KVĚTEN 1

NUMEROSKOP NA KVĚTEN

  • první část

V prvé části předpovědi na měsíc Květen se nejdříve věnujeme vlnové délce Symbolu.

Jedná se o jednu z nejdůležitějších informací na příští období několika let s tím, že se jedná u každého znamení o jiné období, včetně jeho délky.
Např. základním tématem u Kozoroha a Ryb je Symbol Padající Věže a zde půjde o velkou zkoušku…
Tématem se budeme věnovat i prvé části následujícího měsíce, kde se naznačuje v tomto případě rada, co a jak nejlépe udělat, abychom se mohli vyhnout např.výše zmíněné Padající Věže- jedná se o kod.
Dále následuje po této informaci v prvé části vývoje, vývoj ze Symbolu na Květen.
Př. může být, že Lvi, Kozorozi a Ryby mají stejný podtext informací a problémů.
Dalším příkladem jsou Štíři, Hadonoši a Střelci, kdy podtext je též stejný a nese se v duchu vztahů v jakékoliv podobě a hlavně vše co se týká jejich vnitřních tužeb a možnosti naplnění.
Slova vývoje jsou ovšem odlišná…. Tolik k úvodu.

Pro Osobní numeroskop si pište na email: Silalva@seznam.cz


 

ARIES 18.4. – 13.5.

1. VÝVOJ 18.4.2019 – 18.4.2024
Dávají se na Vědomí velké změny a zrušující události.
Období může přinést pronikavou změnu způsobu života, změnu zaměstnání či bydliště, změnu ve vztazích apod.
Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

VZKAZUJE SE NÁM- jednejme tak, aby okolí nekroutilo hlavou nad našimi rozhodnutími.
Na mystické úrovni se hovoří o démonických silách, které nás mohou ovlivňovat.
Odkazuje se na správná rozhodnutí, na dodržování základních zásad a principů, včetně chování.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe, abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
(V opačném případě se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě.)

SYMBOL OTEVÍRÁ BRÁNY KE VŠEM ŽIVOTNÍM MOŽNOSTEM.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.
SPRÁVNÉ ÚSUDKY A PEVNOST NÁZORU JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU.

Symbol poukazuje na malé či částečné úspěchy.
Mohou se dostavit nenaplněná očekávání, zklamání, ztráta iluzí, nespokojenost, frustrace, beznaděj a zlost namířena proti vlastní osobě.
Období poukazuje též na možnou ztrátu blízké osoby.


TAURUS 13.5. – 21.6.

1. VÝVOJ 13.5.2019 – 13.5.2020
Dává se na vědomí počáteční impuls do nového období.
Tématem jsou příznivé změny a úspěch.
Období je ve znamení stěhování a cestování.

Nevyřešené záležitosti z minulosti mohou vést k izolaci a osamění, nejen to.
Výjimkou potom nejsou ani různé ztráty, pády, včetně soudních sporů.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.


GEMINI 21.6. – 20.7.

1. VÝVOJ 21.6.2018 – 21.6.2023
Dávají se na Vědomí velké změny a zrušující události.
Období může přinést pronikavou změnu způsobu života, změnu zaměstnání či bydliště, změnu ve vztazích apod.
Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

VZKAZUJE SE NÁM- jednejme tak, aby okolí nekroutilo hlavou nad našimi rozhodnutími.
Na mystické úrovni se hovoří o démonických silách, které nás mohou ovlivňovat.
Odkazuje se na správná rozhodnutí, na dodržování základních zásad a principů, včetně chování.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

Je důležité nepřecházet z extrému do extrému.
Různé oběti se mohou přinášet v oblasti citů, kariéry ap.
Oslabuje se Negativní tok energie a období vypovídá o životní peripetii.


CANCER 20.7. – 10.8.

1. VÝVOJ 20.7.2019 – 20.7.2024
Význam se týká náhlých a nečekaných změn, silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Symbol má silnou negativní Karmickou zátěž, přináší strasti a prověřuje Duchovní sílu
Výstraha platí ve všech oblastech života a s danými jistotami nelze počítat.
Je důležité věřit ve svou Sílu, byť optimismu a nevyhýbat se odpovědnosti za případné potíže.
Nevinit okolí, nemstít se…- ve hře jsou i falešní přátelé.

