LISTOPAD

NUMEROSKOPY NA MĚSÍC LISTOPAD Z KÓDU A DAT

Pro Osobní předpověď si napište na email : silalva@seznam.cz


 

ARIES –  18.4. – 13.5.

 

SPRÁVNÝ INSTINKT JE TÍM CO VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM.
Minulá období jsou odrazem situace ve Slabosti či Síle dvou protichůdných toků energií.

Rizika se mnohých týkají se spojením plnění určitých závazků a dohod, jedná se o Životní křižovatku, možné ukončení zaměstnání, problémy v partnerství, změnu bydliště a stěhování s očekáváním nového s oprostěním se od minulosti a jistého prostředí.

Důležité jsou osobní zkušenosti, včetně hledání nových.
Při možných cestách či daleké cestě je dobré se soustředit z důvodu možného zranění a dopravní nehody.
Poukazuje se ve Vývoji na možnou těžkou chorobu.

Podstatou je…
KOLO PÁDU A VZESTUPU

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch, co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

Jedná se o nápravu a dorovnání všeho co je potřebné k vytvoření klidu, vytváření harmonie v nás, ale i okolí.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE NÁS NEPUSTÍ DÁL, DONUTÍ NÁS TROCHU K CESTĚ ZPĚT,
ABY SE VŠE DALO DO POŘÁDKU.

Duše má být v rovnováze…
Vše co nebylo správné, je následky toho co se nám děje, něco se má pozměnit či ukončit.
Může se jevit, že nás něco chytilo do nějaké pasti, nějaké smyčky dějů v čase s nějakým rozhodnutím.

Kde je vytvořena energická harmonie, tak dochází zcela klidnému přechodu vývoje, plynule navazujících situací a náležitostí, bez velkých chaotických změn.

V Symbolu se skrývá Silná láska, či Nenávist, Respekt nebo Strach, Čest nebo Bodlost.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ KÁZEŇ, NE DOMINANCE.

Na negativní úrovni se hovoří o zklamání a hrozbě Nešťastných událostí.
Na pozitivní Úrovni mohou do života vstoupit Různá překvapení, ve hře je Štěstí či Láska.

Ztráty a Zisky leží těsně vedle sebe.
Odměna, Peníze a Moc přichází dle zásluh.

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

TAURUS      13.5. – 21.6.

Hra a boj se vztahuje k šachovnici, která má 64 polí a 32 hráčů.
Situací nás může potkat víc, než je kolik hráčů ve hře.
Odkazuje se na Knihu proměn a I- Ting.

PŘIPOMÍNÁ SE VRTKAVOST ŠTĚSTĚNY, MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ČI PŘÍZNIVÉ ZMĚNY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE V SITUACÍCH SE MÁ PAMATOVAT NA SLOVO KOMPROMIS A NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI.

Podstatou je…
PADAJÍCÍ A ROZBITÁ VĚŽ

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch, co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi
a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.

Nikdy se nesnažte získat výsadní postavení.

Je důležité naslouchat vnitřnímu hlasu, který pomáhá překonat nástrahy Osudu.
Vyhněte se uspěchaným rozhodnutím a plánujte své Aktivity.

Predikce…
Symbolu patří i Sedmnáctý hráč v podobě Vyšší reality, která je v Naději.
Naděje se ovšem týká i Obraz Padající Věže.
Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, který je spravedlivý.
Jedná se o pád Ega, očištění duše a všeho co jedinec vykonal.
Stojí proti sobě dvě vize a pokud se Vyšší realita hodně rozlobí, je vše předem prohranou bitvou.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SLOVO POKORA, KTERÁ UČÍ SLEDOVAT NÁZNAKY VYŠŠÍ REALITY A NEJVYŠŠÍ SÍLY,
KTERÁ VEDE K ÚSPĚCHU.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek a Osobní Pády.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY A TĚŽKÉ ZKOUŠKY.

Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ…

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU
ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

GEMINI  –  21.6. – 20.7.

LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A OPATRNOST JE V TOMTO OBDOBÍ PRINCIPEM.

Predikce…
Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto období vyplatí.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

Podstatou je…
SMRT A OBROZENÍ

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch, co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

ZÁKLADNÍ EXPANZÍ TÉTO ENERGIE PRO REALIZACI VŠEHO A POČÁTEK NOVÉHO JE VE SLOVĚ STABILITA,
KTEROU JE DŮLEŽITÉ MÍT UVNITŘ SEBE, ALE TAKÉ VE SVÉM OKOLÍ.

