DUBEN 1

NUMEROSKOP NA DUBEN

  • první část

Není Beran jako Beran, není pan Novák jako pan Novák, každý má jiný „Osud“.
Mezi námi je více Ivet Bartošových a nebo Václavů Havlů….
Vše je dané i tím, zda se nás netýkají Karmické nešťastné kody a nebo jisté odměny příčin a důsledků.
Naše jména poukazují na jistá ponaučení a také na to, co a jak máme dělat nejlépe, abychom se mohli vyhnout nejen špatným okolnostem, či tragédiim a nebo také v opačném případě, jak přijít k velkým Osobním výhrám.
Laicky řečeno, souvislostí je daleko více, např. se jedná o naší Cestu zrození, či Kod naší vnitřní tužby a mnohé další…
Proto v numeroskopech jsou dané možnosti, ale pokud se v textu objeví slova “ Dává se na vědomí..“ tak se jedná o jasný směr, který se týká všech.
Někoho se týká negativní vývoj a druhého pozitivní, jde o to zda umí i pracovat s jistými energiemi- slabými a silnými stránkami lidského bytí, hovoříme tedy o slabých a silných lidských stránkách.
NUMEROSKOP POSKYTUJE VŠEOBECNÉ INFORMACE A KONKRÉTNÍ JSOU DANÉ VE VÝVOJI KAŽDÉHO JEDINCE ZVLÁŠŤ.

Na závěr chci říci, že všemu negativnímu se dá předejít a zde se hodí slova o jistých varováních a nebo také o tom, jak a vše dělat nejlépe, jak se již psalo, či vyřešit….apod.

Pro osobní rozbor si pište na email: silalva@seznam.cz


ARIES 18.4. – 13.5.

1.
V tomto období se vás všech týkají energie nešťastného Karmického kodu.
Informace se ovšem hlavně týká všech jedinců, kteří tento kod vlastní.
Je dobré se vyhnout v tomto období různým situacím, které zneužívají svodoby druhých v jakékoliv podobě.
Mohou se vás dotknout zklamání v citové oblasti, různé ztráty a nezdary.
Je důležité se vyhnout vznětlivosti, umět jít za svým, směřovat se pozitivním směrem, které se týkají dobrých věcí a skutků.
Oprostěte se od všeho o čem se psalo výše.

2.
Symbol dává důraz na lásku, milostný vztah a intimní život.
Jedinci s tímto Symbolem v sobě nesou pozoruhodný náboj silné potřeby harmonie ve vztazích.
Osobní rysy jsou v přátelství a citech.
Může se projevit Nekonvenční chování v lásce, vztahu a sexu.

Jedinec může mít značný vliv na veřejnost, např. v umění.
Úspěchu a Štěstí se spíše dosáhne v týmové práci než v individuálním řešení.

Symbol představuje plodnou představivost, inspiraci a tvůrčí nadšení.
Nabízí se nové možnosti, příležitosti, podpora je dána ze stran přátel.
Energie podporuje empatii, citlivost, laskavost, soucit, altruismus a smysl pro přátelství.
Symbol přináší dobrý pocit z plnohodnotně využitého času.

Příznivost Symbolu je v uměleckém směru a ve vytváření uměleckých děl.

Dobré znamení se týká lásky a příslib se týká i v nalezením nové lásky.
Příznivost Symbolu je v domácím klidu, harmonii a stabilitě.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPLNĚNÍ SNŮ, PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ TAJNÝCH TUŽEB A ÚSPĚCH.

Připomíná se též Kolo Pádu a Vzestupu, tématem je Harmonie, hovoří se o možných problémech a rozkolu v rodině, o ztrátě domácího klidu, narušení vztahu s blízkými, o sporech, zlých úmyslech, zlosti, u některých jedinců hovoří o svém znamení nevěry.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVAHA A OPATRNOST.

3.
Lehkomyslnost a nerozvážnost je téma před kterým se varuje a to samé se týká slov jako je Okázalost, Marnivost a Pýcha.

Kód slibuje odstranění problémů a po vynaloženém úsilí dává na Vědomí sklizeň, hojnost, spokojenost, hmotný zisk a životní úspěch.
Symbol dále dává na Vědomí možný rozvoj a růst, možné povýšení, získání popularity a dobrého jména.
Přináší sebou mnohé výhody a výhry.
Dává pocit sebedůvěry, jistoty, bezpečí a přeje v partnerství.


TAURUS 13.5. – 21.6.

V tomto období se vás všech týkají energie nešťastného Karmického kodu.
Informace se ovšem hlavně týká všech jedinců, kteří tento kod vlastní.
Energie vás bude svádět k netoleranci a mnohých se budu týkat zneužívání autority.
Nemarněte čas zbytečnými záležitostmi.
Mohou se vás týkat pocity odmítání, ztráty a těžkosti, kterým je možné se vyhnout.
Nezapomeňte na slova výše uvedená a také slovo dominantnost, kde se hovoří o jistém postavení.
Štědrost a respektování druhých vám též pomůže ve vývoje.

1.
Symbol hovoří o náhlých zvratech a událostech v životě.
Přináší neúspěch, pád a nebo vzestup a životní výhry.
Dává se na Vědomí nejistota, ztráta sebevědomí, smutek, spory, různá omezení, pomluvy, posměch, ohrožení,
skrytá nebezpečí, pocit hanby a studu.

Věští se hrozba tragických událostí.
(- nehody, úrazy, možné nemoci.)
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ TRPĚLIVÉ ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A OSOBNÍ OPATRNOST.

2.
Dočasné úspěchy, krátkodobé štěstí v uvozovkách, kariérismus, obtížné nabyté zisky.
Hrozba se skrývá ve strátě postavení, stability, jistoty, vlivu, autority, moci a bohatství.
Varuje se před finančními potížemi.

Na pozitivní úrovni se hovoří o Intelektu, Racionálním myšlení, Podnikavosti a Obchodní zdatnosti.
Dává se na Vědomí možné dosažení vysokého postavení a z jedné nejvyšší pozice.


 

GEMINI 21.6. – 20.7.

1.
Období Symbolizuje posun od pozitivního k negativnímu.
NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A ROZVÁŽNOSTI.

Varování..
(Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím, některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu, včetně zdraví, operacím které se týkají hlavy je dobré se vyhnout v tomto období…
Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.)

U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.

…Je důležité nechtít uniknout z nějaké situace, je důležitá Vnitřní rovnováha.
Období přináší vnitřní zmatky, pasivitu, nečinnost, otálení, odklady, narůstající problémy a patové situace.
Vytváří se takto pocity omezení, útlaku, izolace a samoty.
Varuje se před určitými známostmi které nejsou bezpečné a před silnými protivníky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHA A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

2.
Odkaz se týká Kouzelníka či Ďábla.
Vše je o našich lidských vlastnostech a ti co z vás vlastní silné a pozitivní lidské stránky, tak se jich týká úspěch a
možné i velké dosažení osobního cíle, včetně lásky.


CANCER 20.7. – 10.8.

1.
V tomto období se vás všech týkají energie nešťastného Karmického kodu.
Informace se ovšem hlavně týká všech jedinců, kteří tento kod vlastní.
Pochybnosti, sebeobviňování, pesimismus, včetn slova zoufalství se týkají utajovaných činů z minulosti.
Vše se špatně nese a to je výsledek.
Jedná se o negativní záležitost, která může vést k autodestrukci, vyhnout se vnitřní bolesti a poté se vše stává trestm, který si jedinec sám uložil.
Je důležité se opřít o víru, která dává smysl v každém přítomném dni.
Nejlepším lékem jsou ovšem pozitivní vztahy, harmonie, pocit klidu a lásky v rodině a nejen tam.
Opačný význam známe a říká se, že tam kde nejsou dobré vztahy se vše bortí…
Přichází se o vše…

2.
Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, které se týká lidí s touto energií.
Pokud se týká součet energií jména této rovnice, tak je dobré upravit tok energie vhodnějším způsobem.
Nebezpečí tkví v tom, že vibrace skrývá opakující se zklamání a neúspěchy.
Lidé s tímto Symbolem mají sklon ke konfliktům a revoltám.

Varuje se před nerovným spojenectvím, kde svoji roli hraje neupřímnost, přetvářka, faleš, lži.
Připomínají se slova o nepřátelském postoji ze strany druhých a především ze strany žen.
Situace mohou vyvolat pocity stísněnosti, váhání, neshody, napětí, spory, potyčky a konflikty.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA ŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ A NUTNOST UČINIT ZÁVAŽNÉ ČI BOLESTNÉ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PATOVÁ SITUACE.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZICE POSTAVENÍ V NUTNOSTI VOLBY ČI VÝBĚRU.

Na pozitivní úrovni…
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.

3.
Dočasné úspěchy, krátkodobé štěstí v uvozovkách, kariérismus, obtížné nabyté zisky.
Hrozba se skrývá ve strátě postavení, stability, jistoty, vlivu, autority, moci a bohatství.
Varuje se před finančními potížemi.

Na pozitivní úrovni se hovoří o Intelektu, Racionálním myšlení, Podnikavosti a Obchodní zdatnosti.
Dává se na Vědomí možné dosažení vysokého postavení a z jedné nejvyšší pozice.