VYŽADUJE SE INICIATIVA, NEOHROŽENOST, ROZHODNOST, ODVAHA A SÍLA, TOUHA SE PROSADIT A USPĚT, ODHODLÁNÍ K ČINŮM, VČETNĚ PŘIPRAVENOSTI K BOJI.
SYMBOL ZDŮRAZŇUJE USILOVNOU SNAHU A TVRDOU PRÁCI.

Symbol vyžaduje Osobní Sílu, Odvahu, Bdělost, Ovládání instinktu a vášní.
Důležitá je Sebekontrola, reálné myšlení a chytré jednání.
Přeje se v Tvořivosti, Uměleckých sklonech, novým Obzorům, novým Projektům, nabízí se nové Příležitosti, začátky a možná pomoc v dobré radě.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY.


LEO 10.8. – 16.9.

1. VÝVOJ 10.8.2018 – 10.8.2023
Dávají se na Vědomí velké změny a zrušující události.
Období může přinést pronikavou změnu způsobu života, změnu zaměstnání či bydliště, změnu ve vztazích apod.
Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

VZKAZUJE SE NÁM- jednejme tak, aby okolí nekroutilo hlavou nad našimi rozhodnutími.
Na mystické úrovni se hovoří o démonických silách, které nás mohou ovlivňovat.
Odkazuje se na správná rozhodnutí, na dodržování základních zásad a principů, včetně chování.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Staré prameny tvrdí o Nešťastném Symbolu, který se týká lidí s touto energií, text pokračuje dál…

Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Mysl je pevná velkých tužeb, snů, vizí, plánů a smělých projektů.
Příliv nových nápadů a příležitostí nechybí.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.


 

VIRGO 16.9. – 30.10.

1. VÝVOJ 16.9.2015 – 16.9.2021
Je důležité si zachovat předvídavost a jistou dávku obezřetnosti v Osobních a pracovních záležitostech.
Informace varují, že ve hře jsou nejen iluze a bludy, kterým by se nemělo podlehnout.
Poté se stává, že procitnutí je nepříjemné.
Snadno se naše vlastní ambice může srazit s energiemi, které mohou způsobit vytvoření těžkých vnitřních tlaků
až duševních potíží.
Tématem mohou být prudké změny životních poměrů, různé otřesy, ztráty a z toho vyplývající pocity frustrace.
Období doprovází rizika nehod a nešťastných událostí.
Tématem jsou pracovní potíže, pasivita, nespokojenost, konflikty ve vztazích, raněné city- vyjímkou nejsou násilné změny, nemoce, hospitalizace..apod.

Vyžadují se velké nároky na jedince.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.
Je dobré být stavebním Mistrem, který nesmí nic pokazit.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Nepraktičnost, problémy týkající se rozvíjení Osobního potenciálu, realizace nápadů, plánů a tvrdošíjné směřování k cíli je prvou variantou.
V Symbolice jsou i dobré úmysly, představivost, konzervatismus, umělecké založení, duchovní úsilí a velké ambice s očekáváním nového.
SYMBOL DODÁVÁ POZITIVNÍ LADĚNÍ.


 

LIBRA 30.10. – 23.11.

1. VÝVOJ 30.10.2019 – 30.10.2021
Dává se na vědomí vnesení dalšího prvku do určité situace.
Tématem je neklid, napětí, skryté úmysly, problémy ve vztazích, spory, konflikty a možné soudu.

PRIORITA JE V ZACHOVÁNÍ ROVNOVÁHY A POTŘEBOU JE VYVÁŽENÍ PROTIKLADNÝCH SIL.
Období může přinést i pozitivní vývoj.

VZKAZUJE SE NÁM
Je důležitý zachovat soulad s lidmi a téma se týká partnerských vztahů.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Signalizují se různá nebezpečí například ve finanční sféře.
Znamením může být nestálý či nevhodný milostný vztah.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ POCHYBNOSTI, NEROZHODNOST, PŘEKÁŽKY V ŽIVOTĚ, NESTÁLOST PŘÁTELSTVÍ ČI V LÁSCE, NEDODRŽENÍ DOHOD A ZRADY, RIZIKO ROZPADU VZTAHU A NEBO UKONČENÍ SPOLUPRÁCE VE VÍCE SMĚRECH.
Varuje se před rizikem úrazu a nehod.

