LEDEN

NUMERO- HOROSKOPY

 

NEUSTÁLÉ ZMĚNY…
Obklopují nás Vnější vlivy, prodlužuje se oběžná dráha Země, kvůli gravitačnímu vlivu Jupitera a Venuše, které měni podnebí planety.
Souvislost je i ve změně poloh magnetických pólů Země.
Můžeme si vzpomenout na Měsíc, na vibrace, které nás zasahují a silně reagujeme na tyto skryté síly.

Např. Měřitelný vliv Planety Uran je velký jako nikdy předtím, magnetické pole vysává elektrické částice z mraků a přibližováním k naší planetě má vliv na změny počasí, zemětřesení, povodně, vulkanickou činnost atd.
Vliv napětí této planety působí na nervový systém spousty jedinců, průchod nervových vzruchů přes tělesné meridiány.

Horoskopy a změny…
Zemská osa nepatrně zakolísala, není ve stejné poloze jako v minulosti a vše se bude měnit i nadále.
Souhvězdí jsou různě velká a proto zde nemůže dojít ani k souladu po stejnou dobu.
Zde máme právě na mysli i znamení zvěrokruhu, které se týkají i nových výpočtů.
Vše je daleko složitější a popsalo by se spousta řádků.
Zapomeňte na horoskopy z novin, časopisů a karet apod. jelikož symbolickou řeč, prvky horoskopu, číst jej do konkrétní situace je náročné a složité.

Osobní vývoje…
Astrologie, jako mnohé jiné, byla kdysi součástí původního Učení a vše tvořilo jeden celek.
Současná pro předpovědi z dat narození nestačí, chybí jí nejen predikce a neumí pracovat i s dalšími faktory.

Původní astrologie je obsažena v původním Vědění, je s ním provázaná, využívá se i retrográdního pohybu planet a jejich působení, když prochází zvěrokruhem.

Každé písmeno je variantou hieroglyfů čili kodů a pouze tudy vede cesta k předpovědím.
Zde se hovoří o jednom velkém tajemství. Je třeba respektovat změn a proto se pracuje 13 znameními, jelikož souhlasím s těmito slovy:
POKUD NEBUDEME RESPEKTOVAT URČITÉ ZMĚNY, TAK JEDNOHO DNE S NÁMI ŽIVOT PĚKNĚ ZATOČÍ…
Vše musí být postaveno na pevných základech.


 

ARIES 18.4. -13.5.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…., je nebezpečný pro výrobní a obchodní transakce, včetně stavebnictví.
(Je důležité se vyhnout všemu o čem se hovoří a některých jedinců se týkají i výrobní transakce,
pohybují se ve stavenictví a z toho plyne pro toto období opatrnost.)

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
V tomto období je nutná opatrnost ve všech směrech a to i díky duálnímu ohni, který přináší do období jistá negativa.


TAURUS 13.5. – 21.6.

 

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

ZÁKLADNÍ EXPANZÍ TÉTO ENERGIE PRO REALIZACI VŠEHO A POČÁTEK NOVÉHO JE VE SLOVĚ STABILITA,
KTEROU JE DŮLEŽITÉ MÍT UVNITŘ SEBE, ALE TAKÉ VE SVÉM OKOLÍ.

PODSTATOU JE VŠEMU DÁT PEVNÝ ZÁKLAD, VĚDĚT CO CHCEME A VYTVÁŘET SI TAKTO I DALŠÍ POZITIVNÍ ENERGIE.

JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL
A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM.

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch.
Symbol je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.


 

GEMINI 21.6. – 20.7.

 

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC

Úspěch je na cestě za předpokladu zvládnutí Duchovních Symbolů a dalších řádků.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA, KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.
PRIORITOU JE OSOBNÍ SÍLA, ROZHODNOST A VŮLE, VŠE OSTATNÍ JE POMÍJIVÉ.

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Je důležité, aby se rodila vlastní nezávislost a svoboda ve způsobu poznávání života.
ZÁVISLOST NA NĚKOM ČI NĚČEM NENÍ DOBRÁ A S TÍMTO SE NENÍ MOŽNO SMÍŘIT.

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU,  ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA…

…Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku
neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek,
neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu…

…NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..


CANCER 20.7. – 10.8.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…
Štěstěna je Vrtkavým Osudem.
Dávají se na Vědomí Osudové zvraty, Smůla nebo Štěstí, Neúspěch či Úspěch.

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch.

Energie je silná, umí ovládat druhé, najde východisko ze svých situací, je akční, umí odhadnout,
kdy a jak se zachovat, vědoma si své jedinečnosti a empatie.
Pokud ji na tom záleží, tak umí vyjít s každým.

Energie vlastní tvořivý elán, nastoupení směru, kde chce a s kým chce být.
Energie je snadno tvořivá a za pozitivních podmínkách úspěšná.

Duální tok energie může mít ovšem za následek velký nesoulad uvnitř sama sebe či díky vlivu z Příčin
a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí a jedná se o genetické a Karmické záležitosti, které si v sobě energie nese….
(Je důležité si uvědomit zodpovědnost rodičů a mnohé další.)

Potřebou je vše důkladně pročistit, vše z anulovat, včetně minulosti.
Odstoupit od blokací a navázat přesně tam, kde se jednalo o konec harmonie a poté je až možnost se dostat k Energií pozitivní mysli, tvoření a zmnožení energetických proudů, které jsou potřeba.

NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT, ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.


LEO 10.8. – 16.9.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale hovoří se…
Čiň zodpovědně vše a co je pouze v souladu s tvým nitrem a směrem ven.
Vše bude nakonec zúčtováno, dle toho jaké vysíláš energie.
Je důležité vysílat takové energií emocí, mysli, slov a činů, které Ti do budoucna neuškodí.
Energie odražené k druhým se vrátí s jejich silou…

OSUDOVÝ MĚSÍC
Varování je na místě ve všech směrech a s tímto souvisí i další Symbol…
…Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu, duchovního růstu, ale i možných podvodů.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě.
Spočítejte si tedy v životě a v různých obdobích své nevydařené plány.


VIRGO 16.9. – 30.10.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem.

Vysoká inteligence zde stojí proti tvrdohlavosti.
Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

Symbol k sobě váže finanční úspěchy, posiluje Vliv v Oblasti práva a umění a díky těmto možnostem mohou jedinci dosáhnout Osobního štěstí i v tomto období.
Je důležité aby Osobní sebejistota nepřevladla a nestala se z ní Arogance.
Určitá lehkost jak se jedinec snadno dopracuje a dostane ke svým cílům, skrývá hrozbu zneužití.

Přízeň Osudu může vyvolat nezájem o Duchovno, Sobectví a Promiskuitu.
Obraz poté završuje konec určitého životního cyklu.
Vnímá se předzvěst potíží, nepříjemností a zklamání.
Vše sebou přináší Překážky, komplikace, nemilá překvapení v podobě osobního a společenského ohrožení, finanční ztráty ap.
Věští se apatie, nejistota, nerozhodnost, rozpolcenost, obavy, strach, úzkost a obavy.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOU ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UČINĚNÍ NĚJAKÉHO VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ, KDE SE MŮŽE SKRÝT HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.


LIBRA 30.10. – 23.11.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…
Duchovní sféra naznačuje převahu nad materiální stránkou života.
Nejedná se příznivý či nepříznivý Symbol, Vibrce je promněnlivá, díky majiteli a jeho vůli…

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

KRÁLOVSTVÍ LVÍ HVĚZDY UPOZORŇUJE NA KARMICKOU ZÁLEŽITOST, KTERÁ SE MÁ TÝKAT ODMĚNY, NAZNAČUJÍCÍ ÚSPĚCH V OSOBNÍ A PRACOVNÍ SFÉŘE.
Jedinci s tímto Symbolem se nedají zastavit ani zastrašit.
Disponují osobními schopnostmi, na blízku je pomoc vlivných osob a proto slovo štěstí v uvozovkách je na blízku…

…Dávají se na Vědomí negativní stránky lidského života, které se týkají nemorálního chování,
prosazování vlivu či moci.
Vysoké ambice a smělé plány, mohou způsobit nejen díky nám samotným omyly,  chybná rozhodnutí a nešťastné začátky v našem životě.
Poté přichází hrozby problémů, které se týkají více oblastí.
Součástí je ztráta energie a elánu, přichází netrpělivost, podrážděnost, vnitřní nespokojenost,
lhostejnost a netečnost…

 


SCORPIUS 23.11. – 29.11.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A ROZVÁŽNOSTI.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHA A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

Symbol má silnou negativní Karmickou zátěž, přináší strasti a prověřuje Duchovní sílu.
Výstraha platí ve všech oblastech života a s danými jistotami nelze počítat.
Úzkost, klamy a podobné pravidelně vstupují do života ve spojitosti s opačným pohlavím a nespolehlivými přáteli.

Poukazuje se, že pokud jméno obsahuje vibraci Milosti pod Nátlakem tak je dobré si pomoci pravopisem.
Pokud se jedná o den narození je důležité vyvíjet vědomé snahy aby se účinek zmírnil a negoval.
Je důležité věřit ve svou Sílu, byť optimismu a nevyhýbat se odpovědnosti za případné potíže.
Nevinit okolí, nemstít se…

S tímto přístupem je možno dosáhnout slova Štěstí v uvozovkách.
Období doprovází různé stresy, úzkostné stavy, nejistota aztráta sebedůvěry.
(Koho z Vás se týká Osudový měsíc a tyto informace?)

DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ KONFLIKTY, MOŽNÉ ÚTOKY NEPŘÁTEL AP.
VARUJE SE PŘED LIKNAVOSTÍ, VÁHAVOSTÍ A NEROZHODNOSTÍ.
VYŽADUJE SE INICIATIVA, NEOHROŽENOST, ROZHODNOST, ODVAHA A SÍLA, TOUHA SE PROSADIT A USPĚT, ODHODLÁNÍ K ČINŮM, VČETNĚ PŘIPRAVENOSTI K BOJI.
SYMBOL ZDŮRAZŇUJE USILOVNOU SNAHU A TVRDOU PRÁCI.

Varování se týká osobní náladovosti, různých závislostí a extrémů, včetně falše přátel a upozorňuje se i na možné podvodníky.

Symbol vyžaduje Osobní Sílu, Odvahu, Bdělost, Ovládání instinktu a vášní. Důležitá je Sebekontrola, reálné myšlení a chytré jednání.
Přeje se v Tvořivosti, Uměleckých sklonech, novým Obzorům, novým Projektům, nabízí se nové Příležitosti, začátky a možná pomoc v dobré radě.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÉ I PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY.


OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…
…DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OSUDOVOST, KTERÁ JE SPOJENA S HŘÍCHEM A JEHO NÁSLEDKY.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NAŠE LIDSKÉ STRÁNKY V DOBRÉM I ŠPATNÉM…

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…
Signalizuje se Období náhlých změn, převratných událostí s možností hrozby neúspěchu.
Tématem je možný Rozpad přátelství, vztahu, manželství, kde se poukazuje na nevěru.
S těmito slovy souvisí slovo Věští se včetně dalších, takže to tak nemusí být.

Vše může do období přinést zklamání, trápení, jištění starých ran, bezradnost, bolest, žal, pocity beznaděje,
opuštěnosti a zoufalství.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ RIZIKO ONEMOCNĚNÍ ČI HROZBA ZTRÁTY BLÍZKÉ OSOBY.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ MOŽNOSTI PODPORY A POMOCI OD DRUHÝCH A NA SPRÁVNÁ OSOBNÍ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZUMNÉ A VĚCNÉ PŘÍSTUPY PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A NABÁDÁ SE K ODVAZE A SÍLE.


SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch.
Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…
(Takto by to mělo být.)

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

Zdroj jasnozřivosti se skrývá ve snech a v intuici.
Jedinci, kterých se týká Symbol ve jménu, mohou změnit pravopis a takto mohou získat pozitivnější materiální Symbol.
Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.

Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.
Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.

(Co jedinec, to jiný příběh.)


CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch.
Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…
(Takto by to mělo být.)

OSUDOVÝ MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…

Zdroj jasnozřivosti se skrývá ve snech a v intuici.
Jedinci, kterých se týká Symbol ve jménu, mohou změnit pravopis a takto mohou získat pozitivnější materiální Symbol.
Symbol nesouvisí s finančními výhodami a často se nedostává peněz.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.

Navzdory překážkám jménem Ideálů, Symbol přináší Ambice, Smělé plány a výzvu k činům.
Poslední Soud dává na Vědomí čas účtování, hodnocení minulých činů a událostí, které se projeví v konfrontaci Příčin a důsledků z minulosti a minulých období.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU,
DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.
(Informace jsou stejné jako u předešlého znamení.)


AQUARIUS 16.2. – 11.3.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch…

OSUDOVÝ MĚSÍC
Varování..
Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím, některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu, včetně zdraví, v tomto období je dobré se vyhnout operacím, které se týkají hlavy …
Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.
U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.

Dále se hovoří…
Energie je silná, umí ovládat druhé, najde východisko ze svých situací, je akční, umí odhadnout,
kdy a jak se zachovat, vědoma si své jedinečnosti a empatie.
Pokud ji na tom záleží tak umí vyjít s každým.

Energie vlastní tvořivý elán, nastoupení směru, kde chce a s kým chce být.
Energie je snadno tvořivá a za pozitivních podmínkách úspěšná.

Duální tok energie může mít ovšem za následek velký nesoulad uvnitř sama sebe či díky vlivu z Příčin a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí a jedná se o genetické a Karmické záležitosti, které si v sobě energie nese….
(Je důležité si uvědomit zodpovědnost rodičů a mnohé další.)
Potřebou je vše důkladně pročistit, vše z anulovat, včetně minulosti.
Odstoupit od blokací a navázat přesně tam, kde se jednalo o konec harmonie a poté je až možnost se dostat k Energií pozitivní mysli, tvoření a zmnožení energetických proudů, které jsou potřeba.

NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT, ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.


PISCES 11.3. – 18.4.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch.
Symbol je našim malým štěstím a to ve všech formách, počínaje tužbami a láskou konče.

OSUDOVÝ MĚSÍC
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí…
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…., je nebezpečný pro výrobní a obchodní transakce, včetně stavebnictví.
(Je důležité se vyhnout všemu o čem se hovoří a některých jedinců se týkají i výrobní transakce, pohybují se ve stavenictví a z toho plyne pro toto období opatrnost.)


Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.