PODSTATOU JE VŠEMU DÁT PEVNÝ ZÁKLAD, VĚDĚT CO CHCEME A VYTVÁŘET SI TAKTO
I DALŠÍ POZITIVNÍ ENERGIE.

JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL
A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM.

Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto Karmickém dluhu vyplatí.

Úspěch často nepřichází hned a snadno, přináší to lítost, nedaleko v pozadí jsou slova vzdání se touhy a úsilí.
Období přináší změny všeho druhu, význam je v neuspokojivých situacích a často zde brání jisté slova
v pokračování vývoje či cíle.

Vše se děje díky vnitřní nestabilitě a nebo vnějším okolnostem.
Mnohé se vymyká kontrole poněvadž se neumí pracovat Vědomě či Nevědomě s určitými body energie.

V predikci se jedná o neuspokojivou situaci, většinou se brání v dalším vývoji a do hry vstupují změny všeho druhu.

Tímto si vytváříme další závazky a dluhy, včetně blokací díky tomu, že neumíme Cílit vše správným směrem
jak potřebujeme.
Vše se nám najednou hromadí, vše nás tlačí dopředu ať už chceme či ne.
Hovoří se o neuspokojivé situaci, která často brání v cestě vpřed.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.

DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.
Zneužití vede k různým potížím, překážkám, nezdaru, k zklamání, smutku, nebezpečí a k nešťastným událostem.

(Období u negativních jedinců a okolností poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže, násilné změny, nemoc, hospitalizaci, neplodnost u žen…, nehodu a neštěstí.)

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

CANCER   –  20.7. – 10.8.

LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A OPATRNOST JE V TOMTO OBDOBÍ PRINCIPEM.

Predikce…
Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto období vyplatí.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

Podstatou je…
SMRT A OBROZENÍ

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

ZÁKLADNÍ EXPANZÍ TÉTO ENERGIE PRO REALIZACI VŠEHO A POČÁTEK NOVÉHO JE VE SLOVĚ STABILITA,
KTEROU JE DŮLEŽITÉ MÍT UVNITŘ SEBE, ALE TAKÉ VE SVÉM OKOLÍ.

PODSTATOU JE VŠEMU DÁT PEVNÝ ZÁKLAD, VĚDĚT CO CHCEME A VYTVÁŘET SI TAKTO
I DALŠÍ POZITIVNÍ ENERGIE.

JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL
A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM.

Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto Karmickém dluhu vyplatí.

Úspěch často nepřichází hned a snadno, přináší to lítost, nedaleko v pozadí jsou slova vzdání se touhy a úsilí.
Období přináší změny všeho druhu, význam je v neuspokojivých situacích a často zde brání jisté slova
v pokračování vývoje či cíle.

Vše se děje díky vnitřní nestabilitě a nebo vnějším okolnostem.
Mnohé se vymyká kontrole poněvadž se neumí pracovat Vědomě či Nevědomě s určitými body energie.

V predikci se jedná o neuspokojivou situaci, většinou se brání v dalším vývoji a do hry vstupují změny všeho druhu.

Tímto si vytváříme další závazky a dluhy, včetně blokací díky tomu, že neumíme Cílit vše správným směrem
jak potřebujeme.
Vše se nám najednou hromadí, vše nás tlačí dopředu ať už chceme či ne.
Hovoří se o neuspokojivé situaci, která často brání v cestě vpřed.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.

DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.
Zneužití vede k různým potížím, překážkám, nezdaru, k zklamání, smutku, nebezpečí a k nešťastným událostem.

(Období u negativních jedinců a okolností poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže, násilné změny, nemoc, hospitalizaci, neplodnost u žen…, nehodu a neštěstí.)

 

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

LEO  –  10.8. – 16.9.

Negativní aspekty hrají svoji roli, vážou se s rizikem nezdaru a neúspěchu, díky neblahým vlivům okolí.
V některých případech se hovoří o opozici a skrytých nepřátelích.

Predikce…
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEČEKANÉ UDALOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ KLAMU, MOŽNÉHO PODVODU ČI ZRADY.
Období vyžaduje Ostražitost, Bdělost, Odvahu.
V žádném případě není na místě tíhnout k pesimismu, neochotě či nepřipravenosti zabojovat.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ AKTIVNÍ ODPOR, PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÉHO, ODVRÁCENÍ ÚTOKU A NOVÉ ZAČÁTKY.

Podstatou je…
PADAJÍCÍ A ROZBITÁ VĚŽ

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi
a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.

Nikdy se nesnažte získat výsadní postavení.

