ÚNOR

NUMEROSKOP NA ÚNOR PRO 13 ZNAMENÍ

Na měsíc Únor jsou zde numeroskopy v celku.
Od příštího měsíce bude numeroskop opět rozdělen do dvou částí a to na Odkaz  a osudový měsíc pro toto období a dále na vývoj pro toto období.
Nyní si můžete nahlédnout například z vývoje na informaci, která se týká odkazu pro tento měsíc a nebo na to co hovoří osudový měsíc.
Od příštího měsíce bude třeba nahlédnout vždy do prvé části předpovědi, aby jste si mohli informace srovnat do celkového obrazu.
Numeroskopy a horoskopy hovoří všeobecně k danému znamení a zde chci podotknout i to, že můžete nahlédnout do svého původního, jelikož i zde se nabízí slova Lazareva, že vše je trochu složitější než si myslíme.
Je to náročnější…
VÝVOJ, KTERÝ SE NÁS TÝKÁ OSOBNĚ PRAMENÍ VŽDY Z NAŠICH SYMBOLŮ, NAŠICH DAT A DALŠÍCH NÁLEŽITOSTÍ.
CO SE TÝKÁ JEDNOHO, NETÝKÁ SE NIKDY DRUHÉHO A HOROSKOPY JAKO TAKOVÉ JSOU POUZE „ZÁKLADNÍ“ INFORMACÍ.
Některý jedinec se v tom může najít jen okrajově a druhý si může říci, že je to přesné a tolik k úvodu.

Pro podrobné informace z vašich osobních dat, si napište na email: silalva@seznam.cz


 

ARIES 18.4. – 13.5.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Je neutrální a je znamením nejen dobrého, ale i špatného.
Jedná se o Symbol půvabu a duchovního růstu.
Přináší do lidského života iluze, falešné intuice a v mysli zaměňuje realitu s fikcí a to znamená, že vyvolává nejasností, různé zdání a klamy v životě, včetně možných podvodů.
Spočítejme si tedy v životě a v různých obdobých své nevydařené plány.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Symbolika má hodně faktorů, má své důležité místo a všeobecně může poukazovat na jistou brzdu ve vývoji, falešné dojmy a iluze.
Do života přináší i velké transformační změny a to s hlubokým dojmem, velkou intenzitou a proto se hovoří, že opatrnost je v období důležitá, všude tam, kde se setkáváme s extrémy.

Na pozitivní úrovni vyjadřuje posílení našich cílů ve spojení s dalšími symboly.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE A ENERGICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Nejen nápaditost, různé možnosti, ale vliv negací, emočních bloků duše, vliv závazků a všeho co nám je každému z nás zvlášť určeno.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Předznanenavají se v tomto období potíže a složité životní situace.
Vytváří se atmosféra chladu, neklidu, nervozity a napětí.
Vyvolává se pocit Nedůvěry a Ohrožení. Věští se hádky, spory a boje.
Dává se na Vědomí možný nesoulad s jistou osobou, vypočitavost, přetvarky, prospěchářstvi, výpady z venčí,
zákeřnost druhých a lstivé úklady od druhých.
Varování se týká netrpělivosti a velké důvěřivosti.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ SLOŽITÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, NEČEKANÉ UDALOSTI, HROZBA NEHODY A MOŽNÉ NOVÉ ŽIVOTNÍ ZAČÁTKY.

Symbolika hovoří o našich vnitřních tužbách a přáních a proto je nutné se na vše dívat realisticky,
náležitosti i takto zvažovat, aby se předešlo zbytečným nepříjemnostem a komplikacím, díky duálnímu ohni.

Symbol přináší nepříznivé i příznivé změy do tohoto období a je na každém z nás, jak se situace vyvine.
Mohou se dostavit prohry,ale také i výhry.
Období hovoří i o citových hnutích, změnách v oblasti citů, nepříznivém vývoji i ve zdravotním stavu, ale také
o naplnění tužeb, dosažení úspěchu, splněném přání a dosažení možného duchovního či hmotného cíle.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)


 

TAURUS 13.5. – 21.6.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Vysoké ambice a smělé plány, mohou způsobit nejen díky nám samotným omyly, chybná rozhodnutí a nešťastné začátky v našem životě.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Symbolika má hodně faktorů, má své důležité místo a všeobecně může poukazovat na jistou brzdu ve vývoji, falešné dojmy a iluze.
Do života přináší i velké transformační změny a to s hlubokým dojmem, velkou intenzitou a proto se hovoří, že opatrnost je v období důležitá, všude tam, kde se setkáváme s extrémy.

Dávají se na vědomí zkoušky či volby, osudové zvraty, rizika chyb a omylů.
Dávají se na vědomí na pozitivní úrovni výhry, dosažení úspěchu, obnovení harmonie a spokojenost.
Symbol též hovoří o našich tužbách a vnitřních přáních…

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
SYMBOL NABÁDÁ K OPATRNOSTI VE FINANČNÍCH ZÁLEŽITOSTECH.
Důležité je racionální myšlení a je zapotřebí se vyhnout nejen iluzím, jelikož takto mohou do období vstoupit i jisté ztráty.
Období je časem dozrávání a růstu.

