STRUČNÁ UKÁZKA PŘEDPOVĚDI S VAROVÁNÍM

VAROVÁNÍ A STRUČNÁ UKÁZKA PŘEDPOVĚDI PRO JAROMÍRA SOUKUPA.

Předpověď se zpracovává z dat i ze jména a pokud se stane, že se nějaká informace vícekrát opakuje, tak to má svůj velký význam a tímto se před něčím varuje, v tomto případě.
.
.
.

JAROMÍR SOUKUP
.

Jméno Jaromír
Jedná se o energii interpreta, solisty, dobyvatele a chameleona, který přizpůsobuje své okolí ke svým cílům.
Díky osobní poctivosti se stává tvůrcem.
Energie vlastní vynikající scénické vlastnosti, lingvistické a umělecké.
Jedince se týká obrovská představivost.
Jméno do života přináší štěstí, kůlturnost, srdečnost, citlivost apod.
Zdokonaluje v okolí dovednosti naslouchat a říkat důležité věci, hovoří o pocitech a emocích.
.
Negativní aspekt
Faleš, samolibost a rychle pomíjivý zápal pro věc.
.

1.
V HIERO soustavě se nám zde objevuje nešťastná informace z Příčin a Důsledků v podobě Padající Věže.
Konfrontace se týká velké odpovědnosti, včetně rodinné a každý svazek má být vytvořen bez egoismu a rivalství,
které má vycházet z duchovního porozumění.
Je zde velká odpovědnost, včetně společenské a zdvižený prst předem varuje před osobním pádem a člověkem,
který nemusí skončit vůbec dobře.
A varování se týká i tragedie v podobě možné nehody.
.

TRANZIT – souvisí s Hiero soustavou a ta se nachází v tomto období.
22.2.2013 -22.2.2021
Je energie právě pod tímto Symbolem a jedná se o podobu písmena P ze jména.
Z toho vyplývá, že jedinec by si měl dávat velký pozor a to ve všech směrech.
Nezapomeňme na to, že varování jasně hovoří o tom, že tam kde nejsou dobré vztahy, tak se vše bortí…
Můžeme poukázat na vnější vlivy a nepřátelské postoje…
Jedince může zasáhnout blesk…
.
.

2.
Datum narození
22.2.1969
Den narození upozorňuje na skrytou informaci ze jména, čili je zde 2x.
Nic není náhodou…

Je důležité si zachovat předvídavost a jistou dávku obezřetnosti v Osobních a pracovních záležitostech.
Informace varují, že ve hře jsou nejen iluze, kterým by se nemělo podlehnout.
Poukazuje se na dobrého člověka, který podléhá snění.
Poté se stává, že procitnutí je nepříjemné.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NEMÁ POCHYBOVAT O SVÝCH SCHOPNOSTECH.
JEDNAT SE MÁ ZODPOVĚDNĚ, NE POŠETILE A DŮVĚRA SE MÁ DÁT JEN TOMU, KDO SI JI ZASLOUŽÍ.
Snadno se naše vlastní ambice může srazit s energiemi, které mohou způsobit vytvoření těžkých vnitřních tlaků
až duševních potíží.
Zaměňovat Realitu s Fikcí a Bludy se pod Symbolem těchto mocných energií nevyplácí.
Vyžadují se velké nároky na jedince.
Může se přislíbit pozitivní obrat ve vývoji, překonání potíží a překážek.
Archetyp hovoří o Vysvobození a odměně.
Je dobré být stavebním Mistrem, který nesmí nic pokazit.
(Mohla by se doplnit analýza jména, ale zde je to zbytečné.)

.

KORELACE DATUMU NAROZENÍ 22.2.1969
22= 4 a 22.2.1969=4
Informace upozorňuje na předčasnou smrt a před tímto se varuje a nejedná se o jediné varování
a vzpomeňte si na Věž.
Další varování je též v datumu v podobě uschovaných informací pod 49 …
Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.

