ČERVEN

NUMEROSKOP NA ČERVEN

  • první část

Pro Osobní numeroskop si pište na email: Silalva@seznam.cz 


 

ARIES 18.4. – 13.5.

18.4.2019 – 18.4.2024
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- Prociťuj, mysli, jednej správně a zodpovědně v každém okamžiku pro Osobní úspěch jelikož násobná energie Tě odmění.
Nízká energie Osobních příčin a důsledků se zákony Akce a Reakce – nevyřešené záležitosti, zničí vše po čem toužíš, včetně tebe, bez možnosti návratu k nápravě, díky duální energii, která je zde obsažena 2x.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
V tomto období se mohou vytvářet těžší situace, díky nesprávným rozhodnutím.
Jednejte uvážlivě a opatrně, zvažte koho přijmete za své opravdové přátele.
Období hovoří o nutnosti volby, či rozhodnutí.

Nezapomeňte na tyto slova: Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází ztráty a osobní pády.


 

TAURUS 13.5. – 21.6.

13.5.2019 – 13.5.2020
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- NEJDE JÍT DÁL, POKUD JSEM SI SÁM NĚKDE VYTVOŘIL PŘEKÁŽKY, KTERÉ MĚ BRZDÍ A NIČÍ VLASTNÍ ČINNOST.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Racionální myšlení a další pozitivní lidské vlastnosti vám v tomto období přináší úspěch a v opačném případě se vás týkají ztráty.

V tomto období se mohou vytvářet těžší situace, díky nesprávným rozhodnutím.
Jednejte uvážlivě a opatrně, zvažte koho přijmete za své opravdové přátele.
Období hovoří o nutnosti volby, či rozhodnutí.

Nezapomeňte na tyto slova: Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází ztráty a osobní pády.

Některých z vás se týkají nepřátelské postoje žen, možné spory s okolím, potřeba řešení starých problémů s učiněním závažného či  bolestného rozhodnutí.


 

GEMINI 21.6. – 20.7.

21.6.2018 – 21.6.2023
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- Prociťuj, mysli, jednej správně a zodpovědně v každém okamžiku pro Osobní úspěch jelikož násobná energie Tě odmění.
Nízká energie Osobních příčin a důsledků se zákony Akce a Reakce – nevyřešené záležitosti, zničí vše po čem toužíš, včetně tebe, bez možnosti návratu k nápravě, díky duální energii, která je zde obsažena 2x.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Symbol podporuje Sebekontrolu, Cílevědomost, dodává optimismus, pocit svobody, jistoty, sebedůvěru a bezpečí.
Podpořena je solidnost, smysl pro praktické příležitosti, vytrvalost, pracovitost, kreativita, ctižádost a smysl pro překonání problémů.
Aktivity ve finanční oblasti jsou podpořeny, dává se na Vědomí zisk a hojnost.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STŘÍDMOST A SKROMNOST VE VŠECH SMĚRECH, NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A VARUJE SE PŘED CHAMTIVOSTÍ.

Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.

Varování…
Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, smutek, depresi, porážky, prohry, ztrátu peněz, finanční zvraty, rozchody, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, exekuce, rozchody, potrat a ztrátu domova.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.


CANCER 20.7. – 10.8.

20.7.2019 – 20.7.2024
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- Prociťuj, mysli, jednej správně a zodpovědně v každém okamžiku pro Osobní úspěch jelikož násobná energie Tě odmění.
Nízká energie Osobních příčin a důsledků se zákony Akce a Reakce – nevyřešené záležitosti, zničí vše po čem toužíš, včetně tebe, bez možnosti návratu k nápravě, díky duální energii, která je zde obsažena 2x.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Symbol podporuje Logické a Racionální myšlení, praktičnost, pragmatismus a organizační vlohy.
Touha je v poznání, systematickém úsilí, pracovitosti a studiu.
Předzvěstí jsou zajímavá setkání a lukrativní nabídky.
Dávají se na Vědomí nadějné vyhlídky, nové nápady a projekty, příchod dobrých zpráv, změna v současném vztahu,
která se týká početí či narození dítěte a nebo nová láska.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ V TOMTO OBDOBÍ DOSAŽENÍ SPOKOJENOSTI A ÚSPĚCHU.

