BŘEZEN 2

NUMEROSKOP NA BŘEZEN

  • druhá část

Karma chápe horoskop jako mapu našich neúspěchů a úspěchů.
Nejedná se jen o moment našeho narození, tím vzniká pouze část informací.
Naše prohry a výhry přecházejí z jednoho života do druhého a to nejen díky naší genetice.
Minulé může zlepšit přítomné i zpětně.
Říká se, co zaseješ, to sklidíš a nám daná svobodná vůle se stává střetem vlastních skutků, které nám mohou přinést tvrdý život.
Zde platí i slib, že zaplatíme i za to, co jsme dostali… …
Karma- příčiny a důsledky jsou náznakem znamení minulé inkernace, které se týkají všech znamení Zvěrokruhu a dále každého jedince.
Nezapomeňte na Společenskou Karmu, Karmu Odplaty, Karmu Vykoupení, Karmu Odškodnění, Karmu Organickou, Karmu Postojů, Karmu Posměchů, Karmu Povolání ….atd…
Informace o znameních jsou i v jmenném Symbolu, ale také v jeho datech….

Skatové karty nám v prvé části numeroskopu potvrdily, že některá znamení prožívají stejné Osudové záležitosti, ale
vývojově se to liší.
V druhé části numeroskopu se podíváme…
1. na Osudový měsíc dle PTHG, možností máme více a budeme je střídat.
2. na Jmenný Symbol a na základní informace, které z toho pramení a takto se dá i doplnit Karma vašeho znamení.
Tolik stručně k úvodu.

Pro osobní rozbor si pište na email: silalva@seznam.cz


ARIES 18.4. – 13.5.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL
SYMBOL ZROZENCŮ SE TÝKÁ VELKÝ KARMICKÝ DLUH…
ZÁKLADNÍ EXPANZÍ TÉTO ENERGIE PRO REALIZACI VŠEHO A POČÁTEK NOVÉHO JE VE SLOVĚ STABILITA,
KTEROU JE DŮLEŽITÉ MÍT UVNITŘ SEBE, ALE TAKÉ VE SVÉM OKOLÍ.
PODSTATOU JE VŠEMU DÁT PEVNÝ ZÁKLAD, VĚDĚT CO CHCEME A VYTVÁŘET SI TAKTO
I DALŠÍ POZITIVNÍ ENERGIE.
JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL
A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM.

Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto Karmickém dluhu vyplatí.
Úspěch často nepřichází hned a snadno, přináší to lítost, nedaleko v pozadí jsou slova vzdání se touhy a úsilí.

1.
Život přináší změny všeho druhu, význam je v neuspokojivých situacích a často zde brání jisté slova v pokračování vývoje či cíle.
Vše se děje díky vnitřní nestabilitě a nebo vnějším okolnostem.
Mnohé se vymyká kontrole poněvadž se neumí pracovat Vědomě či Nevědomě s určitými body energie.

Jedná se o neuspokojivou situaci, většinou se brání v dalším vývoji a do hry vstupují i změny všeho druhu.
Tímto si vytváříme další závazky a dluhy, včetně blokací díky tomu, že neumíme Cílit vše správným směrem
jak potřebujeme.
Vše se nám najednou hromadí, vše nás tlačí dopředu ať už chceme či ne.
Hovoří se o neuspokojivé situaci, která často brání v cestě vpřed.

2.
Dochází k převratným změnám, nabízí se nové Směry vývoje s Varováním nečekaného nového a neznámého.
Nemusí se hovořit vůbec o neštěstí pokud víme a pochopíme, jak vše použít.
Poté se získává převaha a moc.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

V opačném případě vše vede k Archetypu sebedestrukce a smrti.
Nejen zneužití vede k různým potížím, překážkám, nezdaru, k zklamání, smutku, nebezpečí a k nešťastným událostem.
V tomto období je nutná opatrnost, hrozí zranění a nehody na cestách.

