PROSINEC

NUMEROSKOP – HOROSKOP NA MĚSÍC PROSINEC Z KÓDU A DAT

Zpracováno dle původní Chaldejské, Mayské numerologie a astrologie, včetně původního obrazu Příčin a Důsledků z Karmy a Kabaly…

Každé písmeno je variantou hieroglyfů čili kodů a pouze tudy vede cesta k předpovědím.
Zde se hovoří o jednom velkém tajemství. Je třeba respektovat změn a proto budeme pracovat se 13 znameními, jelikož souhlasím s těmito slovy:
POKUD NEBUDEME RESPEKTOVAT URČITÉ ZMĚNY, TAK JEDNOHO DNE S NÁMI ŽIVOT PĚKNĚ ZATOČÍ…
Vše musí být postaveno na pevných základech.

  • druhá část

Pro Osobní předpověď si napište na email : silalva@seznam.cz  

 

O čem hovoří měsíc Prosinec

Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena.
Symbol dodává odvahu, sílu k realizaci plánů a vytčených cílů.

Všeobecná informace pro toto období hovoří…
Symbol má silnou negativní Karmickou zátěž, přináší strasti a prověřuje Duchovní sílu.
Výstraha platí ve všech oblastech života a s danými jistotami nelze počítat.

Symbol vyžaduje Osobní Sílu, Odvahu, Bdělost, Ovládání instinktu a vášní.

Důležitá je Sebekontrola, reálné myšlení a chytré jednání.
Přeje se v Tvořivosti, Uměleckých sklonech, novým Obzorům, novým Projektům, nabízí se nové Příležitosti, začátky a možná pomoc v dobré radě.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY.


 

ARIES 18.4. – 13.5.

Období Symbolizuje posun od pozitivního k negativnímu.
NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A ROZVÁŽNOSTI.

Je důležité nechtít uniknout z nějaké situace, je důležitá Vnitřní rovnováha.
Období přináší vnitřní zmatky, pasivitu, nečinnost, otálení, odklady, narůstající problémy a patové situace.
Vytváří se takto pocity omezení, útlaku, izolace a samoty.
Varuje se před určitými známostmi, které nejsou bezpečné a před silnými protivníky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHA A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.
(Je důležité v tomto období předejít Symboliku.)

Připomíná se Vládce zvěrokruhu, který nejen trestá, ale přináší do období i velké odměny včetně Úspěchů.
Pro mnohé se jedná o náklonost Vládce k Vám z důvodu Osobního vývoje, pozitivní Symbolice o pozitivnímu zážehu.


 

TAURUS 13.6. – 21.6.

Varování se týká planého a utopického snění, mrhaní energií a časem, finančními prostředky ap.
Může se poukázat na neblahý vliv vypočítávé osoby ženského pohlaví, která do života může přinášet zmatky, ujmy, potíže, zklamání, ztráty a deprese.

Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím.
Některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu, včetně zdraví.
Upozorňuje se na úrazy a nehody ap.
Opatrnost je na místě.

Dává se na Vědomí možná skrytá milostná vášeň či hrozba ztráty milované osoby.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST PŘI DOSAHOVÁNÍ OSOBNÍCH A VYTČENÝCH CÍLŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYJASNĚNÍ URČITÉ SITUACE A SMĚR K POZITIVNĚJŠÍMU OBDOBÍ.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Období je spojeno s Velkou Karmou a do života zpravidla přináší smutek a bolest, věci spojené s minulostí,
neboť jak se říká, utrpení je cestou k moudrosti.
Všechny lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho, dokud něco nepochopíme a nezměníme.
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)

ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.
(Informace se týká jedinců s pozitivními znaky.)


 

GEMINI 21.6.- 20.7.

Předznanenavají se životní potíže a složité životní situace.
Vytváří se atmosféra chladu, neklidu, nervozity a napětí.
Vyvolává se pocit Nedůvěry a Ohrožení.
Dává se na Vědomí možný nesoulad s jistou osobou, vypočitavost, přetvarky, prospěchářstvi, výpady z venčí a
zákeřnost druhých.
Varování se týká i netrpělivosti a velké důvěřivosti.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, NEČEKANÉ UDALOSTI, HROZBA NEHODY A MOŽNÉ NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.

