PŘEDPOVĚDI UDÁLOSTÍ VE SVĚTĚ

Tyto články lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: M.M.


4.1.2019

VYŠŠÍ REALITA A BURZY

Již koncem roku 2017 jsme dělali předpověď na burzy a Wall Street…
Slova se naplňují i z října 2018 na další období.
Musíme si uvědomit, že k faktům se dostaneme skrz určité znalosti.
Základním tématem je Padající Věž a Luna a to je ono k čemu došlo.

1.
V roce 2018 se vypařilo z akciových trhů 12 mld dolarů z celkových 83ml.dolarů.
Applu se 3.1.2019 vypařilo 75mld usd.

2.
Čína se zmítá jak prase před pořážkou, které se nedá zvládnout a stejně je určené na odstřel.

3.
3.12.2018 přišel Apple o 452mld usd.

Od 3.10.2018 se jedná o propad 39% na akcii.
Musí se ovšem podotknout, že ještě něco zbývá u tržní kapitalizace a jedná se o částku 1bilion dolarů.

Vidíte to, jeden subjekt dokáže s sebou táhnout ke dnu celý globál trhu.
A ted si uvědomte, co se stane až jich bude více a tady by se dalo ukázat i prstem v určitém časovém prostoru na držgrešli Deutche Bank.
V USA honí hospodářskou krysu, jak z roku 1929 a aktiva US fabrik zažili největší měsíční propad.
Díky této kryse- tedy krizi.
Řekněme si to takto, že do budoucna se nás týká daleko více faktorů a jedná se o společenskou a lidskou krizi,
prozatím můžeme hovořit o vánku.
Rok 2019 se změní ve studený zimní větřík a rok 2020 bude rokem tornád.
A jestli si někdo myslí, že tím něco končí, tak poté přijdou vlny tsunami….jen v jiné formě.
Nejedná se o žádné strašení, ale fakta jsou fakta…
Ekonomika souvisí s politikou, možnými hrozbami, měnovými válkami a s mnohým dalším…
Žluté vesty jsou příkladem a kdepak je Macron poprvé spatřil?
Na půdě G12 v nedávné době, kdy Macrona navštívil jistý muž….
Mohlo by se pokračovat dál.. a vůbec nemusíme.
Tímto chci poděkovat i H. Černému za jistá fakta z oblastí burz… děkuji.
Varování Věže a Luny se naplnilo a to doslova…
A v tomto směru bude vše pokračovat dál.
Autor: M.M.

odkaz na minulou předpověď:

WALL STREET, ROK 2018, MĚSÍC LISTOPAD A 16.11.2018 VAROVÁNÍTento den je 320. v roce, jedná se o 46 týden a zbývá do…

Zveřejnil(a) Sharilla Diéén dne Úterý 16. října 2018

 

tento článke najdete i zde:

VYŠŠÍ REALITA A BURZYJiž koncem roku jsme dělali předpověď na burzy a Wall Street…Slova se naplňují i z října na…

Zveřejnil(a) SÍLA LVA dne Pátek 4. ledna 2019

 

 

 

 


12.12.2018

STRASBOURG 33,6
Je logické, že vývoj Francie se týká celého území.
Jsme na počátku dění do budoucna a ještě ani není 13-tého.
Všimli jsme si symbolu žlutých vest, červené výzdoby, symbolu Eu a také slova Hermes na transportérech.
Z tohoto pohledu se jasně říká o 24hodinovém denním cyklu, který s sebou přinese nepříjemné záležitosti.
Dále si můžeme říci, že účel světí prostředky a je vidět, že desítky tisíc lidí mohou hýbat evropským děním.

Ve vývoji se píše o mocné energii Zaťaté pěsti, která bude hrát svojí negativní úlohu-11
11.12.2018….

1. Když to vezmeme zpětně, tak pro lidi v tomto městě to znamenalo PŘINESENÍ OBĚTÍ a za plentou se schovává slovo VYDÍRÁNÍ.
2. Další symbol hovoří, že na sebe právě váže tyto životní oběti.
3. Význam je ve slovu smrt, kde symbolikou se stalo neštěstí, díky místnímu omezení a mnohé deprese lidí.
4. Hovoří se o jistém konci, sebedestrukci a smrti.