Období se může týkat jednorázového příjmu peněz bez většího vynaloženého úsilí díky Odměně či Výhře.
Finanční zisky mohou pocházet z předchozí snahy, z investic které vynáší a nebo se hovoří o slově Renta.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VELMI PŘÍZNIVÝ KÓD, KTERÝ HOVOŘÍ O ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE, ZÍSKÁNÍ PENĚZ,
BOHATSTVÍ A POZITIVNÍ BUDOUCNOSTI.
( Symbol může dát na Vědomí Těhotenství)

Období hovoří i o citových hnutích, změnách v oblasti citů, nepříznivém vývoji i ve zdravotním stavu, ale také o naplnění tužeb, dosažení úspěchu, splněném přání a dosažení možného duchovního či hmotného cíle.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)

Období může přinést rozčarování, různé ztráty a otřesy.
Signalizují se různá nebezpečí, které se mohou týkat nejen úrazu, ale také i nehody.

U jedinců na negativní úrovni se hovoří o nešťastných událostech.
Na pozitivní úrovni symbol dává na vědomí přeonání překážek, konec zkoušek, uskutečnění osobních plánů a dosažení stability.


GEMINI 21.6. – 20.7.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…

Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOU ŽIVOTNÍ KŘIŽOVATKU, ZMĚNU ŽIVOTNÍHO SMĚRU A OSUDOVÝ ZVRAT.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ UČINĚNÍ NĚJAKÉHO VÝZNAMNÉHO ROZHODNUTÍ, KDE SE MŮŽE SKRÝT HROZBA ŠPATNÉ VOLBY A ZKLAMÁNÍ V LÁSCE.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Můžeme hovořit o smutku, samotě a také o Odkazu na Vyšší Realitu ve zmaření Nadějí, kdy Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, kdy poté dochází na Destrukci.
Nechybí ani příslib Symbolu Naděje a Úspěchu za předpokladu Pokory, Řádu a Pořádku.

Období dává na vědomí překonávání potíží a může vyvolat potíže v citové oblasti.
Do života mohou vstoupit velké změny na pozitivní úrovni, kde se hovoří o naplnění snů a tužeb, včetně dosažení úspěchu na materiální či duchovní úrovni.
Je důležité se vyhnout iluzím a klamům a poté by se dostavil ve vývoji negativní výsledek, protože…

Symbolika má hodně faktorů, má své důležité místo a všeobecně může poukazovat na jistou brzdu ve vývoji, falešné dojmy a iluze.
Do života přináší i velké transformační změny a to z hlubokým dojmem, velkou intenzitou a proto se hovoří, že opatrnost je v životě důležitá všude tam, kde se setkáváme s extrémy.
Na pozitivní úrovni vyjadřuje posílení našich cílů ve spojení s dalšími symboly.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou.
Na pozitivní úrovni vyjadřuje posílení našich cílů ve spojení s dalšími symboly.

Energie je silná, umí ovládat druhé, najde východisko ze svých situací, je akční, umí odhadnout,
kdy a jak se zachovat, vědoma si své jedinečnosti a empatie.
Pokud ji na tom záleží tak umí vyjít s každým.

Energie vlastní tvořivý elán, nastoupení směru, kde chce a s kým chce být.
Energie je snadno tvořivá a za pozitivních podmínkách úspěšná.
Duální tok energie může mít ovšem za následek velký nesoulad uvnitř sama sebe či díky vlivu z Příčin a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí a jedná se o genetické a Karmické záležitosti, které si v sobě energie nese….

Potřebou je vše důkladně pročistit, vše z anulovat, včetně minulosti.
Odstoupit od blokací a navázat přesně tam, kde se jednalo o konec harmonie a poté je až možnost se dostat k Energií pozitivní mysli, tvoření a zmnožení energetických proudů, které jsou potřeba.
NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT, ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.
(Symbol je velice pozitivní a takový by měl být váš vývoj.)


 

CANCER 20.7. – 10.8.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZVÍJENÍ OSOBNÍ TRPĚLIVOSTI, VYTRVALOSTI A DŮVĚRA VE SVÉ SCHOPNOSTI.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POKUTA ČI ODMĚNA.
NEGATIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ OSUDOVÉ ZVRATY, PRUDKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEPŘÍJEMNÉ UDÁLOSTI.
POZITIVNÍ ÚROVEŇ PŘINÁŠÍ KONEC ZKOUŠEK, NOVÉ ZAČÁTKY, PŘÍJEMNÁ PŘEKVAPENÍ, PŘÍZEŇ OSUDU, DOSAŽENÍ CÍLE, VZESTUP, ÚSPĚCH A TRIUMF.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ, VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

ZÁKLADNÍ EXPANZÍ TÉTO ENERGIE PRO REALIZACI VŠEHO A POČÁTEK NOVÉHO JE VE SLOVĚ STABILITA,
KTEROU JE DŮLEŽITÉ MÍT UVNITŘ SEBE, ALE TAKÉ VE SVÉM OKOLÍ.
PODSTATOU JE VŠEMU DÁT PEVNÝ ZÁKLAD, VĚDĚT CO CHCEME A VYTVÁŘET SI TAKTO I DALŠÍ POZITIVNÍ ENERGIE.

JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL
A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM.

Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto Karmickém dluhu vyplatí.
Úspěch často nepřichází hned a snadno, přináší to lítost, nedaleko v pozadí jsou slova vzdání se touhy a úsilí.
Vše se děje díky vnitřní nestabilitě a nebo vnějším okolnostem.
Mnohé se vymyká kontrole poněvadž se neumí pracovat Vědomě či Nevědomě s určitými body energie.

V predikci se jedná o neuspokojivou situaci, většinou se brání v dalším vývoji a do hry vstupují změny všeho druhu.
Tímto si vytváříme další závazky a dluhy, včetně blokací díky tomu, že neumíme Cílit vše správným směrem
jak potřebujeme.

Vše se nám najednou hromadí, vše nás tlačí dopředu ať už chceme či ne.
Hovoří se o neuspokojivé situaci, která často brání v cestě vpřed.

Dochází k převratným změnám, nabízí se nové Směry vývoje s Varováním nečekaného nového a neznámého.
Nemusí se hovořit vůbec o negativním vývoji či neštěstí, pokud víme a pochopíme, jak vše použít.
Poté se získává převaha a moc.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.

DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.
Mnohých z vás se tato Symbolika týká, jelikož energie hovoří o příčinách a důsledcích, nezpracovaných záležitostech, situacích a toto může být i spojeno i s vaší rodovou linii, jelikož to co nedokázali vyřešit sami naši předci, musíme nyní řešit my sami. A pokud toto my sami nevyřešíme, tak jednoho dne to budou řešit potomci.
Mohlo by se zde i poukázat i na jistá data mezi rodiči a dětmi, která jsou mnohdy společná a nebo tak trošku ukrytá.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYŘEŠENÍ FINANČNÍCH PROBLÉMŮ A PRIORITOU JE MÍRNOST A STŘÍDMOST,  V KTERÉ SE SYMBOLIZUJE VYROVNANOST A HARMONIE.
Předpoklady se nachází v Pevných základech dalšího vývoje a růstu.
Symbolikou je stabilita, prosperita, hmotný zisk a bohatství.
Dává se na Vědomí možné získání Velkého dědictví.
Odkazem jsou materiální jistoty a pohodlný život.
Znamení se týká dobrého zdraví, dlouhého a šťastného života.

Období hovoří i o citových hnutích, změnách v oblasti citů, nepříznivém vývoji i ve zdravotním stavu, ale také
o naplnění tužeb, dosažení úspěchu, splněném přání a dosažení možného duchovního či hmotného cíle.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)

Období může přinést rozčarování, různé ztráty a otřesy.
Signalizují se různá nebezpečí, které se mohou týkat nejen úrazu, ale také i nehody.

U jedinců na negativní úrovni se hovoří o nešťastných událostech.
Na pozitivní úrovni symbol dává na vědomí přeonání překážek, konec zkoušek, uskutečnění osobních plánů a dosažení stability.


 

LEO 10.8. – 16.9.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Symbolika má hodně faktorů, má své důležité místo a všeobecně může poukazovat na jistou brzdu ve vývoji, falešné dojmy a iluze.
Do života přináší i velké transformační změny a to z hlubokým dojmem, velkou intenzitou a proto se hovoří, že opatrnost je v životě důležitá všude tam, kde se setkáváme s extrémy.
Na pozitivní úrovni vyjadřuje posílení našich cílů ve spojení s dalšími symboly.

Do života mohou vstoupit velké změny na pozitivní úrovni, kde se hovoří o naplnění snů a tužeb, včetně dosažení úspěchu na materiální či duchovní úrovni.
Je důležité se vyhnout iluzím a klamům a poté by se dostavil ve vývoji negativní výsledek, protože…

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Hra a boj se vztahuje k šachovnici, která má 64 polí a 32 hráčů.
Odkazuje se na Knihu proměn a I- Ting.
PŘIPOMÍNÁ SE VRTKAVOST ŠTĚSTĚNY, MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ČI PŘÍZNIVÉ ZMĚNY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE V SITUACÍCH SE MÁ PAMATOVAT NA SLOVO KOMPROMIS A NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI.

V tomto období je nutná opatrnost ve všech směrech a to i díky duálnímu ohni, který podporuje jistá negativa.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)


 

VIRGO 16.9. – 30.10.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…
SYMBOL OTEVÍRÁ BRÁNY KE VŠEM ŽIVOTNÍM MOŽNOSTEM.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Symbol nabízí Duchovní moudrost, úspěch a slávu, díky vlastním zkušenostem.
Symbol nehovoří o Materiálních výhodách.

