PROSINEC

NUMERO – HOROSKOPY NA MĚSÍC PROSINEC Z KÓDU A DAT

Pro Osobní předpověď si napište na email : silalva@seznam.cz

Horoskopy jako takové se nás dotýkají, ovšem někoho méně, někoho více v podstatě jsou zde zanesená i Vaše data.
Rozhodující je ovšem Osobní výklad, jelikož vše je přímo o nás kde rozhodují tři základní faktory.
Psychika, genetika a data.
Je důležité si uvědomit, že jsou i jména pozitivní, neutrální a negativní.
S osobním vývojem souvisí Tranzity, Příčiny a Důsledky situací co za vším stojí, partnerství, které se týká Vašeho souladu- biorytmy apod.
Důležitá je Cesta zrození a mnoho dalšího..
Kdo nezná svoji sílu je slabý se říká…

Rytmus vibrací, lze vyjádřit čísly, které jsou pouze kody vycházejících z písmen a po celém světě jsou centra,
která se těchto kodů týkají.
Každé písmeno čili energie, nebo vibrace je Variantou hieroglifů.
Při chápání kodů je prioritou se na vše dívat na poměr a jedná se o velké tajemství.
Tudy vede cesta k předpovědím a osobnímu vývoji.
Predikce jde za rámec možností..


 

ARIES –  18.4. – 13.5.

ODKAZ NA OBDOBÍ 18.11. 2018 – 13. 12. 2018
Přítomnost může být problematická, mohou ji doprovázet různé zkoušky, zpomalení vývoje, ztráta vnitřní síly,
neschopnost dotáhnout své do konce, dále těžkosti a deziluze.
Varování poukazuje na nedůvěryhodné, nezodpovědné a nečestné jedince, falešné přátelé a nebezpečné známosti.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
…KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V CYKLU ŽIVOTA, TAK SE HOVOŘÍ O VELKÉM VÝZNAMU.
ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ JE PŘEDURČENÍM VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ.

ZÁKLADNÍ EXPANZÍ TÉTO ENERGIE PRO REALIZACI VŠEHO A POČÁTEK NOVÉHO JE VE SLOVĚ STABILITA,
KTEROU JE DŮLEŽITÉ MÍT UVNITŘ SEBE, ALE TAKÉ VE SVÉM OKOLÍ.
PODSTATOU JE VŠEMU DÁT PEVNÝ ZÁKLAD, VĚDĚT CO CHCEME A VYTVÁŘET SI TAKTO
I DALŠÍ POZITIVNÍ ENERGIE.
JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL
A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM.

Dochází k převratným změnám, nabízí se nové Směry vývoje s Varováním nečekaného nového a neznámého.
Nemusí se hovořit vůbec o neštěstí pokud víme a pochopíme, jak vše použít.
Poté se získává převaha a moc.
KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

(Období u jedinců se špatnými vyhlídkami poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže, násilné změny, nemoc, hospitalizaci, neplodnost u žen…, nehodu a neštěstí…)

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Život přináší náhlé a nečekané změny, vyžaduje se dodržení Řádu a pravidel.
Dobrá pravidla se v informačním poli respektují a takto se rozmetá vše co Vás omezuje a stojí Vám v životě v cestě
ve Vašem vývoji.
Pokud se vzdáme osobní síly, rozhodnosti a vůle, tak budeme v životě pociťovat strach.
Budeme postaveni před zkoušky, které nás v životě donutí se podívat na vše do hloubky věci, zamyslet se i nad sebou, nad pomíjivostí věcí a krizi v životě z důvodu osobního vývoje.
(Osobní síla, rozhodnost a vůle je v životě prioritou a vše ostatní je špatně.)

Jasná prediktivní zkušenost hovoří, že se jedná o fakta a následující vůbec nevnímejte jako čísla
9,9,5,9,9,10
Přitahují se zde veliké nepříjemnosti a problémy, díky obrazci 9, který v sobě ukrývá 4+5.
Buďte ostražití a opatrní v tomto období.
Jedná se o všechny jedince, kteří mají hlavně tento Symbol daný osobně a je jedno zda ve svých datech či jménech a to zda přímo a nebo ukrytě v Hierosystému.
Závěr informace připomíná Kolo Osudu, kdy je vše ve hře.
Co jedinec, to jiný příběh…

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

TAURUS    –  13.5. – 21.6.