Varování se týká nebezpečného promrhaní peněz kvůli blízkým a dětem ve více souvislostech.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.
Směřuje se k Osudovosti, charakteristikou mohou být jistá tajemství, skryté věci, výdaje, izolace, potíže se zákony, rozsudek a vězení, zdravotní problémy, pobyt v nemocnici či sebeobětování.

Arkánum vám vzkazuje, že nejen iluze vede k oběti…
Období přináší změny různého druhu.


 

LEO 10.8. – 16.9.

10.8.2018 – 10.8.2023
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- Prociťuj, mysli, jednej správně a zodpovědně v každém okamžiku pro Osobní úspěch jelikož násobná energie Tě odmění.
Nízká energie Osobních příčin a důsledků se zákony Akce a Reakce – nevyřešené záležitosti, zničí vše po čem toužíš, včetně tebe, bez možnosti návratu k nápravě, díky duální energii, která je zde obsažena 2x.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
SYMBOL NABÁDÁ K OPATRNOSTI VE FINANČNÍCH ZÁLEŽITOSTECH.
Období je časem dozrávání a růstu.
Období se může týkat jednorázového příjmu peněz bez většího vynaloženého úsilí díky Odměně či Výhře.
Finanční zisky mohou pocházet z předchozí snahy, z investic které vynáší a nebo se hovoří o slově Renta.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VELMI PŘÍZNIVÝ KÓD, KTERÝ HOVOŘÍ O ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE, ZÍSKÁNÍ PENĚZ,
BOHATSTVÍ A POZITIVNÍ BUDOUCNOSTI.
( Symbol může dát na Vědomí Těhotenství)
Důležité je racionální myšlení a je zapotřebí se vyhnout nejen iluzím, jelikož takto mohou do období vstoupit i jisté ztráty.

Varování se týká rozporu, zklamání, které souvisí především s nenaplněnymi touhami a osobními prohrami a v tomto tkví i nebezpečí, o kterém se dále hovoří i samostatně…
…Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.
PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VYTVÁŘENÍ PEVNÝCH PŘÁTELSTVÍ A ZNAMENÍM JE HLUBOKÁ A PEVNÁ LÁSKA.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STABILIZOVÁNÍ SVÉHO PŘÍJMU A INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI.
Vytváří se možné nové perspektivy ve vztazích a v Oblasti citů.

Příčiny a důsledky mohou ovšem vyústit v nezdary, finanční ztráty a porážky všeho druhu.
Pronásledování, osočování a obdobné zde nechybí, včetně soudních sporů.
Pokud jsou dané dobré vyhlídky příčin a důsledků je dán vzestup, nové příležitosti a zesílení vlivu a moci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ÚSPĚCH VE VÍCE OBLASTECH ŽIVOTA.

VZKAZUJE SE NÁM- je dobré se mít na pozoru, neuzavírat se do sebe, protože takto se stáváme nešťastnými.
Hovoří se i o svádění z blízkého okolí …


VIRGO 16.9. – 30.10.

16.9.2015 – 16.9.2021
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM OKAMŽITĚ ZAČNI JEDNAT SE „ZÁKONY UNIVERZA“.
VŠE NA CO SE MYSLÍ, CÍTÍ A CHCE SE ODRÁŽÍ V ENERGII, KTERÁ JE VYSÍLÁNA.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Přítomnost může být problematická, mohou ji doprovázet různé zkoušky, zpomalení vývoje, ztráta vnitřní síly,
neschopnost dotáhnout své do konce, dále těžkosti a deziluze.
Varování poukazuje na nedůvěryhodné, nezodpovědné a nečestné jedince, falešné přátelé a nebezpečné známosti.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST, ROZVÁŽNOST A TRPĚLIVOST.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PRACOVITOST, VYTRVALOST, ODHODLANOST, CÍLEVĚDOMOST A ODHODLÁNÍ.

Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.
Různé oběti se mohou přinášet v oblasti citů, kariéry ap.

Oslabuje se Negativní tok energie a období vypovídá o životní peripetii.
Nabízí se podpora v intuici, trpělivosti, odvaze a síle.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

V opačném případě vše vede k Archetypu sebedestrukce a smrti.
Nejen zneužití vede k různým potížím, překážkám, nezdaru, k zklamání, smutku, nebezpečí a k nešťastným událostem.
Období u jedinců s negativními aspekty se poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže, násilné změny, nemoc, hospitalizaci, neplodnost u žen…, nehodu a neštěstí.


 

LIBRA 30.10. – 23.11.

30.10.2019 – 30.10.2021
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- UDĚLEJ SI POŘÁDEK SÁM V SOBĚ.
SLUČ TO, CO SE PŘITAHUJE A ODDĚL TO, CO NENÍ K UŽITKU.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VHODNÁ DOBA PRO NASTOLENÍ ROVNOVÁHY PO HEKTICKÉM OBDOBÍ, OBDOBÍ ZKOUŠEK A NEJISTOTY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ROZUZLENÍ NĚJAKÉ SITUACE, ODSTRANĚNÍ NEJASNOSTI, VYROVNÁNÍ ZTRÁT, NAPŘÍKLAD DÍKY RŮZNÝM OBCHODŮM ČI UKVAPENOSTI PŘI NĚJAKÉM ROZHODOVÁNÍ.

Nabízí se možnosti Pozitivního vývoje, překonání překážek a dosažení záležitostí do konce.
Jedná se o Čas zklidnění, vyváženosti, příchodu dobrých zpráv, finanční pomoci a postupu v osobním i společenském životě.

Slova hovoří i o tomto…
Nepraktičnost, problémy se týkají rozvíjení Osobního potenciálu, realizace nápadů, plánů a tvrdošíjné směřování k cíli je prvou variantou.
V Symbolice jsou i dobré úmysly, představivost, konzervatismus, umělecké založení, duchovní úsilí a velké ambice s očekáváním nového.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO.
Směřuje se k Osudovosti, charakteristikou mohou být jistá tajemství, skryté věci, výdaje, izolace, potíže se zákony, rozsudek a vězení, zdravotní problémy, pobyt v nemocnici či sebeobětování.

Arkánum vám vzkazuje, že nejen iluze vede k oběti…
Období přináší změny různého druhu.


 

SCORPIUS 23.11. – 29.11.

23.11.2018 – 23.11.2021
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM: NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT,
ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.

Nenechte působit minulost v přítomnosti, nedávejte tomu žádnou příčinu.
Mayské propočty jasně prokázali, že vše si nese své důsledky a to bylo i důvodem, že byli stejně nemilosrdní, když bylo třeba, jako sám život a kosmická energie.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Symbolikou jsou mnohé nedostatky, týkají se hmotných záležitostí, poukazuje se na problematiku ohledně dětí a důležitou roli zde i hraje péče o zdraví.
Konkrétněji by se dalo hovořit o oblasti hlavy, včetně migrén.

U některých z vás Symbolika hovoří, že je něco utajeno, co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.

Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu, soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory.

Za pozitivních podmínek je dán Příslib v příznivých změnách a ve zlepšení životní situace.
Téma se týká oblasti citů, prohloubení milostného vztahu nebo příchod nové lásky.
Období se týká radostné události, těhotenství, či příchodu dítěte na svět.
Dává se na Vědomí obnovení Harmonie, Stability a dosažení Úspěchu.

Dominantní informace dále hovoří…
Dává se na vědomí čas usilovné snahy, překážek a zkoušek.
Tématem mohou být prudké změny životních poměrů, různé otřesy, ztráty a z toho vyplývající pocity frustrace.
Tématem jsou nespokojenost, pasivita, pracovní potíže, konflikty ve vztazích, raněné city- vyjímkou nejsou násilné změny, nemoce, hospitalizace, rizika nehod ap.

Na pozitivní úrovni se dává na vědomí konec potíží, uskutečnění plánů a dosažení stability.

Doprovodná informace….
Dávají se na Vědomí velké změny a vzrušující události.
Období může přinést pronikavou změnu způsobu života, změnu zaměstnání či bydliště, změnu ve vztazích apod.
Za pozitivních okolností je dán slib vyústění dobrodružných a riskantních podniků, úspěch a dobré zdraví.
Cestování není výjimkou.


 

OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

29.11.2015 – 29.11.2022
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- SROVNEJME SI ENERGIE KOLEM SEBE, ALE V PRVÉ ŘADĚ UVNITŘ SEBE.
JE DŮLEŽITÉ SLADĚNÍ MIKRO A MAKRO ENERGII A TO POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE ODČINÍME VŠE Z MINULOSTI, ŘEČENO TEDY UHLADIT SI VEŠKERÉ VZTAHY A ODPUSTIT.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Období na pozitivní úrovni slibuje úspěchy.
Je důležité věřit ve svou Sílu, byť optimismu a nevyhýbat se odpovědnosti za případné potíže.
Nevinit okolí, nemstít se…
S tímto přístupem je možno dosáhnout slova Štěstí v uvozovkách.

