ČERVEN

HOROSKOPY 
OSUDOVÝ MĚSÍC A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE ČERVNA

Jedinec od jedince hovoří o jiném příběhu, nezapomeňte na to..
Řešením situace jedince u každého z nás vyžaduje něco jiného.
Někdy jdeme přímo a někdy zbytečně zacházíme jinam na své Cestě v životě a z toho vyplývají jisté potíže.
Žádná povrchová řešení neexistují a nejen píle, trpělivost a odvaha je zárodkem úspěchu.
Někoho se týká rychlejší životní změna a někoho pomalejší. Toto je o nás, nejen o našich vlastnostech, ale i o vnějších vlivech.
Ovlivňují nejen naše myšlení, zdraví apod.
Pokud chce někdo něco změnit, může se ozvat na email: silalva@seznam.cz
(Každý může mít co si přeje. Je důležitá vůle a Chald má o vás stovky a tisíce informací, o kterých netušíte a mohou vám pomoci.)

 

BERAN

Ve vztazích se Vás budou týkat problémy, úspěchy budou částečné a buďte opatrní, aby emoce nevítězili nad rozumem.
V pracovních záležitostech bude zapotřebí v mnohém změnit osobní postoj a třeba se s někým i poradit.
Mohou u Vás probíhat vnitřní boje, ztráta sebedůvěry a možné útoky od druhých.

ODHODLÁNÍ A ODVAHA JE NA MÍSTĚ, ODKAZUJE SE NA SMYSL PRO ORGANIZACI A ŘÁD A TAKTO DOSÁHNETE OSOBNÍHO ÚSPĚCHU.

Nemusíte se ničeho obávat, jste v dobré pozici a čím dříve začnete vše řešit tak tím lépe.
Uvědomte si, že budete čelit jen jistým zkouškám, vyviňte aktivitu, jedná se o Vaší příležitost v tomto období a uspějete.


 

BÝK

Období bude přinášet zmatky, problémy ap.
V žádném případě neodkládejte řešení problémů ať jsou jakéhokoli druhu.
Možná budete pociťovat jistý druh omezení.
Buďte tedy v tomto období rozvážní a obezřetní.
Někdo nebude hledět zřejmě na oblast citů, je zapotřebí mít otevřené oči ve více směrech a to se bude týkat i jistých nabídek.
Týkají se Vás nepředvídané události, nové začátky, ale i pozitivní energie.
Dejte si pozor, aby někdo nezneužil Vaší důvěry a proto jste nabádáni k opatrnosti.

V něčem vynikáte a v tomto Vás čeká zdárný výsledek.
Možná v těchto oblastech a místech najdete i nový vztah.


 

BLÍŽENEC

Období bude přinášet zmatky, problémy ap.
V žádném případě neodkládejte řešení problémů ať jsou jakéhokoli druhu.
Možná budete pociťovat jistý druh omezení.
Buďte tedy v tomto období rozvážní a obezřetní.
Někdo nebude hledět zřejmě na oblast citů, je zapotřebí mít otevřené oči ve více směrech a to se bude týkat i jistých nabídek.
Týkají se Vás nepředvídané události, nové začátky, ale i pozitivní energie.

Je Vám dán příslib úspěchů, jste podpořeni v aktivitě, rozhodnosti, pracovitosti, samostatnosti, ale buďte opatrní zejména v oblasti financí.
Pokud bude zapotřebí, vytvořte své situace na zvládnutelné a pro své dobro.
( některých z Vás se týkají rozchody).


 

RAK

Signalizují se Vám různá nebezpečí, neupřímnost okolí, různé klamy a možné lži od druhých.
Nepřeceňujte své možnosti a jste varování před chybnými úsudky a chybnými kroky.
Buďte tedy opatrní.

Je zapotřebí, aby jste viděli co máte a ne to co chcete vidět.
Říká se, že ve vodě můžeme vidět velkou rybu, chceme ji uchopit a ona nám zmizí.
Upozorňuje se na zatajené skutečnosti a neupřímnost nejen v pracovní oblasti, není to rovné
a bude zapotřebí objektivní náhled na danou problematiku. Někdo prostě k Vám stojí zády, něco tají a nebo jistá situace.
( připomínají se některým nebezpečné závazky).

PRIORITOU JE V TOMTO OBDOBÍ INTUICE, ODVAHA, TVOŘIVOST A PODNIKAVOST.
Zachovejte správnou míru ve všech oblastech a to jen proto, aby jste mohli předejít jistým situacím.
Důležitá je víra sama v sebe, jedná se o Váš vnitřní a vnější svět, vaší aktivitu a poté uspějete.
( některých z Vás se týká nový partner).


 

LEV

U Vás se jedná o rizika s plněním jistých závazků.
Toto období je u mnohých z Vás životní křižovatkou.
Může se jednat o konec dohod v jakémkoliv smyslu, počínaje v partnerství.

OHLAŠUJI VÁM SNAHU O ÚNIK Z JISTÝCH TĚŽKOSTÍ A TOUHU SE OPROSTIT OD MINULOSTI.
( jste varování před nemocí, nehodou, některých se týká stěhování či změna bydliště).

OTEVÍRAJÍ SE VÁM JINAK BRÁNY KE VŠEM MOŽNOSTEM.
Poctivá snaha v jakékoli oblasti, včetně studií je příslibem odměny a zisku, úspěchu v materiální i společenské sféře.

Podotýká se ovšem, že jakékoli životní břemeno, jistý druh nesvobody vše zhatí a máte si uvědomit,
že je důležité mít více možností, např.mít otevřená zadní vrátka.
Začněte u sebe, odstraňte stres a některých z Vás se týká zdravotní problém díky tomu, že Vám chybí harmonický domov a těžkosti při jeho hledání. Týká se Vás i přísný Karmický učitel a tady Vás tlačí k zemi i problémy druhých.
Nemůžete potom žít svobodně a radostně, jelikož se jedná o velké starosti a vnitřní trápení.


 

PANNA

Buďte trpělivý a ne moc důvěřivý.
V tomto období vás budou doprovázet přetvářky, dohady a hádky.
Týkají se nečekané události, ale i nové začátky.
Hovoří se i o potížích v materiální oblasti.
Vše je pod slovem věští se, takže to znamená, že to tak může, ale nemusí být.
( buďte opatrní na cestách).
Některých z Vás se týkají krásné vzkazy jako Miluji a Miluješ, kdy si hodně slibujete.
V tomto období Vás může něco potěšit, jistá nabídka, milostný návrh, možné příjemné pracovní prostředí.
Týká se Vás Symbol komunikace a také pohled ze sedla koně Boha Herma a to znamená, že na vše se máte dívat s nadhledem a jistou dávkou inteligence.

PRIORITOU JE V TOMTO OBDOBÍ INTUICE, ODVAHA, TVOŘIVOST A PODNIKAVOST.
Zachovejte správnou míru ve všech oblastech a to jen proto, aby jste mohli předejít jistým situacím.
Důležitá je víra sama v sebe, jedná se o Váš vnitřní a vnější svět, vaší aktivitu a poté uspějete.
( některých z Vás se týká nový partner).

Jste podpořeni v rozvoji, obchodních znalostí, v realizaci plánů a vytčených cílů.
Nabádám Vás k opatrnosti, jelikož období může přinášet i jisté potíže a proto zachovejte správnou míru ve všech oblastech a to se týká i postojů.

Ten kdo je sebevědomí a aktivní se prosadí.
Mějte silnou víru sami v sebe, jedná se i o Váš vnitřní a vnější svět, hovoří se, že v tomto období můžete potkat i svého partnera.


 

VÁHY

Vám se Symbolizuje životní koloběh, proměnlivost osudu a jeho vrtkavost.
OHLAŠUJE SE VÁM RIZIKO ZRADY, NEZDARU, BÍDY, MOŽNÉ NEŠŤASTNÉ LÁSKY, ZTRÁTA DOMÁCÍHO KLIDU, SPORY, ZÁVIST, ZLÉ ÚMYSLY Z OKOLÍ.
NA MÍSTĚ JE OPATRNOST A ROZVAHA.
JISTOTA JE VE STABILITĚ A V BOHATSTVÍ.
ZVLÁDEJTE STRÁNKY DUCHOVNÍ, CITOVÉ A FYZICKÉ.
JE DŮLEŽITÉ UMĚT NAKLÁDAT S MAJETKEM A TAKÉ NAJÍT SVÉ BOHATSTVÍ V SOBĚ.

ŘÍKÁ SE TÍM V DRUHÉM DOMĚ, ŽE BUDETE ŽÍT NAPLNO NEJEN PRACOVNĚ, ALE I VE VZTAZÍCH.
DOSTI ČASTO SE HOVOŘÍ O INVESTICI DO DOMU A TO SE TÝKÁ TOHOTO OBDOBÍ A BOHATSTVÍM VÁS MÁ NAPLNIT BOHYNĚ VENUŠE.

MNOHÝM SE OZNAMUJE ČAS ŘEŠENÍ SVÍZELNÉ SITUACE A NEBO NEPŘÍJEMNÉ ZÁLEŽITOSTI.
Buďte v tomto období rozhodní.
Odkazuje se na minulost, která se promítne do současných dní.
( nezapomeňte na jistá rizika a životní koloběh a proměnlivost osudu).

BEZPEČÍ DOMOVA JE DŮLEŽITÉ PRO ŽIVOT A TO JE V SYMBOLU HARMONIE A RADOSTI.
LÁSKA, KLID A DĚTI … UDĚLEJTE TŘEBA NĚKOHO ŠŤASTNÝM.

VŠE JE V TOUZE, KTEROU MÁTE MÍT A TO SE TÝKÁ I TOUHY KRÁSNÉHO A ÚTULNÉHO DOMU.


 

ŠTÍR

Vaše období vypovídá o neblahých vlivech a neupřímnosti z okolí.
Poukazuje se na hrozbu podvodu, klamu a zrady.
VYŽADUJI PO VÁS BDĚLOST A OSTRAŽITOST.
Netíhněte k pesimismu a k bojácnosti.

Vše má spojitost s Vašimi osobními nezdary do budoucna, proto vyřešte nepříznivé a odvraťte útoky, pro nové začátky.

Týkají se Vás ovšem i nové nabídky, možnosti a úkoly včetně pracovních.
Příznivě se Vás může dotknout více záležitostí, včetně jistého vzkazu a to může předurčit příchod lásky do Vašeho života.

SYMBOLIZUJE SE DOSAŽENÍ KLIDU A PŘÍZNIVÝ VÝVOJ V NĚKTERÝCH VZTAZÍCH.
ROZVÍJEJTE SVŮJ OSOBNÍ POTENCIÁL MOUDŘE A NESMĚŘUJTE ZA SVÝMI CÍLY TVRDOŠÍJNĚ.
VAŠE STABILITA JE VE SLOVECH, ŽE BUDETE PEVNÍ JAKO SKÁLA.

Jedná se o Váš vývoj o jistý druh atmosféry v životě a radu pro Vás.
Mějte své hodnoty, buďte schopní a upevňujte si své pozice.
Mějte úrodnou a pevnou půdu ve svých vztazích, jelikož se jedná i o Vaší existenci.
Takto by se mělo u Vás vyvíjet.
Správně.
Někteří z Vás potkají pevného partnera s lidskými hodnotami.


STŘELEC

Jste nabádáni k opatrnosti před promarněním peněz a majetku, díky zbytečnostem.
Období je obdobím zkoušek, překážek, vnitřních a vnějších konfliktů
a tady se může hovořit o útocích na Vaši osobu, nejen díky závisti.
Jste upozornění na zanedbávání péče o zdraví.
Ovládejte své emoce, vyzdvihuje se nutnost sebekontroly a ovládnutí slepých instinktů.

VZKAZUJE SE VÁM VRTKAVOST ŠTĚSTĚNY A OSUDU, VČETNĚ BOHATSTVÍ.
JSTE PODPOŘENI V ROZUMU A VE SCHOPNOSTI LOGICKÉHO MYŠLENÍ.

Vše o čem se psalo je díky jistým ženám, které k Vám mají uschované nepřátelské postoje.
Lži a falešná přátelství jsou tématem, jako hrozby patových situací díky nerovným spojenectvím.
BUDEME MUSET TÉŽ UČINIT VÁŽNÁ ROZHODNUTÍ.
(Pokud se vás dotkne něco ze zmíněného, tak to zvládněte.)

PROTOŽE SE DÁLE HOVOŘÍ…
Vnímejte podněty ze svého okolí, jedná se i o jisté spojení citů, krásné období ve dvou, prožitky a…
VELKÝ ŽIVOTNÍ OSOBNÍ ÚSPĚCH, KTERÝ JE UKRYT V POHÁRU BOHATSTVÍ A LÁSKY.
Vezměte na vědomí, že ve hře je štěstěna a velké bohatství.


 

KOZOROH

Období nabádá k rozvaze a zachování správné míry ve všech směrech.
Varuje se před následky chybných úsudků a období může přinést jisté ztráty a neúspěch.
Jedná se o nepříznivé či příznivé změny, destrukci a nebo…
NEČEKANÉ ŠTĚSTÍ.
Vše se odvíjí od jedince k jedinci s jiným příběhem.

JE ZAPOTŘEBÍ SI ZVOLIT PRIORITY.
JEDNÁ SE O STABILITU, POCIT HOJNOSTI A SPOKOJENOST POD SYMBOLEM PANEN.

Týkají se Vás životní peripetie, přinášení různých životních obětí.
Varuje se před nečestností druhých a citovým vydíráním.
Upozorňuje se na riziko přecházení z jednoho extrému do druhého, ale je Vám přána…
TRPĚLIVOST, INTUICE, ODVAHA A SÍLA.
Nabízí se Vám i možný pocit bezpečí a jistoty.

Smysl pro rodinu a hodnoty jsou základem.
Je zapotřebí mít vše srovnané, včetně financí.
Mít správný postoj ke všemu, ničeho se neobávat, stát pevně nohama na zemi,
jelikož u některých z Vás se blíží řešení jistých záležitostí, včetně z nedostatku do stability, kde záleží na vašem myšlení.
Tady se poukazuje i na životosprávu.
Dále je důležité přiložit ruce k dílu, dát všemu pevnou formu a směr v čem je třeba.
Jedná se o splnění jistých požadavků ohledně životních změn a třeba i v partnerství a možném setkání.
Někteří z Vás již prožívají pevný a stabilní základ nejen v tomto směru.
(Buďte k sobě upřímní a také tak si odpovězte, jak se vše má.)


VODNÁŘ

Vás se týká proměnlivost Štěstí a Osudu.
Závist a podobné vlastnosti hrají z okolí prim, týká se to i znamení nevěry, potíže ve vztazích a v jistých rozkolech.
Někde se mohou projevit zlé úmysly, zlost a nenávist.
BUĎTE OPATRNÍ A ROZVÁŽNÍ.

JISTOTA JE VE STABILITĚ A V BOHATSTVÍ.
ZVLÁDEJTE STRÁNKY DUCHOVNÍ, CITOVÉ A FYZICKÉ.
JE DŮLEŽITÉ UMĚT NAKLÁDAT S MAJETKEM A TAKÉ NAJÍT SVÉ BOHATSTVÍ V SOBĚ.

ŘÍKÁ SE TÍM V DRUHÉM DOMĚ, ŽE BUDETE ŽÍT NAPLNO NEJEN PRACOVNĚ, ALE I VE VZTAZÍCH.
DOSTI ČASTO SE HOVOŘÍ O INVESTICI DO DOMU A TO SE TÝKÁ TOHOTO OBDOBÍ A BOHATSTVÍM VÁS MÁ NAPLNIT BOHYNĚ VENUŠE.

OHLAŠUJI VÁM NAVÁZÁNÍ NOVÝCH ZNÁMOSTÍ, NOVÉ VZTAHY A LÁSKY.
( zde se skrývají možné problémy do budoucna, nemusí se jednat o nic jistého a vše může přinést ztráty i finanční.)
Jste varování i před rizikem úrazu a nehod.

Je důležité nic nezlehčovat a nebýt naivní a to ve více směrech, včetně finančních záležitostí.
V tomto období je důležité zaujmout pevné stanovisko tam kde je třeba, včetně řádu, být též obratní a rozhodní.
Důležité je se i umět přizpůsobit, pokud to nějaká situace bude vyžadovat a zcela jistě umět rozpoznat nabídku, která je pravá.
Zvážit pro a proti nejen ve vztazích a o to pravě půjde.

JDE TOTIŽ O VÝBĚR PEVNÉ OPORY DO ŽIVOTA.


RYBY

Vše je u Vás v tomto období spojeno s rozumem, instinkty, kreativitou a touhou po osvobození.
Vznešenost, soucit, láskyplné chování a ochota pomáhat je též v tomto období tématem.
Touha po majetku je přirozená a vlastnit je příjemné.
Jedná se o Vaší jistotu a postavení.
Je důležité ovšem žít v realitě a prakticky myslet, mít silnou a nezlomnou vůli k dosažení svého cíle.
Aktivita a činy jsou na místě, jako se umět prosadit, včetně znalosti hodnoty peněz.

ZAUJMĚTE VE VŠEM PEVNÝ A JEDNOTNÝ POSTOJ A V TOM JE STABILITA.

Pokud máte vše o čem se psalo, tak prožíváte stabilitu i ve svém vztahu.
Ovšem je zde zkázonosný Symbol podle Čínských mudrců a to nevěští nic dobrého.
Máte dán slib protiváhy, na pomoc v těžkých chvílích.
( od jedince k jedinci se bude vše vyvíjet).

PODOTÝKÁ SE, ŽE JE DOBRÉ MÍT VE VŠEM POŘÁDEK, ALE VE VŠEM A PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT…
Ať Vás nenapadne někomu např. půjčit peníze, jelikož je dobré mít jistotu.
STABILITA JE V HOJNOSTI…

Období poukazuje i na to, že je čas vědomostí a informací.
NEZAPOMEŇTE, ŽE MÁTE…
ZAUJMOUT VE VŠEM PEVNÝ A JEDNOTNÝ POSTOJ A V TOM JE STABILITA.


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus