SKRYTÁ SYMBOLIKA

SKRYTÁ SYMBOLIKA V POHÁDKÁCH….

Naším životem nás provází různá znamení, skrytá symbolika a to dokonce i v pohádkách, vyprávění, ale také ve snech.
Bohužel lidé přestali mít přímé spojení se svou duší (svým podvědomím) a proto této symbolice né vždy správně rozumí.

K tomu všemu se váže základní duchovní povědomí, které jasně v dané skryté symbolice pohádek můžeme vidět.
A hlavně to, že duchovní a materiální část života je úzce spjatá a nelze ji oddělit.

Skrytou symboliku najdeme například v pohádkách.
Často se v ní vyskytují tři zkoušky, které má ku příkladu pohádkový Honza splnit, aby si zasloužil odměnu, princeznu apod.

1. ÚKOL bývá fyzický, který prověří připravenost těla, (materiální část).

2. ÚKOL je zkouška psychická, která je testem jeho vůle a odhodlání, (duchovní část).

3. ÚKOL je testem, který je nejtěžší. Zde musí ukázat vnitřní čistotu, čistotu svého srdce.

(Zde se spojuje materiální (vně) a duchovní (vnitřní) část)
Tento test ukazuje stav našeho nitra. Zda je v harmonii, tzn v pozitivní energetické vibraci, nebo je zde uvnitř něco skrytého, co není dořešeno, co skrytě člověka ovládá a tím přitahuje negativum… apod. A tím nesplnění úkolu….)

Pokud totiž nemáme v sobě v nitru – v podvědomí vše správně dořešené a nastavené, pak nám toto skryté vše boří i přesto, že první dva testy splňujeme.
V našem životě se nám nedaří vše tak, jak bysme si přáli, i když se snažíme.

Toto jsou TŘI MYSTICKÉ ZKOUŠKY, které obsahují:
1. PŘIPRAVENOST TĚLA
2. VNITŘNÍ KONCENTRACI
3. ČISTOTU DUŠE

Tyto zkoušky v životě doprovázejí nás všechny a to v různých podobách. A to vždy, ať už chceme či nechceme.
Jsou to jakési tři světy, které jsou propojený v nás a dle toho v jakém stavu toto máme, se nám dané odráží v našem životě a tím i našem okolí.

Pochopení (osvícení) je v tomto principu sestávajích z těchto tří kroků.
První je uvědomění, druhým odhodlání a vykročení, převedení do praxe, do fyzična a třetím krokem je poznání, že už zkoušku máte úspěšně za sebou.
Jinými slovy, jedna věc je vědět a myslet na to a druhá věc je konat a třetí harmonizovat.

Vše je úzce propojené- duchovní i materiální část našich životů, nelze jednu či druhou vyzdvihovat a druhou opomíjet, protože vše se vším souvisí.
A pokud toto nemáme v rovnováze, pak se to vždy neblaze projeví v dalších části a nejvíce tam, kde to nečekáme.

VŠE JE ÚZCE PROPOJENÉ – VĚDOMÍ A PODVĚDOMÍ (NEVĚDOMÍ) STEJNĚ JAKO MATERIÁLNÍ ČÁST S DUCHOVNÍ ČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA JE ÚZCE SPOJENA A NELZE ODDĚLIT.

Je toho mnohem více, co v životě člověka vše se vším souvisí a opravdu je si potřeba přiznat i to, že co se děje v materiálním světě člověka se odráží v tom duchovním a naopak…
Vše ostatní je jen nalhávání si …. a pozor na ty, kteří vám tvrdí, že je to jinak…
(opět velmi stručně, dalo by se povídat dál a dál… co vše a jak souvisí…)

 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.
Autor: Sharilla