Zvaž rad některých jedinců, nemusí to být čestné a může se i hovořit o vydírání ze strany druhých.
Je důležité nepřecházet z extrému do extrému.
Různé oběti se mohou přinášet v oblasti citů, kariéry ap.

Oslabuje se Negativní tok energie a období vypovídá o životní peripetii.
Nabízí se podpora v intuici, trpělivosti, odvaze a síle.
(Uvědomme si, že informace v sobě schovává
kody 13 a 4)

Vše o čem zde hovoří je velice stručné.
(Informace se týká i Osudu z dat- zajímavé a nic není náhodou.)
Vývoj se odvíjí i dle věku života – kod 49 a tady je dobré do konce února být opravdu velmi opatrný…
Tuto informaci píšeme předem a vše se dovysvětlí…
.
.
.

ROK NAROZENÍ
Rok narození ukazuje na omezení jenž nám vnucuje „Osud“.
Je důležité se poučit z minulých chyb, překonat zklamání, které souvisí s neúspěchem.
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Takto se generují vnitřní pocity viny, nejistota, vnitřní a vnější krize a jisté nenaplnění…
Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.

UPOZORŇUJE SE NA RIZIKO KOMPLIKACÍCH NA CESTÁCH, MOŽNÉ NEHODY.
Slovo opatrnost je na místě…
.
.

ODKAZ PRO TENTO ŽIVOT Z POSLEDNÍHO DVOJČÍSLÍ
Nesprávná rozhodnutí signalizují rizika finančních problémů a jistot, včetně obchodních ztrát…
Možná je ztráta zaměstnání …
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ S PŘEDSTIHEM OKAMŽITÁ OPATRNOST VE VÍCE ŽIVOTNÍCH SMĚRECH.

Symbol dává na vědomí konfrontaci mezi CHaosem a Řádem, Zlem a Dobrem.
Poukazuje se na naše slabé a silné stránky, na naše slabosti či Sílu.
V našich slabostech se ukrývá negativní vývoj a v Síle opak.
(Jedná se i o to, jak jednáme, jedná se o lidské vlastnosti…)

.
.
PŘÍČINY A DŮSLEDKY – KARMA
Nyní se můžeme podívat o čem hovoří u jedince Příčiny a Důsledky, které za vším stojí.
A tím je myšlena Karma.
Zde si povíme jen pár informací, jak z Karmy Ryb, ale i z přijmení Soukup (Jelikož vše by bylo obsáhlé a dlouhé.)

Jsi zachránce, mučedník či co?
Na co si hraješ?
Duální zdroje poskytují též mnoho informací.
Jsou zde tendence mučednictví.
Ryby se týkají temné zkoušky a je důležité se vyhnout duchovn říši.
A jasně se hovoří o jistých kartářích a o mnohém dalším…
Mohlo by dojít ke znehodnocení všeho, co jedinec dosáhl a z ničeho nic by se mohlo stát, že se spadne na samotné dno, bez jakékoliv příčiny a důvodu.
(Zde by se hodila rétorika tajných služeb o ezotericích a nejen o nich a jak se dají skrze ně zneužívat nejen biopole a mnohé další..
Nevěříte? Tak o tomto si napíšeme brzy…přímo ze zdrojů.)

Nebudeme se zabývat životem Ryb, tématy jako jsou nevěry a mnohé další, ale v minulosti zde byly hluboké ztráty v rodinách, například se mohlo jednat o úmrtí otce a mnohé další…