VYŽADUJE SE INICIATIVA, NEOHROŽENOST, ROZHODNOST, ODVAHA A SÍLA, TOUHA SE PROSADIT A USPĚT, ODHODLÁNÍ K ČINŮM, VČETNĚ PŘIPRAVENOSTI K BOJI.
SYMBOL ZDŮRAZŇUJE USILOVNOU SNAHU A TVRDOU PRÁCI.
VARUJE SE PŘED LIKNAVOSTÍ, VÁHAVOSTÍ A NEROZHODNOSTÍ.

Z neznámých „důvodů“ nabízí kod některým jedincům setkání s osudovým partnerem, pouze za předpokladu…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NAVÁZÁNÍ PŘÁTELSTVÍ, ROMANTICKÝ VZTAH, ZÁSNUBY, PLÁNOVÁNÍ SŇATKU A ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE V PŘÍPADĚ POZITIVNÍCH OKOLNOSTÍ.


SCORPIUS 23.11. – 29.11.

1. VÝVOJ 23.11.2018 – 23.11.2021
Nedostatek respektu, nevyřešení příčin a důsledků může přinést do života starosti, ztráty, bolesti, obvinění, zlomená srdce a rozchody.

Dává se na vědomí základ pro další vývoj, růst a vzestup.
Úspěchy se mohou dosáhnout ve všech oblastech.
Tématem je nový vztah, sňatek a nebo přivedení potomka na svět.
Je možné získání uznání a popularity.
VYSOCE POZITIVNÍ ENERGIE, VYUŽIJTE TOHOTO OBDOBÍ.

VZKAZUJÍ SE NÁM – slova o rozvoji a dynamice.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, NEČEKANÉ UDALOSTI, MOŽNÉ NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.
Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.
Spory a podobné záležitosti jsou ve hře.
PO OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VYTVÁŘENÍ PEVNÝCH PŘÁTELSTVÍ A ZNAMENÍM JE HLUBOKÁ A PEVNÁ LÁSKA.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ STABILIZOVÁNÍ SVÉHO PŘÍJMU A INVESTICE DO SVÉ BUDOUCNOSTI.

Vytváří se i nové perspektivy ve vztazích a v Oblasti citů.
Přináší možné změny Zájmů, Priorit a Hodnot.
Symbol přeje naplnění a završení, úspěšnému dokončení nějakého díla či projektu.


OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

1. VÝVOJ 29.11.2015 – 29.11.2022
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU A ÚSPĚCHU.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Lehkomyslnost a nerozvážnost je téma, před kterým se varuje a to samé se týká slov jako je Okázalost, Marnivost a Pýcha.
Kód slibuje odstranění problémů a po vynaloženém úsilí dává na Vědomí sklizeň, hojnost, spokojenost, hmotný zisk a životní úspěch.
Přináší sebou mnohé výhody a výhry.
Dává pocit sebedůvěry, jistoty, bezpečí a přeje v partnerství.

Dobré znamení se týká lásky a příslib se týká i v nalezením nové lásky, za určitých předpokladů…
Příznivost Symbolu je v domácím klidu, harmonii a stabilitě.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPLNĚNÍ SNŮ, PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ TAJNÝCH TUŽEB A ÚSPĚCH.


 

SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

1. VÝVOJ 17.12.2019 – 17.12.2022
Období hovoří o vnitřních a vnějších konfliktech, překonávání potíží a překážek.
Potíže mohou být v citové oblasti, v pocitech osamělosti a nechybí zde sklony k depresím.
( Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na podvedení, okradení, intriky, klamy, úřední a soudní pře, přerustaní problémů přes hlavu, rozpad jistot, bolestný odchod, špatné zdraví)

Mohou se dostavit velké životní změny, splněné sny, tužby, přání a úspěch.
PRIORITOU JE OSOBNÍ PRŮBOJNOST A UMĚNÍ SE PROSADIT.