 

LEO 10.8. – 16.9.

1.
V tomto období se vás všech týkají energie nešťastného Karmického kodu.
Informace se ovšem hlavně týká všech jedinců, kteří tento kod vlastní.
Energie vás bude svádět k netoleranci a mnohých se budu týkat zneužívání autority.
Nemarněte čas zbytečnými záležitostmi.
Mohou se vás týkat pocity odmítání, ztráty a těžkosti, kterým je možné se vyhnout.
Nezapomeňte na slova výše uvedená a také slovo dominantnost, kde se hovoří o jistém postavení.
Štědrost a respektování druhých vám též pomůže ve vývoje.

2.
Nepraktičnost, problémy týkající se rozvíjení Osobního potenciálu, realizace nápadů, plánů a tvrdošíjné směřování k cíli je prvou variantou.

V Symbolice jsou i dobré úmysly, představivost, konzervatismus, umělecké založení, duchovní úsilí a velké ambice s očekáváním nového.
SYMBOL DODÁVÁ POZITIVNÍ LADĚNÍ.
Hovoří se o příznivém vývoji, klidu v citových a partnerských záležitostech.

3.
Přítomnost může být problematická, mohou ji doprovázet různé zkoušky, zpomalení vývoje, ztráta vnitřní síly,
neschopnost dotáhnout své do konce, dále těžkosti a deziluze.
Varování poukazuje na nedůvěryhodné, nezodpovědné a nečestné jedince, falešné přátelé a nebezpečné známosti.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST, ROZVÁŽNOST A TRPĚLIVOST.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PRACOVITOST, VYTRVALOST, ODHODLANOST, CÍLEVĚDOMOST A ODHODLÁNÍ.


VIRGO 16.9. – 30.10.

1.
Signalizuje se Období náhlých změn, převratných událostí s možností hrozby neúspěchu.
Tématem je možný Rozpad přátelství, vztahu, manželství, kde se poukazuje na nevěru.
S těmito slovy souvisí slovo Věští se včetně dalších, takže to tak nemusí být.

Vše může do období přinést zklamání, trápení, jištění starých ran, bezradnost, bolest, žal, pocity beznaděje,
opuštěnosti a zoufalství.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ RIZIKO ONEMOCNĚNÍ ČI HROZBA ZTRÁTY BLÍZKÉ OSOBY.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ MOŽNOSTI PODPORY A POMOCI OD DRUHÝCH A NA SPRÁVNÁ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZUMNÉ A VĚCNÉ PŘÍSTUPY PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A NABÁDÁ SE K ODVAZE A SÍLE.

2.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)

Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.
Nikdy se nesnažte získat výsadní postavení.


LIBRA 30.10. – 23.11.

1.
Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, který se týká lidí s touto energií.
Pokud se týká součet energií jména této rovnice, tak je dobré upravit tok energie vhodnějším způsobem.
Nebezpečí tkví v tom, že vibrace skrývá opakující se zklamání a neúspěchy.
Lidé s tímto Symbolem mají sklon ke konfliktům a revoltám.

Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.

2.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života též iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobích své nevydařené plány.

Jednejte uvážlivě, rozumně a racionálně…


SCORPIUS 23.11. – 29.11.

1.
Příznivý Symbol hovoří o pozitivním vývoji v období.
Přeje se ve sbírání zkušeností, prohlubování znalostí, studiu, pracovitosti, v rozvíjení Osobních vloh,
dovedností a schopností.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ, TĚŽKOSTÍ, ZLEPŠENÍ VE FINANČNÍ SFÉŘE,
STABILITA A ÚSPĚCH DOSAŽENÝ DÍKY VLASTNÍMU ÚSILÍ.

2.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života též iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobích své nevydařené plány.

Jednejte uvážlivě, rozumně a racionálně…


OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

1.
Dočasné úspěchy, krátkodobé štěstí v uvozovkách, kariérismus, obtížné nabyté zisky.
Hrozba se skrývá ve strátě postavení, stability, jistoty, vlivu, autority, moci a bohatství.
Varuje se před finančními potížemi.

Na pozitivní úrovni se hovoří o Intelektu, Racionálním myšlení, Podnikavosti a Obchodní zdatnosti.
Dává se na Vědomí možné dosažení vysokého postavení a z jedné nejvyšší pozice.

2.
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Vytváří příliš důvěry, spekulace, riskantní akce a hazardní hry, včetně stěhování do neznámých končin a dobrodružství.
Při dobrých osobních vyhlídkách poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.

