Ukázka rozboru snu

STRUČNÉ UKÁZKY ROZBORŮ SNŮ

1. SEN:

Podívala jsem se do zrcadla a viděla jsem tam svou tvář úplně svraštělou, starou se šedivými vlasy…prostě úplně starou babičku…Moc mně to v tom snu vyděsilo a tak jsem to zrcadlo začala usilovně leštit a najednou jsem se tam zjevila zase já, v tomto čase….Nesmírně se mi ulevilo…

ROZBOR SNU: (jen stručná ukázka rozboru snu, jde udělat i detailněji.)

Sen ukazuje proces sebepoznání, ale nastavuje i pohled na skutky, vlastnosti, city a myšlenky, abyste mohla spatřit důsledky svého žití, které je na cestě sebepoznání dobré pochopit a překonat.
Přímo je tu znázorněn symbol životních zkušeností a moudrosti, které vstupují aktivně do podvědomí a je dobré se jim nebránit, ale umět je přijmout stejně jako vrásky přicházející věkem.
Sen vám znázorňuje to, co prožíváte, ale také to, že se vnitřně prozatím jistému poznání i sebepoznání bráníte díky strachu v podvědomí a to Vám způsobuje mnohé deprese a nepříjemnosti v životě, kterých se děsíte a tak utíkáte k tomu, co znáte a nové odmítáte.
Rada v tomto snu je o tom, že máte se naučit přijímat sama sebe se vším, co život přináší a tím přijímat i poznání, které tím získáváte a neutíkat před ním, protože by to znamenalo velkou stagnaci a krok v životě zpět.
Ta tvář pro vás byla děsivá, je na čase se naučit mít sama sebe ráda se vším všudy i se svými zápornými stránkami.
Je třeba z aktivovat své vnitřní síly a překonat obavy (vnitřní strach) z poznání, které se vám dostává.
Je třeba si uvědomit, že strach udržuje v nevědomosti a ovládá podvědomě člověka tak, aby nedosáhl poznání a tím ani dalšího vývoje a postupu v životě.
Sen proto upozorňuje na to, co je potřeba změnit, aby jisté poznání i sebepoznání Vás mohlo přivést k moudrosti života, která Vám bude přínosem a velkou cestou z nevědomosti k poznání, po které vaše duše touží.


2. SEN:

Před devíti lety mi zemřel manžel. O té doby se mi o něm hodně zdálo..A dnes k ránu, po dlouhé době živý sen…ještě ten sen pořád zpracovávám… Byli jsme spolu na pláži, on ležel na lehátku, já jsem k němu přistoupila, položila jsem hlavu na jeho hruď a povídali jsme si, smáli jsme se, říkala jsem mu, kam se chystám s přítelem na dovolenou…Pak manžel vstal, chvíli jsme se procházeli…on šel za mnou a najednou jsem cítila jeho polibek na šíji…když jsem se otočila, už tam nebyl…jen takové bílé světlo…V tom snu mně hodně bolelo, že zmizel…Když jsem se vzbudila, cítila jsem se ale úplně v bezpečí, cítila jsem klid a mír a pak jsem trošku plakala…Pořád na ten sen myslím…

ROZBOR SNU: (jen stručná ukázka rozboru snu, jde udělat i detailněji.)

Pokud chcete žít citový a duchovní život, tak podvědomí skrze jisté symboly Vás ve snu upozorňuje na to, že přijdou zkoušky v životě (přicházejí), které prověří nejen Váš morální způsob života, ale i to, zda máte minulost dořešenou.
Ve snu se ukazuje na střed citových a pudových rovin, obsahu toho co máte v mysli, symbolizuje se tu rozum a současně podvědomé impulzy- vědomé záměry snícího ( nový vztah x minulý vztah).
Sen přichází z Nejvyššího zdroje, kdy ve snu odlehčujete vážnost a tragičnost dané situace smíchem, ve které již jste.
Je tu silná touha po citové sjednocením, touha po minulém vztahu, včetně mnoha nesplněných přání a zároveň zpytování svědomí, že jedete s novým přítelem na dovolenou a né s bývalým manželem.
Podvědomě si nechcete dovolit nový vztah se vším všudy, protože cítíte v nitru silné spojení s bývalým manželem.
Je tu upřednostnění smyslnosti vázané k tělu s minulým vztahem, před vším rozumovým, co ukazuje na realitu a nový vztah.
Upozorňuje se na to, že jste ve vleku událostí a závislostí- viz minulý vztah.
Proto sen ukazuje na pomalejší cestu poznání a sen připomená, že tu jsou jisté události, které způsobují problémy v přítomnosti.
To světlo na konci snu Vám ukazuje, že máte dané rozpoznat, dojít poznání a odpoutání se od bývalého manžela, která vás pustí ve vývoji dál.

Sen Vás upozorňuje (stručně) na to, že…
NEMÁTE MÍCHAT MINULÝ VZTAH SE SOUČASNÝM.
MÁTE SI DOŘEŠIT MINULOST V SOBĚ A NEPŘENÁŠET JI DO SOUČASNÉHO VZTAHU, ABY VÁM MINULOST NEZKAZILA BUDOUCNOST.
Sen ukazuje, že máte schopnost lehce překonávat menší citové problémy, ale v případě větších emočních problémů se na tuto schopnost nemáte spoléhat, dokud nebudete mít dořešeno minulé.
Máte dojít k pochopení důsledků dané touhy po minulém vztahu…
Váš sen Vás upozorňuje, že k dořešení potřebujete pochopit všechny aspekty svých činů, citů a myšlenek, poznání dané skutečnosti, která Vám stále zasahuje do přítomnosti z minulosti.
Teprve pak může dojít k vnitřnímu klidu a míru vašeho nitra a vylepšit a možná i zachránit Váš současný vztah.


3. SEN:

Jsem u lékaře, je to gynekolog…v hlavě mám jedinou myšlenku-chci dítě
(přitom ve skutečnosti je to tak, že už žádné dítě nechci)…on mi odpovídá cizí řečí, nic mu nerozumím…
po chvíli se mi však podaří pochopit jednu větu- nedělejte to, protože se nevyspíte…

ROZBOR SNU: (jen stručná ukázka rozboru snu, jde udělat i detailněji.)

Toto co se zdálo (jako každý sen), jsou ve snu promítány jisté informace skrze symboliku a symboly. Každý symbol má mnoho významů, dle toho s jakým dalším symbolem či symboly se ve snu pojí…….
Takže v tomto snu nejde ani o tělo, ani o dítě.
Jde o citovou a emoční rovinu, která je připravena k uzdravení. Přímo jde o uzdravování na psychické úrovni, kdy sen oznamuje, že do stereotypu zaběhnutého běžného života je potřeba přidat- změnit jistý citový rozměr, tu část, která je „nemocná“ a je potřeba uzdravit. (jde o bloky, strachy a nedořešené bolestné emoce v nitru).
Ta myšlenka – touha po dítěti, zde ukazuje na touha po harmonii- sjednocení jistých protikladů v nevědomí.
V podstatě sen ukazuje, že toužíte po vnitřní harmonii a celistvosti na citové rovině. (tj zbavení a dořešení toho, co je v ní skryté.)
Sen také ukazuje, že se máte oprostit od rozumového uvažování a máte se více věnovat emocím a citům, které vystupují z nitra.
Nepotlačovat je, ale přijmout a řešit vše okolo nich, jak je třeba., je na to vhodný čas. Prozatím tato touha je jen v nitru a nebyla podpořena snahou v denním vědomí.
A to máte změnit.
Sen také ukazuje, že nyní nechápete svojí citovou rovinu nitra = nechápete v určité rovině sama sebe – své city a emoce. (Něco Vás emočně a citově vede tam a rozum zase opačnou cestou.
Vše v tomto směru se necháváte vést jen rozumem a bojíte se udělat něco jinak, třeba jak to zrovna cítíte a vše co vás intuitivně napadne hned poměřujete a řešíte skrze rozumovou část, která Vás zavádí zcela jinam, než jak z duše toužíte.
Jinak řečeno není propojené vaše nitro s rozumovou části, tzn. neslyšíte – potlačujete vlastní intuici, přesto ji toužíte slyšet, vnímat – to je ta harmonie a celistvost, po které tolik toužíte, tj. propojení vnitřního s vnějším- intuice s rozumem, které je harmonii nitra.
Ta poslední věta ve snu, je Váš vnitřní strach, který znáte a proto mu rozumíte (prozatím) a ten Vám našeptává ať k uzdravení- poznání svého nitra (slyšení intuce) neděláte žádná rozhodnutí ani kroky, protože se nevyspíte. Ano nevyspíte, protože poznání Vás v iluzi a tudíž spaní již nenechá a dokáže život otočit zcela jiným směrem.
Je to logické z pohledu strachu, co v sobě naleznete a co vám převrátí dosavadní náhled na vás samotnou, ale na celý váš život, jak jej nyní máte rozumově nastavený.
Pro Vás je to z nějakého úhlu stresující (něco se hlásí z nitra k poznání, ale bojíte se to znova uvidět- uvědomit si, protože to může být i bolestný proces uzdravení a té bolesti jste se zbavila potlačením kdysi do svého nitra a bojíte se to znova na emoční úrovni prožít a cítit, což je pochopitelné, ale k uzdravení je to potřeba, aby se to tentokrát správně dořešilo…..
Ale ta touha po poznání, dořešení a tím k uzdravení a harmonii vašeho nitra je velmi silná a pro vás bude pozitivní, pokud to dokážete.
Pozitivní z hlediska mystické smrti, kdy zaniká vaše vnitřní nedokonalost (jinak řečeno dořešením mohou zmizet bloky a strachy), zlomí se tak vlastní závislost na jistých rozumových vzorcích-programech, které Vás nyní brzdí v růstu a posunu, po kterém z duše toužíte.
Tímto procesem uzdravení se dosáhne dořešení, ale i nové celistvosti nitra, zrození nového člověka – VÁS ( proto ve snu symbol dítěte)….atd. To je ve snu ta silná touha po dítěti- v rozšifrování, tedy toužíte po zrození, uzdravení sama sebe a tím zrození své nové vnitřní celistvosti- svého JÁ.
A to vše jen na základě Vaší náplně mysli (ta myšlenka na dítě), toužící po uzdravení svého nitra. (velmi stručně).