BŘEZEN 1

NUMEROSKOP NA BŘEZEN

PRO 13 ZNAMENÍ

  • PRVNÍ ČÁST

 

Máme více možností, jak předpovědět budoucí události.
Budeme jich využívat, někdy nahlídneme i do tajemství měsíce, do odkazu přímé informace pro toto období, apod.

Šťastný kod umožňuje například i 32 způsobů, jak vyložit písmo.
Třicetdva Skatových karet je napojeno na přímý zdroj informací.
Jedná se o jedno velké tajemství a takto se dá i nahlédnout do podvědomí každého jedince a tímto i potvrdit i informace, které se týkají osobního vývoje.
Již mnozí potvrdili s údivem, jak je možné, že jejich vnitřní intimní tužba se objevila v daném textu
a někteří byli hodně překvapeni….
Potvrdilo se nám i zde, že některá znamení mají základní společný vývoj, společné starosti a nebo se může jednat opačně o pozitivní záležitosti.
Chci opět připomenout, že předpovědi jednotlivých znamení jsou všeobecnou informací, jednoho se týkají více a druhého méně.
Vždy rozhodují naše osobní Symboly, data, různá omezení, informace z Příčin a Důsledků a také kod osobního Příznivého Arkána, apod….

Většina lidí se chová zpátečnicky, nechtějí přijímat nové a takto se mohou o hodně připravit.
(Takové případy jsou známé a víme o nich…)
Dobrým příkladem může být v předpovědi na březen znamení Štíra, kde se hovoří:

„Štěstěna je vrtkavá a bohatství se týká některých z vás v tomto období.
Někteří z vás se narodili ve znamení Střelce, ale díky vaším datům se hovoří nyní o Štírovi a je možné, že se vás týká bohatství.
Někteří co trvají na starých pravidlech si takto uzavírají jistou cestu a ti co jsou otevřeni novému mají možnost se
dočkat velké pozitivní změny v životě.
Může se jednat i o velkou výhru.
Opět se zde poukazuje na osobní Symboliky a data každého z vás.
Symbolika se musí nacházet v tomto období i ve vývoji jedince a to nejlépe v osudovém měsíci, ale i dni.
Mohlo by se pokračovat dál, ale pro vysvětlení by bylo zapotřebí daleko více řádků.
Na toto může odpovědět jedině osobní výklad.“


 

 

ARIES 18.4. – 13.5.

1.
Vzkazuje se vám, že se v tomto období nemusíte ničeho obávat a můžete se pustit i do nových projektů.

2.
Období hovoří o spokojenosti jako takové.
Je důležité si zvolit priority a na těch pracovat, jedná se o vaší stabilitu, hovoří se i o materiálním světě.

3.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ MÍRY VE VŠECH OBLASTECH.
KOD MŮŽE PŘINÉST DO OBDOBÍ PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A NADĚJI NA ÚSPĚCH.


 

TAURUS 13.5. – 21.6.

1.
Všechny Karmické lekce si vytváříme sami a opakuji se nám tak dlouho dokud něco nepochopíme a nezměníme.
(Vše má spojitost nejen s naší genetikou, rodovou linií, ale také s naším podvědomím.)

2.
Tématem jsou nepříjemnosti, nedorozumnění, různé průtahy a hádky.
Může se hovořit o partnerství, problémech v rodině, nebo zaměstnání.
Poukazuje se poté i na závistivé kolegy.

3.
Potvrzují se potíže a některé z vás čekají spory.

4.
LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A OPATRNOST JE V TOMTO OBDOBÍ PRINCIPEM.

Není dobré mít v sobě skrytou touhu uniknout z určitých situací.
Věští se nepříjemné situace, obtíže při dosahování soukromých cílů, zásahy do soukromí, pocity omezení, nepříznivé zprávy díky znamení nešťastné lásky, či partnerské krizi.
Období může přinést nepříjemné situace, obtíže při uskutečňování plánů a osobních cílů.
Věští se zasahování a vměšování do soukromí, poté se mohou dostavit pocity omezení, beznaděj a zoufalství.
Období se týkají rizika nehod a různých nebezpečí, ženy jsou varovány před hrozbou potratu či těžkého porodu.

Nezapomeňte na to, že se hovoří o Karmických lekcích a některých z vás se může týkat i jejich příznivost.


 

GEMINI 21.6. – 20.7.

1.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a zde záleží na charakteru znamení a osobních vlastností.
Doprovází vás v tomto období prostřednictvím myšlenek a informací.
Řídí naší životní dopravu v tom, kam se dostaneme a kam jdeme, nejen fyzicky, ale i psychicky.
(Týká se to i zdraví a je dobré tuto oblast sledovat.)