PŘEDKOVÉ JASNĚ VZKAZUJÍ, ŽE JE DŮLEŽITÉ SE NEVYHNOUT JAKÉKOLIV ZODPOVĚDNOSTI A VŠE OKAMŽITĚ ŘEŠIT A NAPŘÍKLAD PŘED NIČÍM NEUTÍKAT, ČI SE NĚČEMU VYHÝBAT, JAK JE U RYB ZVYKEM.
Minulost hovoří o velkých dramatech, sebeobětování a zde se přímo připomínají tyto slova:
NEURÁŽEJ DRUHÉ A NEPONIŽUJ, NEBO TĚ TREST NEMINE.
JAK DOSTAT DRUHÉ NA KOLENA MŮŽEME VÍCE ZPŮSOBY.
JEDNOU METODOU JE VYUŽÍT NEZNALOST TĚCHTO JEDINCŮ O SOBĚ, ČILI NAPŘ. O SÍLE SVÉHO JMÉNA A POUŽÍT JEJICH SLABÉ STRÁNKY DOSLOVA K PADNUTÍ NA HUBU A JE JEDNO JAKOU FORMOU.
(Říká se přímo jak…a čeho se dá použít a je to účinější, než z druhých dělat kašpárky, oni ve finále např.to udělají sami ze sebe. Je více možností…
Mohlo by se pokračovat…)
Ano jedná se o dobrou věc, ale postav se ke všemu trochu jinak.
Nejsi například ve znamení Váhy, které je povoleno druhého ponížit a dostat jej na samotné dno, opatrně s tím.
Toto není tvým úkolem.
Všimněte si o čem hovoří varování nejen ze jména a dat, vše je ve hře.
Vše souvisí se vším a Karma ráda trestá třeba na dětech a svém okolí.
Jak je to s Musilem?
Datum narození u Ryb nám odhaluje jistá tajemství, ale to sem nepatří.
Tolik velice stručně k Rybám, víme ovšem, že mají být duchovní.
.
.

PŘIJMENÍ SOUKUP
SYMBOL ZROZENCŮ SE TÝKÁ VELKÝ KARMICKÝ DLUH, VLIVY SE TÝKAJÍ NEJEN DÁVNÉ MINULOSTI A U JEDINCŮ, JE DŮLEŽITÉ POUŽÍT VŠE CO VÍME A ZNÁME, POUŽÍT TO CO VÍM A CO JSEM SE NAUČIL A REALIZOVAT VŠE PO SVÉM.

KLÍČOVÝMI SLOVY PRO POZITIVNÍ OBRAT JE RADIKÁLNÍ A DEFINITIVNÍ ZMĚNA, ROZHODNOST A ZMĚNA PLÁNŮ.
Jedná se o získání pevné půdy pod nohama.
DŮLEŽITÁ JE VYROVNANOST A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM.
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ VŠE VEDE K ARCHETYPU SEBEDESTRUKCE A SMRTI.
(Opět kod 4 – nejde vůbec o číslo, ale o zdroj informací a to si uvědomte.)

Jedinci s tímto Symbolem dokáží Okouzlit a někteří ovládat své okolí vlastním projevem.
Do hry často vstupuje podpora vlivných lidí.
(Jedinců se týká kreativní zaměstnání, které je spojeno s verbální komunikací, např. v reklamních agenturách, TV apod.)
– zajímavé, že…

Správné Úsudky a Pevnost názoru jsou základem Úspěchu.
(V opačném případě se osobní plány hroutí, naráží se na hloupost, tvrdohlavost a další překážky v životě.)
Symbol otevírá Brány ke všem životním možnostem, NENÍ JEDNA CESTA….
.
.
.

OSUD Z CELÉHO JMÉNA
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SPOJENÍ SLOV ROZHODOVÁNÍ A NUTNOSTÍ VOLBY.
Principem je opatrnost a uvážlivé jednání.
Život se může týkat nepříjemností, vážných konfliktů, útoky agresivních opomentů či nebezpečných nepřátel.
Do období mohou vstoupit útoky ničivých sil.
(Ano, správně se zde na něco poukazuje, souvisí to s Pádem Věže a s kody 4 i nehody nejsou náhody!!! )

VAROVÁNÍ SE TÝKÁ SLABOSTI A LIKNAVOSTI.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ SÍLA, VŮLE, ROZHODNOST A SCHOPNOST SPRÁVNĚ ODHADNOUT VYOSTŘENÉ SITUACE.

.
.
.

OSUD Z CELÉHO JMÉNA A DAT
Pozitivní zážeh energie jedničky zde nechybí a jedná se ve vibracích o úspěch, ale…
.
.
.

ROK 2019 A VÝVOJ

22.2.2019 – 22.2.2020
(Karma dle věku)
Do období mohou vstoupit různé žaloby, podrazy a falešná udání.
Je důležité odstranit předem vše co nás ohrožuje.
Zodpovědnost je důležitá na všech úrovních, včetně rodinné a jakýkoliv neřád se může poté projevit kdekoliv.

.
.
.

OSUDOVÝ ROK 2019
Úspěch je možný v tomto období, je podpořen pozitivní zážehovou silou, která je spojená i s dalším Symbolem, ale…

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ, ŽE ENERGIE JSOU KE KAŽDÉMU NEÚPROSNÉ, DÍKY ZÁKONU AKCE A REAKCE A ENERGICKÉMU SPOJENÍ ZÁŽEHU A DUÁLNÍHO OHNĚ.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ DOROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ, DLUHŮ A BLOKACE Z MINULOSTI A Z AKTIVOVÁNÍ OSOBNÍHO NADÁNÍ, NÁPADŮ A VYUŽÍVÁNÍ SVÝCH MOŽNOSTÍ.

Varování se týká intrik, falše a je důležité být ve střehu.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, RŮZNÁ RIZIKA CHYB A OMYLŮ VEDOUCÍ K PÁDU, ŽIVOTNÍ ZVRATY A ZMĚNY.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ NEPŘÍZNIVÝ ČI PŘÍZNIVÝ ZVRAT, VAROVÁNÍ PŘED CESTOU K FATALITĚ…
(Velice stručné- dále se rozebírají situace co a jak řešit apod.)

.
.
.

HIERO VÝVOJ
Je důležité se poučit z minulých chyb…
(Tyto slova již znáte.)
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Věští se skryté záměry, zlé úmysly a zrada.
Může a nemusí to tak být, díky slovu věští se.
UPOZORŇUJE SE NA RIZIKO KOMPLIKACE NA CESTÁCH, MOŽNÉ NEHODY.
Slovo opatrnost je na místě…
V životě se může jednat o dočasný úspěch, po kterém následuje rychlý pád.
(Symbol poukazuje i na životní konce, v jistých případech na zkázu a ničení.)

A opět…
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH..
Upozorňuje se na riziko komplikace na cestách, možné nehody.
Slovo opatrnost je na místě…
(Text se opakuje a tímto se dává na něco důraz, má to svůj velký význam…)

…Nevědomost a pošetilost dítěte je v iracionálních tužbach, lehkovážnosti, ukvapenosti a to se nevyplácí.
Do hry mohou vstoupit chyby, omyly, zmatky, zmaření tužeb a plánů, ztráty, rezignace a tímto se Signalizují jistá nebezpečí.
Střet, konflikt či boj může být dlouhý.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ MNOHÉ ZKOUŠKY, PRINCIPEM JE OSOBNÍ ODHODLÁNÍ A ODVAHA, KTERÁ BUDE PROVĚŘENA.

POKAZUJE SE NA MOŽNOU NOVOU ŽIVOTNÍ CESTU A OTEVŘENÍ NOVÉ KAPITOLY V ŽIVOTĚ.

.
.
.

VÝVOJ 2019
Varování se týká i planého snění a varuje se před neblahým vlivem vypočítavé osoby ženského pohlaví z okolí.
Takto mohou vstoupit do hry ztráty a nejen to…
Věští se hrozba neštěstí a možný boj o holý život.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ OPATRNOST PŘI DOSAHOVÁNÍ OSOBNÍCH A VYTČENÝCH CÍLŮ…

Tématem jsou Nešťastné partnerské, pracovní vztahy a sklon k marnotratnosti.
Zkušenosti by měli vést k rozumným přístupům, které vedou k novým perspektivám.
(Nemá smysl dělat stejné chyby, jako v minulosti…)

…Negativní aspekty hrají svoji roli, vážou se s rizikem nezdaru a neúspěchu, díky neblahým vlivům okolí.
V některých případech se hovoří o opozici a skrytých nepřátelích.
DÁVAJÍ SE NA VĚDOMÍ NEČEKANÉ UDALOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ KLAMU, MOŽNÉHO PODVODU ČI ZRADY.
Období vyžaduje Ostražitost, Bdělost, Odvahu.
V žádném případě není na místě tíhnout k pesimismu, neochotě či nepřipravenosti zabojovat.

DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ AKTIVNÍ ODPOR, PŘEKONÁNÍ NEPŘÍZNIVÉHO, ODVRÁCENÍ ÚTOKU A NOVÉ ZAČÁTKY.
OPATRNĚ, JISTÁ SLOVA SE NEUSTÁLE OPAKOVALI…

Je důležité se poučit z minulých chyb…
(Tyto slova již znáte – opět…)
ODKAZUJE SE NA PROMARNĚNÉ PŘÍLEŽITOSTI NĚJAKÉHO PODNIKU ČI VZTAHU Z MINULÉHO OBDOBÍ,
KTERÝ BYL POSTAVEN NA VRATKÝCH ZÁKLADECH.
Věští se skryté záměry, zlé úmysly ….
UPOZORŇUJE SE NA RIZIKO KOMPLIKACE NA CESTÁCH, MOŽNÉ NEHODY.
Slovo opatrnost je na místě…
V životě se může jednat o dočasný úspěch, po kterém následuje rychlý pád.
(Symbol poukazuje i na životní konce, v jistých případech na zkázu a ničení.)

ZÁVĚREM SE ŘÍKÁ, ŽE KLÍČEM DLUHU JE JISTÝ ZÁVAZEK.
(Zde se hodí připomenou slova, které se týkají jména, Karmy, dat atd.)

VE SPRÁVNÉM SMĚRU ŽIVOTA SE BUDE CESTOVAT POUZE TEHDY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SRDCE JE NASTAVENÉ POUZE NA PRAVDIVÉ A NA TO, CO JE DOBRÉ, NE NA DOMNĚNKY.
ZÁKLADNÍM PRINCIPEM JE SEBEKONTROLA, DISCIPLÍNA, ROZVAHA, OPATRNOST, MÍRNOST A STŘÍDMOST VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA.
(Střídmost neuškodí ve všech směrech a to se týká i chování a to je prioritou, nemuselo by to ve Vašm případě dobře skončit.
Pod tímto kodem se schovává informace, že odkud si může přijít něco nečekaného, něco co druhé omezuje na životě a může se jednat i o fyzický atak, ale….)

Poctivá snaha je zárukou velkých úspěchů.
Je důležité mít smysl pro Organizaci a Řád, Disciplínu, Vytrvalost, Odhodlanost a Připravenost k boji.
DÁVÁ SE NA VĚDOMÍ ZVLÁDNUTÍ POTÍŽÍ, VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽEK.
(Velice stručné..)

Jedinec může mít značný vliv na veřejnost…
Úspěchu a Štěstí se spíše dosáhne v týmové práci než v individuálním řešení….

.
.
.

PREDIKCE
13,17,18,16,14,19,13
Věž je přímo uprostřed a varuje.
Ve vývoji jedince přijdou nečekané zvraty, jisté ztráty a varuje se právě, jak v začátku tak i na konci textu v Symbolu Smrti.
Může se právě jednat o sebedestrukci, vnější útok, či nehodu, nebo agresi.
Na možné útoky poukazuje Luna, včetně skrytých nepřátel- opatrně….

.
.
.

ZÁVĚR
Predikce by se mohla zhodnotit jinými slovy, ale výsledek by byl stejný.
Samozřejmě, že varování se týká i hmotných ztrát, které se mohou týkat i akcií a ne pitomosti, které mu sdělila jistá blízká kartářka v TV.
Měl by se těchto lidí hodně rychle zbavit…. a již o tomto bylo něco psáno…- Karma.
A řekněme si přímo, nejedná se o nic dobrého.
Varování můžeme srovnat s varováním ohledně princezny Diany a dalších…


 

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.silalva.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Autor: M.M.