Jedinci, kteří touží po hmotném, tak těm se může pomoci vhodnějšími složenými Symboly, například Analýzou jména apod.
(Možná méně, možná více z vás se toto přímo týká, aniž o tom máte tušení.)…

Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…

Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.
Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…

V životě se může jednat o dočasný úspěch po kterém následuje rychlý pád.
Je myšlen například rozpad vztahu či rozvod.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PŘELÉTAVOST, NESHODY V OSOBNÍCH VZTAZÍCH, UNÁHLENÁ JEDNÁNÍ A UKVAPENÁ ROZHODNUTÍ, NEČEKANÉ ZMĚNY, DRAMATICKÉ SITUACE, RISKOVANÍ A CHAOS, STĚHOVÁNÍ.

(Symbol poukazuje i na životní konce, v jistých případech na zkázu a ničení, které se týká jedinců s negativními aspekty.)

DŮLEŽITÉ JE JEDNAT V ŽIVOTĚ ZODPOVĚDNĚ A ROZUMNĚ.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Symbol hovoří o hledání hmotného Štěstí a smyslné lásky.

Nesprávná rozhodnutí signalizují rizika finančních problémů a jistot, včetně obchodních ztrát.
Možná je ztráta zaměstnání či domova.
Varuje se před půjčkami, dluhy, nouzí a bídou.

Dávají se na Vědomí možné těžkosti v partnerských vztazích, kde se vytváří pocit citové vyprahlosti, opuštěnosti,
prázdnoty a beznaděje.
Strasti mohou s sebou přinést hrozbu onemocnění.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ S PŘEDSTIHEM OKAMŽITÁ OPATRNOST VE VÍCE ŽIVOTNÍCH SMĚRECH.

Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Poukazuje se na naše slabé a silné stránky, na naše slabosti či Sílu.
V našich slabostech se ukrývá negativní vývoj a v Síle opak.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V CYKLU ŽIVOTA, TAK SE HOVOŘÍ O VELKÉM VÝZNAMU.
ZÁKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ JE PŘEDURČENÍM VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

Je důležité, aby se rodila vlastní nezávislost a svoboda ve způsobu poznávání života.
ZÁVISLOST NA NĚKOM ČI NĚČEM NENÍ DOBRÁ A S TÍMTO SE NENÍ MOŽNO SMÍŘIT.

Vibrace je parazitující, hovoří se o Omezování života druhých v jakékoli psychické a fyzické formě.
Jsou k tomu tendence díky citové oblasti, zklamáním, nezdarům a ztrátám, díky se odevzdání se Osudu.
Je důležité zvládat negativní tok, například vznětlivost a vše odvést správným směrem, např. v podpoře dobrých věcí.
(Jedná se o zatížení příčin a důsledku a v tomto směru je kod silně parazitující na druhých a některých z vás se to přímo týká, poté se jedná o ty, co vlastní tento kod, jsou zde k tomuto sklony.)

PŘÍČINY A DŮSLEDKY KARMICKÉHO DLUHU VZNIKLY V MINULOSTI, KDE BYLO ZNEUŽITO SVOBODY.
Karmický dluh způsobuje, že život se podobá jízdě na horské dráze a neustále se v životě musíme potýkat měnícím se okolnostem s nečekanými událostmi a Symbolikou mohou být psychické potíže.

KLÍČEM DLUHU JE JISTÝ ZÁVAZEK.
VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.

Predikce…
Význam se týká náhlých a nečekaných změn a silný prvek rizika je spojen s nebezpečím důsledku neprozíravých rozhodnutí a jednání odolnosti druhých, vůči nám samotným.

Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, prohry, rozchody, smutek, depresi, porážky, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, finanční ztráty, exekuce a ztrátu domova.
Ženy by na sebe měly být opatrné v těhotenství, mohlo by dojít k potratu.

ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST
VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.

NA POZITIVNÍ ÚROVNI SE ŽIVOT NESE V HARMONICKÉM DUCHU…..


 

LIBRA 30.10. – 23.11.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…

Poctivá snaha je ovšem zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Smysl pro humor s pokorou naznačuje Karmickou odměnu.
Může se projevit v kariéře, ve finanční sféře, milostném nebo manželském vztahu.
Majitelé tohoto Symbolu se nesmí nechat zaslepit Sebevědomím, které může svést k zahálce či nadřazenosti.
(Informace se týká možná méně či více z vás, aniž by to tušili.)

Predikce…
Skrývá se zde hrozba omylů vedoucích ke zklamání. Díky Symbolu mladí, nadšení, bezstarostnosti a poblouznění.
Dávají se na Vědomí nové příležitosti, rizika chybného rozhodnutí a hrozba nepříjemnosti.
Nejisté jsou poté výsledky píle a tvrdé práce.