Období je spojeno s Velkou Karmou a do života zpravidla přináší smutek a bolest, věci spojené s minulostí,
neboť jak se říká, utrpení je cestou k moudrosti.
Všechny lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho, dokud něco nepochopíme a nezměníme.
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)

Je důležité, aby se rodila vlastní nezávislost a svoboda ve způsobu poznávání života.
ZÁVISLOST NA NĚKOM ČI NĚČEM NENÍ DOBRÁ A S TÍMTO SE NENÍ MOŽNO SMÍŘIT.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT JEDINĚ ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastností.
Co jedinec, to jiné osobní symboly, data, tranzit dle věku a mnoho dalšího…
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)


 

CANCER 20.7. – 10.8.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OSUDOVOST, KTERÁ JE SPOJENA S HŘÍCHEM A JEHO NÁSLEDKY.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NAŠE LIDSKÉ STRÁNKY V DOBRÉM I ŠPATNÉM.
Na Negativní úrovni Symbolika zastupuje svody, zkoušky, naše slabosti, pokušení, pochyby, apatii, smutek,
beznaděj, riziko nemoci, hrozby krachu, pádu či smrti.
Na Pozitivní úrovni se hovoří o lásce k životu, pozitivním vyústění zdravotního stavu, úlevě,
naději na pomoc i z nečekaných zdrojů, cestu vpřed, získání ztraceného sebevědomí a příchozí Úspěch.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Období je spojeno s Velkou Karmou a do života zpravidla přináší smutek a bolest, věci spojené s minulostí,
neboť jak se říká, utrpení je cestou k moudrosti.
Všechny lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho, dokud něco nepochopíme a nezměníme.
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)

 

ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.
(Informace se týká jedinců s pozitivními znaky.)

 


LEO 10.8. – 16.9.

SPRÁVNÝ INSTINKT JE TÍM, CO VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM.
Minulá období jsou odrazem situace ve Slabosti či Síle dvou protichůdných toků energií.
Mnohých se týkají rizika spojení plnění určitých závazků a dohod.
Jedná se o Životní křižovatku, možné ukončení zaměstnání, problémy v partnerství,
změnu bydliště a stěhování s očekáváním nového s oprostěním se od minulosti a jistého prostředí.

Důležité jsou osobní zkušenosti, včetně hledání nových.
Při možných cestách či daleké cestě je dobré se soustředit z důvodu možného zranění a dopravní nehody.
Poukazuje se ve Vývoji u některých jedinců na možnou těžkou chorobu.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Nejen nápaditost a různé možnosti, ale vliv negací, emočních bloků duše, vliv závazků a všeho co nám je každému
zvlášť určeno.
Právě zde je moment srovnat své vlastní blokace a dluhy, aby nezdary, bolest a žal pominuly.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ, DLUHŮ A BLOKACE Z MINULOSTI A Z AKTIVOVÁNÍ OSOBNÍHO NADÁNÍ, NÁPADŮ A VYUŽÍVÁNÍ SVÝCH MOŽNOSTÍ.
Oběť může být ve významu duševních poruch, strachu, stresů, úzkosti nejen v Obětování svých Ideálů a cíle pro druhé.
(Text dále pokračuje ve smyslu jak se z těchto problémů dostat a jsou zde i podpůrné psychologické rady.)

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU,
ŽIVOTNÍ ZVRATY A ZMĚNY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Období je spojeno s Velkou Karmou a do života zpravidla přináší smutek a bolest, věci spojené s minulostí,
neboť jak se říká, utrpení je cestou k moudrosti.
Všechny lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho, dokud něco nepochopíme a nezměníme.
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)

Život přináší náhlé a nečekané změny, vyžaduje se dodržení Řádu a pravidel.
Dobrá pravidla se v informačním poli respektují a takto se rozmetá vše co Vás omezuje a stojí Vám v životě v cestě
ve Vašem vývoji.

Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci,
zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje.
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je v životě prioritou a vše ostatní je pomijivé.)


 

VIRGO 16.9.- 30.10.

Negativní aspekty hrají svoji roli, vážou se s rizikem nezdaru a neúspěchu, díky neblahým vlivům okolí.
V některých případech se hovoří o opozici a skrytých nepřátelích.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEČEKANÉ UDALOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ KLAMU, MOŽNÉHO PODVODU ČI ZRADY.

Období vyžaduje Ostražitost, Bdělost, Odvahu.
V žádném případě není na místě tíhnout k pesimismu, neochotě či nepřipravenosti zabojovat.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ AKTIVNÍ ODPOR, PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÉHO, ODVRÁCENÍ ÚTOKU A NOVÉ ZAČÁTKY.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány…

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…
Symbolika je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.

Problém je právě v předešlých větách a odstavcích, protože nejen lidská závist umí své.


LIBRA 30.10.- 23.11.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.
Období se může týkat nepříjemností, vážných konfliktů, útoky agresivních opomentů či nebezpečných nepřátel.

VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

Životní Cíle by měli být ve znamení nesobeckosti.
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány…


 

SCORPIUNS 23.11.- 29.11.

Varování se týká nebezpečného promrhaní peněz kvůli blízkým a dětem ve více souvislostech.

Symbol podporuje Logické a Racionální myšlení, praktičnost, pragmatismus a organizační vlohy.
Touha je v poznání, systematickém úsilí, pracovitosti a studiu.

Předzvěstí jsou zajímavá setkání a lukrativní nabídky.
Dávají se na Vědomí nadějné vyhlídky, nové nápady a projekty, příchod dobrých zpráv, změna v současném vztahu,
která se týká početí či narození dítěte a nebo nová láska.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ V TOMTO OBDOBÍ DOSAŽENÍ SPOKOJENOSTI A ÚSPĚCHU.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Životní Cíle by měli být ve znamení nesobeckosti.
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU.

ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány…


 

 

OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Období je spojeno s Velkou Karmou a do života zpravidla přináší smutek a bolest, věci spojené s minulostí,
neboť jak se říká, utrpení je cestou k moudrosti.
Všechny lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho, dokud něco nepochopíme a nezměníme.
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)

…SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.
(Informace se týká jedinců s pozitivními znaky.)

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

Je důležité, aby se rodila vlastní nezávislost a svoboda ve způsobu poznávání života.
ZÁVISLOST NA NĚKOM ČI NĚČEM NENÍ DOBRÁ A S TÍMTO SE NENÍ MOŽNO SMÍŘIT.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT JEDINĚ ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastností.
Co jedinec, to jiné osobní symboly, data, tranzit dle věku a mnoho dalšího…
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

 


 

 

SAGGITARIUS 17.12. – 20.01.

Energie obsahuje vnitřní kvality Saturnského znamení Kozoroha, Symbolu Oběti a Vývoje.
Energie vlastní dostatek vnitřní síly a dostatek Světla na své cestě, aby se mohli překonat životní překážky.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA VYVÁŽENÍ PROTIKLADNÝCH SIL, VYVÁŽENÍ ROVNOVÁHY DÍKY DUÁLNÍMU OHNI.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ V OBRAZCI 91, ŽE JE DOBRÉ NĚKTERÉ ZÁLEŽITOSTI DOŘEŠIT PRO NOVÝ SMĚR V ŽIVOTĚ.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…..

ZÁVĚREČNÁ SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány…


 

CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

Připomíná se Vládce zvěrokruhu, který nejen trestá, ale přináší do období i velké odměny včetně Úspěchů.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.
JEDINCE S POZITIVNÍMI ASPEKTY EXPANCE A ÚSPĚCH NEMINE.

Nepříznivost či příznivost…

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vládce Symbolů vládne celému zvěrokruhu a principem všeho co se nám děje vychází z nás.
Jedná se o naše činy a rozhodnutí z minulosti.
Poučíme – li se a přistoupíme k přítomnosti novým způsobem, můžeme svoji budoucnost změnit.
Symbol prochází v našich životech vícekrát a poskytuje nám více šancí změnit nejen životní téma, které se nás týká.
Situace nás přinutí zvážit co nám vnitřně odpovídá, čeho se máme vzdát, prostě se nám to sebere,
jelikož nemá smysl sebou táhnout například životní břemeno, které nás brzdí v našem vývoji.
Symbolicky se jedná o Soudce Spravedlnosti soudů, vězení, exekucí, ztráty majetku, peněz, nehod, zranění,
nemocí a neštěstí, které se dají vyčíst u každého z nás díky korelaci událostí našich osobních dat.
Duchovní Symboly nás konfrontují s Řádem a Pořádkem.

Někdy nechceme nic vidět, tváříme se že nic takového neexistuje, nevěříme tomu.
Tímto myšlením ovšem nezabráníme působení těchto sil a příkladem mohou být energie,
které zasahují elektromagnetickými vibracemi lidské podvědomí a to značně.
V podstatě představují důležité principy, které se nedají vymazat z Horoskopů, včetně našeho osobního života.