Informace jmenného Symbolu Aries jsou Osudové pro tento měsíc.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)

 


TAURUS 13.5. – 21.6.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Naznačují se spory nejen v rámci rodiny, které jsou časté.
Tématem jsou iluze, klamy, záludnost, tajnosti, falešné vize a intriky.
Někdy se může jednat o životní úskalí o období nejistoty, starostí a zkoušek, které se týkají ztrát, různých proher a nástrah v životě, díky špatným úsudkům a omylům.
Prohry se týkají citové oblasti, materiálního světa, ve hře je zdraví, zranění a nehody.

Je důležité se nenechat vtáhnout do světa iluzí, falše, překonat obavy, jelikož nejistota se nachází v něčem zlém.
Podvědomí ví své, je důležité zbystřit a prohlédnout vše co se děje kolem nás.
Někdo nás může zklamat, dotknout se našich citů, neupřímným postojem.
POUKAZUJE SE NA JISTOU ZÁVISLOST NA NĚČEM ČI NĚKOM.

Prioritou je stát pevně nohama na zemi a používat rozum- být v realitě.

2.
Je důležité si zachovat předvídavost a jistou dávku obezřetnosti v Osobních a pracovních záležitostech.
Informace varují, že ve hře jsou nejen iluze, kterým by se nemělo podlehnout.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.

Snadno se naše vlastní ambice může srazit s energiemi, které mohou způsobit vytvoření těžkých vnitřních tlaků
až duševních potíží.
Zaměňovat Realitu s Fikcí a Bludy se pod Symbolem těchto mocných energií nevyplácí.
Vyžadují se velké nároky na jedince.

Může se přislíbit pozitivní obrat ve vývoji, překonání potíží a překážek.
Archetyp hovoří o Vysvobození a odměně.
Je dobré být stavebním Mistrem, který nesmí nic pokazit.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


GEMINI 21.6. – 20.7.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Konfrontace se týká i odpovědnosti v partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

2.
Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty,  rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA, KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.

Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.

Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


CANCER 20.7. – 10.8.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.
Vše je o nás a našich vlastnostech a dle toho se dostavují výsledky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OVŠEM I SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU A TO MŮŽE PŘINÉST ÚSPĚCH.

2.
Ve hře jsou těžkosti, které se týkají závazků, dluhů, finanční sféry a dosti často vše končí exekucemi a zoufalstvím.
Neúspěchy mohou být dočasné a týkají se hlavně jedinců s tímto Symbolem ve svých datech.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OBNOVENÍ ŘÁDU, KTERÝ JE PŘÍSLIBEM ÚSPĚCHŮ.
Obnovení řádu dává příslib pevného přátelství, opětované lásky, sjednocení souladu a spokojenost.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


LEO 10.8. – 16.9.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Naznačují se spory nejen v rámci rodiny, které jsou časté.
Tématem jsou iluze, klamy, záludnost, tajnosti, falešné vize a intriky.
Někdy se může jednat o životní úskalí o období nejistoty, starostí a zkoušek, které se týkají ztrát, různých proher a nástrah v životě, díky špatným úsudkům a omylům.
Prohry se týkají citové oblasti, materiálního světa, ve hře je zdraví, zranění a nehody.

Je důležité se nenechat vtáhnout do světa iluzí, falše, překonat obavy, jelikož nejistota se nachází v něčem zlém.
Podvědomí ví své, je důležité zbystřit a prohlédnout vše co se děje kolem nás.

Někdo nás může zklamat, dotknout se našich citů, neupřímným postojem.
POUKAZUJE SE NA JISTOU ZÁVISLOST NA NĚČEM ČI NĚKOM.

Je důležité stát pevně nohama na zemi a používat rozum- být v realitě.

2.
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.
Vše je o nás a našich vlastnostech a dle toho se dostavují výsledky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OVŠEM I SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU A TO MŮŽE PŘINÉST ÚSPĚCH.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


VIRGO 16.9. – 30.10.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
V tomto období je důležité dbát na své zdraví, mít oči otevřené a všímat si okolí.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYŘEŠENÍ NĚJAKÉ SITUACE, ČI PROBLÉMU, DOSAŽENÍ CÍLE A VNITŘNÍ TUŽBY, KTERÝ SE TÝKÁ ÚSPĚCHU.
OBDOBÍ VYPOVÍDÁ O PŘÍZNIVÉM PŘEDPOKLADU PRO NOVÝ ZAČÁTEK V ŽIVOTĚ.