V tomto období platí humor apod, nejen pro majitele Symbolu…

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Období může přinést ztráty, neúspěch, rozpad vztahu a rizika nemocí.
Varování se týká chybných úsudků, podvodů a násilí.
Období vyvolává lítost, úzkost, citovou závislost, pesimismus, strach a deprese.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ MÍRY VE VŠECH OBLASTECH.
KOD MŮŽE PŘINÉST DO OBDOBÍ PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY, ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A NADĚJI NA ÚSPĚCH.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
KRÁLOVSTVÍ LVÍ HVĚZDY UPOZORŇUJE NA KARMICKOU ZÁLEŽITOST, KTERÁ SE MÁ TÝKAT ODMĚNY, NAZNAČUJÍCÍ ÚSPĚCH V OSOBNÍ A PRACOVNÍ SFÉŘE.

Jedinci s tímto Symbolem se nedají zastavit ani zastrašit.
Disponují osobními schopnostmi, na blízku je pomoc vlivných osob a proto slovo štěstí v uvozovkách je na blízku.
(Informace se týká možná méně či více z vás, aniž by to tušili.)

Predikce…
Dávají se na Vědomí negativní stránky lidského života, které se týkají nemorálního chování,
prosazování vlivu či moci.
Vysoké ambice a smělé plány, mohou způsobit nejen díky nám samotným omyly, chybná rozhodnutí a nešťastné začátky v našem životě.

Poté přichází hrozby problémů, které se týkají více oblastí.
Součástí je ztráta energie a elánu, přichází netrpělivost, podrážděnost, vnitřní nespokojenost, lhostejnost a netečnost.

V tomto období se jednoho týká možný úspěch a druhého potíže…
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)


 

SCORPIUS 23.11. – 29.11.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Hra a boj se vztahuje k šachovnici, která má 64 polí a 32 hráčů.
Odkazuje se na Knihu proměn a I- Ting.

PŘIPOMÍNÁ SE VRTKAVOST ŠTĚSTĚNY, MOŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ ČI PŘÍZNIVÉ ZMĚNY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE V SITUACÍCH SE MÁ PAMATOVAT NA SLOVO KOMPROMIS A NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

Na Vědomí se dávají potíže, které se týkají sporů, varuje se před neupřimnosti okolí, klamem, úskoky, lží, lstivostí a falší. Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
Situace mohou vyvolat pocit oslabení, ztrátu sil a pocity marnosti.

Je důležité nepřeceňovat své možnosti, dbát na správné úsudky a kroky v tomto období.
OPATRNOST JE NA MÍSTĚ VE VÍCE SMĚRECH.
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení zdraví a života.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Symbol přináší nepříznivé i příznivé změny do tohoto období a je na každém z nás, jak se situace vyvine.
Mohou se dostavit prohry, ale také i výhry.

Energie vlastní tvořivý elán, nastoupení směru, kde chce a s kým chce být.
Energie je snadno tvořivá a za pozitivních podmínkách úspěšná.

Duální tok energie může mít ovšem za následek velký nesoulad uvnitř sama sebe či díky vlivu z Příčin a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí a jedná se o genetické a Karmické záležitosti, které si v sobě energie nese….

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
KRÁLOVSTVÍ LVÍ HVĚZDY UPOZORŇUJE NA KARMICKOU ZÁLEŽITOST, KTERÁ SE MÁ TÝKAT ODMĚNY, NAZNAČUJÍCÍ ÚSPĚCH V OSOBNÍ A PRACOVNÍ SFÉŘE.

Jedinci s tímto Symbolem se nedají zastavit ani zastrašit.
Disponují osobními schopnostmi, na blízku je pomoc vlivných osob a proto slovo štěstí v uvozovkách je na blízku.
(Informace se týká možná méně či více z vás, aniž by to tušili.)

Predikce…
Dávají se na Vědomí negativní stránky lidského života, které se týkají nemorálního chování, prosazování vlivu či moci.
Vysoké ambice a smělé plány, mohou způsobit nejen díky nám samotným omyly, chybná rozhodnutí a nešťastné začátky v našem životě.

Poté přichází hrozby problémů, které se týkají více oblastí.
Součástí je ztráta energie a elánu, přichází netrpělivost, podrážděnost, vnitřní nespokojenost, lhostejnost a netečnost.

V tomto období se jednoho týká možný úspěch a druhého potíže…
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)


 

OPHIUCHUS 29.11. – 17.12.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Můžeme hovořit o smutku, samotě a také o Odkazu na Vyšší Realitu ve zmaření Nadějí…
Nechybí ani příslib Symbolu Naděje a Úspěchu za předpokladu Pokory, Řádu a Pořádku.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

Varování se týká planého a utopického snění, mrhaní energií a časem, finančními prostředky ap.
Může se poukázat na neblahý vliv vypočítávé osoby ženského pohlaví, která do života může přinášet zmatky, ujmy, potíže, zklamání, ztráty a deprese.
U některých jedinců s negativními aspekty se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.

Predikce…
Dává se na Vědomí možná skrytá milostná vášeň či hrozba ztráty milované osoby.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST PŘI DOSAHOVÁNÍ OSOBNÍCH A VYTČENÝCH CÍLŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYJASNĚNÍ URČITÉ SITUACE A SMĚR K POZITIVNĚJŠÍMU OBDOBÍ.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Období hovoří i o citových hnutích, změnách v oblasti citů, nepříznivém vývoji i ve zdravotním stavu, ale také
o naplnění tužeb, dosažení úspěchu, splněném přání a dosažení možného duchovního či hmotného cíle.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)

Období může přinést rozčarování, různé ztráty a otřesy.
Signalizují se různá nebezpečí, které se mohou týkat nejen úrazu, ale také i nehody.
U jedinců na negativní úrovni se hovoří o nešťastných událostech.
Na pozitivní úrovni symbol dává na vědomí přeonání překážek, konec zkoušek, uskutečnění osobních plánů a dosažení stability.

Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

Naznačují se spory nejen v rámci rodiny, které jsou časté.
Tématem jsou iluze, klamy, záludnost, tajnosti, falešné vize a intriky.

Někdy se může jednat o životní úskalí o období nejistoty, starostí a zkoušek, které se týkají ztrát, různých proher a nástrah v životě, díky špatným úsudkům a omylům.
Prohry se týkají citové oblasti, materiálního světa, ve hře je zdraví, zranění a nehody.

Je důležité se nenechat vtáhnout do světa iluzí, falše, překonat obavy, jelikož nejistota se nachází v něčem zlém.
Podvědomí ví své, je důležité zbystřit a prohlédnout vše co se děje kolem nás.
Někdo nás může zklamat, dotknout se našich citů, neupřímným postojem.
POUKAZUJE SE NA JISTOU ZÁVISLOST NA NĚČEM ČI NĚKOM.

Projít si touto nocí znamená mít dobrý instinkt.
Ukazuje se na slabosti, je důležité projevit city a integrovat se do vlastního života.

ARCHETYP NOCI A TEMNOTY HOVOŘÍ O ZÁKLADNÍCH RYSECH KLAMU, NEUPŘIMNOSTI, ÚTOCÍCH RŮZNÝCH SIL Z OKOLÍ A ZTRÁTÁCH.
Někdo dává na iluze, možné bludy a někdo stojí pevně nohama na zemi, vnímá své okolí, ví co se kolem něj děje a v tom je veliký rozdíl.
Někdo si hold neumí poradit, nevidí příčiny a důsledky svých záležitostí a druzí mají přehled a dle toho se vše vyvíjí.


SAGITTARIUS 17.12. – 20.1.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPLNĚNÍ SNŮ, PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ TAJNÝCH TUŽEB A ÚSPĚCH.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Duchovní sféra naznačuje převahu nad materiální stránkou života.
Lidé s tímto Symbolem bývají mlčenliví a jejich přáteli se stává hrstka vyvolených.
Nejedná se příznivý či nepříznivý Symbol, Vibrce je promněnlivá, díky majiteli a jeho vůli.
Mnozí s tímto Symbolem žijí v zajetí svých myšlenek, vyjádření v pohledu zpět, v uvážlivosti a duševní převaze.
Životní uspokojení se nachází spíše v soukromí, ale úspěch a štěstí se neodmítá.
(Informace se týká možná méně či více z vás, aniž by to tušili.)

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL BOHA SÍNA, SYMBOL VĚŠTĚB, SOUDNICTVÍ A TŘICETI NEŠŤASTNÝCH DNŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL ŘÁDU A SPRAVEDLNOSTI.
Symbolika poukazuje na završení určitého cyklu či uzavření vývoje v životě.
Symbol sebou přináší, zpomalení a stagnaci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, HROZBA ZKLAMÁNÍ, ZTRÁT, NEPŘÍJEMNÝCH A NEŠŤASTNÝCH UDÁLOSTÍ.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Symbol přináší nepříznivé i příznivé změy do tohoto období a je na každém z nás, jak se situace vyvine.
Mohou se dostavit prohry, ale také i výhry.

Symbolika má hodně faktorů, má své důležité místo a všeobecně může poukazovat na jistou brzdu ve vývoji, falešné dojmy a iluze.
Do života přináší i velké transformační změny a to z hlubokým dojmem, velkou intenzitou a proto se hovoří, že opatrnost je v životě důležitá všude tam, kde se setkáváme s extrémy.
Na pozitivní úrovni vyjadřuje posílení našich cílů ve spojení s dalšími symboly.

Období hovoří i o citových hnutích, změnách v oblasti citů, nepříznivém vývoji i ve zdravotním stavu, ale také
o Naplnění tužeb, dosažení úspěchu, splněném přání a dosažení možného duchovního či hmotného cíle.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí – může se jednat o soudní rozhodnutí apod….
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…., nebezpečné pro výrobní a obchodní transakce, včetně stavebnictví.
Jednejte v tomto období s rozmyslem a jen proto, aby se vám nic nevymstilo.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)


 

CAPRICORNUS 20.1. – 16.2.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPLNĚNÍ SNŮ, PŘÁNÍ, USKUTEČNĚNÍ TAJNÝCH TUŽEB A ÚSPĚCH.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Duchovní sféra naznačuje převahu nad materiální stránkou života.
Lidé s tímto Symbolem bývají mlčenliví a jejich přáteli se stává hrstka vyvolených.
Nejedná se příznivý či nepříznivý Symbol, Vibrce je promněnlivá, díky majiteli a jeho vůli.
Mnozí s tímto Symbolem žijí v zajetí svých myšlenek, vyjádření v pohledu zpět, v uvážlivosti a duševní převaze.
Životní uspokojení se nachází spíše v soukromí, ale úspěch a štěstí se neodmítá.
(Informace se týká možná méně či více z vás, aniž by to tušili.)

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL BOHA SÍNA, SYMBOL VĚŠTĚB, SOUDNICTVÍ A TŘICETI NEŠŤASTNÝCH DNŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SYMBOL ŘÁDU A SPRAVEDLNOSTI.
Symbolika poukazuje na završení určitého cyklu či uzavření vývoje v životě.
Symbol sebou přináší, zpomalení a stagnaci.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, HROZBA ZKLAMÁNÍ, ZTRÁT, NEPŘÍJEMNÝCH A NEŠŤASTNÝCH UDÁLOSTÍ.

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Období hovoří i o citových hnutích, změnách v oblasti citů, nepříznivém vývoji i ve zdravotním stavu, ale také
o Naplnění tužeb, dosažení úspěchu, splněném přání a dosažení možného duchovního či hmotného cíle.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí – může se jednat o soudní rozhodnutí apod….
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…., nebezpečné pro výrobní a obchodní transakce, včetně stavebnictví.
Jednejte v tomto období s rozmyslem a jen proto, aby se vám nic nevymstilo.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)

Dává se na vědomí počáteční impuls pro nové životní aktivity a období se může týkat i stěhování.
Osud není jen jeden a vždy je na nás, jakým směrem se otočíme.
Období se může týkat nových kontaktů, nových setkání, obratu k lepšímu, kdy se hovoří o příznivé změně v životě,
o počátku nového „štěstí“ v životě.
(Jedná se o to, jak si umíme poradit s příčinami a důsledky, nejen z minulosti, ale i z minulých období.
Někoho se mohou týkat potíže či např.úraz a druhého například nové příjemné události.)

Symbol přináší nepříznivé i příznivé změy do tohoto období a je na každém z nás, jak se situace vyvine.
Mohou se dostavit prohry, ale také i výhry.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÝCH NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NÁZNAK VYŠŠÍ REALITY, KTERÁ JE SYMBOLEM NADĚJE A ÚSPĚCHU ZA PŘEDPOKLADU POKORY, ŘÁDU A POŘÁDKU.
(Rovnováha je nejen ve zdravé mysli a zdravá mysl je nejen ve zdraví.)


 

AQUARIUS 16.2. – 11.3.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem…
Na negativní úrovni se hovoří o zklamání a hrozbě Nešťastných událostí.
Na pozitivní Úrovni mohou do života vstoupit různá překvapení, ve hře je štěstí či láska.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou.
Na pozitivní úrovni vyjadřuje posílení našich cílů ve spojení s dalšími symboly.

Energie je silná, umí ovládat druhé, najde východisko ze svých situací, je akční, umí odhadnout, kdy a jak se zachovat, vědoma si své jedinečnosti a empatie.
Pokud ji na tom záleží tak umí vyjít s každým.

Energie vlastní tvořivý elán, nastoupení směru, kde chce a s kým chce být.
Energie je snadno tvořivá a za pozitivních podmínkách úspěšná.
Duální tok energie může mít ovšem za následek velký nesoulad uvnitř sama sebe či díky vlivu z Příčin a Důsledků událostí a situací, které za vším stojí a jedná se o genetické a Karmické záležitosti, které si v sobě energie nese….

Potřebou je vše důkladně pročistit, vše z anulovat, včetně minulosti.
Odstoupit od blokací a navázat přesně tam, kde se jednalo o konec harmonie a poté je až možnost se dostat k Energií pozitivní mysli, tvoření a zmnožení energetických proudů, které jsou potřeba.
NENÍ MOŽNÉ PŘESKOČIT KVANTOVÉ ENERGIE ZÁBRAN, JE TEDY NUTNÉ DOROVNAT, ČILI ANULOVAT PŘÍČINY A DŮSLEDKY MINULOSTI.
(Symbol je velice pozitivní a takový by měl být váš vývoj.)

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
SYMBOL NABÁDÁ K OPATRNOSTI VE FINANČNÍCH ZÁLEŽITOSTECH.