VZKAZUJE SE NÁM- Symbolická stará žena sebou přináší krádeže, neštěstí a v opačném případě harmonii, svatbu a štěstí.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Jistá pokušení mohou přivést do života Duchovní úpadek, ztrátu Vůle, Síly, Vitality a Energie.
VARUJE SE PŘED CHYBNÝMI ROZHODNUTÍMI, KTERÉ V ŽIVOTĚ MOHOU ZPŮSOBIT OSOBNÍ PÁD.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SMUTEK, ZKLAMÁNÍ A RIZIKA ONEMOCNĚNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ZÁROVEŇ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOVA O HLUBOKÉM DUCHOVNÍM VÝZNAMU A ÚSPĚCHU.


CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

1. VÝVOJ 20.1.2019 – 20.1.2027
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi
a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády a exekuce.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY, TĚŽKÉ ZKOUŠKY A ÚSTUP
Z VYDOBYTÝCH POZIC.
Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE I SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.

VZKAZUJÍ SE- tvrdé srážky, chamtivost apod.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
ILUZE A PODOBNÉ VLASTNOSTI VÁS DOSTANOU DO KOUTA A NEJEN REÁLNÉ MYŠLENÍ VEDE K ÚSPĚCHU.
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Energie dodává představivost, fantazii, přemýšlivost, pozornost, soustředění, reálné uvažování, cílevědomost a rozhodnost.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

1. VÝVOJ 16.2.2018 – 16.2.2024
Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Dává se na Vědomí možný únik před všedností života a každodenní nudě.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty, rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA, KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.

Hovoří se také o získávání nových zkušeností, změně a hledání Smyslu života.
POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.

Silné pozitivní vibrace ovšem dávají Naději, Ocenění a Úspěch.
S pomocí Symbolu se může dosáhnout Kariéry a Vyšších postů ve Společenské sféře.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Je možné, že se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě.

Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ I ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ NĚJAKÉHO DÍLA.


PISCES 11.3. – 18.4.

1. VÝVOJ 11.3.2015 – 11.3.2023
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Konfrontace se týká odpovědnosti, partnerství, rodiny a lásky.
Šance spočívá v mimořádném svazku bez žárlivosti, egoismu, kde mají být vyloučeny ambice, rivalstvi a soužití má vycházet ze subtilního duchovního porozumění.
Kde nejsou dobré vztahy v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády a exekuce.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL KŘEHKOSTI A NARUŠENÍ ROVNOVÁHY, JEDNÁ SE O POMÍJIVOST LIDSKÉHO ŠTĚSTÍ.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ ZMATKY, PŘEKÁŽKY, NÁHLÉ ZMĚNY, SPORY, STŘETY, TĚŽKÉ ZKOUŠKY A ÚSTUP
Z VYDOBYTÝCH POZIC.
Věští se různá nebezpečí, rizika Úrazů, Nehod a Nemoci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE I SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.

VZKAZUJÍ SE- tvrdé srážky, chamtivost apod.

 

Symbolický sedmiletý cyklus Saturna se týká vývoje do věku 32let.
Vše poté záleží na našich osobních údajích.
Uran nese ve věku 20let nepřízeň a v 27 věku kreativitu a pozitivní náboj.
Vše záleží na datumu narození, včetně nepřízně od 40věku života.
Pluto přináší nepřízeň v 37 věku života a dále následuje krize středního věku zhruba do 50let věku života, od 51roku života působí harmonicky.

Prvé části se týká i ponaučení Karmického kodu příčin a důsledků, které nám napoví jak a co udělat nejlépe,
abychom se mohli vyhnout problémům.
O tom si povíme v prvé části červnového vývoje.

 

2. VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Varuje se před nerovným spojenectvím, kde svoji roli hraje neupřímnost, přetvářka, faleš, lži.
Připomínají se slova o nepřátelském postoji ze strany druhých a především ze strany žen.
Situace mohou vyvolat pocity stísněnosti, váhání, neshody, napětí, spory, potyčky a konflikty.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA ŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ A NUTNOST UČINIT ZÁVAŽNÉ ČI BOLESTNÉ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PATOVÁ SITUACE.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZICE POSTAVENÍ V NUTNOSTI VOLBY ČI VÝBĚRU.

Na pozitivní úrovni…
Principem je Osobní Síla a Pevnost skály.
Předsevzetí a cíle jsou zde podpořeny, včetně rozumné volby a správného výběru.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU VE VÍCE OBLASTECH.


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.
Pro osobní rozbor si pište na email: silalva@seznam.cz