ODKAZ NA OBDOBÍ 13.11. 2018 – 21.12. 2018
Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
Naznačují se spory nejen v rámci rodiny, které jsou časté.
Tématem jsou iluze, klamy, záludnost, tajnosti, falešné vize a intriky.
Někdy se může jednat o životní úskalí o období nejistoty, starostí a zkoušek, které se týkají ztrát, různých proher a nástrah v životě, díky špatným úsudkům a omylům.
Prohry se týkají citové oblasti, materiálního světa, ve hře je zdraví, zranění a nehody.

Podvědomí ví své, je důležité zbystřit a prohlédnout vše co se děje kolem nás.
Někdo nás může zklamat, dotknout se našich citů, neupřímným postojem.
POUKAZUJE SE NA JISTOU ZÁVISLOST NA NĚČEM ČI NĚKOM.

ARCHETYP NOCI A TEMNOTY HOVOŘÍ O ZÁKLADNÍCH RYSECH KLAMU, NEUPŘIMNOSTI,
ÚTOCÍCH RŮZNÝCH SIL Z OKOLÍ A ZTRÁTÁCH.

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
(Ztráta dětí se může týkat i rozhodnutí, které vydají např. soudy.)
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…..

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

GEMINI  –  21.6. – 20.7.

ODKAZ NA OBDOBÍ 21.11. – 20.12. 2018
SYMBOL DODÁVÁ POZITIVNÍ LADĚNÍ.
Hovoří se o příznivém vývoji, klidu v citových a partnerských záležitostech.
(Takto by to mělo být v tomto období…)

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU…

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Považuje se za jistého škůdce, jelikož se spojuje s Velkou Karmou čili s příčinami a důsledky všeho, co jsme si sami stvořili…
a do života zpravidla přináší smutek a bolest, věci spojené s minulostí, neboť jak se říká, utrpení je cestou k moudrosti.
Všechny Karmické lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho, dokud něco nepochopíme a nezměníme.
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)
SYMBOL NÁM MŮŽE PŘINÉST V OBDOBÍ I NEJVYŠŠÍ ÚSPĚCHY.

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

CANCER   –  20.7. – 10.8.

 

ODKAZ NA OBDOBÍ 20.11.- 10.12.
Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.
Nabízí se podpora v intuici, trpělivosti, odvaze a síle.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU.

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče…

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

LEO  –  10.8. – 16.9.

ODKAZ NA OBDOBÍ 10. 11. – 16.12 2018
Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
Naznačují se spory nejen v rámci rodiny, které jsou časté.
Tématem jsou iluze, klamy, záludnost, tajnosti, falešné vize a intriky.
Někdy se může jednat o životní úskalí o období nejistoty, starostí a zkoušek, které se týkají ztrát,
různých proher a nástrah v životě, díky špatným úsudkům a omylům.
Prohry se týkají citové oblasti, materiálního světa, ve hře je zdraví, zranění a nehody.

Podvědomí ví své, je důležité zbystřit a prohlédnout vše co se děje kolem nás.
Někdo nás může zklamat, dotknout se našich citů, neupřímným postojem.
POUKAZUJE SE NA JISTOU ZÁVISLOST NA NĚČEM ČI NĚKOM.

ARCHETYP NOCI A TEMNOTY HOVOŘÍ O ZÁKLADNÍCH RYSECH KLAMU, NEUPŘIMNOSTI,
ÚTOCÍCH RŮZNÝCH SIL Z OKOLÍ A ZTRÁTÁCH.

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
(Ztráta dětí se může týkat i rozhodnutí, které vydají např. soudy.)
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…..

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

VIRGO –  16.9. – 30. 10.

ODKAZ NA OBDOBÍ 16.11. – 30.12
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…..

Dávejte na správné úsudky, střídmost ve všech směrech je principem a uvědomte si, že kde nejsou dobré vztahy,
tak tam dochází ke ztrátám. (7,16,3,14,8,6)
Pokud si někdo myslí, že je to v pořádku, tak není…

U mnohých se skrývá i tato tužba…

 

.. SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče…

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

LIBRA  –  30.10. – 23.11.