Je důležité naslouchat vnitřnímu hlasu, který pomáhá překonat nástrahy Osudu.
Vyhněte se uspěchaným rozhodnutím a plánujte své Aktivity.

Predikce…
Symbolu patří i Sedmnáctý hráč v podobě Vyšší reality, která je v Naději.
Naděje se ovšem týká i Obraz Padající Věže.
Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, který je spravedlivý.
Jedná se o pád Ega, očištění duše a všeho co jedinec vykonal.
Stojí proti sobě dvě vize a pokud se Vyšší realita hodně rozlobí, je vše předem prohranou bitvou.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SLOVO POKORA, KTERÁ UČÍ SLEDOVAT NÁZNAKY VYŠŠÍ REALITY A NEJVYŠŠÍ SÍLY,
KTERÁ VEDE K ÚSPĚCHU.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek a Osobní Pády.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY A TĚŽKÉ ZKOUŠKY.

Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ…

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU
ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

VIRGO –  16.9. – 30. 10.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.

Období se může týkat nepříjemností, vážných konfliktů a útoků agresivních opomentů či nebezpečných nepřátel.
VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

LIBRA  –  30.10. – 23.11.

Období může přinést ztráty, neúspěch, rozpad vztahu a rizika nemocí.
Varování se týká chybných úsudků, podvodů a násilí.
Období vyvolává lítost, úzkost, citovou závislost, pesimismus, strach a deprese.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ MÍRY VE VŠECH OBLASTECH.
KOD MŮŽE PŘINÉST DO OBDOBÍ PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A NADĚJI NA ÚSPĚCH.

Podstatou je…
MÍRNOST A STŘÍDMOST

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

Je důležité, aby se rodila vlastní nezávislost a svoboda ve způsobu poznávání života.
ZÁVISLOST NA NĚKOM ČI NĚČEM NENÍ DOBRÁ A S TÍMTO SE NENÍ MOŽNO SMÍŘIT.

Predikce…
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.

NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

SCORPIUS  –  23.11.- 29.11.

SPRÁVNÝ INSTINKT JE TÍM CO VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM.
Minulá období jsou odrazem situace ve Slabosti či Síle dvou protichůdných toků energií.

Rizika se mnohých týkají se spojením plnění určitých závazků a dohod, jedná se o Životní křižovatku,
možné ukončení zaměstnání, problémy v partnerství, změnu bydliště a stěhování s očekáváním nového s oprostěním se od minulosti a jistého prostředí.
Důležité jsou Osobní zkušenosti, včetně hledání nových.

Při možných cestách či daleké cestě je dobré se soustředit z důvodu možného zranění a dopravní nehody.
Poukazuje se ve Vývoji na možnou těžkou chorobu.

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

OPHIUCHUS  –  29.11. – 17.12

Předznanenavají se životní potíže a složité životní situace.
Vytváří se atmosféra chladu, neklidu, nervozity a napětí.
Vyvolává se pocit Nedůvěry a Ohrožení. Věští se hádky, spory a boje.

Dává se na Vědomí možný nesoulad s jistou osobou, vypočitavost, přetvarky, prospěchářstvi, výpady z venčí,
zákeřnost druhých a lstivé úklady od druhých.

Varování se týká netrpělivosti a velké důvěřivosti.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, NEČEKANÉ UDALOSTI, HROZBA NEHODY A MOŽNÉ NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.

Podstatou je…
SEDMNÁCTÁ FIGURA
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

Odkaz na další info je u PADAJÍCÍ A ROZBITÉ TVRZE. (Leo)

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

 

SAGITTARIUS  –  17. 12. – 20.1.

Symbol hovoří o náhlých zvratech a událostech v životě.
Přináší neúspěch, pád a nebo vzestup a životní výhry.
Dává se na Vědomí nejistota, ztráta sebevědomí, smutek, spory, různá omezení, pomluvy, posměch, ohrožení,
skrytá nebezpečí, pocit hanby a studu.
Věští se hrozba tragických událostí.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ TRPĚLIVÉ ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A OSOBNÍ OPATRNOST.

Podstatou je…
KOLO PÁDU A VZESTUPU

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

Jedná se o nápravu a dorovnání všeho co je potřebné k vytvoření klidu, vytváření harmonie v nás, ale i okolí.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE NÁS NEPUSTÍ DÁL, DONUTÍ NÁS TROCHU K CESTĚ ZPĚT,
ABY SE VŠE DALO DO POŘÁDKU.

Duše má být v rovnováze…
Vše co nebylo správné, je následky toho co se nám děje, něco se má pozměnit či ukončit.
Může se jevit, že nás něco chytilo do nějaké pasti, nějaké smyčky dějů v čase s nějakým rozhodnutím.

