ŘÍJEN

HOROSKOPY OSUDOVÝ MĚSÍC ŘÍJEN

Pro měsíc ŘÍJEN zde máme OSUDOVÝ MĚSÍC pro jednotlivá znamení a v druhé části horoskopů se budeme věnovat vývoji vývoji ze Symbolu znamení a jeho dat.
Horoskopy jsou všeobecné informace, jelikož každého z nás se týká jiný Osud.
Informace v horoskopech jsou základním kamenem, které se nás týkají.
Např. již u Berana se hovoří o Symbolu Žezla a to se týká všech jedinců, kteří mají tento Symbol ve svých datech či jménu…
Hovoří se např. o Kouzlu a Odvaze, kterou jedinci musí vlastnit, aby dosáhli svého cíle.
V tomto období se to týká i znamení Berana.
S těmito faktory se budete setkávat častěji, kde se bude upozorňovat na nedostatky ve jménech či datech a naopak,
kde jsou vlastně ukryty zásadní informace pro náš životní vývoj a vývoj v daném období.
Varování jsou od toho, aby se něčemu předešlo, ale komu není rady, tomu není pomoci.
Predikce hovoří o možnosti vývoje, vždy ovšem záleží na nás, našich datech, jménech a vnějších vlivech, které nás obklopují.
Pokud tyto znalosti máme, využíváme silných a pozitivních lidských stránek,
kdy umíme také například přesně mířit na svůj cíl, tak se nám pomaličku otevírá směr zdolávání překážek v životě
a nebo informace, pokud někoho potkáme a myslíme si , že je to fajn a za 5let zjistíme, co vše nás to stojí…
Všemu se dá předejít díky informacím.
A o tom mnozí ví své…

(Pokud se v textu hovoří, dává se na Vědomí, je dán Příslib apod., tak tyto záležitosti se Vám týkají tak jako tak.)

Pokud chce někdo něco změnit, může se ozvat na email: silalva@seznam.cz

 

 

BERAN

ŽEZLO
ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…

Symbol v sobě nese Harmonii, Odvahu a s trochou Osobního kouzla je zaručeno, že osobní snaha bude zhodnocena…

ŽEZLO VYPOVÍDÁ O MOCI A AUTORITĚ.
Symbolika hovoří, že je něco utajeno co čeká na své odhalení nebo vyjevení.
Období vytváří vnitřní a vnější rozpory, neklid, napětí a nervozitu.
Pronikání a vměšování do problémů druhých může značit neshody ve vztazích.

Predikce..
Některých jedinců se týkají neshody v partnerství, milostné hádky, může se dále jednat o rivalitu,
soupeření, třenice, konkurenční boj, nečestnost, chamtivost a soudní spory.

Varování..
(Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím, některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu, včetně zdraví, operacím které se týkají hlavy je dobré se vyhnout v tomto období… Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.)

U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.

Predikce..
OBDOBÍ POUKAZUJE I NA ODMĚNU Z MINULÝCH ŽIVOTŮ…
(Nejedná se o žádnou mytologii, jde o rodové záležitosti, naše geny, takto stručně… atd.)
Dává se na Vědomí posun od Negativního k Pozitivnímu.

Příslib je dán v příznivých změnách a ve zlepšení životní situace.
Téma se týká oblasti citů, prohloubení milostného vztahu nebo příchod nové lásky.

Dává se na Vědomí uskutečnění Naděje či Snů, splnění Přání, Harmonie v rodině, naplnění milostného Vztahu.
Období se týká radostné události, těhotenství, či příchodu dítěte na svět.

Dává se na Vědomí obnovení Harmonie, Stability a dosažení Úspěchu.
(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


BÝK

KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V RŮZNÉM CYKLU ŽIVOTA, TAK SE JEDNÁ O VELKÝ VÝZNAM, Z PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ…

LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A OPATRNOST JE V TOMTO OBDOBÍ PRINCIPEM.

Věští se nepříjemné situace, obtíže při dosahování soukromých cílů, zásahy do soukromí, pocity omezení,
nepříznivé zprávy díky znamení nešťastné lásky.

Varování…
Dávají se na Vědomí neblahé události.
(Období u jedinců poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže,
násilné změny, nemoc, hospitalizaci, těžký porod či potrat, nebezpečí rizika nehody, zranění, neštěstí.)

Predikce…
Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto období vyplatí.

Úspěch často nepřichází hned a snadno, přináší to lítost, nedaleko v pozadí jsou slova vzdání se touhy a úsilí.
Období přináší změny všeho druhu, význam je v neuspokojivých situacích a často zde brání jisté slova
v pokračování vývoje či cíle.

Dochází k převratným změnám, nabízí se nové Směry vývoje s Varováním nečekaného nového a neznámého.

DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


BLÍŽENEC

KDE SE TENTO SYMBOL OBJEVÍ V RŮZNÉM CYKLU ŽIVOTA, TAK SE JEDNÁ O VELKÝ VÝZNAM, Z PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠEHO, CO ZA VŠÍM STOJÍ…

LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A OPATRNOST JE V TOMTO OBDOBÍ PRINCIPEM.