2.
Mnohé z vás čekají nečekané zprávy, možné úřední jednání.
Toto období může některým z vás přinést příjemnou sumičku v podobě dědictví.

3.
Poukazuje se i na možné překážky či nezdary v tomto období.
Důležitý je optimismus, vitalita a pouze ten, kdo jedná se vztyčenou hlavou, uspěje i v nových šancích.

4.
Smysl pro humor s pokorou naznačuje Karmickou odměnu.
Může se projevit v kariéře, ve finanční sféře, milostném nebo manželském vztahu.

Majitelé tohoto Symbolu se nesmí nechat zaslepit Sebevědomím, které může svést k zahálce či nadřazenosti.
Skrývá se zde hrozba omylů vedoucích ke zklamání, díky Symbolu mladí, nadšení, bezstarostnosti a poblouznění.
Dávají se na Vědomí nové příležitosti, rizika chybného rozhodnutí a hrozba nepříjemnosti.
Nejisté jsou poté výsledky píle a tvrdé práce.

Je důležité v tomto období brát vše s nadhledem…
Vývoj poukazuje na majitele tohoto Symbolu, které čeká posun díky svým datům…
(Uvidíme, co nám poví druhá část numeroskopu.)


CANCER 20.7. – 10.8.

1.
Dvě síly energie či touhy stojí proti sobě a k dosažení štěstí je zapotřebí harmonického propojení.
Období doprovází protikladné situace a časté konflikty.
Vše je důležité vést v pozitivním toku….

2.
Žen, kterých se týká porod v tomto období, tak se  zde předem hovoří o pohlaví nenarozeného dítěte a jedná se o holčičku.
Informace poukazují i na umělecké nadání a oblíbenost tohoto dítěte.
(Prioritou jsou osobní data.)

3.
Pokušení, slabosti, jisté zkoušky a střety jsou též tématem tohoto období.
Nechybí zde nové možnosti, někdo vám může z nejbližšího okolí přijít vstříc.

4.
Negativní aspekty hrají svoji roli, vážou se s rizikem nezdaru a neúspěchu, díky neblahým vlivům okolí.
V některých případech se hovoří o opozici a skrytých nepřátelích.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEČEKANÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ KLAMU, MOŽNÉHO PODVODU ČI ZRADY.

Období vyžaduje Ostražitost, Bdělost, Odvahu.
V žádném případě není na místě tíhnout k pesimismu, neochotě či nepřipravenosti zabojovat.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ AKTIVNÍ ODPOR, PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÉHO, ODVRÁCENÍ ÚTOKU A NOVÉ ZAČÁTKY.
(Uvidíme, co nám poví druhá část numeroskopu.)


LEO 10.8. – 16.9.

1.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, ale i promněnlivá.
V období hraje důležitou roli neboť ovlivňuje naše podvědomí, vnitřní svět, citlivost, citovost, duševní a pudový život.
Řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální.

2.
Rozvedení či svobodní se mohou dočkat nového vztahu, který by měl být přínosem.
Na pozitivní úrovni se dále hovoří o pevných a trvalých svazcích.

3.
Dobré je si v tomto období s ničím nelámat hlavu, brát vše lehčeji, ale je důležité se vyvarovat roztržitosti.

4.
Období může přinést různé potíže, prudké změny, Osudové zvraty, různé problémy které se týkají finančních ztrát,
narušení rodinných pout, rozpad rodiny, ztrátu domova, stability, potíže a konflikty s příbuznými.
(Týká se to jedinců, kteří nemají dořešenou svoji minulost.)

Varuje se před nepřiměřeným riskováním, hazardem a hračstvím.

Symbol je znamením změn a střídavých úspěchů.
Možný je společenský úspěch. hmotný úspěch, finanční zisk, dědictví, hojnost, pocit bezpečí a jistoty.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI  SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ PŘÍZNIVÝ VÝVOJ V CITOVÉ OBLASTI, NALEZENÍ NOVÉ LÁSKY,
RODINNÉ ŠTĚSTÍ, SEBEJISTOTA, POH0DA A SPOKOJENOST.


VIRGO 16.9. – 30.10.

1.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
Hovoří se o našich vnitřních tužbách a přáních.

2.
Poukazuje se na to, že se má myslet na zadní vrátka a nemá se zbytečně rozhazovat.
Některých již nyní se týká nedostatek a strádání z vícera důvodů.
Jedinců s vhodnými osobními Symboly se mohou týkat osudová setkání v nejpříznivější podobě.
Čí energie se shodují s energii tohoto Symbolu, který dává tuto šanci?

3.
Důležitá je trpělivost, správná rozhodnutí a vědět co chceme.
Období vás podporuje ve více činnostech.

4.
Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, který se týká lidí s touto energií.
Pokud se týká součet energií jména této rovnice, tak je dobré upravit tok energie vhodnějším způsobem.
Nebezpečí tkví v tom, že vibrace skrývá opakující se zklamání a neúspěchy.
Lidé s tímto Symbolem mají sklon ke konfliktům a revoltám.

Některým jedincům se opakuje v jisté podobě stále totéž a i zde je naděje pro obrat situace.
Jedná se poté o osobní informace.

Dále se hovoří…
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.


LIBRA 30.10. – 23.11.

1.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je prospěšná, kromě případů kdy špatné vyhlídky jsou ve spojení s jiným Symbolem v podobě tvrdohlavosti a výbušnosti.
Symbolicky se hovoří o uskutečnění svých ambicí, zřizování, budování a konstruování.
S tímto souvisí vlastnost kdy jsme k sobě více neúprosni, než k ostatním, jelikož cesta není lehká.
Ve vývoji to znamená přeurčení zaujmout poslední, či prvé místo dle toho co máme dovoleno, včetně vyjádření aspektu své osobnosti.
Koho se týkají špatné vyhlídky a u koho se dá hovořit o prospěšnosti této Symboliky?
Tady se právě jedná o osobní Symboly a data, včetně jistých omezení a nebo předurčením je zaujmutí prvého místa?
….

2.
Příslibem je optimismus, nemusíte se ničeho obávat, Symbol s sebou přináší klid a pohodu.
Můžete si být jistý úspěchem.
Tato informace je všeobecná a zde právě platí slova o našich osobních datech a vše co s tím souvisí.

3.
Tématem jsou plodé spekulace, je důležité v tomto období i odstranit to, co každého z vás svazuje.
U mnohých z vás se poukazuje na úhel sevření.
Poukazuje se na Demaklův meč a jeho význam je v tom, že se nemá vnímat nic černě a zabojovat.

4.
Lehkomyslnost a nerozvážnost je téma před kterým se varuje a to samé se týká slov jako je Okázalost, Marnivost a Pýcha.

Symbol slibuje odstranění problémů a po vynaloženém úsilí dává na Vědomí sklizeň, hojnost, spokojenost, hmotný zisk a životní úspěch.
Symbol dále dává na Vědomí možný rozvoj a růst, možné povýšení, získání popularity a dobrého jména.
Přináší sebou mnohé výhody a výhry.
Dává pocit sebedůvěry, jistoty, bezpečí a přeje v partnerství.
(Uvědomte si, co se psalo a na co jste odkázáni….)


 

SCORPIUS 23.11. – 29.11.

1.
Hovoří se o našich vitřních přáních a tužbách.

2.
Symbol umí urovnat rozbouřené emoce, slet událostí, umí dát životu smysl a pořádek.
Mnozí mají velkou naději se zbavit nepříjemné zdravotní zátěže.
Někteří z vás si můžete v hloubi duše něco přát a Symbol vám zajistí naplnění vnitřní tužby.
Vývoj poukazuje na majitele tohoto Symbolu, které čeká posun nejen díky svým osobním datům…

3.
Štěstěna je vrtkavá a bohatství se týká některých z vás v tomto období.
Někteří z vás se narodili ve znamení Střelce, ale díky vaším datům se hovoří nyní v tomto období o Štírovi a je možné, že se vás týká bohatství.
Někteří co trvají na starých pravidlech si takto uzavírají jistou cestu a ti co jsou otevřeni novému mají možnost se
dočkat velké pozitivní změny v životě.
Může se jednat i o velkou výhru.
Opět se zde poukazuje na osobní Symboliky a data každého z vás.
Symbolika se musí nacházet v tomto období i ve vývoji jedince a to nejlépe v osudovém měsíci, ale i dni.
Mohlo by se pokračovat dál, ale pro vysvětlení by bylo zapotřebí daleko více řádků.
Na toto může odpovědět jedině osobní výklad.

4.
Pro některé jedince je období Symbolem smůly, nejistoty, pociťuje se nespokojenost, zkoušek, potíží, vnitřních a vnějších konfliktů, finančních, hmotných ztrát i na majetku díky vlastní nezodpovědnosti a promarnění příležitostí.
Slepé instinkty a nezvládání emocí vedou k neúspěchu a možné životní prohře.
Možná závist, útoky z okolí či opozice vytváří také své.

Nabádá se ke změně životního stylu.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NUTNOST SEBEKONTROLY, OVLÁDÁNÍ EMOCÍ, STŘÍDMOST, ROZVAHA A SEBEKONTROLA.
Upozorňuje se na péči o zdraví.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE, CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
Poslední slova ze zákona Příčin a Důsledků potvrzují, že štěstěna je vrtkavá a jedná se o osobní záležitosti.
Osobní záležitosti se týkají nejen našich dat, ale také toho zda se nám v tomto období nedaří či přeje.


 

OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

1.
VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU,
ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

2.
Text hovoří o zklamání ve vztazích.

3.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.

Období se může týkat nepříjemností a vážných konfliktů, agrese jistých jedinců apod.
VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.
Problémy se většiny budou týkat osobních vztahů, prozatím se jedná o všeobecnou informaci a uvidíme, co se bude hovořit dále.


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

1.
Vzkazuje se vám, že se v tomto období nemusíte ničeho obávat a můžete se pustit i do nových projektů a můžete se pustit i do nových projektů.

2.
Období hovoří o spokojenosti jako takové.
Je důležité si zvolit priority a na těch pracovat, jedná se o vaší stabilitu, hovoří se i o materiálním světě.

3.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ MÍRY VE VŠECH OBLASTECH.
KOD MŮŽE PŘINÉST DO OBDOBÍ PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A NADĚJI NA ÚSPĚCH.


 

CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

1.
Vzkazuje se vám, že se v tomto období nemusíte ničeho obávat a můžete se pustit i do nových projektů a můžete se pustit i do nových projektů.

2.
Období hovoří o spokojenosti jako takové.
Je důležité si zvolit priority a na těch pracovat, jedná se o vaší stabilitu, hovoří se i o materiálním světě.

3.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ MÍRY VE VŠECH OBLASTECH.
KOD MŮŽE PŘINÉST DO OBDOBÍ PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A NADĚJI NA ÚSPĚCH.


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

1.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.

2.
Text hovoří o možných finančních ztrátách.
Varování se týká i obchodních nabídek.
Třenice se týkají možného dědictví.
Dbejte i v tomto období na své zdraví.

3.
Prioritou je mít vše postavené na pevných základech a to se týká všech směrů života, jelikož do budoucna se má jednat o dobře pojaté dílo.

4.
Symbol dává důraz na lásku, milostný vztah a intimní život.
Jedinci s tímto Symbolem v sobě nesou pozoruhodný náboj silné potřeby harmonie ve vztazích.
Osobní rysy jsou v přátelství a citech.
Může se projevit Nekonvenční chování v lásce, vztahu a sexu.

Jedinec může mít značný vliv na veřejnost, např. v umění.
Úspěchu a Štěstí se spíše dosáhne v týmové práci než v individuálním řešení.
Opět se nám zde nabízí upozornění na jedince s tímto Symbolem a co jim toto období může přinést.
Stává se skoro pravidlem, že lidem utíkají příležitosti, díky nevědomosti o sobě samém…
Poukazuje se zde na jisté energie v tomto období, kdy štěstěna nemusí minout jedince s tímto Symbolem.

Dále Symbol představuje plodnou představivost, inspiraci a tvůrčí nadšení.
Nabízí se nové možnosti, příležitosti, podpora je dána ze stran přátel.
Energie podporuje empatii, citlivost, laskavost, soucit, altruismus a smysl pro přátelství.
Symbol přináší dobrý pocit z plnohodnotně využitého času.

Příznivost Symbolu je v uměleckém směru a ve vytváření uměleckých děl.

Dobré znamení se týká lásky a příslib se týká i v nalezením nové lásky.
Příznivost Symbolu je v domácím klidu, harmonii a stabilitě.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPLNĚNÍ SNŮ, PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ TAJNÝCH TUŽEB A ÚSPĚCH.
(Zde se zřejmě bude přát jedincům, kteří mají dobrý postřeh, umí využít šance a je jim nakloněná intuice.)


 

PISCES 11.3. – 18.4.

 

1.
VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

2.
Text hovoří o zklamání ve vztazích.

3.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.

Období se může týkat nepříjemností a vážných konfliktů, agrese jistých jedinců apod.
VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.
Problémy se většiny budou týkat osobních vztahů, prozatím se jedná o všeobecnou informaci a uvidíme, co se bude hovořit dále.

Nezapomeňte tedy na slova, že ve správném směru života….


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.