Kde je vytvořena energická harmonie, tak dochází zcela klidnému přechodu vývoje, plynule navazujících situací a náležitostí, bez velkých chaotických změn.

V Symbolu se skrývá Silná láska, či Nenávist, Respekt nebo Strach, Čest nebo Bodlost.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ KÁZEŇ, NE DOMINANCE.

Na negativní úrovni se hovoří o zklamání a hrozbě Nešťastných událostí.
Na pozitivní Úrovni mohou do života vstoupit Různá překvapení, ve hře je Štěstí či Láska.

Ztráty a Zisky leží těsně vedle sebe.
Odměna, Peníze a Moc přichází dle zásluh.

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

CAPRICORNUS  –  20.1. – 16.2.

SPRÁVNÝ INSTINKT JE TÍM, CO VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM.
Minulá období jsou odrazem situace ve Slabosti či Síle dvou protichůdných toků energií.

Rizika se mnohých týkají se spojením plnění určitých závazků a dohod, jedná se o Životní křižovatku,
možné ukončení zaměstnání, problémy v partnerství, změnu bydliště a stěhování s očekáváním nového s oprostěním se od minulosti a jistého prostředí.
Důležité jsou Osobní zkušenosti, včetně hledání nových.

Při možných cestách či daleké cestě je dobré se soustředit z důvodu možného zranění a dopravní nehody.
Poukazuje se ve Vývoji na možnou těžkou chorobu.

Podstatou je…
ZAŤATÁ PĚST

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch, co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

UMLČENÝ LEV JE POD SYMBOLEM ZAŤATÉ PĚSTI.
Dvě síly této energie či touhy stojí proti sobě a k dosažení štěstí je zapotřebí harmonického propojení.
Život doprovází protikladné situace a časté konflikty.
Mohou se zde nacházet různé strachy a fobie.

V životě je důležité přistupovat ke kompromisu.

Jednou pro vždy, bude nutno konečně vyřešit problémy, nestabilitu a potíže ve vztazích.
Jedná se o výzvu.

Někdy se v životě může vytvořit silná bouře díky vlnobití dvou frekvencí, které se občas postaví proti sobě.
Týká se to poté nejen našeho nitra, ale i okolí.

MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE CO JSME SI SAMI VYTVOŘILI, NAŠIMI ROZHODNUTÍMI I Z MINULÝCH ŽIVOTŮ,
TEĎ BUDEME ŘEŠIT SAMI, DŮSLEDKY TOHO, CO SE STVOŘILO.
(minulé životy- genetika..)

PROTOŽE DO TÉ DOBY, NEŽ VŠE SAMI VYŘEŠÍTE, UVÍZNETE V TOMTO ENERGETICKÉM PROUDĚNÍ TAK DLOUHO,
DOKUD TO BUDE ZAPOTŘEBÍ, BEZ JISTÝCH ZMĚN.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OBDOBÍ ZKOUŠEK, NALÉZÁNÍ STABILITY A ŘEŠENÍ VŠEHO, CO POTKÁVÁTE A TO SE VÁS TÝKÁ.

DŮVĚŘUJTE V SEBE A SVOJÍ INTUICI.
NAUČTE SE S TÍM PRACOVAT V POZITIVNÍM TOKU.

Tato Osudovost nabízí i z neznámých důvodů setkání s osudovým partnerem.
Ale dokud se nevyřeší stávající, tak je vše pomíjivé.
(Informace o Osudovém partneru se týká pouze jedinců, kteří vlastní tento kod ve jménu apod.)

Je důležité se věnovat vnitřnímu růstu a pečovat o zdraví.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONFLIKTY, PŘEKONÁVÁNÍ POTÍŽÍ A VELKÁ ZODPOVĚDNOST.
Mocný kod na negativní úrovni přinese do života útoky a zrady od přátel, včetně skrytých nepřátel.
Duši poté hrozí vnitřní konflikty.
(U jedinců s negativními aspekty může období způsobit majetnické a citové problémy, hřích, rozvod, pohnuté události, překročení zákona.)

MOCNÝ KOD NA POZITIVNÍ ÚROVNI DÍKY ODHODLANOSTI A POZITIVNÍM LIDSKÝM VLASTNOSTEM PŘINÁŠÍ USKUTEČNĚNÍ CÍLŮ.

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

AQUARIUS  –  16.2. – 11.3.

SPRÁVNÝ INSTINKT JE TÍM, CO VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM.
Minulá období jsou odrazem situace ve Slabosti či Síle dvou protichůdných toků energií.

Rizika se mnohých týkají se spojením plnění určitých závazků a dohod, jedná se o Životní křižovatku,
možné ukončení zaměstnání, problémy v partnerství, změnu bydliště a stěhování s očekáváním nového s oprostěním se od minulosti a jistého prostředí.
Důležité jsou Osobní zkušenosti, včetně hledání nových.

Při možných cestách či daleké cestě je dobré se soustředit z důvodu možného zranění a dopravní nehody.
Poukazuje se ve Vývoji na možnou těžkou chorobu.

Podstatou je…
ZAŤATÁ PĚST

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
(Obraz kodu platí pro všechny i těch, co jej nemají ve svých energiich v tomto období.)

UMLČENÝ LEV JE POD SYMBOLEM ZAŤATÉ PĚSTI.
Dvě síly této energie či touhy stojí proti sobě a k dosažení štěstí je zapotřebí harmonického propojení.
Život doprovází protikladné situace a časté konflikty.
Mohou se zde nacházet různé strachy a fobie.

V životě je důležité přistupovat ke kompromisu.

Jednou pro vždy, bude nutno konečně vyřešit problémy, nestabilitu a potíže ve vztazích.
Jedná se o výzvu.

Někdy se v životě může vytvořit silná bouře díky vlnobití dvou frekvencí, které se občas postaví proti sobě.
Týká se to poté nejen našeho nitra, ale i okolí.

MUSÍME SI UVĚDOMIT, ŽE CO JSME SI SAMI VYTVOŘILI, NAŠIMI ROZHODNUTÍMI I Z MINULÝCH ŽIVOTŮ,
TEĎ BUDEME ŘEŠIT SAMI, DŮSLEDKY TOHO, CO SE STVOŘILO.
(minulé životy- genetika..)

PROTOŽE DO TÉ DOBY, NEŽ VŠE SAMI VYŘEŠÍTE, UVÍZNETE V TOMTO ENERGETICKÉM PROUDĚNÍ TAK DLOUHO,
DOKUD TO BUDE ZAPOTŘEBÍ, BEZ JISTÝCH ZMĚN.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OBDOBÍ ZKOUŠEK, NALÉZÁNÍ STABILITY A ŘEŠENÍ VŠEHO, CO POTKÁVÁTE A TO SE VÁS TÝKÁ.

DŮVĚŘUJTE V SEBE A SVOJÍ INTUICI.
NAUČTE SE S TÍM PRACOVAT V POZITIVNÍM TOKU.

Tato Osudovost nabízí i z neznámých důvodů setkání s osudovým partnerem.
Ale dokud se nevyřeší stávající, tak je vše pomíjivé.
(Informace o Osudovém partneru se týká pouze jedinců, kteří vlastní tento kod ve jménu apod.)

Je důležité se věnovat vnitřnímu růstu a pečovat o zdraví.

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONFLIKTY, PŘEKONÁVÁNÍ POTÍŽÍ A VELKÁ ZODPOVĚDNOST.
Mocný kod na negativní úrovni přinese do života útoky a zrady od přátel, včetně skrytých nepřátel.
Duši poté hrozí vnitřní konflikty.
(U jedinců s negativními aspekty může období způsobit majetnické a citové problémy, hřích, rozvod, pohnuté události, překročení zákona.)

MOCNÝ KOD NA POZITIVNÍ ÚROVNI DÍKY ODHODLANOSTI A POZITIVNÍM LIDSKÝM VLASTNOSTEM PŘINÁŠÍ USKUTEČNĚNÍ CÍLŮ.

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)

 


 

PISCES   –  11.3. – 18.4.

Předznanenavají se životní potíže a složité životní situace.
Vytváří se atmosféra chladu, neklidu, nervozity a napětí.
Vyvolává se pocit Nedůvěry a Ohrožení. Věští se hádky, spory a boje.

Dává se na Vědomí možný nesoulad s jistou osobou, vypočitavost, přetvarky, prospěchářstvi, výpady z venčí,
zákeřnost druhých a lstivé úklady od druhých.

Varování se týká netrpělivosti a velké důvěřivosti.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, NEČEKANÉ UDALOSTI, HROZBA NEHODY A MOŽNÉ NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.

Podstatou je…
SEDMNÁCTÁ FIGURA
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

Odkaz na další info je u PADAJÍCÍ A ROZBITÉ TVRZE. (Leo)

(Pokračování numeroskopu na přelomu měsíce…)


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.