Duchovní Symbol je Vládcem Příčin a Důsledků vseho co stojí za našimi situacemi jak ve špatném, tak i v dobrém.
Symbolika přináší lítost a smutek, jelikož utrpení považuje za cestu k moudrosti.
Vše co prožíváme je iniciátorem tohoto Symbolu Příčin a Důsledků zvěrokruhu.
SYMBOL NÁM MŮŽE PŘINÉST DO ŽIVOTA I NEJVYŠŠÍ ÚSPĚCH.

Naše podvědomí je zdrojem našich tužeb, tvůrčích činů, ale také nejen konfliktů.
Střídání nálad, lítosti, emocí, uzkostných stavů, deprese a v opačném případě tužeb, vášní, posedlosti a mnohé další.
Na toto vše má vliv naše podvědomí, které není jen naše vlastní, ale je součástí informačního pole.
Vstřebává informace které nevnímame, předává vše do našeho mozku.

Myšlenky můžeme ovládat svoji Vůlí a ovlivnit tak chod našich úspěchů a nést také za vše vlastní odpovědnost.
Vědomí myšlenky vyhodnotí a buď je přijme či zavrhne a psychicky labilní jedinci přijímají bez výběru myšlenky špatné a kolikrát reaguji na toto jako na prvé.
Vědomí má ovšem omezenou kapacitu a vše je složitější a mohlo by se pokračovat dále…

Nezapomeňte, že…
SYMBOL NÁM MŮŽE PŘINÉST DO ŽIVOTA I NEJVYŠŠÍ ÚSPĚCH.


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

Varování se týká planého a utopického snění, mrhaní energií a časem, finančními prostředky ap.
Může se poukázat na neblahý vliv vypočítávé osoby ženského pohlaví, která do života může přinášet zmatky, ujmy, potíže, zklamání, ztráty a deprese.

(Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím, některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu, včetně zdraví, operacím které se týkají hlavy je dobré se vyhnout v tomto období…
Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.)

Dává se na Vědomí možná skrytá milostná vášeň či hrozba ztráty milované osoby.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST PŘI DOSAHOVÁNÍ OSOBNÍCH A VYTČENÝCH CÍLŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYJASNĚNÍ URČITÉ SITUACE A SMĚR K POZITIVNĚJŠÍMU OBDOBÍ.
(Co jedinec, to jiný příběh.)

Lehkomyslnost a nerozvážnost je téma, před kterým se varuje a to samé se týká slov jako je Okázalost, Marnivost a Pýcha.

…Kód slibuje odstranění problémů a po vynaloženém úsilí dává na Vědomí sklizeň, hojnost, spokojenost, hmotný zisk a životní úspěch.
Symbol dále dává na Vědomí možný rozvoj a růst, možné povýšení, získání popularity a dobrého jména.
Přináší sebou mnohé výhody a výhry.
Dává pocit sebedůvěry, jistoty, bezpečí a přeje v partnerství.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy.

Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány…
Různé iluze a falešné intuice mohou jedince dostat do obdobného postavení pana Rátha a vůbec se nemusí jednat o slovo podvod.


 

PISCES 11.3. – 18 4.

Období je Symbolem smůly, nejistoty, pociťuje se nespokojenost, zkoušek, potíží, vnitřních a vnějších konfliktů, finančních, hmotných ztrát i na majetku díky vlastní nezodpovědnosti a promarnění příležitostí.
Slepé instinkty a nezvládání emocí vedou k neúspěchu a možné životní prohře.
Možná závist, útoky z okolí či opozice vytváří také své.

Nabádá se ke změně životního stylu.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NUTNOST SEBEKONTROLY, OVLÁDÁNÍ EMOCÍ, STŘÍDMOST, ROZVAHA A SEBEKONTROLA.
Upozorňuje se na péči o zdraví.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Co jedinec, to jiný příběh.)

NA POZITIVNÍ ÚROVNI…
Symbol podporuje Sebekontrolu, Cílevědomost, dodává optimismus, pocit svobody, jistoty, sebedůvěru a bezpečí.

Podpořena je solidnost, smysl pro praktické příležitosti, vytrvalost, pracovitost, kreativita, ctižádost
a smysl pro překonání problémů.
Aktivity ve finanční oblasti jsou podpořeny, dává se na Vědomí zisk a hojnost.
Nechybí zde realismus, vnitřní a vnější bohatství, včetně pozitivního ducha.
Symbolu nechybí Diplomatické vlohy.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STŘÍDMOST A SKROMNOST VE VŠECH SMĚRECH, NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A VARUJE SE PŘED CHAMTIVOSTÍ…


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.