Níže je uvedená predikce pro tuto zemi na toto období.
Symbolicky je zde zastoupen Saturn, který ukazuje prstem na oběti a Neptun hovoří o lidských slabostech a slabosti, která se vymstí a to i díky vnitřním strachům.
Následují dvě Kola Osudu, které jasně předpověděli jak to dopadne, jelikož jsou zde dále dva kody lidských Obětí na Kříži.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZAKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
Hovoří se o příčinách a důsledcích společenské Karmy a energie si v tomto případě oběti nevybírá a je zcela jedno zda je či není před vánoci.
Stalo se to, že jedinci byli na stejné vibraci této energie, která si je přitáhla na místo činu.
Tito lidé se pouze ocitli ve špatnou chvíli na špatné místě.
Tyto záležitosti jsou prokázané…
Všimněte si závěru čísla 6…
Tady se hovoří o klidu, rodiných poutech, rodině a harmonii.
V tomto případě se dá přidat i slovo Trh, jelikož i ten je pod symbolem lidských tužeb a přání udělat někomu radost.
Ale všechny tyto tužby a naděje zmařili informace po čísly 11,12,(13) a o tom se hovoří ve vývoji.
Špatná chvíle a špatné místo včetně vnitřních strachů vše překazili….

Blíží se 13-tého, 14-tého, 15-tého,…
Co se týká soboty, tak i hlavně NEJEN pro Štrasburk platí VELKÁ OPATRNOST.
Tohoto místa se týká v sobotu tzv. Zdvižený prst Vyšší Reality a to oznamuje, že mnoho lidí se může ocitnout Pod Troskami domů.
A to se týká nejen slova násilí.
Můžeme si říci, že predikce opět nezklamala a kdyby se šlo hlouběji, tak by se přišlo na to, že toto město čeká jistý průšvih…
Jelikož Predikce na něj skrytě poukazuje a taky poukázala na Oběti, kterých se to týká…
Štrasburk 6 a to je závěr predikce…
Vždy napovídá a poukazuje ve více směrech…
VŠEMU SE DÁ PŘEDEJÍT.

SMĚŘUJE SE K OSUDOVOSTI, NEJEN VE FRANCII… A O TOM HOVOŘÍ TÉŽ PREDIKCE.

PREDIKCE
8, 7, 10, 10, 12, 12, 6
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZÁKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO…..
Směřuje se k Osudovosti, úlohu hrají potíže se zákony,
rozsudky a vězení, násilí agresivita a mnozí lidé se ocitnou coby symbol OBĚTI NA KŘÍŽI.

Zde odkaz na předpověd o Francii:

REPUBLIQUE FRANCAISE – Předpověď prosinecListopadový vývoj této zemi krásně odpovídá a je podobný roku 1968, kdy do…

Zveřejnil(a) Sharilla Diéén dne Úterý 4. prosince 2018

 

STRASBOURG 33,6Je logické, že vývoj Francie se týká celého území.Jsme na počátku dění do budoucna a ještě ani není…

Zveřejnil(a) Sharilla Diéén dne Středa 12. prosince 2018

 

 


30.11.2018

DEUTCHE BANK
V květnu jsme upozornili na vývoj Deutche bank.
Psali jsme o krizové situaci a je tu…
Hovořili jsme, že říjen a listopad u této instituce bude předzvěstí jistých událostí a také se poukazuje i na datum 2.12.2018.
Opět se nám další předpověď naplnila a pokud se naplní toto, tak se dotkne každého.
Situace v Deutche bank je katastrofální a netýká se to jen této instituce a dalším příkladem může být General Elektric.
Prosincový vývoj varuje předem před pádem této instituce
v osudových dnech, které jsou níže uvedeny.
(Předpovědi Osudových dnů nám vychází.)

PROSINEC OSUDOVÁ MĚSÍC je pod symbolem PÁDU VĚŽE.
Staré prameny hovoří o nešťastném kodu a hlavní roli na úkor druhých hraje faleš a lež.
Může se stát v brzké době, že vše vyústí v pocitu stísněnosti, napětí a v jistém konfliktu.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POTŘEBA ŘEŠENÍ STARÝCH PROBLÉMŮ A NUTNOST UČINIT ZÁVAŽNÉ ČI BOLESTNÉ ROZHODNUTÍ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ PATOVÁ SITUACE.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ POZICE POSTAVENÍ V NUTNOSTI VOLBY ČI VÝBĚRU.

Předchozí Utajené činy se špatně nesou.
Instituci doprovází Pochybnosti, pesimismus, sebeobviňování a zoufalství.
Autodestrukci lze pochopit jako trest.

Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, který je spravedlivý.
Jedná se o pád Ega.
Stojí proti sobě dvě vize a pokud se Vyšší realita hodně rozlobí, je vše předem prohranou bitvou, jelikož vše bude zničeno.
Kde nejsou dobré „vztahy“ v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády, Inflace, Bankroty, Hmotná zkáza a Katastrofa.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.

VÝVOJ HIERO
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OSUDOVOST, KTERÁ JE SPOJENA S HŘÍCHEM A JEHO NÁSLEDKY.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NAŠE LIDSKÉ STRÁNKY V DOBRÉM I ŠPATNÉM.
Na Negativní úrovni Symbolika zastupuje beznaděj, hrozby krachu a pádu.

Období může přinést ztráty.
Varování se týká chybných úsudků a podvodů.

Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu, ale…
Varování…
( Období s negativními aspekty poukazuje na možné propady a neúspěch plánů, porážky, finanční ztráty a zvraty, skandál,
bankrot apod.)
Následovat budou soudní stíhání a tresty.

Jsme v jistém bodě vývoje a proto hovoříme z tohoto pohledu.
A to i z důvodu, že předpověď se naplnila.

VÝVOJ
VAROVÁNÍ SE TÝKÁ MARNOTRATNOSTI A NEŠŤASTNÉHO VÝVOJE.
Můžeme hovořit o Odkazu na Vyšší Realitu ve zmaření Nadějí, kdy Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, kdy poté dochází na Destrukci.

KOUZELNÍK ČI ĎÁBEL?
Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Prvé značí nápravu a druhé totální kolaps, v co věříte….

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.
Do období mohou vstoupit útoky ničivých sil, o co se tak asi může jednat?
Informace je zde 2x.

Dále se odkazuje na střídmost a nedostatek této vlastnosti způsobí finální konec…

Přítomnost může být problematická, mohou ji doprovázet různé zkoušky, zpomalení vývoje, ztráta vnitřní síly,
neschopnost dotáhnout své do konce, dále těžkosti a deziluze.
Varování poukazuje i na nedůvěryhodné, nezodpovědné a nečestné jedince, falešné přátelé a nebezpečné známosti.

Na Vědomí se dávají potíže, lží, lstivost a faleš.
Možné nástrahy, pomluvy a intriky nejsou vyjímkou, jako pokrytectví včetně zrady.
(Nejen v zákulisí se může odehrávat jisté drama.)
Signalizují se různá nebezpečí včetně ohrožení existence.

OSUDOVÉ DNY PRO DEUTCHE BANK 6.12. a 15.12. –
V predikci se jedná o neuspokojivou situaci, většinou se brání v dalším vývoji a do hry vstupují změny všeho druhu.
Hovoří se o neuspokojivé situaci, která často brání v cestě vpřed.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
V opačném případě vše vede k Archetypu sebedestrukce a smrti.
Nejen zneužití vede k různým potížím, překážkám, nebezpečí a k nešťastným událostem.
Období poukazuje na jisté konflikty, možné násilné změny a ve finále se může jednat o neštěstí, které se dotkne každého.

OSUDOVÉ DNY PRO DEUTCHE BANK 9.12. a 18.12. –

Autodestrukci lze pochopit jako trest.
Stojí proti sobě dvě vize a pokud se Vyšší realita hodně rozlobí, je vše předem prohranou bitvou, jelikož vše bude zničeno.
Kde nejsou dobré „vztahy“ v jakékoli podobě, tam přichází Ztráty, Úpadek, Osobní Pády, Inflace, Bankroty, Hmotná zkáza a Katastrofa.
PŘEDEM SE DÁVÁ NA VĚDOMÍ VAROVÁNÍ.

PREDIKCE A ZÁVĚR
13, 6, 14, 6, 8, 12, 7, 7

Bude se jednat o negativní vývoj a přijde rázná změna a vše by se mohlo přirovnat k jisté krabici plné peněz,
kdy se prstem ukázalo na jistý podvod a všechny rozmary z minulosti včetně špatných úsudků, naivity a iluzí
přivodili jistému jedinci pád.
Hovoří se o panu Ráthovi a do budoucna to takto dopadne…
Autor: M.M.

Zde odkaz na předpověď z května:

ČERVENEUROPEAN UNION A DEUTSCHE BANKVarováním je, aby se nepromrhali finanční toky, prozatím se jedná o opilou…

Zveřejnil(a) Sharilla Diéén dne Úterý 29. května 2018

 


4.12.2018

REPUBLIQUE FRANCAISE – Předpověď prosinec
Listopadový vývoj této zemi krásně odpovídá a je podobný roku 1968, kdy do Paříže bylo vysláno na 20tis loajálních vojáků.
Vzpomeňte si na vývoj roku 1968 v ČR.
Před pár hodinami jsme psali příspěvek o Elfech a problematice Ruska a aniž bychom to tušili, tak mezitím byla zveřejněna tato informace:
Mnohým v ČR zatrne, jelikož Putin zveřejní všechna jména udavačů, co nadělali druhým jakékoli škody v naší zemi,
od roku 1938 -1989 a dále prst ukáže na všechny české elfy, tzv bonzáky, které se týkají naší doby.
Vše toto bude zveřejněno na internetu – ROS ARCHIV.
Je to jedna z věcí, která určitě rozvíří hladiny.
Přichází obavy z EU, že Evropa se ocitne v chaosu a bude se jednat o džungli a právo ustoupí do pozadí.
A to nesouvisí s předešlou informací.

REPUBLIQUE FRANCAISE- Prosinec
OSUDOVÝ MĚSÍC
Symbol hovoří o náhlých zvratech a událostech. Přináší neúspěch, pád a nebo vzestup a životní výhry.
Dává se na Vědomí nejistota, spory, různá omezení..atd
Věští se hrozba tragických událostí…

Výstraha platí ve všech oblastech života a s danými jistotami nelze počítat.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ KONFLIKTY, MOŽNÉ ÚTOKY NEPŘÁTEL AP.
VARUJE SE PŘED LIKNAVOSTÍ, VÁHAVOSTÍ A NEROZHODNOSTÍ.
VYŽADUJE SE INICIATIVA, NEOHROŽENOST, ROZHODNOST, ODVAHA A SÍLA, TOUHA SE PROSADIT A USPĚT, ODHODLÁNÍ K ČINŮM, VČETNĚ PŘIPRAVENOSTI K BOJI.

Svojí úlohu zde hraje obrovská síla negativní energie Zaťaté pěsti a to z důvodu událostí, které právě proběhli a prohají.

VÝVOJ
1.
Informace přináší jak příznivé, tak i nepříznivé změny a další symbol jen umocňuje důležitost této informace.
Čas hovoří, že vše vyústí právní záležitostí a soudními spory. Informace je zde 2x a je doplněná slovy, které se týkají Trumfu po velkých bojích.
Jedná se o informaci příčin a důsledků, takže se jedná o blízkou budoucnost, několika týdnů či měsíců.

2.
Můžeme hovořit o Odkazu na Vyšší Realitu ve zmaření Nadějí, kdy Osudový zásah se týká zničení marnosti a pýchy, kdy poté dochází na Destrukci.
Nechybí ani následovný příslib Symbolu Naděje a Úspěchu za předpokladu Pokory, Řádu a Pořádku.

3.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ VHODNÁ DOBA PRO NASTOLENÍ ROVNOVÁHY PO HEKTICKÉM OBDOBÍ…
(Jedná se o možnost.)

4.
Kod ohlašuje pro současnost zkoušky a čas bojů a mohou se signalizovat nešťastné události.
Zvrat může být jak příznivý tak nepříznivý.
Přímo se hovoří o snížení vlivu Moci a pronásledování určitých jedinců.
Nechybí zde pozitivní zážeh, ale ztráty jsou vidět všude okolo na majetcích a díky agresivitě druhých bude hodně lidí zraněno či zabito.

5.
Symbol hovoří o náhlých zvratech a událostech.
Dává se na Vědomí nejistota, spory, různá omezení, ohrožení a skrytá nebezpečí.
Věští se hrozba tragických událostí a vše je v Kole Osudu, které se právě roztáčí pro budoucnost.
(Záležitosti přeskočí do vývoje roku 2019)

PREDIKCE
8, 7, 10, 10, 12, 12, 6
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZÁKONU AKCE A REAKCE
A ENERGETICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ, ÚZKOST
A STRACH ZDE MÁ SVÉ MÍSTO…..
Směřuje se k Osudovosti, úlohu hrají potíže se zákony,
rozsudky a vězení, násilí agresivita a mnozí lidé se ocitnou coby symbol OBĚTI NA KŘÍŽI.
Řeší se příčiny a důsledky, klamy a násilí v podobě Neptunu hrají svojí úlohu 3x a poslední symbol naznačuje jakoby předvánoční zklidnění situace před velkým výbuchem.
(Nejedná se o pozitivní vývoj a nejsme tu vůbec od toho, abychom si něco malovali apod. To necháme jiným…)

PARIS 5.12. – 30.12. 2018
Období Symbolizuje posun od pozitivního k negativnímu.
NABÁDÁ SE K OPATRNOSTI A ROZVÁŽNOSTI.
Období přináší vnitřní zmatky, odklady, narůstající problémy a patové situace.
Vytváří se takto pocity omezení a útlaku.

INSTINKT VARUJE PŘED NEBEZPEČÍM.
Minulá období jsou odrazem situace ve Slabosti či Síle dvou protichůdných toků energií…

Zajímavé je, že 13.12. je Paris pod kodem REPUBLIQUE FRANCAISE a tzn.Kříž a Oběť a je to tím, co se hovoří v predikci.
Zajímavé je, že následující den 14.12. pro REPUBLIQUE FRANCAISE je pod těmito slovy a obou dnů se týká upozornění v pod informaci o Osudových dnech.

14.12. se týká…
ANALÝZA A ROZLIŠENÍ
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ, KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.

Takto se generuje vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…
Věští se skryté záměry, zlé úmysly…
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.
V podstatě 13.12. a následující víkendové dny nám ukáží jakým směrem se vše vyvine.
Varování se týká slov Obětí na kříži, kterých se dočkáme hned v těchto dnech a nebo se jen něco oddálí… a příležitosti přijdou.
Samozřejmě, že se hovoří o boji a krizi a vše je popsáno ve vývoji v tomto měsíci.
Autor: M.M.

REPUBLIQUE FRANCAISE – Předpověď prosinecListopadový vývoj této zemi krásně odpovídá a je podobný roku 1968, kdy do…

Zveřejnil(a) Sharilla Diéén dne Úterý 4. prosince 2018


9.12.2018

REALITA DNEŠNÍCH DNŮ – stručně

Přesně to, co se nyní děje se hovoří v předpovědi o Francii a Paříži.
Článek je zde na skupině REALITA nez iluze… k dispozici.
Píše o datu 13.12.2018 a Symbol Oběti je i v krvi a toto je významem Francie.
(Jsme teprve na začátku dění.)
Tzn.co znamená francouzská republika a jde o červenou barvu (červená vánoční výzdoba- psychologická podprahová manipulace)…
Všude jsou vidět jasné symboly co a kam jistí nahoře psychologiekou manipulací vedou dav- červená symbol krve- vzteku, silných emocí..atd.
které vedou lidi do jistých emočních situací…. S tím dále souvisí jisté žluté vesty, nejen že jsou to krásně viditelné cíle, ale záíroveň žlutá podněcuje podprahově závist, nenávist apod….
Je dobré si uvědomit, odkud nejen žluté vesty přišli- kdo dané nařídil…
Nepokoje řídí oni sami a dobře se tím baví, lidé zase jako ovce na vše skočili a tak se stanou obětí na Kříži a vše je podvod jako francouzská revoluce, která nikdy nezačala a ani neskončila…- fraška.
Potřebují vše přelít do celé Evropy a symbolicky tzn. nejdéle do 18. měsíců…
čili od ted kdykoli, jedná se o symbol války do budoucna.
A válka má mnoho podob- od krize finanční (obchodní válka) až po válku klasickou….
(Je dobré si vzpomenou na odkaz Kasskara z dávné minulosti asituace je zcela stejná…)
http://silalva.cz/kasskara/

1. Rotschild oznamuje, že světem začnou lítat finanční turbulence.

2. V Paříži se objevily vlajky Doněcké republiky.

3. Transportéry měly symbol evropské vlajky a ne Francie.

4. Jistí češi si analyzovali situaci v Paříži a jsou i zaznamenány souvislosti, které z toho pramení do budoucna.

5. V Barceloně a v nizozemských městech nastala obdobná situace a v Bruselu došlo k pokusu o útok na evropský parlament a je toho daleko více….

6. Je zajímavé co vše se děje na druhé straně Evropy a tím je myšlena Ukrajina…

Vše vede k jednomu cíli…. a to je finanční krize, která je již dávno rozjetá a nyní se jen posouvá do další etapy… je jen na lidech zda bude jen ta, či k tomu války a nepokoje… atd….

Autor: M.M.

REALITA DNEŠNÍCH DNŮ – stručněPřesně to, co se nyní děje se hovoří v předpovědi o Francii a Paříži.Článek je zde na…

Zveřejnil(a) Sharilla Diéén dne Neděle 9. prosince 2018