Mnohých z vás se týká ovšem toto…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ, VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
Je důležité se Karmicky pročistit, meditovat- ve formě vnitřního růstu a pečovat o zdraví.
Dokud se nevyřeší stávající, tak je vše pomíjivé.
Tato Osudovost nabízí i z neznámých důvodů setkání s osudovým partnerem.
(Informace se týká lidí pouze s tímto kodem.)

Zaťatá pěst dále přináší do života hřích, zrady a útoky nejen od přátel.
Duši poté hrozí vnitřní kritické konflikty- psychika.
Období může způsobit majetnické a citové problémy, rozvod, pohnuté události, překročení zákona.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONFLIKTY, PŘEKONÁVÁNÍ POTÍŽÍ A VELKÁ ZODPOVĚDNOST.

Mocný kod Zaťaté pěsti na pozitivní úrovni díky odhodlanosti a pozitivním lidským vlastnostem přináší uskutečnění cílů. Arkánum Vám vzkazuje, že máte být bdělí, jelikož hovoří o mnohých nesnázích.


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

17.12.2019 – 17.12.2022
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- UVĚDOM SI CO CHCEŠ, UJASNI SI CO MÁŠ, ČILI JDE O ZJIŠTĚNÍ TOHO CO TI BRÁNÍ, TEDY MÍT MOŽNOSTI A SÍLU NAPRAVOVAT VŠE DLE PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ.
Říká se, že se jedná o vrchol sinusoidy ve frekvencích naší energie, tam kde nyní stojíme a je jen na nás, zda to půjde
z prudka do pádu či pozvolna se sejdeme v harmonické energii.
Karmická očista duše nám umožní jít, tak jak si sami přejeme, teda v pozvolných energiich, bez velkých propadů.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
V tomto období na pozitivní úrovni je dán příslib úspěchů.

DÁLE SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.
Období se může týkat nepříjemností, vážných konfliktů, útoky agresivních opomentů či nebezpečných nepřátel.
VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.

Varování se týká rozporu, zklamání, které souvisí především s nenaplněnymi touhami a osobními prohrami a v tomto tkví i nebezpečí, o kterém se dále hovoří i samostatně…
…Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.
PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VYTVÁŘENÍ PEVNÝCH PŘÁTELSTVÍ A ZNAMENÍM JE HLUBOKÁ A PEVNÁ LÁSKA.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STABILIZOVÁNÍ SVÉHO PŘÍJMU A INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI.

Příčiny a důsledky mohou vyústit v nezdary, finanční ztráty a porážky všeho druhu.
Pronásledování, osočování a obdobné zde nechybí, včetně soudních sporů.
Pokud jsou dané dobré vyhlídky příčin a důsledků je dán vzestup, nové příležitosti a zesílení vlivu a moci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ÚSPĚCH VE VÍCE OBLASTECH ŽIVOTA.

VZKAZUJE SE NÁM- je dobré se mít na pozoru, neuzavírat se do sebe, protože takto se stáváme nešťastnými.
Hovoří se i o svádění z blízkého okolí …


 

CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

20.1.2019 – 20.1.2027
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- UVĚDOM SI CO CHCEŠ, UJASNI SI CO MÁŠ, ČILI JDE O ZJIŠTĚNÍ TOHO CO TI BRÁNÍ, TEDY MÍT MOŽNOSTI A SÍLU NAPRAVOVAT VŠE DLE PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ.
Říká se, že se jedná o vrchol sinusoidy ve frekvencích naší energie, tam kde nyní stojíme a je jen na nás, zda to půjde
z prudka do pádu či pozvolna se sejdeme v harmonické energii.
Karmická očista duše nám umožní jít, tak jak si sami přejeme, teda v pozvolných energiich, bez velkých propadů.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.
Období se může týkat nepříjemností, vážných konfliktů, útoky agresivních opomentů či nebezpečných nepřátel.
VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.

Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

Různé oběti se mohou ovšem přinášet v oblasti citů, kariéry ap…

…Oslabuje se Negativní tok energie a období vypovídá o životní peripetii.
Nabízí se podpora v intuici, trpělivosti, odvaze a síle.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

V opačném případě vše vede k Archetypu sebedestrukce a smrti.
Nejen zneužití vede k různým potížím, překážkám, nezdaru, k zklamání, smutku, nebezpečí a k nešťastným událostem.
Období u jedinců s negativními aspekty se poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže, násilné změny, nemoc, hospitalizaci, neplodnost u žen…, nehodu a neštěstí.


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

16.2.2018 – 16.2.2024
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM: NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT,
ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.

Nenechte působit minulost v přítomnosti, nedávejte tomu žádnou příčinu.
Mayské propočty jasně prokázali, že vše si nese své důsledky a to bylo i důvodem, že byli stejně nemilosrdní, když bylo třeba, jako sám život a kosmická energie.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Racionální myšlení a další pozitivní lidské vlastnosti vám v tomto období přináší úspěch a v opačném případě se vás týkají ztráty.

V tomto období se mohou vytvářet těžší situace, díky nesprávným rozhodnutím.
Jednejte uvážlivě a opatrně, zvažte koho přijmete za své opravdové přátele.
Období hovoří o nutnosti volby, či rozhodnutí.

Slova dále hovoří o pozitivním toku energii, ale také i o těchto slovách…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ, VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.
Je důležité se Karmicky pročistit, meditovat- ve formě vnitřního růstu a pečovat o zdraví.
Dokud se nevyřeší stávající, tak je vše pomíjivé.
Tato Osudovost nabízí i z neznámých důvodů setkání s osudovým partnerem.
(Informace se týká lidí pouze s tímto kodem.)

Zaťatá pěst přináší do života i hřích, zrady a útoky nejen od přátel.
Duši poté hrozí vnitřní kritické konflikty- psychika.
Období může způsobit majetnické a citové problémy, rozvod, pohnuté události, překročení zákona.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONFLIKTY, PŘEKONÁVÁNÍ POTÍŽÍ A VELKÁ ZODPOVĚDNOST.

Mocný kod Zaťaté pěsti na pozitivní úrovni díky odhodlanosti a pozitivním lidským vlastnostem přináší uskutečnění cílů. Arkánum Vám vzkazuje, že máte být bdělí, jelikož hovoří o mnohých nesnázích.


PISCES 11.3. – 18.4.

11.3.2015 – 11.3.2023
1. JEDNA Z RAD NA TOTO OBDOBÍ
ŘÍKÁ SE NÁM- UVĚDOM SI CO CHCEŠ, UJASNI SI CO MÁŠ, ČILI JDE O ZJIŠTĚNÍ TOHO CO TI BRÁNÍ, TEDY MÍT MOŽNOSTI A SÍLU NAPRAVOVAT VŠE DLE PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ.
Říká se, že se jedná o vrchol sinusoidy ve frekvencích naší energie, tam kde nyní stojíme a je jen na nás, zda to půjde
z prudka do pádu či pozvolna se sejdeme v harmonické energii.
Karmická očista duše nám umožní jít, tak jak si sami přejeme, teda v pozvolných energiich, bez velkých propadů.

2. VÝVOJ NA TOTO OBDOBÍ
Tok energie hovoří o Symbolu naděje a životní síly.
Prioritou jsou zde příčiny a důsledky a Symbol Karmického Vládce zvěrokruhu.
Saturn poukazuje na to, že každému náleží co patří…

Varování se týká rozporu, zklamání, které souvisí především s nenaplněnymi touhami a osobními prohrami a v tomto tkví i nebezpečí, o kterém se dále hovoří i samostatně…
…Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.
PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VYTVÁŘENÍ PEVNÝCH PŘÁTELSTVÍ A ZNAMENÍM JE HLUBOKÁ A PEVNÁ LÁSKA.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STABILIZOVÁNÍ SVÉHO PŘÍJMU A INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI.

Příčiny a důsledky mohou vyústit v nezdary, finanční ztráty a porážky všeho druhu.
Pronásledování, osočování a obdobné zde nechybí, včetně soudních sporů.
Pokud jsou dané dobré vyhlídky příčin a důsledků je dán vzestup, nové příležitosti a zesílení vlivu a moci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ÚSPĚCH VE VÍCE OBLASTECH ŽIVOTA.

VZKAZUJE SE NÁM- je dobré se mít na pozoru, neuzavírat se do sebe, protože takto se stáváme nešťastnými.
Hovoří se i o svádění z blízkého okolí …


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.
Pro osobní rozbor si pište na email: silalva@seznam.cz