Období je časem dozrávání a růstu.
Období se může týkat jednorázového příjmu peněz bez většího vynaloženého úsilí díky Odměně či Výhře.
Finanční zisky mohou pocházet z předchozí snahy, z investic které vynáší a nebo se hovoří o slově Renta.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VELMI PŘÍZNIVÝ KÓD, KTERÝ HOVOŘÍ O ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE, ZÍSKÁNÍ PENĚZ,
BOHATSTVÍ A POZITIVNÍ BUDOUCNOSTI.
( Symbol může dát na Vědomí Těhotenství)
Důležité je racionální myšlení a je zapotřebí se vyhnout nejen iluzím, jelikož takto mohou do období vstoupit i jisté ztráty.

Připomíná se Vládce zvěrokruhu, který nejen trestá, ale přináší do období i velké odměny včetně Úspěchů.
Pro mnohé se jedná o náklonost Vládce k Vám z důvodu Osobního vývoje, pozitivní Symbolice o pozitivnímu zážehu…
Symbol přináší nepříznivé i příznivé změy do tohoto období a je na každém z nás, jak se situace vyvine.
Mohou se dostavit prohry, ale také i výhry.

Dává se na vědomí počáteční impuls pro nové životní aktivity a období se může týkat i stěhování.
Osud není jen jeden a vždy je na nás, jakým směrem se otočíme.
Období se může týkat nových kontaktů, nových setkání, obratu k lepšímu, kdy se hovoří o příznivé změně v životě,
o počátku nového „štěstí“ v životě.
Jedná se o to, jak si umíme poradit s příčinami a důsledky, nejen z minulosti, ale i z minulých období.
Někoho se mohou týkat potíže či např.úraz a druhého například nové příjemné události.


 

PISCES 11.3. – 18.4.

ODKAZ PRO TENTO MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ ZMAŘENÍ NADĚJÍ, DÍKY OBRAZU PŘÍTOMNÉ VYŠŠÍ REALITY.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.

 

OSUDOVÝ MĚSÍC
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…
Symbolika má hodně faktorů, má své důležité místo a všeobecně může poukazovat na jistou brzdu ve vývoji, falešné dojmy a iluze.
Do života přináší i velké transformační změny a to z hlubokým dojmem, velkou intenzitou a proto se hovoří, že opatrnost je v životě důležitá všude tam, kde se setkáváme s extrémy.
Na pozitivní úrovni vyjadřuje posílení našich cílů ve spojení s dalšími symboly.

Období hovoří i o citových hnutích, změnách v oblasti citů, nepříznivém vývoji i ve zdravotním stavu, ale také
o Naplnění tužeb, dosažení úspěchu, splněném přání a dosažení možného duchovního či hmotného cíle.

SYMBOLIKA HOVOŘÍ O NAŠICH SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNKÁCH, JE TO POUZE O NÁS…
Symbolicky do života vstupují často ztráty díky spekulacím či rizikové obchodní aktivitě.
Období přináší i smutek, zklamání v lásce či ztrátu dětí – může se jednat o soudní rozhodnutí apod….
Je zde nebezpečí úrazu, obvykle díky neopatrnosti, bláznovství či agresi z okolí.
Symbolika přináší do života chirurgické zákroky, zejména ty které se týkají hlavy, nervů nebo smyslových orgánů,
jež by měli být odloženy, pokud je to možné.
Období není vhodné pro sportovní aktivity…., nebezpečné pro výrobní a obchodní transakce, včetně stavebnictví.
Jednejte v tomto období s rozmyslem a jen proto, aby se vám nic nevymstilo.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)

 

VÝVOJ PRO TOTO OBDOBÍ
Lehkomyslnost a nerozvážnost je téma před kterým se varuje a to samé se týká slov jako je Okázalost, Marnivost a Pýcha.
Kód slibuje odstranění problémů a po vynaloženém úsilí dává na Vědomí sklizeň, hojnost, spokojenost, hmotný zisk a životní úspěch.

Symbol dále dává na Vědomí možný rozvoj a růst, možné povýšení, získání popularity a dobrého jména.
Přináší sebou mnohé výhody a výhry.
Dává pocit sebedůvěry, jistoty, bezpečí a přeje v partnerství.

Symbol přináší nepříznivé i příznivé změny do tohoto období a je na každém z nás, jak se situace vyvine.
Mohou se dostavit prohry, ale i výhry.
Do života může vstoupit pronikavá změna způsobu života, změna zaměstnání, bydliště, nebo ve vztahu.
Období může přinést různé nesnáze a potíže, které se týkají rodinných neshod, ztrátu jistoty a s tímto přichází pochybnosti, vnitřní a vnější konflikty, různé bojůvky v tomto odbobí a pramenit z toho mohou různé ztráty.
Období se může týkat velkých změn a vzrušujících událostí.

Na pozitivní úrovni se dává na Vědomí, pozitivní vyústění riskantních či dobrodružných podniků, zlepšení zdravotního stavu, jistota, úspěch a „štěstí“.
(Co jedinec, to jiný příběh a o tom to je…)


Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.