Jedná se o to, co je každému jedinci dovoleno.
Má být na prvém místě či je mu uděleno poslední… úspěch či neúspěch.


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

1.
Hra a boj se vztahuje k šachovnici, která má 64 polí a 32 hráčů.
Situací nás může potkat víc, než je kolik hráčů ve hře.
Odkazuje se na Knihu proměn a I- Ting.

PŘIPOMÍNÁ SE VRTKAVOST ŠTĚSTĚNY, MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ČI PŘÍZNIVÉ ZMĚNY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE V SITUACÍCH SE MÁ PAMATOVAT NA SLOVO KOMPROMIS A NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI.

2.
Symbol přináší nepříznivé i příznivé změy do tohoto období a je na každém z nás, jak se situace vyvine.
Mohou se dostavit prohry,ale také i výhry.

Energie vlastní tvořivý elán, nastoupení směru, kde chce a s kým chce být.
Energie je snadno tvořivá a za pozitivních podmínkách úspěšná.

Duální tok energie může mít ovšem za následek velký nesoulad uvnitř sama sebe díky vlivu Příčin a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí a jedná se o genetické a Karmické záležitosti, které si v sobě energie nese….


CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

1.
Varování se týká nebezpečného promrhaní peněz kvůli blízkým a dětem ve více souvislostech.

Symbol podporuje Logické a Racionální myšlení, praktičnost, pragmatismus a organizační vlohy.
Touha je v poznání, systematickém úsilí, pracovitosti a studiu.

Předzvěstí jsou zajímavá setkání a lukrativní nabídky.
Dávají se na Vědomí nadějné vyhlídky, nové nápady a projekty, příchod dobrých zpráv, změna v současném vztahu,
která se týká početí či narození dítěte a nebo nová láska.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ V TOMTO OBDOBÍ DOSAŽENÍ SPOKOJENOSTI A ÚSPĚCHU.

2.
Energie vlastní dostatek vnitřní síly a dostatek Světla ve své cestě, aby se mohli překonat životní překážky.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA VYVÁŽENÍ PROTIKLADNÝCH SIL, VYVÁŽENÍ ROVNOVÁHY DÍKY DUÁLNÍMU OHNI.


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

1.
Symbol hovoří o náhlých zvratech a událostech v životě.
Přináší neúspěch, pád a nebo vzestup a životní výhry.
Dává se na Vědomí nejistota, ztráta sebevědomí, smutek, spory, různá omezení, pomluvy, posměch, ohrožení,
skrytá nebezpečí, pocit hanby a studu.

Věští se hrozba tragických událostí.
(- nehody, úrazy, možné nemoci.)
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ TRPĚLIVÉ ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A OSOBNÍ OPATRNOST.

2.
Období je Symbolem smůly, nejistoty, pociťuje se nespokojenost, zkoušek, potíží, vnitřních a vnějších konfliktů, finančních, hmotných ztrát i na majetku díky vlastní nezodpovědnosti a promarnění příležitostí.

Slepé instinkty a nezvládání emocí vedou k neúspěchu a možné životní prohře.
Možná závist, útoky z okolí či opozice vytváří také své.

Nabádá se ke změně životního stylu.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NUTNOST SEBEKONTROLY, OVLÁDÁNÍ EMOCÍ, STŘÍDMOST, ROZVAHA A SEBEKONTROLA.
Upozorňuje se na péči o zdraví.


PISCES 11.3. – 18.4.

1.
Na Vědomí se dávají potíže, které se týkají sporů, varuje se před neupřímnosti okolí, klamu, úskoky, lží, lstivostí a falší. Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
Situace mohou vyvolat pocit oslabení, ztrátu sil a pocity marnosti.

Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení zdraví a života.

2.
Symbol hovoří o hledání hmotného Štěstí a smyslné lásky.

Nesprávná rozhodnutí signalizují rizika finančních problémů a jistot, včetně obchodních ztrát.
Možná je ztráta zaměstnání či domova.
Varuje se před půjčkami, dluhy, nouzí a bídou.

Dávají se na Vědomí možné těžkosti v partnerských vztazích, kde se vytváří pocit citové vyprahlosti, opuštěnosti,
prázdnoty a beznaděje.
Strasti mohou s sebou přinést hrozbu onemocnění.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ S PŘEDSTIHEM OKAMŽITÁ OPATRNOST VE VÍCE ŽIVOTNÍCH SMĚRECH.

Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.

Poukazuje se na naše slabé a silné stránky, na naše slabosti či Sílu.
V našich slabostech se ukrývá negativní vývoj a v Síle opak.


Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.
Pro osobní rozbor si pište na email: silalva@seznam.cz