SRPEN

HOROSKOPY 
OSUDOVÝ MĚSÍC A TAJEMSTVÍ MĚSÍCE SRPNA

Jedinec od jedince hovoří o jiném příběhu, nezapomeňte na to..
Řešením situace jedince u každého z nás vyžaduje něco jiného.
Někdy jdeme přímo a někdy zbytečně zacházíme jinam na své Cestě v životě a z toho vyplývají jisté potíže.
Žádná povrchová řešení neexistují a nejen píle, trpělivost a odvaha je zárodkem úspěchu.
Někoho se týká rychlejší životní změna a někoho pomalejší. Toto je o nás, nejen o našich vlastnostech, ale i o vnějších vlivech.
Ovlivňují nejen naše myšlení, zdraví apod.
Pokud chce někdo něco změnit, může se ozvat na email: silalva@seznam.cz
(Každý může mít co si přeje. Je důležitá vůle a Chald má o vás stovky a tisíce informací, o kterých netušíte a mohou vám pomoci.)

(Osudový měsíc a Tajemství měsíce Vás upozorňuje co je vhodné v této době vyřešit a nebo na co si dávat pozor.
V čem je třeba neotálet a naopak i čemu se věnovat.
A to z důvodu, že v jisté záležitosti Vám může být přáno a k tomu je i zapotřebí pozitivních vlastností.
Například vhodná doba může být i v nalezení partnera a v příštím období by se mohlo jednat o nemilou záležitost do budoucna.)

 

 

BERAN

SLIBUJE SE USKUTEČNĚNÍ NADĚJÍ, SNŮ A PŘÁNÍ.
Volba dosazení úspěchu je v rozumném výběru volby a odkazuje se na mysl plnou tužeb, snů a vizí.
ŘÁD A ORGANIZACE JE PRIORITOU VČETNĚ DISCIPLÍNY, VYTRVALOSTI A ODHODLANOSTI ZABOJOVAT.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


 

BÝK

OHLAŠUJE SE VÁM SNAHA O ÚNIK Z NĚJAKÉHO PROSTŘEDÍ A Z URČITÝCH TĚŽKOSTÍ.
Hovoří se o životní křižovatce, možném stěhování, změny pracoviště a například i o ukončení vztahu.
Smysl je v hledání nového.
Varuje se před nehodami, zraněním a nemocemi.

Symbol poukazuje i na různá trápení, ztráty a zklamání.
DŮLEŽITÉ JE, ABY ROZUM ZVÍTĚZIL NAD EMOCEMI.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


 

BLÍŽENEC

OHLAŠUJE SE VÁM SNAHA O ÚNIK Z NĚJAKÉHO PROSTŘEDÍ A Z URČITÝCH TĚŽKOSTÍ.
Hovoří se o životní křižovatce, možném stěhování, změny pracoviště a například i o ukončení vztahu.
Smysl je v hledání nového.
Varuje se před nehodami, zraněním a nemocemi.

OHLAŠUJE SE NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, NOVÉ ZAČÁTKY, ALE I NEROZHODNOST, POCHYBNOSTI, PŘEKÁŽKY, NESTÁLOST V LÁSCE, ROZPADY VZTAHŮ ČI UKONČENÍ JISTÉ SPOLUPRÁCE.
Signalizují se různá nebezpečí, včetně finančních ztrát.
Varuje se před úrazy a nehodami.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


RAK

Rozvaha a správná míra ve všech oblastech je důležitá. Varuje se před neblahými nasledky chybných úsudků.
SITUACE SE MOHOU TÝKAT JAK DESTRUKCE V JAKÉKOLI PODOBĚ, TAK I PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY A NEČEKANÉHO ŠTĚSTÍ.

OHLAŠUJE SE NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, NOVÉ ZAČÁTKY, ALE I NEROZHODNOST, POCHYBNOSTI, PŘEKÁŽKY, NESTÁLOST V LÁSCE, ROZPADY VZTAHŮ ČI UKONČENÍ JISTÉ SPOLUPRÁCE.
Signalizují se různá nebezpečí, včetně financních ztrát.
Varuje se před úrazy a nehodami.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


LEV

Varuje se před následky chybných úsudků, různými zmatky, ztráty, nespokojenost a vměšování do soukromí.
OHLAŠUJÍ SE RŮZNÁ NEBEZPEČÍ, RIZIKA NEHOD ZRANĚNÍ.
Ženy by měli věnovat v tomto období zvýšenou pozornost ohledně mateřství.
VYŽADUJE SE OPATRNOST, ROZHODNOST A LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ.

OHLAŠUJÍ SE SPORY A NESHODY V OSOBNÍCH VZTAZÍCH A DOČASNÝ ÚSPĚCH MŮŽE VĚSTIT PÁD.
Stěhování, změna bydliště, přelétavost partnera, možné navázání milostného vztahu.
Nečekané změny jsou v tomto období tématem.
Není dobré přehánět, unáhlit se, být ukvapený v rozhodnutích, jednat lehkomyslně a riskovat.
Výsledkem může být chaotické jednání.
Symbolicky se poukazuje na silné negace a osobní pády.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


PANNA

ODKAZ JE U VÁS V KNIZE PROMĚN A I- TINGU.
Připomíná se Vrtkavost štěstěny jak v negativním i pozitivním směru.
OPATRNOST A KOMPROMISY V URČITÝCH SITUACÍCH JSOU DŮLEŽITÉ.

OHLAŠUJE SE VÁM NAVÁZÁNÍ NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ, NOVÉ ZAČÁTKY, ALE I NEROZHODNOST, POCHYBNOSTI, PŘEKÁŽKY, NESTÁLOST V LÁSCE, ROZPADY VZTAHŮ ČI UKONČENÍ JISTÉ SPOLUPRÁCE.
Signalizují se různá nebezpečí, včetně financních ztrát.
Varuje se před úrazy a nehodami.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


VÁHY

SYMBOLIZUJE SE DOSAŽENÍ KLIDU, PŘÍZNIVÝ VÝVOJ I VE VZTAZÍCH.
Dobré úmysly, duchovní úsilí a představivost zde nechybí.
Je důležité rozvíjet svůj Osobní potenciál a realizovat nejen své nápady.

Tvrdošíjně za něčím směřovat se nevyplácí, vše nechte v klidu plout, hovoří se totiž o velkých ambicích a očekávání.
Stavte se ke všemu rozumně, týká se Vás pozitivní ladění tohoto období.

SLIBUJE SE VÁM TRIUMF, VÝHRA A NAPLNĚNÍ PŘÁNÍ.

Období Vám pomůže v jistých záležitostech odhalit pravdu či se k ní přiblížit.

SYMBOLIZUJE SE VÁM POZITIVNÍ BOD OBRATU A OHLAŠUJI SE VÁM KLADNÉ ODPOVĚDI, PŘÍCHODY DOBRÝCH ZPRÁV A VÍTÁNA POMOC.
Období se týká možnosti předzvěsti nového milostného vztahu.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


 

ŠTÍR

Varuji Vás před utopickým sněním, před zbytečným mrháním energie, včetně financí.
Týká se Vás neblahý vliv vypočítavé ženy z Vašeho okolí, která Vám přináší zřejmě, újmy a ztráty.
Buďte opatrní při sledování svých cílů.
Poukazuje se i na možnou skrytou vášeň a nebo také možnost ztráty milované osoby.

OHLAŠUJI VÁM MOŽNOST VYJASNĚNÍ NĚJAKÉ SITUACE A SMĚŘOVÁNÍ K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI.
Omezení a nebo rozlet?

Příslib je dán v završení nějakého úspěchu.
Vyvarujte se krajním jednáním.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


 

STŘELEC

SLIBUJE SE PŘEKONÁNÍ POTÍŽÍ, ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE, STABILITA, ZISK A ÚSPĚCH DÍKY VLASTNÍMU ÚSILÍ.
Prohlubujte své znalosti, rozvíjejte se a uplatňujte své schopnosti a dovednosti.

VNITŘNÍ OSOBNÍ ROVNOVÁHA JE PRIORITOU.

Ohlašují Vám útoky oponujících stran.
Vašeho okolí se mohou týkat nebezpečné známosti.
Otálení, průtahy a odkládání řešení problémů není na místě, jelikož by to znamenalo narůstající problémy.
OBEZŘETNOST A ROZVAHA JE PRIORITOU V TOMTO OBDOBÍ.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


KOZOROH

OHLAŠUJÍ VÁM NEČEKANÉ UDÁLOSTI.

Jedná se o prudké životní změny, hrozby klamu a vše vypovídá o neblahých vlivech z vašeho okolí.
Jste varování před svoji opozicí a falešnými přáteli.
Mohlo by dojít k pesimismu a ke ztrátě odvahy.

OHLAŠUJÍ VÁM AKTIVNÍ ODPOR A PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÉHO.
OPATRNOST UVÁŽLIVÉ JEDNÁNÍ JE NA MÍSTĚ.

Opět se poukazuje na agresivitu a varuje se před slabostí, liknavostí a prohrou.
VYZDVIHUJE SE SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST ODHADNOUT NEJEN VYOSTŘENÉ SITUACE.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


VODNÁŘ

SYMBOLIZUJE SE DOSAŽENÍ KLIDU, PŘÍZNIVÝ VÝVOJ I VE VZTAZÍCH.
Dobré úmysly, duchovní úsilí a představivost zde nechybí.
Je důležité rozvíjet svůj Osobní potenciál a realizovat nejen své nápady.

Tvrdošíjně za něčím směřovat se nevyplácí, vše nechte v klidu plout, hovoří se totiž o velkých ambicích a očekávání.
Stavte se ke všemu rozumně, týká se Vás pozitivní ladění v tomto období.

Důležité je mít virů ve smysl života a vyvarovat se pocitům křivdy, omezení, pochybností a neztrácet kontakt s realitou.
SYMBOL HOVOŘÍ O LÍTOSTI, POKÁNÍ A MOŽNÉM PÁDU.
SLIBUJE SE NADĚJE NA POMOC V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


RYBY

OHLAŠUJE SE VÁM POTŘEBA ŘEŠIT STARÉ PROBLÉMY A NUTNOST UČINIT NĚJAKÉ ZÁVAŽNÉ ROZHODNUTÍ.
JEDNÁ SE I O VOLBU ROZHODNUTÍ ČI VÝBĚR.

Možné spory mohou vyvolat jisté ženy, hovoří se o nerovném spojenectví, sporech a soupeření a to i díky jiným silám.
Oznamují se i patové situace a varuje se před přetvářkou, neupřímností, falší a lží.

Kladné významy ovšem napovídají o zvládnutí potíží, překonání překážek a plodná snaha bude odměněna v naději ve zlepšení života.

SLIBUJE SE POZITIVNÍ ŽIVOTNÍ ZMĚNA, NOVÉ ZNÁMOSTI, PŘÁTELSTVÍ, NOVÉ LÁSKY, ZALOŽENÍ RODINY, POCITY SPOKOJENOSTI A JISTOTY.
Nabízí se slibné příležitosti a nové možnosti v tomto období.
Volba a jistá rozhodnutí se odrazí v budoucnosti.
(Co jedinec, to jiný příběh.)


 

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Miroslav Maximus