Věští se nepříjemné situace, obtíže při dosahování soukromých cílů, zásahy do soukromí, pocity omezení,
nepříznivé zprávy díky znamení nešťastné lásky.

Varování…
Dávají se na Vědomí neblahé události.
(Období u jedinců poukazuje na nespokojenost, pasivitu, zklamání, raněné city, konflikty ve vztahu, pracovní potíže,
násilné změny, nemoc, hospitalizaci, těžký porod či potrat, nebezpečí rizika nehody, zranění, neštěstí.)

Predikce…
Velká snaha, poctivá a tvrdá práce se v tomto období vyplatí.

Úspěch často nepřichází hned a snadno, přináší to lítost, nedaleko v pozadí jsou slova vzdání se touhy a úsilí.
Období přináší změny všeho druhu, význam je v neuspokojivých situacích a často zde brání jisté slova
v pokračování vývoje či cíle.

Dochází k převratným změnám, nabízí se nové Směry vývoje s Varováním nečekaného nového a neznámého.

DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


 

RAK

Negativní aspekty hrají svoji roli, vážou se s rizikem nezdaru a neúspěchu, díky neblahým vlivům okolí.
V některých případech se hovoří o opozici a skrytých nepřátelích.

Predikce…
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEČEKANÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ KLAMU, MOŽNÉHO PODVODU ČI ZRADY.

Období vyžaduje Ostražitost, Bdělost, Odvahu.
V žádném případě není na místě tíhnout k pesimismu, neochotě či nepřipravenosti zabojovat.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ AKTIVNÍ ODPOR, PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÉHO, ODVRÁCENÍ ÚTOKU A NOVÉ ZAČÁTKY.

Varování…
(Možné je podvedení, okradení, intriky, klamy, úřední a soudní pře, přerustaní problémů přes hlavu, rozpad jistot, bolestný odchod, špatné zdraví)

Predikce…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


LEV

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OSUDOVOST, KTERÁ JE SPOJENA S HŘÍCHEM A JEHO NÁSLEDKY.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NAŠE LIDSKÉ STRÁNKY V DOBRÉM I ŠPATNÉM.

Na Negativní úrovni Symbolika zastupuje svody, zkoušky, naše slabosti, pokušení, pochyby, apatii, smutek, beznaděj, riziko nemoci, hrozby krachu, pádu či smrti.

Na Pozitivní úrovni se hovoří o lásce k životu, pozitivním vyústění zdravotního stavu, úlevě, naději na pomoc i z nečekaných zdrojů, cestu vpřed, získání ztraceného sebevědomí a příchozí Úspěch.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


 

PANNA

Predikce…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VHODNÁ DOBA PRO NASTOLENÍ ROVNOVÁHY PO HEKTICKÉM OBDOBÍ, OBDOBÍ ZKOUŠEK A NEJISTOTY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZITIVNÍ ROZUZLENÍ NĚJAKÉ SITUACE, ODSTRANĚNÍ NEJASNOSTI,
VYROVNÁNÍ ZTRÁT, NAPŘÍKLAD DÍKY RŮZNÝM OBCHODŮM ČI UKVAPENOSTI PŘI NĚJAKÉM ROZHODOVÁNÍ.

Varování…
(Směřuje se k Osudovosti, charakteristikou mohou být jistá tajemství, skryté věci, výdaje, izolace, potíže se zákony,
rozsudek a vězení, zdravotní problémy, pobyt v nemocnici či sebeobětování. Úzkost a strach přináší změny různého druhu. )

Predikce…
Nabízí se další možnosti Pozitivního vývoje, překonání překážek a dosažení záležitostí do konce.
Jedná se o Čas zklidnění, vyváženosti, příchodu dobrých zpráv, finanční pomoci a postupu v osobním i společenském životě.

Změna životních poměrů se může týkat i Pozitivního, Symbolizuje se zvrat životní změny.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ DÍKY SYMBOLU SPÍŠE POZITIVNÍ ZMĚNY…

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


 

VÁHY

KOMUNIKACE
Jedinci s tímto Symbolem dokáží Okouzlit a někteří ovládat své okolí vlastním projevem.
Do hry často vstupuje podpora vlivných lidí.
(Jedinců se týká kreativní zaměstnání, které je spojeno s verbální komunikací, např. v reklamních agenturách, TV apod.)

Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
(V opačném případě se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě.)

Predikce…
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.

Varování…
( Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, smutek, depresi, porážky, prohry, ztrátu peněz, finanční zvraty,
rozchody, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, exekuce, rozchody, potrat a ztrátu domova.)

Predikce…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZUM, INSTINKTY, KREATIVNÍ CHOVÁNÍ A TOUHA PO VYSVOBOZENÍ.
Období hovoří o Velkém tvůrčím nadšení a fantazii, vysokém intelektu, zralosti moudrosti, sebeovládání, mistrovství, vznešenosti, soucitu s chutí pomáhat druhým.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ NĚJAKÉHO DÍLA.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


 

ŠTÍR

Predikce…
Období je Symbolem smůly, nejistoty, pociťuje se nespokojenost, zkoušek, potíží, vnitřních a vnějších konfliktů, finančních, hmotných ztrát i na majetku díky vlastní nezodpovědnosti a promarnění příležitostí.