Varování..
Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím, některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu…
Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.

2.
Zdroj jasnozřivosti se skrývá ve snech a v intuici.
Jedinci, kterých se týká Symbol ve jménu, mohou změnit pravopis a takto mohou získat pozitivnější materiální Symbol.
Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.

Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.

Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví  v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


LIBRA 30.10. – 23.11.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Období je spojeno s Velkou Karmou a do života zpravidla přináší smutek a bolest, věci spojené s minulostí,
neboť jak se říká, utrpení je cestou k moudrosti.
Všechny lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho, dokud něco nepochopíme a nezměníme.
Některých se týkají velké zkoušky a druhých jisté odměny.
ZKOUŠKY A ODMĚNY…
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)

2.
SYMBOL ZROZENCŮ SE TÝKÁ VELKÝ KARMICKÝ DLUH…
Vše co jsme nedokázali vyřešit a završit nás brzdí ve vývoji.
Jedná se o návraty a cestu zpět do minulých období a nebo do hluboké minulosti.
Jedná se o nápravu a dorovnání všeho co je potřebné k vytvoření klidu, vytváření harmonie v nás, ale i okolí.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE NÁS NEPUSTÍ DÁL, DONUTÍ NÁS TROCHU K CESTĚ ZPĚT, ABY SE VŠE DALO DO POŘÁDKU.

Duše má být v rovnováze, vše má být v Souladu se Zákonem Příčin a Důsledků, které za vším stojí.
Vše co nebylo správné, je následky toho co se nám děje, něco se má pozměnit či ukončit.
Může se jevit, že nás chytilo něco do nějaké pasti, nějaké smyčky dějů v čase a nějakým rozhodnutím.
Budeme nuceni uzavřít nějakou situaci jasným rozhodnutím.

Kde je vytvořena energická harmonie, tak dochází zcela klidnému přechodu vývoje, plynule navazujících situací a náležitostí, bez velkých chaotických změn.

V Symbolu se skrývá Silná láska, či Nenávist, Respekt nebo Strach, Čest nebo Bodlost.
Je dobré umět s touto energií zacházet, v opačném případě dochází k ničení.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE OPAKEM TVOŘENÍ A SOUCITU JE NIČENÍ.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ KÁZEŇ, NE DOMINANCE.

TEN KDO NENAPLNÍ SVÉ, TAK TRÝZNÍ SEBE I DRUHÉ, PÝCHOU A AROGANCÍ.
Štěstěna je Vrtkavým Osudem.
Dávají se na Vědomí Osudové zvraty, Smůla nebo Štěstí, Neúspěch či Úspěch.

Na negativní úrovni se hovoří o zklamání a hrozbě Nešťastných událostí.
Na pozitivní Úrovni mohou do života vstoupit různá překvapení, ve hře je štěstí či láska.

KOLO OSUDU HOVOŘÍ O LIDSKÝCH VLASTNOSTECH…
Ztráty a Zisky leží těsně vedle sebe.
Odplata a Pád přichází se sobeckostí a záporným lidskými vlastnostmi.

Odměna, Peníze, Štěstí a Moc přichází dle zásluh.
Karmické Kolo se otáčí v souladu s činy.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


SCORPIUS 23.11. – 29.11.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek,  neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi,  porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

Jedná se o Karmickou záležitost.
Jsou zde i tací, co zneužívají svobody druhých v jakékoliv podobě a dle toho budou odměněni, jelikož informace poukazuje na příčiny a důsledky Karmy.
Jak se říká, Zákon akce a reakce zde bude na místě, každá lekce se vrátí.
Na opačné úrovni se hovoří o pozitivní změně, obratu ve vývoji k lepšímu.
Každého z vás se týká ovšem neočekávaná změna.