ODKAZ NA OBDOBÍ 30.11. – 23. 12. 2018
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.
(Takto by to mělo být..)

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
Životní štěstí v uvozovkách je ve stabilitě a vyváženosti co sami konáme.

Peníze, majetek, dědictví….
A nebo ztráty ….

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vládce Symbolů vládne celému zvěrokruhu a principem všeho, co se nám děje vychází z nás.
Jedná se o naše činy a rozhodnutí z minulosti.
Poučíme – li se a přistoupíme k přítomnosti novým způsobem, můžeme svoji budoucnost změnit.
Symbol prochází v našich životech vícekrát a poskytuje nám více šancí změnit nejen životní téma, které se nás týká.
Situace nás přinutí zvážit co nám vnitřně odpovídá, čeho se máme vzdát, prostě se nám to sebere,
jelikož nemá smysl sebou táhnout například životní břemeno, které nás brzdí v našem vývoji.
Symbolicky se jedná o Soudce Spravedlnosti soudů, vězení, exekucí, ztráty majetku, peněz, nehod, zranění,
nemocí a neštěstí, které se dají vyčíst u každého z nás díky korelaci událostí našich osobních dat.
Duchovní Symboly nás konfrontují s Řádem a Pořádkem.

Někdy nechceme nic vidět, tváříme se že nic takového neexistuje, nevěříme tomu.
Tímto myšlením ovšem nezabráníme působení těchto sil a příkladem mohou být energie,  které zasahují elektromagnetickými vibracemi lidské podvědomí a to značně.
V podstatě představují důležité principy, které se nedají vymazat z Horoskopů, včetně našeho osobního života.

Duchovní Symbol je Vládcem Příčin a Důsledků vseho co stojí za našimi situacemi jak ve špatném, tak i v dobrém.
Symbolika přináší lítost a smutek, jelikož utrpení považuje za cestu k moudrosti.
Vše co prožíváme je iniciátorem tohoto Symbolu Příčin a Důsledků zvěrokruhu.
SYMBOL NÁM MŮŽE PŘINÉST DO ŽIVOTA I NEJVYŠŠÍ ÚSPĚCH.

Naše podvědomí je zdrojem našich tužeb, tvůrčích činů, ale také nejen konfliktů.
Střídání nálad, lítosti, emocí, uzkostných stavů, deprese a v opačném případě tužeb, vášní, posedlosti a mnohé další.
Na toto vše má vliv naše podvědomí, které není jen naše vlastní, ale je součástí informačního pole.
Vstřebává informace které nevnímame, předává vše do našeho mozku.

Myšlenky můžeme ovládat svoji Vůlí a ovlivnit tak chod našich úspěchů a nést také za vše vlastní odpovědnost.
Vědomí myšlenky vyhodnotí a buď je přijme či zavrhne a psychicky labilní jedinci přijímají bez výběru myšlenky špatné a kolikrát reaguji na toto jako na prvé.
Vědomí má ovšem omezenou kapacitu a vše je složitější a mohlo by se pokračovat dále…

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

SCORPIUS  –  23.11.- 29.11.

ODKAZ NA OBDOBÍ 23.11. – 29. 12.
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.
(Takto by to mělo být..)

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
… KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V CYKLU ŽIVOTA, TAK SE HOVOŘÍ O VELKÉM VÝZNAMU.
ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ JE PŘEDURČENÍM VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ.
Období se týká nečekaných událostí a u mnohých jedinců se zde Symbolicky objevují psychické potíže.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ JEN NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

Predikce…
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastnostech.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

OPHIUCHUS  –  29.11. – 17.12

ODKAZ NA OBDOBÍ 29.11. – 17. 12
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ MOŽNOSTI PODPORY A POMOCI OD DRUHÝCH A NA SPRÁVNÁ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZUMNÉ A VĚCNÉ PŘÍSTUPY PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A NABÁDÁ SE K ODVAZE A SÍLE.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.
Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.

Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví
v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, ale i promněnlivá.
V životě hraje důležitou roli neboť ovlivňuje naše podvědomí, vnitřní svět, citlivost, citovost, duševní a pudový život.
Řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální.

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

SAGITTARIUS  –  17. 12. – 20.1.

ODKAZ NA OBDOBÍ 17.11. – 20.12. 2018
Symbol k sobě váže finanční úspěchy, posiluje Vliv v Oblasti práva a umění a díky těmto možnostem mohou jedinci dosáhnout Osobního štěstí i v tomto období.
(Takto by to mělo být..)

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
… KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V CYKLU ŽIVOTA, TAK SE HOVOŘÍ O VELKÉM VÝZNAMU.
ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ JE PŘEDURČENÍM VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ.
Období se týká nečekaných událostí a u mnohých jedinců se zde Symbolicky objevují psychické potíže.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ JEN NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

Predikce…
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek,
neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastnostech.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

9,10,13,8,7,6
Nedívejte se na toto vůbec jako na čísla, ale na informace.
A o tom příště, protože není 14 jako 14…
Na závěr chci podoktnout, že pro mnohé není mnohé v pořádku…

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

CAPRICORNUS  –  20.1. – 16.2.

ODKAZ NA OBDOBÍ 20.11. – 16.12. 2018
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

Energie vlastní tvořivý elán, nastoupení směru, kde chce a s kým chce být.
Energie je snadno tvořivá a za pozitivních podmínkách úspěšná.
Duální tok energie může mít ovšem za následek velký nesoulad uvnitř sama sebe či díky vlivu Příčin
a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí a jedná se o genetické a Karmické záležitosti, které si v sobě neseme….
Odstoupit od blokací a navázat přesně tam, kde se jednalo o konec harmonie a poté je až možnost se dostat k Energií pozitivní mysli, tvoření a zmnožení energetických proudů, které jsou potřeba.

NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT,
ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.
I takto se to dá vzkázat, pokud nerespektujeme jistá pravidla, tak se nás může týkat sebepozitivnější kod s život k nám může být pěkně krutý.
V opačném případě se období nese ve velkém pozitivním duchu.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
… KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V CYKLU ŽIVOTA, TAK SE HOVOŘÍ O VELKÉM VÝZNAMU.
ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ JE PŘEDURČENÍM VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ.
Období se týká nečekaných událostí a u mnohých jedinců se zde Symbolicky objevují psychické potíže.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ JEN NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

Predikce…
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastnostech.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

11,8,7,6,3,7
Nedívejte se na toto vůbec jako na čísla, ale na informace.
A o tom příště, protože není 14 jako 14…
Jedná se o veliký rozdíl s minulým znamením..
Na závěr chci podoktnout, že pro mnohé není mnohé v pořádku…

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

AQUARIUS  –  16.2. – 11.3.

ODKAZ NA OBDOBÍ 16 11. – 11. 12. 2018
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHA A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
… KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V CYKLU ŽIVOTA, TAK SE HOVOŘÍ O VELKÉM VÝZNAMU.
ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ JE PŘEDURČENÍM VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ.
Období se týká nečekaných událostí a u mnohých jedinců se zde Symbolicky objevují psychické potíže.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ JEN NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

Predikce…
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastnostech.
Doprovází nás životem prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

9,10,3,7,16,8
Nedívejte se na toto vůbec jako na čísla, ale na informace.
A o tom příště, protože není 14 jako 14…
Jedná se o veliký rozdíl s před a minulým znamením..
Na závěr chci podoktnout, že pro mnohé není mnohé v pořádku…

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)

 


 

PISCES   –  11.3. – 18.4.

ODKAZ NA OBDOBÍ 11.11. – 18.12. 2018
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou…
Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

 

OSUDOVÝ MĚSÍC HOVOŘÍ
Zdroj jasnozřivosti se skrývá ve snech a v intuici.
Jedinci, kterých se týká Symbol ve jménu, mohou změnit pravopis a takto mohou získat pozitivnější materiální Symbol.
Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.
Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.

Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví
v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.
(Co jedinec, to jiný příběh.)

 

… SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, ale i promněnlivá.
V životě hraje důležitou roli neboť ovlivňuje naše podvědomí, vnitřní svět, citlivost, citovost, duševní a pudový život.
Řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální.

 

(Pokračování numeroskopu na konci měsíce…)


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.