Slepé instinkty a nezvládání emocí vedou k neúspěchu a možné životní prohře.
Možná závist, útoky z okolí či opozice vytváří také své.

Varování…
(U jedinců s negativními aspekty může období způsobit majetnické a citové problémy, hřích, rozvod, pohnuté události, překročení zákona.)

Predikce…
Nabádá se ke změně životního stylu.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NUTNOST SEBEKONTROLY, OVLÁDÁNÍ EMOCÍ, STŘÍDMOST, ROZVAHA A SEBEKONTROLA.
Upozorňuje se na péči o zdraví.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ODKAZ NA ZAKON PŘÍČIN A DŮSLEDKŮ VŠE CO JE UKRYTO ZA SITUACÍ.
A VÝVOJEM JAK NA NEGATIVNÍ ČI POZITIVNÍ ÚROVNI.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


 

STŘELEC

Symbol hovoří o hledání hmotného Štěstí a smyslné lásky.

Nesprávná rozhodnutí signalizují rizika finančních problémů a jistot, včetně obchodních ztrát.
Možná je ztráta zaměstnání či domova.

Varuje se před půjčkami, dluhy, nouzí a bídou.

Dávají se na Vědomí možné těžkosti v partnerských vztazích, kde se vytváří pocit citové vyprahlosti, opuštěnosti,
prázdnoty a beznaděje.
Strasti mohou s sebou přinést hrozbu onemocnění.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ S PŘEDSTIHEM OKAMŽITÁ OPATRNOST VE VÍCE ŽIVOTNÍCH SMĚRECH.

Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.

Poukazuje se na naše slabé a silné stránky, na naše slabosti či Sílu.
V našich slabostech se ukrývá negativní vývoj a v Síle opak.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


 

KOZOROH

Predikce…
Varování se týká planého a utopického snění, mrhaní energií a časem, finančními prostředky ap.
Může se poukázat na neblahý vliv vypočítávé osoby ženského pohlaví, která do života může přinášet zmatky, ujmy, potíže, zklamání, ztráty a deprese.

Varování..
(Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím, některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu, včetně zdraví, operacím které se týkají hlavy je dobré se vyhnout v tomto období… Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.)

U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.

Predikce…
Dává se na Vědomí možná skrytá milostná vášeň či hrozba ztráty milované osoby.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST PŘI DOSAHOVÁNÍ OSOBNÍCH A VYTČENÝCH CÍLŮ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VYJASNĚNÍ URČITÉ SITUACE A SMĚR K POZITIVNĚJŠÍMU OBDOBÍ.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


VODNÁŘ

KOMUNIKACE
Jedinci s tímto Symbolem dokáží Okouzlit a někteří ovládat své okolí vlastním projevem.
Do hry často vstupuje podpora vlivných lidí.
(Jedinců se týká kreativní zaměstnání, které je spojeno s verbální komunikací, např. v reklamních agenturách, TV apod.)

Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
(V opačném případě se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě.)

Predikce…
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem.
Je podpořena poctivá snaha, oblast vzdělání a duchovní činnost.

Varování…
( Období u jedinců s negativními aspekty poukazuje na možné propady u zkoušek, neúspěch plánů, smutek, depresi, porážky, prohry, ztrátu peněz, finanční zvraty, rozchody, skandál, úřední a soudní spory, existenční potíže, exekuce, rozchody, potrat a ztrátu domova.)

Predikce…
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK, JE DÁN PŘÍSLIB ODMĚNY, ZISKU, OCENĚNÍ A ÚSPĚCHU V MATERIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ SFÉŘE.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ROZUM, INSTINKTY, KREATIVNÍ CHOVÁNÍ A TOUHA PO VYSVOBOZENÍ.
Období hovoří o Velkém tvůrčím nadšení a fantazii, vysokém intelektu, zralosti moudrosti, sebeovládání, mistrovství, vznešenosti, soucitu s chutí pomáhat druhým.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ NĚJAKÉHO DÍLA.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


RYBY

Predikce…
Období Symbolizuje posun od pozitivního k negativnímu.
NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A ROZVÁŽNOSTI.

Varování..
(Je dobré se v tomto období vyhnout obchodním transakcím, některých se týkají spory o děti.
Upozorňuje se na změny všeho druhu, včetně zdraví, operacím které se týkají hlavy je dobré se vyhnout v tomto období… Upozorňuje se na opatrnost před úrazy, nehodami ap.)

U některých jedinců se Věští hrozba neštěstí a možný boj o holý život.

Predikce…
Je důležité nechtít uniknout z nějaké situace, je důležitá Vnitřní rovnováha.

Období přináší vnitřní zmatky, pasivitu, nečinnost, otálení, odklady, narůstající problémy a patové situace.
Vytváří se takto pocity omezení, útlaku, izolace a samoty.
Varuje se před určitými známostmi, které nejsou bezpečné a před silnými protivníky.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VNITŘNÍ ROVNOVÁHA A OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

(Není jeden Osud, co jedinec, to jiný příběh.)


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus