je ztráta zaměstnání či domova.

Varuje se před půjčkami, dluhy, nouzí a bídou.
Dávají se na Vědomí možné těžkosti v partnerských vztazích, kde se vytváří pocit citové vyprahlosti, opuštěnosti,
prázdnoty a beznaděje.
Strasti mohou s sebou přinést hrozbu onemocnění.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ S PŘEDSTIHEM OKAMŽITÁ OPATRNOST VE VÍCE ŽIVOTNÍCH SMĚRECH.
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Poukazuje se na naše slabé a silné stránky, na naše slabosti či Sílu.
V našich slabostech se ukrývá negativní vývoj a v Síle opak.

Marná námaha, nezdary, bezvýsledné úsilí je spojeno se Sedmnáctou Figurou jako Symbol Naděje
a Úspěchů za předpokladu Pokory, Řádu a Pořádku…

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobích své nevydařené plány…

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností…


 

PISCES 11.3. – 18.4.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC HOVOŘÍ ČEHO JE DOBRÉ SE VYVAROVAT A NEBO PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT JAK DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
POUSTEVNÍK
Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastností.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

SYMBOL NABÁDÁ K OPATRNOSTI VE FINANČNÍCH ZÁLEŽITOSTECH.
Období je časem dozrávání a růstu.
Období se může týkat jednorázového příjmu peněz bez většího vynaloženého úsilí díky Odměně či Výhře.
Finanční zisky mohou pocházet z předchozí snahy, z investic které vynáší a nebo se hovoří o slově Renta.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VELMI PŘÍZNIVÝ KÓD, KTERÝ HOVOŘÍ O ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE, ZÍSKÁNÍ PENĚZ,
BOHATSTVÍ A POZITIVNÍ BUDOUCNOSTI.
( Symbol může dát na Vědomí Těhotenství)

Připomíná se Vládce zvěrokruhu, který nejen trestá, ale přináší do období i velké odměny včetně Úspěchů.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, ale i promněnlivá.
V životě hraje důležitou roli neboť ovlivňuje naše podvědomí, vnitřní svět, citlivost, citovost, duševní a pudový život.
Řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální……

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností..


Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.