2.
Symbol nabízí Duchovní moudrost, úspěch a slávu, díky vlastním zkušenostem.
Symbol nehovoří o Materiálních výhodách.
Jedinci, kteří touží po hmotném, tak těm se může pomoci vhodnějšími složenými Symboly, například Analýzou jména apod.

Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ, KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…

V životě se může jednat o dočasný úspěch, po kterém následuje rychlý pád.
Je myšlen například rozpad vztahu či rozvod.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PŘELÉTAVOST, NESHODY V OSOBNÍCH VZTAZÍCH, UNÁHLENÁ JEDNÁNÍ A UKVAPENÁ ROZHODNUTÍ, NEČEKANÉ ZMĚNY, DRAMATICKÉ SITUACE, RISKOVANÍ A CHAOS, STĚHOVÁNÍ.

Symbol poukazuje i na životní konce…
DŮLEŽITÉ JE JEDNAT V ŽIVOTĚ ZODPOVĚDNĚ A ROZUMNĚ.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


 

OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Zdroj jasnozřivosti se skrývá ve snech a v intuici.
Jedinci, kterých se týká Symbol ve jménu, mohou změnit pravopis a takto mohou získat pozitivnější materiální Symbol.

Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.

Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.
Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví  v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.

2.
ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…

Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…
Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Život vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.

Symbolu se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu, soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory.

SYMBOL POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…
(Nejedná se o žádnou mytologii, jde o rodové záležitosti, naše geny, takto stručně… atd.)
SE SNAHOU A PÍLÍ PŘICHÁZÍ POSUN OD NEGATIVNÍHO K POZITIVNÍMU.

Příslib je dán v příznivých změnách a ve zlepšení životní situace.
Téma se týká oblasti citů, prohloubení milostného vztahu nebo příchod nové lásky.
Dává se na Vědomí uskutečnění Naděje či Snů, splnění Přání, Harmonie v rodině, naplnění milostného Vztahu.
Dává se na Vědomí obnovení Harmonie, Stability a dosažení Úspěchu.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

Jedná se o Karmickou záležitost.
Jsou zde i tací, co zneužívají svobody druhých v jakékoliv podobě a dle toho budou odměněni, jelikož informace poukazuje na příčiny a důsledky Karmy a dle toho budou odměny.
Jak se říká, Zákon akce a reakce zde bude na místě, každá lekce se ti vrátí.
Na opačné úrovni se hovoří o pozitivní změně, obratu ve vývoji k lepšímu.
Každého z vás se týká ovšem neočekávaná změna.

2.
Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Počítat se musí s uzavřeností a izolovaností…
Jsi soběstačný, máš své zvyky, které nerad měníš…

Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

Jedná se o Karmickou záležitost.
Jsou zde i tací, co zneužívají svobody druhých v jakékoliv podobě a dle toho budou odměněni, jelikož informace poukazuje na příčiny a důsledky Karmy a dle toho budou odměny.
Jak se říká, Zákon akce a reakce zde bude na místě, každá lekce se ti vrátí.
Na opačné úrovni se hovoří o pozitivní změně, obratu ve vývoji k lepšímu.
Každého z vás se týká ovšem neočekávaná změna.

2.
Zrozenci s tímto Symbolem se mnohdy dostanou k ziskům skrze milostné vztahy.
Předpokladem je přitažlivost u druhého pohlaví.
Symbol k sobě váže finanční úspěchy, posiluje Vliv v Oblasti práva a umění a díky těmto možnostem mohou jedinci dosáhnout Osobního štěstí ….

Je důležité, aby Osobní sebejistota nepřevladla a nestala se z ní Arogance.
Určitá lehkost jak se jedinec snadno dopracuje a dostane ke svým cílům, skrývá hrozbu zneužití.
Přízeň Osudu může vyvolat nezájem o Duchovno, Sobectví a Promiskuitu.
Obraz poté završuje konec určitého životního cyklu.

Vnímá se předzvěst potíží, nepříjemností a zklamání.
Vše sebou přináší Překážky, komplikace, nemilá překvapení v podobě osobního a společenského ohrožení, finanční ztráty ap.
Věští se apatie, nejistota, nerozhodnost, rozpolcenost, obavy, strach, úzkost a obavy.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOU ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UČINĚNÍ NĚJAKÉHO VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ, KDE SE MŮŽE SKRÝT HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.

Na pozitivní úrovni…
Se můžeme obrátit na kladné významy v překonání potíží a překážek, díky snaze v naději na nové začátky a v zlepšení života po Osobních chybách.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UKONČENÍ NÁROČNÉHO A OBTÍŽNÉHO OBDOBÍ.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ZMĚNA, NOVÉ UŽITEČNÉ ZNÁMOSTI, NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, PŘÍCHOD NOVÉ LÁSKY, ZALOŽENÍ RODINY, PŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI, RADOSTNÉ A VESELÉ ZÁŽITKY, POCIT SPOKOJENOSTI A JISTOTY.
Nabízi se i nové možnosti a slibné příležitosti ve více směrech života a příslib může být dán ve spokojené budoucnosti.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

Jedná se o Karmickou záležitost.
Jsou zde i tací, co zneužívají svobody druhých v jakékoliv podobě a dle toho budou odměněni, jelikož informace poukazuje na příčiny a důsledky Karmy a dle toho budou odměny.
Jak se říká, Zákon akce a reakce zde bude na místě, každá lekce se ti vrátí.
Na opačné úrovni se hovoří o pozitivní změně, obratu ve vývoji k lepšímu.
Každého z vás se týká ovšem neočekávaná změna.

2.
Je důležité si zachovat předvídavost a jistou dávku obezřetnosti v Osobních a pracovních záležitostech.
Informace varují, že ve hře jsou nejen iluze, kterým by se nemělo podlehnout.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.

Snadno se naše vlastní ambice může srazit s energiemi, které mohou způsobit vytvoření těžkých vnitřních tlaků
až duševních potíží.
Zaměňovat Realitu s Fikcí a Bludy se pod Symbolem těchto mocných energií nevyplácí.
Vyžadují se velké nároky na jedince.

Může se přislíbit pozitivní obrat ve vývoji, překonání potíží a překážek.
Archetyp hovoří o Vysvobození a odměně.
Je dobré být stavebním Mistrem, který nesmí nic pokazit.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


 

PISCES 11.3. – 18.4.

OSUDOVÝ MĚSÍC A JMENNÝ SYMBOL

1.
Zdroj jasnozřivosti se skrývá ve snech a v intuici.
Jedinci, kterých se týká Symbol ve jménu, mohou změnit pravopis a takto mohou získat pozitivnější materiální Symbol.
Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.

Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.
Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.

2.
Zrozenci s tímto Symbolem se mnohdy dostanou k ziskům skrze milostné vztahy.
Předpokladem je přitažlivost u druhého pohlaví.
Symbol k sobě váže finanční úspěchy, posiluje Vliv v Oblasti práva a umění a díky těmto možnostem mohou jedinci dosáhnout Osobního štěstí.

Je důležité aby Osobní sebejistota nepřevladla a nestala se z ní Arogance.
Určitá lehkost jak se jedinec snadno dopracuje a dostane ke svým cílům, skrývá hrozbu zneužití.
Přízeň Osudu může vyvolat nezájem o Duchovno, Sobectví a Promiskuitu.
Obraz poté završuje konec určitého životního cyklu.

Vnímá se předzvěst potíží, nepříjemností a zklamání.
Vše sebou přináší Překážky, komplikace, nemilá překvapení v podobě osobního a společenského ohrožení, finanční ztráty ap.
Věští se v životě apatie, nejistota, nerozhodnost, rozpolcenost, obavy, strach, úzkost a obavy.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOU ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UČINĚNÍ NĚJAKÉHO VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ, KDE SE MŮŽE SKRÝT HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.
(Je dobré si přečíst úvod, než budete mít otázky.)


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.